Product Design (ID) – Pentru designerii de succes care schimbă lumea cu ajutorul inovaţiilor

Product Design
Tip de studiu:
Online
Durata cursului:
2 semestre
Ore de studiu:
268
Diplome și Certificări:
AutoCAD Certified User/Professional
Autodesk 3ds Max Certified User
LINK Academy Certified Product Designer
LINK English
LINK German
ÎNSCRIEȚI-VĂ

Automobilele, calculatoarele, dispozitivele, mobila, diferitele ambalaje, cărţi, jocuri, îmbrăcămintea şi numeroase produse pe care le vedem şi folosim zilnic, la început au fost doar o idee în mintea profesioniştilor foarte creativi care se ocupă cu industria designului.

Apelând la cunoştinţe legate de estetică, materiale şi producţie, designerii de interior trebuie să creeze produse inovatoare, funcţionale şi stilate, care să fie pe placul utilizatorilor din întreaga lume. În acest proces, ei folosesc cele mai moderne instrumente de calculator pentru crearea modelelor virtuale, colaborează cu inginerii, producătorii şi cu clienţii şi testează prototipurile propriilor soluţii ca să se convingă că acestea sunt practice, de calitate şi rentabile.

Dacă vă interesează acest domeniu, dacă aveţi o imaginaţie bogată, un anumit talent la desen şi vreţi să deveniţi expert în designul noilor produse şi obiecte, atunci acesta este programul ideal pentru voi.

Analizaţi întregul proces de la idee la produs

În cadrul programului Product Design, veţi învăţa abilităţile care vă vor permite să proiectaţi produse tehnice şi de altă natură, care se realizează în industrie, economie şi meserii, respectiv produse electronice, aparate electrocasnice, mobilă, instrumente şi mijloace de transport. Pe lângă aceasta, veţi învăţa să îmbinați forma şi funcţionalitatea obiectelor de artă, de uz şi de înfrumuseţare, în mod profesionist.

Pe lângă cunoştinţele necesare din domeniul teoriei designului şi al istoriei designului, veţi învăţa desenul, lucrul în programe CAD moderne, bazele designului grafic, dar şi implementarea ideilor voastre de design, nefiind nevoie ca altcineva să facă acest lucru pe baza proiectelor voastre.

Deşi se analizează concepte avansate de design,acest program este adaptat atât pentru începătorii absoluţi, cât şi pentru studenţii şi profesioniştii care vor să-şi direcţioneze cariera în sensul proiectării produselor industriale şi a programului AutoCAD.

Deveniţi un expert certificat Autodesk în AutoCAD şi 3ds Max

Dacă alegeţi acest program, veţi asimila cunoştinţe avansate şi abilităţi de lucru cu cele mai noi programe Autodesk pentru desen şi proiectarea produselor. Veţi învăţa elementele de bază pentru desenul bidimensional (2D) în programul AutoCAD. Veţi descoperi cum să desenaţi proiectul, să-l pregătiţi pentru tipar şi să-l împachetaţi. Veţi învăţa numeroase operații AutoCAD pentru desen şi rasterizarea formelor 2D, veţi asimila tehnicile de cotare şi de editare a desenului, să folosiţi blocuri, atribute şi baze de date externe pentru operarea cu desenele.

Veţi asimila modelarea tridimensională pe calculator în programul 3ds Max, animaţia 3D, deformări de spaţiu, lucrul cu materiale şi hărţi, modificatori, lumini şi obiecte complexe. Veţi asimila bazele vizualizării, precum: crearea stilurilor pentru prezentare, alocarea materialelor, definirea iluminării şi a animaţiilor în jurul modelelor şi prin ele. Noile voastre cunoştinţe vor fi la înălțimea certificatului Autodesk recunoscut pe plan mondial, pe care îl puteţi obţine la sfârşitul şcolarizării.

Angajaţi-vă imediat după şcolarizare

Cunoştinţele şi abilităţile pe care le veţi dobândi în cadrul acestui program vă vor oferi posibilitatea de a lucra atât în sectorul public, cât şi în cel privat, în industrie, în firme şi studii pentru design grafic, designul ambalajului, producţia şi designul obiectelor de uz cotidian precum telefoane mobile, electronică, obiecte din plastic… Veţi fi extrem de căutaţi în industrii creative, în birouri de proiectare, precum şi în companiile care se ocupă cu producţia. De asemenea, veţi putea să lucraţi ca freelance, pentru clienţii din întreaga lume sau să vă creaţi propriul studio şi să vă dezvoltaţi singuri diferite linii de produse. 

Lucrați la proiecte de top din cadrul LINK Academy DesignStudio

LINK Academy DesignStudio – Lucrările cursanților

LINK Academy DesignStudio este locul unde, în scurt timp, veți dobândi experiență, veți primi recomandări de la companii de renume și veți stabili legături cu clienții cu care veți continua să colaborați în viitor.

Lucrând concret la proiecte de top, veți înțelege cum se adaptează abilitățile învățate la sarcini individuale, cum se comunică cu clienții și cum se dau cele mai bune răspunsuri la cererile lor.

Verificaţi dacă mai sunt locuri disponibile şi înscrieţi-vă la Product Design Program.

Product Design – planul şi programa

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 DRW Drawing 16
2 TEC Technical Drawing (with details) 16
3 HD History of Design 8
4 TD Theory of Design 12
5 DGP Descriptive Geometry and Perspective 16
6 IL Adobe Illustrator** online
7 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1* online

II HALF

No. Code Class No. of classes
8 C2D Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D) 36
9 C3D 3D AutoCAD Modeling 24
10 MC Materials & Colors 12
11 3MM 3ds Max Modeling 36
12 VIS 3ds Max Visualisation 24
13 DGP Digital Prototyping 8
14 CID Corporate Identity Design 16
15 IND Industrial Design 32
16 DP Digital Photography** online
17 LF Lucrare finală - Product Design 12
18 EL2/GL2 English Language 2 / German Language 2* online
19 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Cursanții aleg care limbă vor să studieze și pe baza aceasta frecventează unul din cele două cursur.
** Curs bonus.
*** Cursurile de pregătire pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage le pot frecventa doar cursanţii care au absolvit English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Product Design: Personal Development ProgramÎn cadrul școlarizării la programul Product Design primiți gratuit și pachetul unic de abilități profesionale - Personal Development Program, care vă va asigura progresul în carieră și vă va deosebi ca lider printre experții în munca voastră. Vezi detalii despre acest program educațional și planul de desfășurare.
 

Acest program cuprinde 19 materii

1. Drawing
Cursanţii vor fi inițiați în tehnici şi metode de desen, perspectivă, compoziţie, material şi instrument, precum şi în alte elemente de desen. Obiectivul este de a elibera cursanţii de frica legată de suprafaţa albă a hârtiei şi de a-i pregăti pentru folosirea instrumentelor şi tehnicilor de bază cu ajutorul cărora vor putea să-şi transmită ideea pe hârtie sub formă de desen. Cursul introduce treptat cursanţii în problematica desenului, cu accent pe principalele întrebări şi probleme.

2. Technical Drawing (with details)
La acest curs se abordează tehnicile şi modelele desenului tehnic. Se analizează standardizarea, proiectarea, secţionarea, cotarea, toleranţa şi editarea desenelor complexe. Cursantul se pregăteşte pentru aplicarea cu succes a desenului tehnic, pentru o înţelegere mai bună a spaţiului şi pentru lucrul în diferite aplicații CAD.

3. History of Design
Acest curs vorbește despre delimitarea designului de artă, despre direcţiile în designul grafic şi industrial şi despre impactul lor asupra tendințelor moderne. De asemenea, cursul este îmbogăţit şi cu analiza numeroaselor exemple din istoria designului.

4. Theory of Design
În cadrul acestui curs, va fi abordată teoria designului şi bazele sale. Se vor analiza principalele elemente grafice, linii, suprafeţe şi culori, precum şi influenţa lor psihologică asupra personalităţii. În afara de acestea, se vor prezenta principiile de bază ale tipografiei, care se aplică în scopul luării deciziilor celor mai potrivite în alegerea tipografiei.

5. Descriptive Geometry and Perspective
În cadrul acestui curs, vă veţi familiariza cu bazele geometriei, a geometriei descriptive şi a perspectivei. Veţi analiza utilizarea punctului, a liniei şi planului în spaţiu, precum şi a formelor geometrice în spaţiu. Cursanţii, pe lângă aceasta, se vor familiariza cu desenul în proiecţie oblică, precum şi cu desenul în perspectivă.

6. Adobe Illustrator
La curs se abordează elementele de bază pentru lucrul în programul Adobe Illustrator, desenarea formelor simple şi complexe folosind diferite instrumente şi palete, familiarizarea cu regimul de culori şi colorarea cu ajutorul paletei Color, Swatches şi Gradient, familiarizarea cu posibilităţile de manipulare a textului în Illustrator. În afară de tehnicile de lucru în Illustrator, se va lucra şi la soluţii de design reale.

7. English Language 1 / German Language 1
La cursul English Language 1, respectiv German Language 1, veți face un test de evaluare a cunoștințelor de limbă engleză și germană, iar pe baza rezultatului obținut vi se va aloca nivelul corespunzător de pregătire pentru limba engleză (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate), respectiv nivelul corespunzător pentru limba germană (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Frecventarea acestor cursuri la un anumit nivel vă va ajuta să vă perfecționați cunoștințele, să asimilați un spectru nou de funcții ale limbii alese în formă scrisă și orală și să vă îmbunătățiți înțelegerea și utilizarea limbii.

8. Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D)
Pregăteşte cursanţii pentru realizarea desenului pe calculator cu ajutorul programului AutoCAD. Îi familiarizează cu modalităţile de utilizare a instrumentelor pentru desenarea şi modoficarea obiectelor 2D, cu mediul de utilizator, lucrul cu textul pe desen, blocuri, cotarea, obţinerea datelor despre obiecte şi tipărirea desenului. După finalizarea cu succes a acestui curs, cursanţii vor putea să lucreze independent la desene în programul AutoCAD, să le editeze şi să le tipărească.

9. 3D AutoCAD Modeling
Deveniţi expert în modelare tridimensională în programul AutoCAD şi învăţaţi toate instrumentele necesare în acest scop. În cadrul acestui curs, se abordează modelarea formelor simple şi complexe, utilizarea formelor spaţiale de bază, a suprafeţelor abstracte şi curbate, modalităţile de aplicare a materialelor şi mapelor, tipurile şi aplicarea luminilor, setarea camerelor şi rendering-ul.

10. Materials & Colors
Cursul este conceput astfel încât să ofere cursanţilor toate cunoştinţele de bază legate de materiale şi culori folosite în arhitectură, design de interior şi designul produselor industrile. Cursanţii se vor familiariza cu caracteristicile şi aplicarea culorilor, parametrilor şi proprietăţilor de material, precum şi cu influenţele optice, de experiment şi emoţionale pe care materialele şi culorile le exercită asupra oamenilor.

11. 3ds Max Modeling
Obiectivul acestui curs este pregătirea cursanţilor pentru utilizarea funcţională a software-lui Autodesk 3ds Max . Pe lângă aceasta, cursanţii vor învăţa cum să folosească instrumentele de bază cu ajutorul cărora se creează atât modele 3D simple, cât şi cele complexe, cum să lucreze cu camerele, cu bazele animaţiilor şi cum să transforme soluţia de design în model 3D.

12. 3ds Max Visualisation
Cursanţii dobândesc cunoştinţe şi experienţă în lucrul cu instrumentele de bază pentru vizualizare în programul 3ds Max şi suplimentele sale, precum și în aplicarea materialelor, a luminii şi a camerei în vizualizare. În afara de aceasta, se vor familiariza şi cu bazele şi cu modalităţile de randare.

13. Digital Prototyping
Reprezintă materia fundamentală la acest departament. Cursanţii se familiarizează cu bazele şi semnificaţia prototipurilor digitale în toate formele de design, folosind calculatorul în realizarea prototipurilor şi a diferitor tehnici de postpoducţie şi construcţia prototipurilor reale pe baza modelelor digitale.

14. Corporate Identity Design
Designul identităţii corporative este baza în crearea unui brand puternic. În cadrul cursului, veţi lucra la proiectul de creare a identităţii corporative şi prin el veţi trece diferite produse unde se aplică designul corporativ. Cursul se termină cu cartea standardului.

15. Industrial Design
Designul industrial reprezintă un tip de design tot mai răspândit, iar designul funcţional influenţează în mod decisiv recognoscibilitatea şi succesul pe piaţă ale brandului. Tocmai de aceea, cursanţii vor învăța bazele designului industrial, scurta sa istorie privind dezvoltarea, procesul de design şi posibilităţile de aplicare a cunoştinţelor din acest domeniu, precum şi modalitățile ca soluţiile lor să fie cât mai funcţionale.

16. Digital Photography
Cursul se ocupă cu tehnicile de bază ale fotografiei şi înregistrării. Cursanţii se familiarizează cu setarea compoziţiei, cu găsirea unghiului de înregistrare, a luminii și momentului potrivit… La curs se vor studia şi diferite forme de încadrare, precum şi tematica fotografiei digitale.

17. Lucrare finală - Product Design

18. English Language 2 / German Language 2
Pe baza programului frecventat la cursul English Language 1 sau German Language 1, la cursul English Language 2, respectiv German Language 2, puteți frecventa și unele dintre următoarele cursuri. Pentru limba engleză: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate, iar pentru limba germană: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 sau IT German.

Mai mult, dacă nivelul vostru de cunoștințe la testarea din limba engleză este peste nivelul Upper-Intermediate, aveți posibilitatea să primiți la alegere cursul Business English, First Certificate in English (FCE) sau Business English Certificate Vantage (BEC Vantage).

19. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Cursurile de pregătire pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage nu fac parte din planul şi programa educaţională regulată. Cursanţii aleg care dintre certificatele menţionate vor să le obţină şi pe baza acestei alegeri parcurg unul dintre aceste două cursuri.

Cambridge First Certificate in English (FCE) este un curs de pregătire pentru susţinerea examenului FCE pe baza căruia obţineţi certificatul recunoscut de mii de companii, instituţii academice, universităţi şi colegii, organe de specialitate şi organe de minister şi de apărare din întreaga lume. FCE este recunoscut pe plan larg în economie şi industrie și vă oferă un mare avantaj dacă intenţionaţi să aplicaţi pentru joburile care includ munca cu publicul, munca de birou în bănci, în industria aviatică, catering… Acest certificat este recunoscut şi de multe universităţi, la şcoli înalte şi alte instituţii, aşadar, reprezintă o „rampă de lansare” pentru educaţia voastră continuă şi pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor lingvistice.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage), de asemenea, reprezintă un curs de pregătire pentru obţinerea certificatului BEC Vantage, unul dintre cele mai apreciate certificate Cambridge în lumea de afaceri. După cum îi spune şi numele, acest certificat vă oferă un avantaj semnificativ la potenţialii angajatori şi la partenerii de afaceri, fiind dovada cunoştinţelor voastre de limba engleză şi a posibilităţii de comunicare la un nivel ridicat în lumea afacerilor. Este recunoscut de toate companiile mondiale, instituţiile academice şi de afaceri, deoarece reprezintă un document unic privind capacităţile voastre avansate de înţelegere, vorbire şi scriere în limba engleză.

Cum se desfășoară cursurile?

Cursurile de la acest program educațional LINK Academy se desfășoară exclusiv după modelul online. Aceasta înseamnă că cele mai căutate cunoștințe din domeniul IT le puteți dobândi prin intermediul platformei e-Learning de pe internet.

Acest mod de școlarizare vă va oferi cunoștințe practice, indiferent că vă perfecționați din Craiova, Cluj, Constanța, Galați, Timișoara, Iași, București, Brașov, Ploiești, Brăila, Chișinău etc. În timpul cursurilor, accentul va fi pus pe asimilarea competențelor practice și a cunoștințelor teoretice de bază. Prin operarea cu programele Autodesk, prin sarcini reale, veţi asimila toate cele necesare pentru cariera de succes în domeniul designului industrial.

Obțineți certificate recunoscute pe plan internaţional

După finalizarea unuia dintre programele acestui departament, puteţi obţine unul dintre următoarele certificate Autodesk care atestă cunoştinţele dvs. despre instrumentele, caracteristicile şi sarcinile avansate care se pot efectua în AutoCAD:

  • AutoCAD Certified User/Professional
  • Autodesk 3ds Max Certified User

De asemenea, după completarea programului Product Design la LINK Academy, puteţi să obţineţi şi unul din două certificate:

  • Certificatul LINK Academy de frecventare a programului Product Design
  • Certificatul LINK Academy Certified Product Designer

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te