Cum să învăţăm cu ajutorul software-ului de testare şi de învăţare

Definiţie

TLS (
Testing and Learning Software) este un sistem informatic de cunoştinţe, prin care se măsoară şi se 

îmbunătăţeşte competenţa angajaţilor pentru a efectua diferite tipuri de lucrări în întreprinderi, organizaţii şi instituţii.

TLS este compus din unităţi de învăţământ care sunt organizate tematic în teste şi materiale didactice .
Testele şi materialele didactice sunt repartizate pe grupuri tematice şi sunt conectate între ele.

Definirea unităţii de învăţământ

Unitatea de învăţământ este un ansamblu format din:

1. întrebări
2. mai multe răspunsuri oferite
3. marcarea răspunsului corect cu notă numerică
4. descrierea răspunsului corect cu comentariu (comentariu I)
5. descrieri adiţionale ale răspunsului corect (comentariu II)
6. suport teoretic

Crearea şi modificarea testelor

Prin interfaţa specială este posibilă crearea unui test nou sau modificarea oricărui element al testului deja existent. Oferă variante ale testului cu întrebări, de fuziune, de completare, drag and drop şi eseu. Este posibil să se precizeze numărul necesar de răspunsuri pentru fiecare întrebare, pe când atunci când numărul nu este precizat, se subînţelege oferirea de un răspuns.
Este permisă inserarea de puncte pozitive şi negative pentru răspunsurile propuse. Este permisă introducerea de imagini în test ca suport la întrebări şi răspunsuri.

Alegerea testului

În cazul în care administratorul a permis accesul la mai multe teste - versiune de test multiplu, după logare utilizatorul accesează meniul care îi permite selectarea  testului.


Administrare

Administratorul are Username si Pasword-ul său (nume de utilizator şi parola), introducerea corectă a acestora permite accesul la administrarea software-ului.  În meniul pentru alocarea testelor pentru utilizare, a
dministratorul bifează anumite teste disponibile pentru un utilizator sau pentru un grup de utilizatori.


Administrarea utilizatorilor permite introducerea, ştergerea şi actualizarea unităţilor organizatorice şi ale utilizatorilor individuali, precum şi ale datelor despre utilizatori cu caracter personal şi profesional. Software-ul oferă suport pentru date (baze de date cu teste, cu materiale didactice şi cu rezultatele testelor) la cererea administratorului.

Definirea condiţiilor pentru rezolvarea testului - pregătirea testului

Definirea condiţiilor în care utilizatorii rezolvă testul sunt determinate de către administrator. Este posibilă determinarea timpului limită pentru rezolvarea testului cu opţiunea definirii timpului prevăzut pentru rezolvarea unui test anume. Este posibil  a permite opţiunea  suspendării testului.

Definirea pragului de cunoştinţe pentru a trece fiecare test este definit de număr sau procente comparativ cu numărul total al punctelor maxime pentru un test anume. Este posibil să alegeţi testul cu schimbarea ordinii de întrebări şi răspunsuri separat sau simultan. Există posibilitatea de selecţie aleatorie a unui număr de întrebări dintr-un număr total
de întrebări proiectat  pentru fiecare test care este prevăzut în mod automat.

Rezolvarea testului

În timpul testului, în mod constant, utilizatorul are pe ecran următoarele informaţii: numele  testului, numele autorului testului,  numărul ordinal de întrebări, numărul total de întrebări în cadrul testului, întrebare,  numărul de puncte care oferă răspunsul corect, avertizarea că unele dintre răspunsurile oferite aduc puncte negative, numărul răspunsurilor cerute, răspunsurile oferite,  avertizarea pentru a selecta numărul adecvat de răspunsuri cerute, timpul estimat pentru a rezolva testul, timpul rămas, numărul total de puncte pe care îl oferă testui, numărul actual de puncte, pauză.

După ce aţi răspuns la întrebare, când utilizatorul face clic pe butonul "CONFIRMĂ", răspunsul nu mai poate fi corectat şi în mod automat se arată dacă soluţia este corectă sau incorectă prin semne simbolice. Apoi se afişează comentariu 1 şi comentariu 2. Rezolvarea practică a testului se face prin selectare, prin conectarea răspunsurilor oferite, prin completarea câmpurilor în întrebarea pusă cu răspunsurile oferite sau altfel în funcţie de tipul de test.

Navigarea prin test e posibilă prin apăsarea pe linkurile spre întrebarea următoare sau întrebarea anterioară. Trecerea timpului estimat pentru rezolvarea testului, e afişat grafic şi numeric pe ecran în timpul testării.  Oprirea procesului de testare are loc după expirarea timpului estimat pentru rezolvarea testului şi utilizatorul este informat printr-un mesaj corespunzător sau prin apăsarea butonului "SFÂRŞITUL TESTULUI".

Este posibilă omiterea răspunsului cu varianta de a răspunde mai târziu, în cadrul timpului limită pentru testare, şi acele întrebări sunt marcate automat. La sfârşitul testului, înainte de afişarea rezultatelor, utilizatorului i se aminteşte de întrebările nerezolvate şi i se oferă posibilitatea de a răspunde ulterior în cazul în care este selectată opţiunea de afişare a întrebărilor nerezolvate.

Rezultate şi statistica testării

 RezultateÎn timpul testării, se afişează evidenţa despre numărul de puncte pe care le aduce fiecare întrebare, astfel se ştie numărul de puncte câştigate sau de puncte incorecte. Afişarea rezultatelor este oferită într-un tabel pentru fiecare întrebare şi conţine o scurtă parte asociativă a întrebării. Apăsarea pe linkul cu partea iniţială a întrebării îl duce pe utilizator pe pagina cu întrebarea şi cu răspunsul corect şi cu cel selectat. 

Pe pagina finală a testului este afişată prezentarea grafică a rezultatelor şi este indicat în mod clar punctajul minim, maxim, nivelul de cunoştinţe şi rezultatele celui care se testează. Rezultatele testării se salvează automat. Este posibilă afişarea rezultatelor anterioare la cererea şi după criteriile utilizatorului. 
 

Suport pentru întrebări

Fiecare întrebare sau răspuns, sunt urmărite de suport teoretic scurt, dacă acesta este prevăzut de către autorul testului. Dacă utilizatorul doreşte, este posibilă utilizarea materialelor didactice relevante pentru o anumită întrebare, în cazul în care autorul testului a prevăzut acest lucru. Materialele didactice ca suport pentru întrebări se introduc în interfaţa pentru crearea testelor.

Materiale didactice

Accesul şi utilizarea materialelor didactice sunt permise indiferent de testare, prin meniul prevăzut. Meniul care se referă la învăţare oferă examinarea tuturor materialelor oferite pe grupuri tematice. Sunt permise examinarea, corectarea şi ştergerea grupurilor tematice.

Materialele didactice sunt introduse prin tastarea textului sau prin importul fişierelor întregi de text în grupurile tematice. Materialele didactice au caracter multimedia (audio, imagini, clipuri video), dacă astfel solicită autorul. Este posibilă revizuirea materialelor didactice pe domenii tematice.Tipărirea

TLS permite tipărirea tuturor rapoartelor disponibile referitoare la rezultatele testării. Este posibilă tipărirea textului întreg.

Suportul testării Paper-based

Software-ul vă permite să creaţi şi să tipăriţi teste cu scopul de testare pe suport de hârtie (Paper-based). După încheierea de testare
Paper-based, software-ul permite prelucrarea statistică a rezultatelor prin introducerea manuală a acestora.

Ajutor în timpul utilizării programului

"Help" permite utilizatorului să folosească programul în mod corespunzător şi să depăşească orice dileme cu privire la procedurile în timpul utilizării programului.

Tehnologii utilizate

.NET FRAMEWORK 2.0
Visual C#.NET
MySQL 5.0 server

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te