În doar 1 an ești expert în producția video cu Adobe Premiere.

Învață editare video și crearea de efecte speciale - Video and Sound Production

Video and sound Production
Tip de studiu:
Online
Durata cursului:
2 semestre
Ore de studiu:
258
Diplome și Certificări:
Adobe Certified Expert:
Adobe Photoshop
Adobe Premiere
ÎNSCRIEȚI-VĂ

În cadrul programei Video and Sound Production, vă veţi familiariza cu metodele contemporane de montaj video, post-producția reclamelor și a genericelor de introducere, veți învăța să creați efecte speciale și animații video.

Pe lângă aceste competenţe, veți deveni un profesionist în domeniul montajului, prelucrării și producției sunetului. Toate acestea se obțin cu programele Adobe Premiere, After Effects, precum și cu cel mai avansat program de prelucrare a sunetului: Adobe Audition.

Vă interesează efectele speciale?

În cadrul acestei programei, veţi afla totul despre programul Adobe After Effects. Acesta este programul de top în ceea ce privește dezvoltarea şi crearea efectelor speciale din producţia video. Veţi învăţa să creaţi efecte speciale aşa cum pot fi văzute în producţiile de la Hollywood, în seriale TV cu buget mare şi în reclame TV de efect.

Realizaţi videoclipuri de calitate

În cadrul acestei programe, veţi deveni capabil să transformaţi materialele nemontate în înregistrări video – filme de calitate. Acest lucru este posibil prin intermediul unor programe cum este Adobe Premiere, care este cuprins în această programă. Veţi învăţa bazele producţiei video şi de film, precum şi crearea, montajul şi regizarea videoclipurilor.

În cadrul acestei programe, dobândiţi abilități de creare a animațiilor cu ajutorul programelor din seria instrumentelor Adobe. Oportunitățile care vi se oferă datorită acestor abilități sunt într-adevăr enorme. Convingeți-vă singuri!

Creaţi muzică pentru reclame radio sau TV, la fel ca un profesionist de studio

Dobândiţi abilități calitative din domeniul producției sunetului în studio, fie că acesta este destinat aplicării independente sau în combinație cu înregistrări video avansate, animații, efecte speciale etc. Sunetul, la fel ca imaginile video, se poate utiliza la crearea evenimentelor audio şi video de mare efect, și pe lângă aceasta, reprezintă o parte indispensabilă a oricărei reclame radio sau TV.

În cadrul acestui curs, veţi dobândi cunoştiţele necesare pentru lucru în programul Adobe Audition. Acesta este un instrument de neînlocuit pentru prelucrarea precisă și de calitate a sunetului. Se utilizează fie că este vorba de material muzical sau video, post-producție, înregistrarea unui sunet nou sau restaurarea unui sunet vechi.

Lucrați la proiecte de top din cadrul LINK Academy DesignStudio

LINK Academy DesignStudio – Lucrările cursanților

LINK Academy DesignStudio este locul unde, în scurt timp, veți dobândi experiență, veți primi recomandări de la companii de renume și veți stabili legături cu clienții cu care veți continua să colaborați în viitor.

Lucrând concret la proiecte de top, veți înțelege cum se adaptează abilitățile învățate la sarcini individuale, cum se comunică cu clienții și cum se dau cele mai bune răspunsuri la cererile lor.

Video and Sound Production – planul şi programa

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 TD Theory of Design 8
2 HD History of Design 8
3 D Drawing 20
4 RG Raster Graphics (Photoshop) 44
5 C Copyrights 4
6 IL Illustrator 44
7 E1 English Language 1 online

II HALF

No. Code Class No. of classes
8 IVP Introduction to Video Production 16
9 AA Adobe Audition 12
10 FFV Fotografia pentru film şi video 16
11 VP Video Postproduction 12
12 VE Video Editing Design (Premiere) 24
13 AE Special Effects Design (After Effects) 60
14 PF Portfolio 20
15 E2 English Language 2 online
16 FCE FCE/BEC Vantage* online

* Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage pot fi parcurse doar de către cursanţii care au absolvit English Upper Intermediate Level.

Acest program cuprinde 16 materii

1. Theory of Design
În cadrul acestui curs se va studia teoria designului şi principiile de bază ale teoriei designului. Se studiază elementele grafice generale, liniile, suprafeţele, culoarea, precum şi influenţa psihologică a acestora asupra personalităţii. În plus, se vor studia şi principiile generale ale tipografiei, principii care se aplică în scopul alegerii adecvate a tipografiei pentru diferite soluţii.

2. History of Design
Cursul vorbește despre separarea designului de artă, despre curentele din designul grafic și din cel industrial și impactul lor asupra tendințelor contemporane. Acest curs presupune şi analiza exemplelor din istoria designului.

3. Drawing
Cursul de Desen se ocupă cu arta desenării prin care iluzia realității sau percepţia naturii este transpusă pe foaie în mod direct. Cursanții vor învăța despre tehnici și metode de desen, despre perspectivă, compoziție, materiale și rechizite și alte elemente ale desenului. Importanța acestui curs se oglindește în faptul că libertatea de desenare rezultată din stăpânirea acestui meşteşug, fiind premisa principală pentru exprimarea și crearea soluțiilor calitative de design.

4. Raster Graphics (Photoshop)
Cursul Photoshop are ca scop instruirea cursanţilor în efectuarea în mod independent a lucrului legat de procesarea fotografiilor pentru Web - retuşarea şi procesarea graficii raster. În cadrul acestui curs se studiază instrumentele şi filtrele Photoshop CS5 şi se explică logica straturilor, utilizarea textului şi a culorii în fotografie.

5. Copyrights
Acest curs oferă cursanţilor noţiuni despre drepturile de autor și despre modurile în care îşi pot proteja propriile drepturi de autor. Cursul se axează pe protejarea designului industrial și a soluțiilor artei plastice, dar și a mărcilor care sunt reprezentate, din punct de vedere al designului, sub formă de logotip.

6. Illustrator 
În Illustrator curs se vor studia elementele generale pentru lucru în programul Adobe Illustrator - desenarea formelor simple şi complexe prin utilizarea diferitelor instrumente și palete; vă veţi familiariza cu gama de culori și cu colorarea prin intermediul paletelor Color, Swatches și Gradient; familiarizarea cu posibilitățile de manipulare a textului în Illustrator. În afară de tehnica de lucru în Illustrator, veți lucra și la realizarea soluțiilor reale de design.

7. English Language 1
În cadrul acestui curs, cursanţii vor lucra după una din următoarele programe:

  • Pre-Intermediate/curs intermediar pentru începători care facilitează cursanţilor dobândirea unei game variate de funcţii ale limbii engleze. Cu acest nivel de cunoştinţe veţi fi capabili să folosiţi singuri limba engleză, în forma sa orală sau scrisă, la nivelul folosirii limbii engleze ca limbă străină.
  • Intermediate/curs intermediar care facilitează cursanţilor dobândirea unei game variate de funcţii ale limbii engleze, în forma sa orală şi scrisă, precum şi capacitatea de a înţelege şi de a participa la conversaţii cu vorbitori nativi ai limbii engleze.
8. Introduction to Video Production
Cursul reprezintă baza pentru înţelegerea procesului şi a condiţiilor tehnologice care permit crearea unui film sau a unei lucrări video şi familiarizează cursantul cu principiile de bază ale producţiei video, ale înregistrărilor şi cu rolul lor în crearea filmelor sau a emisiunilor TV.  

9. Adobe Audition
În cadrul acestui curs, se studiază caracteristicile fizice ale sunetului, precum și valorile lui. Se compară semnalul sunetului analog cu cel digital și se prelucrează sunetul digital. În timpul cursului se utilizează programul Adobe Audition.

10. Fotografia pentru film şi video
Cursul Fotografie pentru film şi video, este conceput astfel încât să ofere posibilitatea de a învăţa bazele unei fotografii, adaptate formei pentru film şi video. Având în vedere faptul că baza tuturor imaginilor în mişcare este chiar fotografia, cursul este axat pe cunoașterea detaliată a acestei discipline, realizând o paralelă între înregistrările foto, de film şi video. Conținutul cursului este împărțit în unități logice de cunoștințe teoretice și exerciții practice.

11. Video Postproduction
Cursul Video Postproduction conţine lecţii în care cursantul se va familiariza cu toate elementele de producţie a componentei video aflate în faza finală de producţie a unui film sau emisiune de televiziune. Vom învăţa cum să folosim Adobe Media Encoder şi care sunt cerinţele de producţie unde se poate folosi acest software. 

12. Video Editing Design (Premiere)
În cadrul acestui curs, se studiază metodele contemporane de montaj video. Se lucrează la proiecte de post-producţie a reclamelor şi a genericelor de introducere, toate acestea în Adobe Premiere.

13. Special Effects Design (After Effects)
În cadrul acestui curs se studiază animaţia în Adobe After Effects, dar şi crearea filmelor animate cu efecte speciale.

14. Portofolio
Scopul întregii programe este crearea portofoliului cu lucrări, cu ajutorul cărora veți putea în mod direct să demonstrați calitatea muncii dvs. În timpul cursului, fiecare cursant va realiza propriile lucrări şi le va da o anumită formă într-o prezentare cu care va putea să-şi găsească un loc de muncă. În funcție de specializare, cursanţii vor crea un portofoliu tipărit sau digital, Web sau multimedia.

15. English Language 2
În cadrul acestui curs, cursanţii vor lucra după una din următoarele programe:
  • Intermediate/curs intermediar care facilitează cursanţilor dobândirea unei game variate de funcţii ale limbii engleze, în forma sa orală şi scrisă, precum şi capacitatea de a înţelege şi de a participa la conversaţii cu vorbitori nativi ai limbii engleze.
  • Upper-Intermediate/curs intermediar avansat care permite cursanţilor o comunicare de succes (înţelegere şi exprimare orală) în limba engleză, precum şi auto-iniţiativă în conversaţii cu vorbitori nativi ai limbii engleze. Limba scrisă primeşte o formă apropiată unui vorbitor de limbă engleză ca limbă maternă.

16. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage nu sunt incluse în programa obișnuită. Cursanţii aleg pe care dintre certificatele menţionate vor să-l obţină şi pe baza aceasta parcurg unul din aceste două cursuri.

Cambridge First Certificate in English (FCE) este un curs pregătitor pentru susţinerea examenului FCE pe baza căruia obţineţi un certificat recunoscut de mii de companii, instituţii academice, universităţi şi scoli superioare, organe profesionale, ministere şi organe gunernamentale din întreaga lume. FCE este recunoscut pe plan internațional în economie şi industrie, ceea ce vă oferă un avantaj semnificativ dacă intenţionaţi să aplicaţii pentru posturi care implică lucrul cu publicul, munca de birou în bănci, în industria aeriană, catering… Acest certificat este recunoscut şi de multe universităţi, şcoli superioare şi alte instituţii, aşadar reprezintă o „rampă de lansare” pentru educaţia dvs. viitoare şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) este de asemenea un curs pregătitor pentru dobândirea certificatului BEC Vantage, unul dintre cele mai apreciate certificate Cambridge din lumea afacerilor. După cum îi spune şi numele, acest certificat vă oferă un avantaj semnificativ în fața potenţialilor angajatori şi parteneri de afaceri, deoarece confirmă cunoştinţele dvs. de limbă engleză de afaceri şi posibilitatea de a comunica în lumea de afaceri la un nivel avansat. Este recunoscut de către toate companii mondiale, instituţiile academice şi de afaceri și reprezintă un document unic care dovedește abilităţile dvs. avansate de înţelegere, scriere și vorbire a limbii engleze.

Cum arată cursurile?

Cursurile de la acest program educațional LINK Academy se desfășoară exclusiv după modelul online. Aceasta înseamnă că cele mai căutate cunoștințe din domeniul IT le puteți dobândi prin intermediul platformei e-Learning de pe internet.

Acest mod de școlarizare vă va oferi cunoștințe practice, indiferent că vă perfecționați din Galați, Brașov, Ploiești, Brăila, Timișoara, București, Iași, Cluj, Constanța, Craiova, Chișinău etc. În timpul cursurilor, accentul va fi pus pe asimilarea competențelor practice și a cunoștințelor teoretice de bază.

Obţineţi certificate recunoscute pe plan internaţional:

LINK Academy vă oferă posibilitatea să susţineţi examene pentru cele mai prestigioase certificate recunoscute pe plan internaţional, precum şi pentru certificatele şi diplomele Adobe:

Adobe Certified Expert:

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Premiere

Certifcatul Adobe este unul dintre cele mai prestigioase certificate din domeniul desingului şi din domeniul lucrului cu produsele Adobe. 

De asemenea, după finalizarea programului Video & Sound Production la LINK Academy, puteţi obţine şi unul dintre următoarele două certificate:

  • Certificatul care atestă FRECVENTAREA programului LINK Academy
  • Certificatul care atestă ABSOLVIREA programului LINK Academy

 

Mai există locuri disponibile la specializarea Video & Sound Production? Verificaţi! Înscrierile sunt în curs:

ÎNSCRIEREPentru a afla totul despre înscriere, click aici.
Numărul de contact: +40 (314) 326 162.