Justificarea socială

Educaţia este considerată azi ca fiind o condiţie a supravieţuirii şi dezvoltării societăţilor moderne. În domeniul tehnologiei informaţionale, importanţa educaţiei este în raport proporţional cu dezvoltarea tehnologică a societăţii.

 Una dintre caracteristicile societăţii informaţionale moderne este că, după terminarea educaţiei formale (şcoala primară, liceu, universitate, etc), cetăţeanul simte nevoia pentru continuarea educaţiei în timpul şi modul său, astfel încât să nu-şi perturbe responsabilităţile de zi cu zi. Simte nevoia ca activităţile educaţionale să le efectueze fără a fi dependent de o locaţie anume sau de un timp exact.

Se pune întrebarea cum poate procesul standard tradiţional de învăţare să răspundă acestor cerinţe şi dacă într-adevăr reuşeşte acest lucru. Experienţa arată că acest lucru e cu siguranţă posibil datorită aplicării mai recente de soluţii tehnologice în procesul de învăţare.

Odată cu expansiunea tehnologiei şi inovaţiei în domeniul învăţământului la distanţă, disponibilitatea unor astfel de metode de educaţie este într-o continuă creştere. Multe şcoli tradiţionale concep unele dintre programele lor sub formă de învăţământ la distanţă, iar altele se dezvoltă concentrându-se exclusiv pe învăţământul la distanţă.

Noi oportunităţi şi responsabilităţi în cariera tinerilor din ziua de azi, în sensul schimbării locului de muncă în favoarea unui alt loc de muncă ce oferă condiţii financiare mai bune, modificarea programului de lucru, multe întâlniri şi călătorii de afaceri, muncă de teren, fac ca noua generaţie de studenţi, capabilă să-şi finanţeze singură şcolarizarea prin lucru, accesează tot mai mult programele învământului la distanţă.

Dezvoltarea economiei, care se preconizează în viitorul apropiat, cu siguranţă nu permite ca tinerii studenţi, cu vârsta cuprinsă între 18 - 25 de ani, să rămână neangajaţi sau să trebuiască să aleagă între şcoală şi lucru. Aceste două lucruri foarte importante nu pot fi contrazise. Unui tânăr ar trebui să i se permită să lucreze şi să înveţe în acelaşi timp.

Marea majoritate a şcolilor din lume are de oferit programe de "Distance Learning" bine organizate. În primul rând, astfel de programe sunt caracterizate de o afluenţă mare şi de participare a "noii" generaţii de studenţi. Datele care, în 2003, au fost prezentate de către asociaţia mai sus pomenită, vorbesc despre milioane de elevi din întreaga America şi Europa care sunt în prezent într-o formă sau alta de studiu de "Distance Learning".

Sistemul nostru şcolar, în procesul de predare de zi cu zi, a exclus în totalitate posibilitatea ca studentul, pe lângă şcoală, să poată să şi lucreze. Prin aceasta se creează imposibilitatea studentului de a participa la cursuri şi de a alege să facă altceva în timpul cursurilor de după-masă sau din weekend, punând studentul în poziţia de a alege între două lucruri esenţiale şi total opuse: învăţarea sau job-ul. Exemple contrastante există numai atunci când vine vorba de studii postuniversitare.

La reuniunea Consiliului European de la Lisabona din anul 2000, a fost adoptat Memorandum-ul pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii (Memorandum on lifelong learning, Europian Comision, Paris, 1996) care
confirmă faptul că Europa a intrat în "epoca cunoaşterii" cu toate implicaţiile pe care acest fapt îl are asupra vieţii culturale, economice şi sociale. Consiliul European a concluzionat că promovarea învăţării continue e necesară pentru o tranziţie reuşită spre o societate şi o economie bazată pe cunoaştere. Învăţarea continuă trebuie să devină principiul de conducere al întregii organizaţii de educaţie şi învăţare şi modul de dezvoltare a societăţii civile, a legăturilor sociale şi a ocupării forţei de muncă.

Prin dezvoltarea rapidă a tehnologiei informaţiei, care este folosită în aproape toate domeniile de activitate umană, educaţia iese din cadrul sistemului tradiţional de învăţare devenind independentă de timp şi spaţiu.  Link Group a înţeles necesitatea cetăţeanului modern şi a ieşit în întâmpinarea lui prin crearea unei platforme de e-learning.

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te