Architectural Design – Învăţaţi cele mai moderne instrumente Autodesk pentru arhitectură

Architectural Design
Tip de studiu:
Online
Durata cursului:
2 semestre
Ore de studiu:
272
Diplome și Certificări:
AutoCAD Certified User/Professional
Autodesk 3ds Max Certified User
Autodesk Revit Architecture Certified User/Professional
LINK Academy Certified Architectural Designer
LINK English
LINK German
ÎNSCRIEȚI-VĂ

Acest program este destinat arhitecţilor de acum şi celor ce vor veni, inginerilor în construcţii, urbaniştilor şi tuturor celor ce construiesc și care vor ca în munca lor să folosească cele mai noi instrumente pentru desen arhitectural, crearea unor prezentări de înaltă calitate și a documentației de proiect.

Autodesk este lider global în software-ul pentru designul arhitectural, profesioniştii din întreaga lume folosesc programele acestei companii – AutoCAD Architecture şi 3ds Max pentru o modelare perfectă şi vizualizarea celor mai moderne construcţii.

Abilităţi care vă garantează succesul

În cadrul programului Architectural Design, veţi asimila principalele elemente ale obiectelor arhitecturale, modul lor de prezentare, cu principiile vizualizării arhitecturale avansate, randare şi producţii finale ale desenelor arhitecturale şi ale randerului. Veţi învăţa principiile de bază privind utilizarea materialelor în arhitectură şi dimensionarea elementelor unui obiect arhitectural.

Veți învăţa să creaţi obiecte arhitecturale virtuale, precum case particulare, clădiri de locuinţe, obiecte de afaceri, să desenaţi plăci de podea, să creaţi pereţi drepţi sau curbaţi, să desenaţi nivelul acoperişului, uşi, ferestre, scări, balustrade, plafoane, să poziţionați lumina… Tot ce vă trebuie ca să deveniţi un expert de succes în acest domeniu.

Deveniţi un profesionist pentru AutoCAD Arhitecture

În urma şcolarizării la acest departament, veţi afla totul despre instrumentele de bază şi cele avansate din programul AutoCAD Arhitecture, despre modelarea şi prezentarea elementelor, despre desenarea planurilor şi calculul suprafeţelor.

Veţi afla cum se desenează elementele de bază ale unei construcţii, precum şi totul despre generarea desenelor tehnice, cotare, tipărire. Veți fi pregătiţi să creaţi planul construcţiei, să creaţi planul de subsol al clădirii, să planificaţi spaţiul şi înălțimile până la crearea clipurilor video ale obiectului finalizat. Pe scurt, veţi dobândi cunoştinţe privind aplicarea profesională a programului AutoCAD Arhitecture în practică.

Învăţaţi desenul 2D şi modelarea 3D

Învăţaţi desenul bidimensional (2D) în AutoCAD, cum să desenaţi proiectul, să-l pregătiţi pentru tipar şi să-l împachetaţi. Veți învăţa posibilităţi noi pentru text, standarde, securitate şi publicare pe web, numeroase comenzi pentru desen şi rasterizarea formei 2D, veţi învăţa tehnici de cotare şi de îmbunătăţire a desenului, să folosiţi blocurile, atributele şi bazele de date externe pentru lucru cu desenele.

În cadrul programului, se abordează şi instrumentele pentru vizualizare în programul 3ds Max şi suplimentele sale. Veţi învăţa modelarea, animaţia 3D, deformările de spaţiu, lucrul cu materiale şi hărţi, modificatori, lumini şi obiecte complexe. Veţi învăţa bazele vizualizării, precum: crearea stilurilor pentru prezentare, alocarea materialelor, definirea iluminării şi a animaţiilor în jurul modelelor şi prin ele.

Dobândiți uşor un job în arhitectură, construcţii, urbanism, în calitate de expert certificat pentru programele Autodesk

Aceasta este o oportunitate ideală de a învăţa repede şi uşor programele AutoCAD şi 3ds Max şi de a obține, într-un an de zile, certificate oficiale Autodesk care vor reprezenta cea mai valoroasă referinţă în CV-ul vostru, indiferent dacă sunteţi începător sau un profesionist cu experienţă.

După finalizarea şcolarizării la acest program, deveniţi automat un concurent pe piaţa muncii pentru poziţii foarte bine plătite în domeniul arhitecturii, al urbanismului şi al construcţiilor.

Lucrați la proiecte de top din cadrul LINK Academy DesignStudio

LINK Academy DesignStudio – Lucrările cursanților

LINK Academy DesignStudio este locul unde, în scurt timp, veți dobândi experiență, veți primi recomandări de la companii de renume și veți stabili legături cu clienții cu care veți continua să colaborați în viitor.

Lucrând concret la proiecte de top, veți înțelege cum se adaptează abilitățile învățate la sarcini individuale, cum se comunică cu clienții și cum se dau cele mai bune răspunsuri la cererile lor.

Verificaţi dacă mai sunt locuri disponibile şi înscrieţi-vă la Architectural Design Program.

Architectural Design – planul şi programa

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 DRW Drawing 16
2 TEC Technical Drawing (with details) 16
3 HD History of Design 8
4 TD Theory of Design 12
5 DGP Descriptive Geometry and Perspective 16
6 IL Adobe Illustrator** online
7 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1* online

II HALF

No. Code Class No. of classes
8 C2D Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D) 36
9 C3D 3D AutoCAD Modeling 24
10 ACA AutoCAD Architecture 24
11 3MM 3ds Max Modeling 36
12 VIS 3ds Max Visualisation 24
13 ARE Architectural Elements 12
14 ARA Autodesk Revit Architecture** 8
15 BAD The Basics of Architectural Design 16
16 ARM Architectural Management** 8
17 LF Lucrare finală - Architectural Design 16
18 EL2/GL2 English Language 2 / German Language 2* online
19 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Cursanții aleg care limbă vor să studieze și pe baza aceasta frecventează unul din cele două cursuri.
** Curs bonus.
*** Cursurile de pregătire pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage pot fi parcurse doar de cursanţii care au absolvit English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Architectural Design: Personal Development ProgramÎn cadrul școlarizării la programul Architectural Design primiți gratuit și pachetul unic de abilități profesionale - Personal Development Program, care vă va asigura progresul în carieră și vă va deosebi ca lider printre experții în munca voastră. Vezi detalii despre acest program educațional și planul de desfășurare.
 

Acest program cuprinde 19 materii

1. Drawing
Participanții la curs vor fi iniţiaţi în tehnici și metode de desen, perspectivă, compoziţie, material şi accesorii, precum şi alte elemente ale desenului. Obiectivul este eliberarea cursanţilor de frica legată de suprafaţa albă a hârtiei şi pregătirea acestora pentru folosirea instrumentelor de bază şi a tehnicilor cu ajutorul cărora vor putea singuri să-şi transmită ideea pe hârtie sub formă de desen. Cursul introduce treptat cursanţii în problematica desenului, punctându-se aspectele şi problemele de bază.

2. Technical Drawing (with details)
În cadrul cursului, se abordează tehnicile şi modelele desenului tehnic. Se analizează standardizarea, proiectarea, secţiunea, cotarea, toleranţa şi realizarea desenelor de asamblare. Cursantul se pregăteşte pentru aplicarea cu succes a desenului tehnic, o înţelegere mai bună a spaţiului de lucru şi lucrul cu diferite pachete CAD.

3. History of Design
Cursul vorbeşte despre delimitarea designului de artă, despre direcţii în designul industrial şi grafic şi despre impactul acestora asupra tendințelor actuale. De asemenea, cursul este îmbogăţit şi cu analiza numeroselor exemple din istoria designului.

4. Theory of Design
În cadrul acestui curs, abordaţi teoria designului şi principiile sale de bază. Studiaţi elementele grafice de bază, linii, suprafeţe şi culori, precum şi influenţa lor psihologică asupra personalităţii. În afara de aceasta, se lucrează şi cu principiile de bază ale tipografiei, care se aplică pentru luarea deciziilor privind alegerea adecvată a tipografiei în diferite soluţii.

5. Descriptive Geometry and Perspective
În cadrul acestui curs, veţi învăţa bazele geometriei, ale geometriei descriptive şi ale perspectivei. Veţi studia utilizarea punctului, liniei şi planului în spaţiu, precum şi caracteristicile spaţiale. Pe lângă aceasta, cursanţii se vor familiariza şi cu desenarea în proiecţia oblică, precum şi cu desenarea în perspectivă.

6. Adobe Illustrator
Cursul abordează şi elementele de bază pentru lucru în programul Adobe Illustrator, desenarea formelor simple şi complexe folosind diferite instrumente şi palete, familiarizarea cu regimul de culori şi colorarea cu ajutorul paletei Color, Swatches şi Gradient, familiarizarea cu posiblităţile de manipulare a textului în Illustrator. În afară de tehnica de lucru în Illustrator, veţi lucra şi la soluţii de design reale.

7. English Language 1 / German Language 1
La cursul English Language 1, respectiv German Language 1, veți face un test de evaluare a cunoștințelor de limbă engleză și germană, iar pe baza rezultatului obținut vi se va aloca nivelul corespunzător de pregătire pentru limba engleză (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate), respectiv nivelul corespunzător pentru limba germană (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Frecventarea acestor cursuri la un anumit nivel vă va ajuta să vă perfecționați cunoștințele, să asimilați un spectru nou de funcții ale limbii alese în formă scrisă și orală și să vă îmbunătățiți înțelegerea și utilizarea limbii.

8. Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D)
Pregăteşte cursanţii pentru realizarea desenului pe calculator cu ajutorul programului AutoCAD. Le prezintă modalităţile de utilizare a instrumentelor pentru desenarea şi modificarea obiectelor 2D, a mediului de utilizator, lucru cu textul pe desen, blocuri, cotare, obţinerea datelor legate de obiecte şi tipărirea desenului. După absolvirea cu succes a acestui curs, cursanţii vor putea să facă singuri desene în AutoCAD, să le editeze şi să le tipărească.

9. 3D AutoCAD Modeling
Deveniţi expert pentru modelarea tridimensională în AutoCAD şi învăţaţi toate instrumentele necesare în acest scop. În cadrul acestui curs, se obordează modelarea formelor simple şi complexe, utilizarea formelor spaţiale de bază, a suprafeţelor abstracte şi curbate, a modalităţilor de aplicare a materialelor şi a hărţilor, tipurile şi aplicarea luminilor, setarea camerelor şi randarea.

10. AutoCAD Architecture
Pe parcursul cursului, cursantul dobândeşte cunoştinţele necesare pentru lucru cu instrumentele de bază şi cu beneficiile în programul AutoCAD Arhitecture. Vor învăţa cum să modeleze şi să prezinte elementele, să deseneze planurile şi să facă calculul suprafeţelor, respectiv, tot ce are nevoie pentru proiectare în programul AutoCAD Arhitecture.

11. 3ds Max Modeling
Obiectivul acestui curs este pregătirea cursanţilor pentru utilizarea funcţională a programului Autodesk 3ds Max. Pe lângă aceasta, cursanţii vor învăţa cum să folosească instrumentele de bază cu ajutorul cărora se creează atât modele 3D simple, cât şi cele complicate, cum se lucrează cu camerele, cu bazele animaţiilor şi cum se transformă soluţia de design în model 3D.

12. 3ds Max Visualisation
Cursanţii dobândesc cunoştinţe şi experienţă în lucru cu instrumentele de bază pentru vizualizare în programul 3ds Max şi suplimentele sale, în aplicarea materialelor, a luminii şi camerei în vizualizare. În afara de aceasta, se vor familiariza şi cu bazele şi cu modalităţile de randare.

13. Architectural Elements
Cursantul se familiarizează cu elementele de bază ale obiectelor arhitecturale, precum coloana, grinda, fundaţia, peretele, acoperişul, ferestrele, scările şi modalităţile lor de proiectare şi prezentare. Tematica cursului abordează şi principiile de bază ale dimensionării elementelor obiectului arhitectural, orientând cursanţii în lucrul cu dimensiuni şi suprafeţe.

14. Autodesk Revit Architecture
În cadrul cursului, se abordează elementele de bază pentru lucrul în programul Autodesk Revit Arhitecture, modelarea şi prezentarea elementelor. Cursanţii sunt inițiați în desenarea planurilor, în calculul suprafeţelor şi în prezentarea de bază a instalaţiilor în construcţii.

15. The Basics of Architectural Design
Cursanţii se familiarizează cu principiile de bază ale proiectării arhitecturale care trebuie să se aplice în munca lor, precum dimensiuni minimale ale spaţiului, dimensiuni standard ale mobilierului, logica proiectării spaţiilor de locuit şi de birouri şi proiectarea mişcării.

16. Architectural Management
Cursul abordează bazele managementului: planificare, organizare, controlul şi motivarea membrilor organizaţiei. Pe lângă aceasta, cursantul va învăţa principiile de bază ale cantităţior şi de calcul a tuturor lucrărilor de construcţie, astfel încât după curs va putea să estimeze cantitatea lucrărilor necesare şi să facă un calcul al preţului final de efectuare a acestora.

17. Lucrare finală - Architectural Design

18. English Language 2 / German Language 2
Pe baza programului frecventat la cursul English Language 1 sau German Language 1, la cursul English Language 2, respectiv German Language 2, puteți frecventa și unele dintre următoarele cursuri. Pentru limba engleză: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate, iar pentru limba germană: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 sau IT German.

Mai mult, dacă nivelul vostru de cunoștințe la testarea din limba engleză este peste nivelul Upper-Intermediate, aveți posibilitatea să primiți la alegere cursul Business English, First Certificate in English (FCE) sau Business English Certificate Vantage (BEC Vantage).

19. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Cursurile de pregătire pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage nu fac parte din planul şi programa educaţională regulată. Cursanţii aleg care dintre certificatele menţionate vor să le obţină şi pe baza acestei alegeri parcurg unul dintre aceste două cursuri.

Cambridge First Certificate in English (FCE) este un curs de pregătire pentru susţinerea examenului FCE pe baza căruia obţineţi certificatul recunoscut de mii de companii, instituţii academice, universităţi şi colegii, organe de specialitate şi organe de minister şi de apărare din întreaga lume. FCE este recunoscut pe plan larg în economie şi industrie și vă oferă un mare avantaj dacă intenţionaţi să aplicaţi pentru joburile care includ munca cu publicul, munca de birou în bănci, în industria aviatică, catering… Acest certificat este recunoscut şi de multe universităţi, la şcoli înalte şi alte instituţii, aşadar, reprezintă o „rampă de lansare” pentru educaţia voastră continuă şi pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor lingvistice.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage), de asemenea, reprezintă un curs de pregătire pentru obţinerea certificatului BEC Vantage, unul dintre cele mai apreciate certificate Cambridge în lumea de afaceri. După cum îi spune şi numele, acest certificat vă oferă un avantaj semnificativ la potenţialii angajatori şi la partenerii de afaceri, fiind dovada cunoştinţelor voastre de limba engleză şi a posibilităţii de comunicare la un nivel ridicat în lumea afacerilor. Este recunoscut de toate companiile mondiale, instituţiile academice şi de afaceri, deoarece reprezintă un document unic privind capacităţile voastre avansate de înţelegere, vorbire şi scriere în limba engleză.

Aflați mai multe dacă vă interesează ce face un expert CAD.

Cum se desfășoară cursurile?

Prelegerile la acest program LINK Academy le puteți parcurge prin internet prin intermediul platformei e-Learning dezvoltate. Aceasta înseamnă că puteți ajunge la competențe IT căutate indiferent că vă aflați în București, Brașov, Ploiești, Constanța, Craiova, Galați, Timișoara, Cluj, Brăila, Chișinău sau în alt oraș din România și Republica Moldova. Aveți nevoie doar de conexiune la internet pentru a asimila cunoștințe practice cu minimum de teorie necesar.

Cursurile sunt create în așa fel încât, indiferent de cunoștințele deținute, să vă permită o școlarizare eficientă și să vă pregătească pentru o carieră nouă. Învăţând programele Autodesk de top, cursanţii se vor ocupa în primul rând de crearea soluţiilor reale de design, aceasta fiind munca de zi cu zi a designului de interior. Astfel, veţi fi pregătiţi pentru o viaţă profesională de succes. Sunt orientate spre munca practică în AutoCAD, 3ds Max şi Autodesk Architecture. Modelarea, desenarea, calculul suprafeţelor şi vizualizarea digitală se asimilează prin exerciţii dinamice care vă pregătesc în cel mai bun mod posibil pentru viaţa profesională într-un birou arhitectural.

Obțineți certificate recunoscute pe plan internaţional

După finalizarea unuia dintre programele acestui departament, puteţi obţine unul dintre următoarele certificate Autodesk care atestă cunoştinţele dvs. despre instrumentele, caracteristicile şi sarcinile avansate care se pot efectua în AutoCAD:

  • AutoCAD Certified User/Professional
  • Autodesk 3ds Max Certified User
  • Autodesk Revit Architecture Certified User/Professional

De asemenea, după finalizarea programului Architectural Design la LINK Academy, puteţi să obţineţi şi unul din aceste două certificate:

  • Certificatul LINK Academy de frecventare a programului Architectural Design. 
  • Certificatul LINK Academy Certified Architectural Designer

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te