Android Mobile Development Program

Android Mobile Development
Tip de studiu:
Online
Durata cursului:
2 semestre
Ore de studiu:
250
Diplome și Certificări:
Google Associate Android Developer
Oracle Certified Associate
Oracle Certified Professional
ATC Android Certified Application Developer
ATC Android Certified Application Engineer
Cambridge International A&AS Level Computer Science
LINK Academy Certified Android Application Developer
LINK English
LINK German
ÎNSCRIEȚI-VĂ

Acest program vă va pregăti să creaţi diferite aplicaţii pentru toate versiunile sistemelor de operare Android, inclusiv cea mai nouă versiune.

Veţi fi pregătiţi să creaţi totul, de la aplicaţii simple, până la aplicaţii complexe care includ lucrul cu datele. Veți putea efectua toate acestea cu ajutorul celebrului limbaj de programare Java şi cu ajutorul mediului de dezvoltare Android Studio.

Scopul este să învăţaţi conceptele avansate de programare pentru platforma Android, să vă familiarizaţi cu mediul de creare a aplicaţiilor, precum şi cu instrumentele de dezvoltare, testare şi distribuire a aplicaţiilor pe care le creaţi pentru Google Play Store şi, astfel, să obţineţi şansa ca aplicaţiile dumneavoastră să fie instalate pe milioane de dispozitive Android din toată lumea.

Învățați pe exemple practice 

Programul reprezintă o simbioză a celor mai actuale tehnici și practici verificate care vă vor oferi posibilitatea de a dezvolta un spectru larg de aplicații Android optimizate. Asta s-a obținut cu accent special pe realizarea exemplelor practice de aplicații Android folosite.

În timpul școlarizării la acest program veți învăța dezvoltând aplicații Android reale de diferite tipuri: Fit Body, Compass, Jump & Run, Running Tracker, ToDo, Calculator.

Fit Body

Creând aplicația Fit Body vă veți familiariza cu postulatele de bază pentru a intra în lumea programării Android: veți afla totul despre mediu, despre elementele și structura aplicațiilor Android și veți dobândi o bază excelentă pentru progres în continuare.

Compass

În lumea programării Android touch veți păși în dezvoltarea aplicației Compass, cu ajutorul căreia veți asimila în totalitate folosirea giroscopului, senzorului de accelerare, apropiere și multe alte funcții, care sunt necesare pentru funcționalitățile avansate ale aplicațiilor.

Jump & Run

Programul Android Mobile Development vă va oferi posibilitatea de a vă alătura pieței de perspectivă a jocurilor video. În lumea dezvoltării jocurilor 2D pentru dispozitive Android vă va face introducerea jocul de pe platformă Jump & Run, unde veți învăța toate postulatele necesare pentru crearea cu succes a jocurilor.

Android Development

Running Tracker

Dezvoltând aplicația Running Tracker în cadrul acestui program veți asimila aspecte importante din programarea Android când vine vorba de geolocație, capacitatea de confirmare a locației curente, pe care o deține fiecare dispozitiv Android.

ToDo

Pentru a asimila cele mai diferite scenarii de lucru cu datele necesare pentru funcția tuturor aplicațiilor – aplicații pentru verificarea prognozei meteo, citirea știrilor sau a aplicațiilor pentru rețele sociale – în timpul școlarizării veți crea aplicația ToDo.

Calculator

Pe durata cursurilor Introduction to Android Application Development și Advanced Android UI Design and Programming vă veți familiariza cu aplicația Calculator avansată, cu ajutorul căreia veți dezvolta logici de programare de bază transformate în cod Java și veți asimila aspecte foarte importante din programarea Android.

Cel mai bun mod de a deveni programator de aplicații Android 

Când aplicaţiile dumneavoastră se vor afla pe Google Play Store, angajatorii vor recunoaşte mult mai uşor calitatea cunoştinţelor dobândite în urma şcolarizării în cadrul LINK Academy. Mai mult, fiecare aplicaţie distribuită cu succes vă oferă mult mai multe şanse de a obţine câştiguri excelente.

Cunoștințele și abilitățile la acest program vă vor face candidatul ideal pentru joburile foarte căutate de programator Android, precum și relevanți pentru multe proiecte unde ați fi responsabili de realizarea aplicațiilor Android, testare și dezvoltarea programelor Android, precum și programare Android în general. Deci, nu doar că veți învăța cum să programați pentru Android, ci veți fi pregătiți pentru joburi concrete din programarea Android, care sunt și printre cele mai căutate din lume.

Verificaţi dacă mai sunt locuri disponibile şi înscrieţi-vă la Android Mobile Development Program.

Android Mobile Development Program – planul şi programa 

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 HJC Programming HTML5 with JavaScript and CSS3* 24
2 CJP Java Core Programming 48
3 AJP Advanced Java Programming 24
4 IAD Introduction to Android Application Development 36
5 ADT Android Debugging and Testing 12
6 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1** online

II HALF

No. Code Class No. of classes
7 AAD Advanced Android UI Design and Programming 32
8 GSP Geolocation and Sensor Programming 12
9 DDA Data Driven Android Application Development 32
10 SWE Software Engineering 12
11 AGD Android Animation and Game Development 18
12 CCS Cambridge Computer Science*** online
13 EL2/GL2 English Language 2 / German Language 2** online
14 PRJ Project /
15 FCE FCE/BEC Vantage**** online

* Curs bonus.
** Cursanții aleg care limbă vor să studieze și pe baza aceasta frecventează unul din cele două cursuri.
*** Materie opţională.
**** Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage pot fi parcurse doar de către cursanţii care au absolvit English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Android Development: Personal Development ProgramÎn cadrul școlarizării la programul Android Development primiți gratuit și pachetul unic de abilități profesionale - Personal Development Program, care vă va asigura progresul în carieră și vă va deosebi ca lider printre experții în munca voastră. Vezi detalii despre acest program educațional și planul de desfășurare.
 

Acest program cuprinde 15 materii

1. Programming HTML5 with JavaScript and CSS3
Cursul abordează tehnologiile HTML5, CSS3 şi JavaScript, care reprezintă baza pentru dezvoltarea aplicaţiilor Web şi Store Microsoft. De asemenea, cursanţii vor învăţa cum să implementeze şi să manipuleze structura unui document HTML şi obiectele acestuia. Cursul prezintă şi modalitățile limbajul se poate folosi limbajul CSS pentru stilizarea şi selectarea elementelor, dar şi pentru crearea interfeţei utilizator animate şi adaptabile. La final, cursul abordează bazele limbajului JavaScript, precum şi utilizarea sa pentru manipularea structurii şi datelor documentului HTML.

2. Java Core Programming
Vă veţi familiariza cu conceptele de bază ale programării prin intermediul limbajului de programare Java, precum şi cu conceptul orientat pe obiect al acestui limbaj de programare. Obiectul de studiu implică bazele programării în mediul Java, dar şi întroducerea în programarea orientată pe obiect.

3. Advanced JAVA Programming
Acest obiect de studiu descrie conceptele avansate ale programării în limbajul Java, precum şi utilizarea bibliotecilor Java specifice. Veţi putea să utilizaţi limbajul Java în mod practic pentru a realiza soluţii concrete, precum şi pentru a crea clase complexe şi procese multi-threading.

4. Introduction to Android Application Development
Cursul include principalele concepte de dezvoltare a aplicaţiilor pentru dispozitive Android. Cursanţii abordează principalele funcţionalităţi Android SDK, prin dezvoltarea aplicaţiilor Android simple folosind limbajul de programare Java al mediului de dezvoltare Android Studio.

5. Android Debugging and Testing
Cursul Android Debugging and Testing se ocupă de diferite modalități pentru detectarea și rezolvarea erorilor și testarea aplicațiilor Android. Cursanții se vor familiariza cu noțiunile de debugging și testare și, practic, se vor pregăti pentru detectarea erorilor compile-time, runtime și logice. La acest curs se folosesc panourile Build, Run și Logcat și debuggeri ai mediului Android Studio, precum și clasele platformei Log Android. La final, cursanții vor dobândi abilități pentru crearea testelor unit locale și instrumentale și pentru crearea testelor UI folosind cadrul software Espresso.

6. English Language 1 / German Language 1
La cursul English Language 1, respectiv German Language 1, veți face un test de evaluare a cunoștințelor de limbă engleză și germană, iar pe baza rezultatului obținut vi se va aloca nivelul corespunzător de pregătire pentru limba engleză (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate), respectiv nivelul corespunzător pentru limba germană (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Frecventarea acestor cursuri la un anumit nivel vă va ajuta să vă perfecționați cunoștințele, să asimilați un spectru nou de funcții ale limbii alese în formă scrisă și orală și să vă îmbunătățiți înțelegerea și utilizarea limbii.

7. Advanced Android UI Design and Programming
În acest curs veți învăţa să dezvoltaţi aplicaţii Android mai complexe şi mai avansate şi să folosiţi toate beneficiile telefoanelor inteligente de astăzi care în funcție de hardware şi numeroasele dispozitive de intrare şi de ieşire depăşesc cu mult toate celelalte dispozitive aflate în uzul în masă.

8. Geolocation and Sensor Programming

Cursul Geolocation and Sensor Programming ilustrează diferite tehnici avansate care le permit programatorilor să folosească multe dintre componentele hardware ale acestor dispozitive când dezvoltă aplicaţii Android. Cursanții vor învăţa toate tehnicile relevante care permit aplicaţiei să primească şi să proceseze informații despre locaţia curentă a dispozitivului Android.

9. Data Driven Android Application Development
Cursul abordează bazele persistenţei datelor care folosesc aplicaţii ce funcţionează cu sistemul de operare Android. Se pune un accent special pe utilizarea aşa-numitelor baze de date embedded şi pe familiarizarea cu sistemul SQLite de gestionare a bazelor.

10. Software Engineering
Acest obiect de studiu cuprinde designul, dezvoltarea, gestiunea şi documentarea software-ului prin aplicarea unor tehnologii informatice, tehnici de gestionare a proiectelor, inginerie, design şi alte discipline. Vă veţi familiariza cu dezvoltarea, gestionarea şi mentenanţa software-urilor în mod sistematic şi controlat, cu metodologii şi planuri bine definite.

11. Android Animation and Game Development
În cadrul acestui curs veți învăţa principalele principii ale dezvoltării jocurilor, dar şi ale aplicaţiilor grafice bogate care funcţionează cu sistemul de operare Android. Cursul abordează principalele Android API-uri pentru grafică, precum Canvas şi OpenGL, dar şi bibliotecile Android de gestionare a sunetului şi de interacţiune cu utilizatorul.

12. Cambridge Computer Science
Cursul a fost gândit şi conceput  ca să ne familiarizeze în mod corect cu diferite tehnologii de calculator susţinute de Cambridge University. Este împărţit în module şi unităţi care abordează teme începând cu afișarea cifrelor, a conținutului multimedia, a diferitor tipuri de software și terminând cu hardware-ul. Partea de hardware este legată de arhitectura şi de funcţionarea procesorului. În continuarea cursului se abordează securitatea şi protecţia datelor, iar în ultima parte structura datelor şi a algoritmilor.

13. English Language 2 / German Language 2
Pe baza programului frecventat la cursul English Language 1 sau German Language 1, la cursul English Language 2, respectiv German Language 2, puteți frecventa și unele dintre următoarele cursuri. Pentru limba engleză: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate, iar pentru limba germană: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 sau IT German.

Mai mult, dacă nivelul vostru de cunoștințe la testarea din limba engleză este peste nivelul Upper-Intermediate, aveți posibilitatea să primiți la alegere cursul Business English, First Certificate in English (FCE) sau Business English Certificate Vantage (BEC Vantage).

14. Project
Scopul acestui proiect este realizarea independentă a lucrării finale, care cuprinde toate domeniile parcurse în programul de studiu. După finalizarea lucrării şi acceptarea ei din partea mentorului, se organizează prezentarea lucrării finale în faţa comisiei. Realizarea proiectului este obligatorie pentru cursanţii tradiţionali. Cursanţii online își îndeplinesc obligaţiile de proiect realizând pe durata şcolarizării Assignment-uri şi Taskuri. 

15. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage nu sunt incluse în programa obișnuită. Cursanţii aleg pe care dintre certificatele menţionate vor să-l obţină şi pe baza aceasta parcurg unul din aceste două cursuri.

Cambridge First Certificate in English (FCE) este un curs pregătitor pentru susţinerea examenului FCE pe baza căruia obţineţi un certificat recunoscut de mii de companii, instituţii academice, universităţi şi scoli superioare, organe profesionale, ministere şi organe gunernamentale din întreaga lume. FCE este recunoscut pe plan internațional în economie şi industrie, ceea ce vă oferă un avantaj semnificativ dacă intenţionaţi să aplicaţii pentru posturi care implică lucrul cu publicul, munca de birou în bănci, în industria aeriană, catering… Acest certificat este recunoscut şi de multe universităţi, şcoli superioare şi alte instituţii, aşadar reprezintă o „rampă de lansare” pentru educaţia dvs. viitoare şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) este de asemenea un curs pregătitor pentru dobândirea certificatului BEC Vantage, unul dintre cele mai apreciate certificate Cambridge din lumea afacerilor. După cum îi spune şi numele, acest certificat vă oferă un avantaj semnificativ în fața potenţialilor angajatori şi parteneri de afaceri, deoarece confirmă cunoştinţele dvs. de limbă engleză de afaceri şi posibilitatea de a comunica în lumea de afaceri la un nivel avansat. Este recunoscut de către toate companii mondiale, instituţiile academice şi de afaceri și reprezintă un document unic care dovedește abilităţile dvs. avansate de înţelegere, scriere și vorbire a limbii engleze.

Aflați mai multe dacă vă interesează ce face un programator de aplicații mobile.

Cum arată cursurile?

Prelegerile la acest program LINK Academy le puteți parcurge prin internet prin intermediul platformei e-Learning dezvoltate. Aceasta înseamnă că puteți ajunge la competențe IT căutate indiferent că vă aflați în Ploiești, Brăila, Constanța, Craiova, Cluj, București, Galați, Brașov, Timișoara, Chișinău sau în alt oraș din România și Republica Moldova.

Aveți nevoie doar de conexiune la internet pentru a asimila cunoștințe practice cu minimum de teorie necesar. Cursurile sunt create în așa fel încât, indiferent de cunoștințele deținute, să vă permită o școlarizare eficientă și să vă pregătească pentru o carieră nouă.

Obţineţi certificate recunoscute pe plan internaţional:

Certificate Oracle

După finalizarea cursurilor din cadrul acestui departament, veţi putea obţine un certificat, prin susţinerea unui examen. Examinarea are loc în centrul de testare VUE şi în urma acesteia veţi obţine următoarele titluri profesionale:

  • Oracle Certified Associate
  • Oracle Certified Professional

Certificatul Google Developers 

Certificarea oficială pentru programatorii companiei Google este un titlu recunoscut la nivel global, care vă oferă posibilitatea de a le arăta companiilor și angajatorilor expertiza și priceperea voastră în lucrul cu produsele și instrumentele Google.

  • Associate Android Developer

Certificate Android ATC

Certificatele Android ATC sunt dovada că dețineți cea mai bună combinație de cunoștințe teoretice și practice necesare pentru dezvoltarea unei cariere de succes în domeniul programării pentru sistemul de operare Android:

  • Android Certified Application Developer
  • Android Certified Application Engineer

Certificate Cambridge

Cursanţii programului Android Development au posibilitatea să susţină examenul pentru dobândirea certificatului Cambridge International de cel mai înalt nivel de expert, care reprezintă o garanţie recunoscută pe plan internaţional a cunoştinţelor relevante în domeniul tehnologiei informației:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

De asemenea, după finalizarea programului Android Mobile Development la LINK Academy, puteţi obţine şi unul dintre următoarele două certificate:

  • Certificatul care atestă FRECVENTAREA programului LINK Academy
  • Certificatul LINK Academy Certified Android Application Developer

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te