Curs administrator de sistem. Proiectare retele, configurare Windows Server.

Microsoft Administration – Doriţi un job de administrator de sistem sau de reţea bine plătit?

Microsoft administration
Tip de studiu:
Online
Durata cursului:
2 semestre
Ore de studiu:
344
Diplome și Certificări:
Microsoft Technology Associate:
MTA: IT Infrastructure
MTA: Database
Microsoft Certified Solutions Associate:
MCSA: Windows Server
MCSA: SQL Server
Microsoft Certified Solutions Expert:
MCSE: Core Infrastructure
MCSE: Productivity
Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate
CompTIA A+ Certified IT Technician
LINK Academy Certified Computer System Administrator
LINK English
LINK German
ÎNSCRIEȚI-VĂ

În cadrul programei Microsoft Administration vă veţi familiariza cu modurile de networking şi cu tipurile de reţele.

Veţi dobândi cunoştinţe fundamentale despre elementele sistemelor de operare şi vă veţi familiariza cu cele mai cunoscute sisteme de operare de astăzi. Veţi învăţa elementele generale şi avansate ale administrării de sistem şi de reţea pe platformele Windows Server, precum şi elementele generale ale administrării sistemelor Linux/Unix.

Pe lângă toate acestea, vă veţi familiariza cu cele mai importante sisteme de operare de astăzi: Windows şi Linux. Veţi înţelege legătura dintre sistemul de operare și hardware. Veţi dobândi cunoştinţele necesare pentru instalarea, configurarea şi întreţinerea sistemului de operare Windows şi Linux.

Scopul acestei programe este dobândirea cunoştinţelor avansate cu privire la administrarea de sisteme şi de reţele în mediul Windows Server, implementarea Active Directory şi setările dreptului de acces în mediul de reţea. Pe lângă toate acestea, veţi mai beneficia şi de training pentru întreţinerea hardware-ului sistemului – PC servicing. Veţi învăţa să administraţi baze de date, să creaţi o infrastructură de reţea, să protejaţi reţeaua şi să lucraţi cu bazele de date.

Fiţi un adevărat profesionist în mediul Windows Server

În cadrul programei Microsoft Administration, se studiază configurarea şi setarea serviciului DHCP, configurarea şi setarea serviciilor DNS statice şi dinamice, planificarea şi administrarea de reţea. În acest mod, veţi dobândi cunoştinţe avansate din domeniul administrării rețelei în mediul Windows Server. 

Învăţaţi să reparaţi şi să întreţineţi calculatoare PC

Veţi dobândi cunoştinţe despre platformele hardware şi software ale calculatoarelor PC moderne. După finalizarea acestei programe, veţi înţelege toate tendinţele de proiectare a unui calculator PC, putând de asemenea să reparaţi şi să întreţineţi singur calculatoarele PC. 

Deveniţi adminstrator de sistem în doar un an de zile

Veţi dobândi cunoştinţe avansate din domeniul administrării Active Directory în mediul Windows Server. Pe lângă celelalte domenii, veţi studia şi instalarea Active Directory, crearea obiectelor Active Directory şi setările dreptului de acces într-un mediu de grup. Veţi învăţa tot ceea ce este necesar pentru a deveni un administrator de succes.

Microsoft Administration – planul şi programa

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 WD Operating Systems - Windows 10 20
2 LX Linux Operating System 24
3 PC PC System Building and Maintenance 24
4 CN Computer Networks 16
5 DA Desktop and Application Infrastructure  32
6 EL1/GL1 English Language 1 / German Language A1* online

II HALF

No. Code Class No. of classes
7 SSA SQL Server Administration 16
8 NT Network Server Services 32
9 ADI Active Directory Infrastructure 32
10 WS Windows Server 2016 OS 20
11 DI Domain Infrastructure 48
12 AI Advanced Infrastructure 20
13 ES Exchange Server 36
14 IIS Information System Security 24
15 MA Microsoft Azure Administrator online
16 EL2/GL2 English Language 2 / German Language A2* online
17 FCE FCE/BEC Vantage** online

* Cursanții aleg care limbă vor să studieze și pe baza aceasta frecventează unul din cele două cursuri.
** Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage pot fi parcurse doar de către cursanţii care au absolvit English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Microsoft Administration: Personal Development ProgramÎn cadrul școlarizării la programul Microsoft Administration primiți gratuit și pachetul unic de abilități profesionale - Personal Development Program, care vă va asigura progresul în carieră și vă va deosebi ca lider printre experții în munca voastră. Vezi detalii despre acest program educațional și planul de desfășurare.
 

Acest program cuprinde 17 materii

1. Operating Systems: Windows 10
Cursul asigură cursanţilor cunoştinţe din domeniul instalării, configurării şi licenţierii sistemului de operare Windows 10. Cursanţii vor învăţa cum să gestioneze hard disk-urile în sistemul de operare şi cum să creeze volumele de tip Simple, Spanned, Stripe şi cu să optimizeze cu ajutorul acestora performanţele sistemului de fişiere. Vor învăţa să gestioneze spaţiul liber de pe disk folosind cotele. Vor lucra cu instrumentele şi serviciile Windows care servesc la descoperirea şi înlăturarea problemelor de funcţionare.  De asemenea, cursul descrie procedurile pentru configurarea calculatorului la reţea, conectarea la reţelele Ipv4, Ipv6 şi wirelles. Remote access, configurarea VPN şi scrierea script-urilor PowerShell pentru automatizarea proceselor sunt alte câteva domenii care vor fi abordate.

2.  Linux Operating System
În cadrul acestui curs, cursanţii vor cunoaşte elementele importante ale sistemelor de operare şi se vor familiariza cu cele mai cunoscute sisteme de operare din zilele noastre. Unul dintre acestea este, cu siguranţă, OS Linux, care va fi folosit ca exemplu pentru a explica funcţiile şi caracteristicile sistemelor de operare. De asemenea, cursanţii vor dobândi cunoştinţele concrete de care au nevoie pentru instalarea, configurarea şi mentenanţa sistemului de operare Linux.

3. PC System Building and Maintenance
Scopul acestui curs este acumularea cunoştinţelor despre platforma hardware şi software a calculatoarelor personale (PC) moderne. În cadrul acestui curs, accentul este pus pe hardware, pe interfeţe şi pe înţelegerea tendinţelor în proiectarea calculatoarelor personale (PC). Scopul cursului constă în dobândirea abilităţilor necesare pentru efectuarea muncii în mod independent şi pentru întreţinerea calculatoarelor personale contemporane.

4. Computer Networks
Acumularea cunoştinţelor necesare pentru o administrare minimă a reţelei de Peer-uri (setarea parametrilor TCP/IP, Share mapping, lucrul cu echipamentul de bază al reţelei) în mediul Windows şi Linux. În cadrul acestui curs, cursanţii se vor familiariza cu motivele principale pentru care este creat networking-ul (partajarea resurselor), care sunt tipurile şi topologia reţelelor, care sunt mediile generale, utilizate pentru crearea unei reţele (pentru conectarea nodurilor în reţea), respectiv cablurile (coaxial, UTP, optic). Studierea detaliată a modelului OSI şi aplicarea acestuia în mediul Windows şi Linux. Bazele administrării reţelei în sistemele de operare WINXP şi Linux.

5. Desktop and Application Infrastructure 
Acest curs are în vedere pregătirea cursanţilor pentru planificare, implementare şi mentenanţa infrastructurii de reţea Windows, dar şi pentru gestionarea infrastructurii fizice şi virtuale a aplicaţiilor. Cursanţii vor învăţa cum să gestioneze aplicaţiile în mediul fizic şi virtual, dar şi în cloud, atât în sistemul de operare Windows, cât şi în Windows Server.

6. English Language 1 / German Language A1
La cursul English Language 1, mai întâi veți da un test pentru evaluarea cunoștințelor curente de limba engleză și, pe baza rezultatului obținut, vi se va aloca unul dintre cele 5 niveluri ale materiei (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate), care vă va ajuta la perfecționarea cunoștințelor, la asimilarea unui spectru de funcții ale acestei limbi în formă scrisă și orală și la îmbunătățirea înțelegerii și a utilizării acesteia.

Cursanții pot opta și pentru cursul de Limba germană A1, care este un nivel începător de învățare a limbii germane și al cărui scop este ca participanții să se descurce în comunicarea de zi cu zi.

7. SQL Server Administration
Cursul SQL Server Administration are drept scop oferirea de cunoștințe și abilități necesare cursantului pentru instalarea și setarea SQL Server 2019, planificarea, designul și dezvoltarea bazelor de date și utilizarea limbajului Transact-SQL (T-SQL). De asemenea, cursanții se vor familiariza cu diferite tipuri de baze de date, cu tipurile de date și cu limitările în SQL Server.

8. Network Server Services
Acest curs cuprinde cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru administrarea cu succes a sistemului Windows Server şi a serviciilor de reţea din cadrul său. Câteva dintre temele care vor fi abordate la acest curs sunt: automatizarea instalării sistemului de operare şi a aplicaţiilor, gestionarea utilizatorilor şi a grupurilor în Active Directory cu ajutorul politicilor de grup, Remote Access, tunelele VPN, politicile de reţea, creşterea nivelului de securitate, monitorizarea, instalarea automată a patch-urilor ş.a.m.d.

9. Active Directory Infrastructure 
Acest curs oferă cunoştinţele şi competenţele necesare cursanţilor pentru gestionarea serviciilor avansate pentru Active Directory în Windows Server 2016, la nivelul mediului corporativ. Prin finalizarea cu succes a acestui curs, veţi învăţa cum să instalaţi şi să configuraţi Active Directory, cum să-l gestionaţi şi cum să gestionaţi serviciile suplimentare în Windows Server 2016. 

10. Windows Server 2016 OS
Scopul cursului este de a oferi cursantului cunoștințele și abilitățile necesare atât pentru operare practică în sistemul de operare Windows Server 2016, cât și pentru susținerea examenelor legate de certificarea internațională. Cursul prezintă instalarea, configurarea și instrumentele pentru gestionarea vizualizării, a dispozitivelor pentru stocarea datelor și a tehnologiilor hight availability. Respectiv, oferă cunoștințe de bază cu ajutorul cărora se poate crea un mediu virtual fără vreo breșă de securitate și de a menține un astfel de sistem fără perioada downtime.

11.  Domain Infrastructure 
Cursul acoperă cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru planificarea, designul şi implementarea infrastructurii fizice şi logice a lui Active Directory. Cursul vă introduce în tematica rezolvării numelor, integrarea aplicaţiilor, optimizarea sistemului, automatizarea recuperării după probleme şi mentenanţa serviciilor de reţea.

12. Advanced Infrastructure
În cadrul acestui curs, veţi studia planificarea şi implementarea unora dintre cele mai avansate soluţii cu privire la serviciile şi infrastructura de reţea. Dintre temele abordate amintim: virtualizarea, criptografia, infrastructura cheilor publice şi private etc.

13. Exchange Server 
Scopul acestui curs este ca studenţii să înveţe procesul de instalare, administrare, configurare şi backup pentru Exchange Server.

14. Information System Security
Dobândirea cunoştinţelor necesare pentru securitatea infrastructurii de reţea. Înţelegerea tipurilor şi modurilor de atacuri contemporane asupra infrastructurii de reţea. Familiarizarea cu modurile de îmbunătăţire şi instrumentele de luptă împotriva atacurilor de reţea. Observarea slăbiciunilor de securitate. Pregătirea pentru setarea individuală a programelor pentru lupta împotriva atacurilor de reţea. Modurile controlului software şi hardaware de acces la date şi resurse. Tehnicile de criptare a datelor pentru securitate.

15. Microsoft Azure Administrator
Cursul Administrarea Microsoft Azure acoperă structura de bază a platformei Azure și explică mecanismul de facturare. Platforma Azure se bazează pe abonamente, iar modelele de abonare sunt explicate în curs.

16. English Language 2 / German Language A2
Pe baza programului frecventat în cadrul cursului English Language 1, la cursul English Language 2 puteți trece la nivelul următor de cunoștințe (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate), perfecționându-vă astfel cunoștințele de limba engleză.

Cursul de limba germană pentru nivelul A2 este conceput pentru a dobândi cunoștințele necesare de gramatică prevăzute pentru această etapă de învățare a limbii, pentru a vă îmbogățiți vocabularul pentru comunicarea de zi cu zi, precum și pentru a vă putea exprima părerea cu privire la teme sociale zilnice.

17. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage nu sunt incluse în programa obișnuită. Cursanţii aleg pe care dintre certificatele menţionate vor să-l obţină şi pe baza aceasta parcurg unul din aceste două cursuri.

Cambridge First Certificate in English (FCE) este un curs pregătitor pentru susţinerea examenului FCE pe baza căruia obţineţi un certificat recunoscut de mii de companii, instituţii academice, universităţi şi scoli superioare, organe profesionale, ministere şi organe gunernamentale din întreaga lume. FCE este recunoscut pe plan internațional în economie şi industrie, ceea ce vă oferă un avantaj semnificativ dacă intenţionaţi să aplicaţii pentru posturi care implică lucrul cu publicul, munca de birou în bănci, în industria aeriană, catering… Acest certificat este recunoscut şi de multe universităţi, şcoli superioare şi alte instituţii, aşadar reprezintă o „rampă de lansare” pentru educaţia dvs. viitoare şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) este de asemenea un curs pregătitor pentru dobândirea certificatului BEC Vantage, unul dintre cele mai apreciate certificate Cambridge din lumea afacerilor. După cum îi spune şi numele, acest certificat vă oferă un avantaj semnificativ în fața potenţialilor angajatori şi parteneri de afaceri, deoarece confirmă cunoştinţele dvs. de limbă engleză de afaceri şi posibilitatea de a comunica în lumea de afaceri la un nivel avansat. Este recunoscut de către toate companii mondiale, instituţiile academice şi de afaceri și reprezintă un document unic care dovedește abilităţile dvs. avansate de înţelegere, scriere și vorbire a limbii engleze.

Aflați mai multe dacă vă interesează ce face un administrator de sistem.

Cum arată cursurile?

Cursurile de la acest program educațional LINK Academy se desfășoară exclusiv după modelul online. Aceasta înseamnă că cele mai căutate cunoștințe din domeniul IT le puteți dobândi prin intermediul platformei e-Learning de pe internet.

Acest mod de școlarizare vă va oferi cunoștințe practice, indiferent că vă perfecționați din Iași, Cluj, Brăila, Constanța, Craiova, Galați, Timișoara, Brașov, Ploiești, București, Chișinău etc. În timpul cursurilor, accentul va fi pus pe asimilarea competențelor practice și a cunoștințelor teoretice de bază.

Obţineţi certificate recunoscute pe plan internaţional:

CERTIFICAREA MICROSOFT

Certificatele Microsoft reprezintă un spectru larg şi diversificat de funcţii şi responsabilităţi de afaceri. Dobândind acreditările specifice, veţi deţine dovada obiectivă a abilităţii de a executa cu succes funcţii critice în IT. Susţinută de profesionişti din întreaga lume, certificarea Microsoft rămâne unul dintre cele mai eficiente modalităţi de a atinge obiectivele unei cariere de succes şi cel mai bun mod pentru companii de a dezvolta şi de a păstra resurse umane de valoare.

Salariile foarte bune sunt subînţelese.

Pentru acest an, LINK Academy vă oferă posibilitatea de a dobândi cele mai noi certificate Microsoft, care vor fi cele mai solicitate în următorii 4 - 6 ani:

MTA - Microsoft Technology Associate:

 • MTA: IT Infrastructure
 • MTA: Database

MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate:

 • MCSA: Windows Server
 • MCSA: SQL Server

MCSE - Microsoft Certified Solutions Expert:

 • MCSE: Core Infrastructure
 • MCSE: Productivity

MCA - Microsoft Certified Associate

 • Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
 • Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate

CERTIFICAREA CompTIA

Pentru toţi cei care vor să obţină cunoştinţele necesare pentru instalarea software-ului şi a hardware-ului, pentru mentenanţa şi repararea calculatoarelor, oferim pregătire în conformitate cu programul CompTIA A+ (Computer Technology Industry Association).

Acest program vă va aduce un certificat de prestigiu, recunoscut pe plan internaţional, precum şi dovada faptului că sunteţi pregătiţi pentru munca practică. Programul CompTIA A+ cuprinde instalarea software-ului şi a hardware-ului, setările de sistem, mentenanţa şi repararea calculatoarelor PC. CompTIA A+ este cel mai puternic titlu de specialitate pentru tehnicienii PC. Companii precum Microsoft, Hewlett-Packard şi Cisco solicită certificarea CompTIA A+ pentru tehnicienii lor, iar CompuCom şi Ricoh solicită această certificare drept condiţie necesară şi principală pentru angajare. În urma examenului pentru această certificare, obţineţi titlul:

 • CompTIA A+ Certified IT Technician

De asemenea, după finalizarea programului Microsoft Administration la LINK Academy, puteţi obţine şi unul dintre următoarele două certificate:

 • Certificatul care atestă FRECVENTAREA programului LINK Academy
 • Certificatul LINK Academy Certified Computer System Administrator

 

Mai există locuri disponibile pentru programa Microsoft Administration? Verificaţi! Înscrierea este în curs:

ÎNSCRIEREPentru a afla totul despre înscriere, click aici.
Numărul de contact: +40 (314) 326 162.