Curs online de programare JAVA. Învață Java de la nivel de începător. În doar 1 an te poti angaja ca programator.

Programare Java – Curs de programare orientata pe obiecte. Introducere si notiuni avansate de Java.

Cursuri Programare Java Acreditate | LINK Academy - Bucuresti, Timişoara, Cluj, Iaşi, Craiova, Constanţa, Brasov, Oradea
Tip de studiu:
Online sau Tradițional
Durata cursului:
2 semestre
Ore de studiu:
312
Diplome și certificări:
Oracle Certified Associate, Java SE 5/SE 6
Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer
Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer
Oracle Certified Master, Java EE 6 Enterprise Architect
Cambridge International A&AS Level Computer Science
ÎNSCRIEȚI-VĂ

Java este un limbaj de programare care se utilizează pentru producerea şi dezvoltarea unui număr mare de aplicaţii software şi pentru implementarea acestora în cele mai diferite medii multiplatformă. Platformele Java au o utilizare largă în programare şi în soluţiile software aplicate, începând de la cele mai simple dispozitive digitale - mp3 playere, telefoane mobile - şi ajungând până la servere Web complexe şi aplicaţii corporative complexe.

Conform datelor companiei TIOBE Coding Standard, care se ocupă de cercetarea indexului popularităţii limbajelor de programare, începând de la apariţia lor până în ziua de azi, limbajul de programare Java este de două ori mai popular decât Visual Basic şi chiar de patru ori mai popular decât Delphi.

Dacă vreți să aflați mai multe detalii legate de: ce înseamnă Java, ce salariu are un programator Java sau unde te poți angaja ca programator Java, urmăriți link-urile. 


De aceea, limbajul de programare Java este o alegere excelentă pentru intrarea în lumea profesionistă a programatorilor.

Creaţi o aplicaţie calitativă şi bine plătită

După finalizarea acestui program, vă veţi însuşi următoarele: dezvoltarea aplicaţiilor JEE, întreţinerea stării clientului folosind mecanismul Session, utilizarea Java Bean, crearea şi folosirea bibliotecii de tag-uri Java. Veţi stăpâni principiile de securitate, veţi fi capabili să aplicaţi filtrele Design Pattern.

Un an de studiu – trei tipuri de programe Java

În doar un an de zile puteţi dobândi cunoştinţe şi abilităţi corespunzătoare, necesare pentru dezvoltarea celor trei tipuri de programe Java: aplicaţii pe calculator, servlet pe serverul Web şi aplicaţii Java Web Start, care se execută în cadrul browserului Web, cunoscute ca Java Applets. Având o descriere clară, multe exemple dinamice şi practice, precum şi tehnici profesioniste, acest program o să vă ajute să creaţi aplicaţii mai bune într-un timp mai scurt. Creaţi aplicaţiile ca un adevărat profesionist.

Pentru un salariu cuprins între 600 şi 2400 de euro

Salariul unui programator Java de la noi din ţară este între 600 şi 2400 de euro. În străinătate această sumă de bani este mult mai mare. Conform datelor preluate de pe site-ul www.indeed.com, în New York, în anul 2008, salariul unui programator Java era cu 15% mai mare decât salariul unui programator Perl sau VB şi ajungea la suma de 116000 de dolari pe an.

O gamă largă de locuri de muncă

Un programator Java poate efectua diferite joburi. Orice companie mai mare, care beneficează de servicii IT, are nevoie de o persoană care să întreţină aplicaţiile existente sau care să creeze aplicaţii noi. În primul rând, acestea sunt băncile, agenţiile de asigurări, companiile de investiţii, întreprinderile din domeniul telecomuncaţiilor etc.

 

Java Development - planul şi programa

No. Code Class No. of classes
1 CJP Java Core Programming 36
2 AJP Advanced Java Programming 28
3 JWP Java Web Programming 28
4 JWS Java Web Services and XML 20
5 JDA Java Data Access and Object Related Mapping 28
6 EL1 English Language 1 online
No. Code Class No. of classes
7 GUI Java GUI Programming 32
8 SWE Software Engineering 12
9 SQL MySQL Programming and Administration 32
10 CSS Introduction to HTML and CSS 24
11 EL2 English Language 2 online
12 FCE FCE/BEC Vantage** online
No. Code Class No. of classes
1 OOP Object Oriented Programming - Java 40
2 CJP Java Core Programming 48
3 SQL MySQL Programming and Administration 40
4 AJP Advanced Java Programming 24
5 EL1 English Language 1 online
No. Code Class No. of classes
6 HJC Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 24
7 JSW Java Swing 32
8 JWP Java Web Programming 18
9 ORH Object/relational mapping/Hibernate 32
10 JWS Java Web Services and XML 24
11 SWE Software Engineering 12
12 JFX JavaFX 18
13 CCS Cambridge Computer Science* online
14 EL2 English Language 2 online
15 PRJ Project /
16 FCE FCE/BEC Vantage** online

*Materie opţională 

**Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage pot fi parcurse doar de către cursanţii care au absolvit English Upper Intermediate Level.

Programa Java Development cuprinde 16 obiecte:

1. Object Oriented Programming
Familiarizarea cu tehnicile de programare orientată pe obiect. Familiarizarea cu diferenţele în raport cu limbajele procedurale şi modulare. Prezentarea tehnicilor şi a modului de gândire în programarea orientată pe obiect. Familiarizarea cu premisele programării orientate pe obiect, cu tipurile abstracte de date, cu încapsularea, moştenirea, polimorfismul şi abstracţia.

2. JAVA Core Programming
Prin intermediul limbajului de programare Java vă veţi familiariza cu conceptele generale ale programării, precum şi cu conceptul orientat pe obiect. Acest obiect subînţelege bazele programării în mediul Java, precum şi introducerea în programarea orientată pe obiect.

3. MySQL Programming and Administration
În cadrul acestui curs veţi studia MySQL în detaliu şi bazele de date în general. Veţi fi capabili să manipulaţi singuri baze de date MySQL, să programaţi baze de date MySQL cu ajutorul limbajului de interogare SQL și să administraţi servere SQL.

4. Advanced JAVA Programming
Cursul explică conceptele avansate ale programării în mediul Java, precum şi utilizarea bibliotecilor Java specifice. Veţi fi capabili să utilizaţi Java în mod practic, pentru implementarea soluţiilor concrete, precum şi pentru crearea claselor complexe şi a proceselor multi-threaded.

5. English Language 1
În cadrul acestui curs, cursanţii vor studia după una din următoarele programe:

 • Pre-Intermediate/curs intermediar pentru începători care facilitează cursanţilor dobândirea unei game variate de funcţii ale limbii engleze. Cu acest nivel de cunoştinţe veţi fi capabili să utilizaţi singuri limba engleză, în forma sa orală sau scrisă, la nivelul de utilizare a limbii engleze ca limbă străină.
 • Intermediate/curs intermediar care facilitează cursanţilor dobândirea unei game variate de funcţii ale limbii engleze, în forma sa orală şi scrisă, precum şi capacitatea de a înţelege şi de a participa la conversaţii cu vorbitori nativi ai limbii engleze.

6. Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
Cursul abordează tehnologiile HTML5, CSS3 şi JavaScript, care sunt esenţiale pentru dezvoltarea aplicaţiilor. Astfel, cursanţii vor învăţa cum să implementeze şi cum să manipuleze structura unui document HTML şi obiectele sale. Cursul arată şi cum se poate folosi limbajul CSS pentru selectarea şi stilizarea elementelor, dar şi pentru crearea interfeţei utilizator animate şi adaptabile. La final, cursul abordează bazele limbajului JavaScript şi utilizarea sa pentru manipularea structurii şi a datelor din documentul HTML.

7. Java Swing
În cadrul cursului JavaScript veţi fi pregătiţi pentru crearea interfeţei utilizator grafice şi a aplicaţiilor desktop cu ajutorul bibliotecilor Java şi Swing. După acest curs, veţi fi pregătiţi să creaţi singuri interfaţa grafică completă a aplicaţiei Java, precum şi să implementaţi funcţionalitatea pentru controale grafice.

8. Java Web Programming
În cadrul acestui curs veţi fi capabili să creaţi în mod independent aplicaţii web Java. Vă veţi familiariza de asemenea şi cu conceptele Web avansate, cu securitatea şi cu eficienţa aplicaţiilor Web.

9. Object/Relational Mapping/Hibernate
Acest curs cuprinde maparea OR cu ajutorul bibliotecii Java Hibernate. În cadrul acestui curs, vă veţi familiariza cu OR mapping prin intermediul bibliotecii Hibernate şi veţi fi capabili să manipulaţi în mod independent baza de date prin intermediul modelului obiectual.

10. Java Web services şi XML
În cadrul acestui obiect se învaţă conceptele XML generale şi avansate. Pe lângă XML, cursul mai conţine şi anumite concepte mai cunoscute de servicii Web, precum şi tehnologiile pentru crearea acestora. Cu sprijinul limbajului de programare Java veţi fi capabili să citiţi, să scrieţi şi să procesaţi documente XML şi, de asemenea, veţi fi capabili să creaţi şi să utilizaţi diferite tipuri de servicii Web cu ajutorul tehnologiei Java.

11. Software Engineering
Acest curs cuprinde designul, dezvoltarea, administrarea şi documentarea software-ului, aplicând tehnologia ştiinţei informatice, tehnicile managementului de proiect, ingineria, designul şi alte discipline. Veţi fi familiarizaţi cu dezvoltarea, administrarea şi întreţinerea unui software într-un mod sistematic şi controlat, cu o metodologie şi cu planuri clar definite.

12. Java FX
Acest obiect cuprinde toate componentele necesare pentru crearea Rich Internet Applications (RIA), utilizând tehnologia JavaFX şi limbajul Java. Veţi fi capabili să lucraţi cu tehnologia JavaFX şi cu Rich Internet Applications, dar veţi fi introduşi şi în conceptul aplicaţiilor de client grafice care utilizează Java şi JavaFX.

13. Cambridge Computer Science
Cursul a fost gândit şi conceput  ca să ne familiarizeze în mod corect cu diferite tehnologii de calculator susţinute de Cambridge University. Este împărţit în module şi unităţi care abordează teme începând cu afișarea cifrelor, a conținutului multimedia, a diferitor tipuri de software și terminând cu hardware-ul. Partea de hardware este legată de arhitectura şi de funcţionarea procesorului. În continuarea cursului se abordează securitatea şi protecţia datelor, iar în ultima parte structura datelor şi a algoritmilor.

14. English Language 2
În cadrul cursului English Language 2, cursanţii vor studia după una dintre următoarele programe:

 • Intermediate/curs intermediar care facilitează cursanţilor dobândirea unei game variate de funcţii ale limbii engleze, în forma sa orală şi scrisă, precum şi capacitatea de a înţelege şi de a participa la conversaţii cu vorbitori nativi ai limbii engleze.
 • Upper-Intermediate/curs intermediar avansat care permite cursanţilor o comunicare de succes (înţelegere şi exprimare orală) în limba engleză, precum şi auto-iniţiativă în conversaţii cu vorbitori nativi ai limbii engleze. Limba scrisă primeşte o formă apropiată unui vorbitor de limbă engleză ca limbă maternă.

15. Project
Scopul acestui proiect este realizarea independentă a lucrării finale, care cuprinde toate domeniile parcurse în programul de studiu. După finalizarea lucrării şi acceptarea ei din partea mentorului, se organizează prezentarea lucrării finale în faţa comisiei. Realizarea proiectului este obligatorie pentru cursanţii tradiţionali. Cursanţii online își îndeplinesc obligaţiile de proiect realizând pe durata şcolarizării Assignment-uri şi Taskuri.

16. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage nu sunt incluse în programa obișnuită. Cursanţii aleg pe care dintre certificatele menţionate vor să-l obţină şi pe baza aceasta parcurg unul din aceste două cursuri.

Cambridge First Certificate in English (FCE) este un curs pregătitor pentru susţinerea examenului FCE pe baza căruia obţineţi un certificat recunoscut de mii de companii, instituţii academice, universităţi şi scoli superioare, organe profesionale, ministere şi organe gunernamentale din întreaga lume. FCE este recunoscut pe plan internațional în economie şi industrie, ceea ce vă oferă un avantaj semnificativ dacă intenţionaţi să aplicaţii pentru posturi care implică lucrul cu publicul, munca de birou în bănci, în industria aeriană, catering… Acest certificat este recunoscut şi de multe universităţi, şcoli superioare şi alte instituţii, aşadar reprezintă o „rampă de lansare” pentru educaţia dvs. viitoare şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) este de asemenea un curs pregătitor pentru dobândirea certificatului BEC Vantage, unul dintre cele mai apreciate certificate Cambridge din lumea afacerilor. După cum îi spune şi numele, acest certificat vă oferă un avantaj semnificativ în fața potenţialilor angajatori şi parteneri de afaceri, deoarece confirmă cunoştinţele dvs. de limbă engleză de afaceri şi posibilitatea de a comunica în lumea de afaceri la un nivel avansat. Este recunoscut de către toate companii mondiale, instituţiile academice şi de afaceri și reprezintă un document unic care dovedește abilităţile dvs. avansate de înţelegere, scriere și vorbire a limbii engleze.

Cum arată cursurile?

Cursurile în cadrul acestui program sunt focusate pe competențe practice pe care le puteți asimila prin intermediul cursurilor tradiționale în cele mai moderne săli de clasă din cadrul LINK Academy din București. De asemenea, lecția se poate urmări și prin intermediul platformei e-Learning alăturându-vă astfel numeroșilor cursanți online din Timișoara, Craiova, Iași, Cluj, Constanța, Galați, Brașov, Ploiești, Brăila și alte zone din România, precum și celor din Chișinău sau din alte zone ale Republicii Moldova care, de asemenea, se școlarizează prin intermediul internetului.

Pe lângă cunoștințe proactive și simularea proiectelor reale, pe perioada școlarizării vă veți întâlni și cu o teorie minimală din acest domeniu, de care veți avea nevoie pentru perfecționarea în continuare. Parcurgând diferite lecții vă veți crește treptat nivelul de cunoștințe până la punctul care vă va garanta găsirea unui loc de muncă foarte bine plătit.

Obţineţi certificate recunoscute pe plan internaţional:

Absolvenții cursurilor de programare JAVA s-au bucurat de foarte mare apreciere și căutare în rândul angajatorilor. Este cel mai performant limbaj de programare, iar certificările obținute în acest domeniu vă vor da satisfacția și siguranța unui job bine plătit.


După finalizarea cursurilor din cadrul acestui departament, veţi putea obţine un certificat, prin susţinerea unui examen din domeniul programării Java. Examinarea are loc în centrului de testare VUE şi în urma acesteia veţi obţine următoarele titluri profesionale:

 • Oracle Certified Associate, Java SE 5/SE 6
 • Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer
 • Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer
 • Oracle Certified Master, Java EE 6 Enterprise Architect

Certificate Cambridge 

Cursanţii programului Java Development au posibilitatea să susţină examenul pentru dobândirea certificatului Cambridge International de cel mai înalt nivel de expert, care reprezintă o garanţie recunoscută pe plan internaţional a cunoştinţelor relevante în domeniul tehnologiei informației:

 • Cambridge International A&AS Level Computer Science

De asemenea, după finalizarea programului Java Development la LINK Academy, puteţi obţine şi unul dintre următoarele două certificate:

 • Certificatul care atestă FRECVENTAREA programului LINK Academy
 • Certificatul care atestă ABSOLVIREA programului LINK Academy

 

Mai există locuri disponibile pentru programa Java Development? Verificaţi! Înscrierea este în curs

Pentru a afla totul despre înscriere, click aici