Android Development Program

În cadrul acestei programe, veţi învăţa să creaţi diverse aplicaţii pentru toate versiunile sistemului de operare Android, inclusiv pentru cea mai recentă: Android 6.0 – „Marshmallow”. Veţi fi pregătiţi să creaţi totul, de la aplicaţii simple, până la aplicaţii complexe care includ lucrul cu datele. Veți putea efectua toate acestea cu ajutorul celebrului limbaj de programare Java şi cu ajutorul mediului de dezvoltare Android Studio.

Scopul este să învăţaţi conceptele avansate de programare pentru platforma Android, să vă familiarizaţi cu mediul de creare a aplicaţiilor, precum şi cu instrumentele de dezvoltare, testare şi distribuire a aplicaţiilor pe care le creaţi pentru Google Play Store şi, astfel, să obţineţi şansa ca aplicaţiile dumneavoastră să fie instalate pe milioane de dispozitive Android din toată lumea. Când aplicaţiile dumneavoastră se vor afla pe Google Play Store, angajatorii vor recunoaşte mult mai uşor calitatea cunoştinţelor dobâdite în urma şcolarizarea în cadrul LINK Academy. Mai mult, fiecare aplicaţie distribuită cu succes vă oferă mult mai multe şanse de a obţine câştiguri excelente. 

 

Android Development Program - planul şi programa 

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 CSS Introduction to HTML and CSS 24
2 OOP Object Oriented Programming - Java 40
3 CJP Java Core Programming 48
4 JWP Java Web Programming 18
5 AJP Advanced Java Programming 24
6 IAD Introduction to Android Application Development 36
7 EL1 English Language 1 online

II HALF

No. Code Class No. of classes
8 AAD Advanced Android Application Development 32
9 DDA Data Driven Android Application Development 32
10 SWE Software Engineering 12
11 AGD Android Animation and Game Development 18
12 CCS Cambridge Computer Science* online
13 EL2 English Language 2 online
14 FCE FCE/BEC Vantage** online

 *Materie opţională 

**Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage pot fi parcurse doar de către cursanţii care au absolvit English Upper Intermediate Level.

Programa Android Development cuprinde 14 obiecte de studiu:


1. Introduction to HTML and CSS
Cursanţii se vor familiariza cu termenii limbajului HTML. După finalizarea cursului, cursantul va fi capabil să-și creeze propriile pagini web statice şi va avea toate condiţiile necesare pentru a începe să învețe limbajele de client şi server, precum şi tehnologiile care implică implementarea în HTML (PHP, ASP, JSP, JavaScript).

2. Object Oriented Programming - Java
Familiarizarea cu tehnicile de programare orientată pe obiect. Familiarizarea cu diferenţele în raport cu limbajele procedurale şi modulare. Prezentarea tehnicilor şi a modului de gândire în programarea orientată pe obiect. Familiarizarea cu premisele programării orientate pe obiect, cu tipurile abstracte de date, cu încapsularea, moştenirea, polimorfismul şi abstracţia.

3. Java Core Programming
Vă veţi familiariza cu conceptele de bază ale programării prin intermediul limbajului de programare Java, precum şi cu conceptul orientat pe obiect al acestui limbaj de programare. Obiectul de studiu implică bazele programării în mediul Java, dar şi întroducerea în programarea orientată pe obiect.

4. Java Web Programming
Acest obiect de studiu vă va instrui în vederea creării independente a aplicaţiilor web Java. Vă veţi familiariza cu conceptele web avansate, cu securitatea şi optimizarea aplicaţiilor web.

5. Advanced JAVA Programming
Acest obiect de studiu descrie conceptele avansate ale programării în limbajul Java, precum şi utilizarea bibliotecilor Java specifice. Veţi putea să utilizaţi limbajul Java în mod practic pentru a realiza soluţii concrete, precum şi pentru a crea clase complexe şi procese multi-threading.

6. Introduction to Android Application Development
Cursul include principalele concepte de dezvoltare a aplicaţiilor pentru dispozitive Android. Cursanţii abordează principalele funcţionalităţi Android SDK, prin dezvoltarea aplicaţiilor Android simple folosind limbajul de programare Java al mediului de dezvoltare Android Studio.

7. English Language 1
În cadrul acestui curs, studenţii vor lucra conform uneia dintre următoarele programe:

  • Pre-Intermediate/curs intermediar care asigură cursanţilor dobândirea unei game variate de funcţii ale limbii engleze. Beneficiind de acest nivel de cunoştinţe, veţi putea să folosiţi limba engleză în scopuri descriptive şi narative, atât oral cât şi în scris, la nivelul utilizării limbii engleze ca limbă străină.
  • Intermediate/curs intermediar care asigură cursanţilor dobândirea unei game variate de funcţii ale limbii engleze, în forma sa orală şi scrisă, precum şi capacitatea de a înţelege şi de a participa la conversaţii cu vorbitori nativi de limbă engleză.

8. Advanced Android Application Development
În acest curs veți învăţa să dezvoltaţi aplicaţii Android mai complexe şi mai avansate şi să folosiţi toate beneficiile telefoanelor inteligente de astăzi care în funcție de hardware şi numeroasele dispozitive de intrare şi de ieşire depăşesc cu mult toate celelalte dispozitive aflate în uzul în masă.

9. Data Driven Android Application Development
Cursul abordează bazele persistenţei datelor care folosesc aplicaţii ce funcţionează cu sistemul de operare Android. Se pune un accent special pe utilizarea aşa-numitelor baze de date embedded şi pe familiarizarea cu sistemul SQLite de gestionare a bazelor.

10. Software Engineering
Acest obiect de studiu cuprinde designul, dezvoltarea, gestiunea şi documentarea software-ului prin aplicarea unor tehnologii informatice, tehnici de gestionare a proiectelor, inginerie, design şi alte discipline. Vă veţi familiariza cu dezvoltarea, gestionarea şi mentenanţa software-urilor în mod sistematic şi controlat, cu metodologii şi planuri bine definite.

11. Android Animation and Game Development
În cadrul acestui curs veți învăţa principalele principii ale dezvoltării jocurilor, dar şi ale aplicaţiilor grafice bogate care funcţionează cu sistemul de operare Android. Cursul abordează principalele Android API-uri pentru grafică, precum Canvas şi OpenGL, dar şi bibliotecile Android de gestionare a sunetului şi de interacţiune cu utilizatorul.

12.Cambridge Computer Science
Cursul a fost gândit şi conceput  ca să ne familiarizeze în mod corect cu diferite tehnologii de calculator susţinute de Cambridge University. Este împărţit în module şi unităţi care abordează teme începând cu afișarea cifrelor, a conținutului multimedia, a diferitor tipuri de software și terminând cu hardware-ul. Partea de hardware este legată de arhitectura şi de funcţionarea procesorului. În continuarea cursului se abordează securitatea şi protecţia datelor, iar în ultima parte structura datelor şi a algoritmilor.

13. English Language 2
În cadrul cursului English Language 2, cursaţii vor studia după una dintre următoarele programe:

  • Intermediate/curs intermediar care asigură cursanţilor dobândirea unei game variate de funcţii ale limbii engleze, în formă orală şi scrisă, precum şi a capacității de a înţelege şi de a participa la conversaţii cu vorbitori nativi de limbă engleză.
  • Upper-Intermediate/curs intermediar avansat care permite cursanţilor comunicarea cu succes (înţelegere şi exprimare orală) în limba engleză, precum şi auto-iniţiativă în conversaţii cu vorbitori nativi de limbă engleză. Abilitățile de scriere se vor dezvolta de asemenea până la nivelul unui vorbitor nativ.

14. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage nu sunt incluse în programa obișnuită. Cursanţii aleg pe care dintre certificatele menţionate vor să-l obţină şi pe baza aceasta parcurg unul din aceste două cursuri.

Cambridge First Certificate in English (FCE) este un curs pregătitor pentru susţinerea examenului FCE pe baza căruia obţineţi un certificat recunoscut de mii de companii, instituţii academice, universităţi şi scoli superioare, organe profesionale, ministere şi organe gunernamentale din întreaga lume. FCE este recunoscut pe plan internațional în economie şi industrie, ceea ce vă oferă un avantaj semnificativ dacă intenţionaţi să aplicaţii pentru posturi care implică lucrul cu publicul, munca de birou în bănci, în industria aeriană, catering… Acest certificat este recunoscut şi de multe universităţi, şcoli superioare şi alte instituţii, aşadar reprezintă o „rampă de lansare” pentru educaţia dvs. viitoare şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) este de asemenea un curs pregătitor pentru dobândirea certificatului BEC Vantage, unul dintre cele mai apreciate certificate Cambridge din lumea afacerilor. După cum îi spune şi numele, acest certificat vă oferă un avantaj semnificativ în fața potenţialilor angajatori şi parteneri de afaceri, deoarece confirmă cunoştinţele dvs. de limbă engleză de afaceri şi posibilitatea de a comunica în lumea de afaceri la un nivel avansat. Este recunoscut de către toate companii mondiale, instituţiile academice şi de afaceri și reprezintă un document unic care dovedește abilităţile dvs. avansate de înţelegere, scriere și vorbire a limbii engleze.

Cum arată cursurile?

Cursurile din cadrul acestei programe se derulează în varianta e-learning, respectiv online.

Cursurile sunt foarte interesante şi adaptate la nivelul anterior de cunoştinţe ale studenţilor. Caracteristica dominantă este că, în timpul cursurilor, obiectele de studiu nu sunt prezentate doar la nivel teoretic, ci şi practic, fiind însoțite de o multitudine de exemple interesante care reprezintă cea mai bună instruire practică pentru munca individuală, imediat după finalizarea școlarizării.

Obţineţi certificate recunoscute pe plan internaţional:

După finalizarea cursurilor din cadrul acestui departament, veţi putea obţine un certificat, prin susţinerea unui examen. Examinarea are loc în centrul de testare VUE şi în urma acesteia veţi obţine următoarele titluri profesionale:

  • Oracle Certified Associate
  • Oracle Certified Professional

Certificate Cambridge

Cursanţii programului Android Development au posibilitatea să susţină examenul pentru dobândirea certificatului Cambridge International de cel mai înalt nivel de expert, care reprezintă o garanţie recunoscută pe plan internaţional a cunoştinţelor relevante în domeniul tehnologiei informației:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

De asemenea, după finalizarea programului Android Development la LINK Academy, puteţi obţine şi unul dintre următoarele două certificate:

  • Certificatul care atestă FRECVENTAREA programului LINK Academy
  • Certificatul care atestă ABSOLVIREA programului LINK Academy

 

Mai există locuri disponibile în cadrul programei Android Development? Verificaţi! Înscrierea este în curs.

Pentru a afla totul despre înscriere, click aici