Invata PHP. In doar 1 an devii programator PHP specialist.

Programare PHP - instrumente simple, dar puternice pentru abilități rentabile de programare Web

Cursuri Programare PHP | Bucuresti, Timişoara, Cluj, Iaşi, Craiova, Constanţa
Tip de studiu:
Online
Durata cursului:
2 semestre
Ore de studiu:
280
Diplome și Certificări:
Linux Professional Institute Web Development Essentials
W3Schools PHP Developer Certificate
Cambridge International A&AS Level Computer Science
LINK Academy Certified PHP Web Developer
LINK English
LINK German
ÎNSCRIEȚI-VĂ

PHP este un limbaj de programare Script simplu și în același timp puternic, pentru realizarea unui conținut Web dinamic. Milioanele de pagini Web care folosesc PHP sunt dovada popularității și capacității sale. Este utilizat de programatorii care apreciază flexibilitatea și viteza lui, de web designerii care iau în considerare posibilitățile și ușurința utilizării lui. Este deosebit de simplu de învățat, iar odată învăţat poate fi utilizat pentru foarte multe lucruri.

PHP este cel mai popular limbaj de programare Web. Funcţionează atât pe platformele Windows, cât şi pe platformele Linux. Este foarte convenabil pentru toate tipurile de aplicaţii Web, începând cu aplicaţii mici care reprezintă doar o parte dintr-o pagină web şi până la site-uri mari şi complexe bazate pe conceptul Web 2.0.

Programare PHP se foloseşte cel mai des ca platformă de dezvoltare pentru pagini web interactive. Pe lângă posibilităţile enumerate, acesta permite şi lucrul cu bazele de date, cum este MySQL, motiv pentru care şi operarea acestei baze de date este inclusă în programa PHP Web Development din cadrul LINK Academy.

După finalizarea programului, veţi fi pregătiţi să vă realizați propriile aplicaţii Web. Cunoştinţele în domeniul PHP şi MySQL vă vor facilita avansarea sigură în domeniul programării pe Internet şi în domeniu programării în general. Veţi învăţa tehnicile generale şi cele avansate ale PHP-ului, apoi instalarea (Apache, PHP), sintaxa (sintaxa largă a PHP-ului), iar mai târziu veţi învăţa PHP şi MySQL la nivel avansat: bazele de date şi PHP, precum şi principiile programării orientate pe obiect în PHP.

Deveniţi programatori de aplicaţii Web în PHP

În cadrul acestui program veţi învăţa să implementaţi, să scrieţi, să completaţi şi să întreţineţi aplicaţiile de Internet în PHP. Veţi dobândi cunoştinţe de programare a aplicaţiilor Web avansate, care cuprind producerea de: Web Shop-uri, portaluri de Internet, forumuri, site-uri specializate pentru reţele de socializare (Facebook, YouTube) şi soluţii de tip Content Management (Joomla şi altele).

Produceţi software-uri adaptate

Programatorii de aplicaţii Web în PHP produc un software care accelerează, facilitează şi îmbunătăţeşte afacerile legate de Web şi de Internet în general (e-business). Munca acestora constă în dezvoltarea unor noi aplicaţii avansate, precum şi în întreţinerea celor existente. Cu ajutorul acestui program veţi dobândi cunoştinţele necesare pentru a deveni un astfel de programator.

Verificaţi dacă mai sunt locuri disponibile şi înscrieţi-vă la PHP Web Development Program.

Programare PHP - planul şi programa

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 IHC Introduction to HTML and CSS 24
2 CPH Core PHP Programming 36
3 HCI HTML & CSS Intermediate 32
4 OOP Object Oriented Programming in PHP 12
5 BWA Building Web Applications 12
6 CJS Core JavaScript programming 16
7 SQL MySQL Programming and Administration 32
8 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1* online

II HALF

No. Code Class No. of classes
9 APC Apache Web Server Administration 12
10 JSA Advanced JavaScript programming and Ajax 16
11 ANG Angular 12
12 XML XML/PHP programming 12
13 DM Digital Marketing 12
14 TLS Web Cryptography and Security - TLS/SSL 8
15 WP Advanced WordPress 20
16 SWE Software Engineering 12
17 BT Blockchain Technologies 4
18 CCS Cambridge Computer Science** online
19 EL2/GL2 English Language 2 / German Language 2* online
20 PRJ Project /
21 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Cursanții aleg care limbă vor să studieze și pe baza aceasta frecventează unul din cele două cursuri.
** Materie opţională. 
*** Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage pot fi parcurse doar de către cursanţii care au absolvit English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Programare PHP: Personal Development ProgramÎn cadrul școlarizării la programul PHP Development primiți gratuit și pachetul unic de abilități profesionale - Personal Development Program, care vă va asigura progresul în carieră și vă va deosebi ca lider printre experții în munca voastră. Vezi detalii despre acest program educațional și planul de desfășurare.
 

Acest program cuprinde 21 materii

1. Introduction to HTML and CSS
Cursanţii se vor familiariza cu elementele limbajului HTML. După finalizarea cursului, cursanţii sunt complet instruiţi în realizarea propriilor pagini Web statice. De asemenea, după finalizarea acestui curs, cursanţii dobândesc condiţiile pentru începerea învăţării limbajelor de server şi client, precum şi învăţarea tehnologiilor care subînţeleg implementarea în HTML (PHP, ASP, JSP, JavaScript).

2. Core PHP Programming
În cadrul acestui curs se studiază bazele arhitecturii, funcţionării şi sintaxei limbajului PHP. Pe lângă limbajul în sine, cursanţii se vor familiariza şi cu: implementarea scripturilor PHP în paginile HTML, comunicarea dintre intrare şi ieşire, Deployment-ul documentelor şi proiectelor pe serverul Web, precum şi cu bazele administrării serverului Web în contextul PHP. Prin intermediul acestui curs, cursanţii se vor familiariza şi cu bazele programării orientate pe obiect. După finalizarea cursului, cursanţii vor fi capabili să producă propriile clase PHP care acoperă o gamă variată de funcţionalităţi ale acestui limbaj de programare. Cursanţii sunt, de asemenea, capabili să folosească limbajul C la nivel general.

3. HTML & CSS Intermediate
La cursul HTML & CSS Intermediate, cursanții vor învăța modalitățile de concepere și elaborare a site-urilor web. Aceasta este continuarea logică a cursului HTML & CSS Fundamentals, dar se poate considera și ca o unitate independentă. Sunt explicate conceptele de design web modern, cu accent deosebit pe tehnologii noi aduse de HTML5 și CSS3, respectiv Flexbox, Full Width Layout, tranziții, animații etc. Scopul programului este pregătirea cursanților pentru a realiza independent site-uri web atractive, de la ideea inițială până la proiectul funcțional HTML și CSS. După finalizarea cursului, participantul va putea să aplice singur tehnicile avansate de HTML și CSS, dar și să decidă corect privind abordarea și modalitatea de elaborare a site-urilor pentru situații concrete.

4. Object Oriented Programming in PHP
Cursul Object Oriented Programming in PHP se ocupă de studiul programării orientate pe obiecte în limbajul de programare PHP, unde cea mai mare parte a logicii aplicației este implementată pe serverul în sine folosind clase, obiecte și alte funcționalități ale acestui limbaj de programare.

5. Building Web Applications
Pe durata acestui curs, participanții au șansa să se familiarizeze cu ce condiții preliminare sunt necesare pentru a crea o aplicație PHP stabilă și de calitate, ce trebuie să știm despre arhitectura aplicației și cum vom folosi toate acestea în dezvoltarea propriu-zisă.

6. Core JavaScript Programming
Cursanţii se vor familiariza cu bazele JavaScript şi cu bazele programării în general. După finalizarea cursului, cursanţii vor fi capabili să manipuleze singuri implementările JavaScript în paginile HTML, vor fi capabili să controleze evenimentele şi astfel vor putea să creeze pagini Web cu dinamică de client generală. Pe lângă toate acestea, cursanţii vor fi introduşi în sintaxa tuturor limbajelor de programare care au la bază limbajul de programare C.

7. MySQL Programming and Administration
Se studiază MySQL în detaliu și bazele de date în general. Pe parcursul acestui curs, participanţii se familiarizează cu instalarea și cu funcționarea sistemului MySQL, precum și cu administrarea acestuia  și a datelor, prin intermediul celor mai populare instrumente (phpMyAdmin). În acest curs accentul este pus pe instruirea utilizatorului pentru o utilizare cât mai eficientă a datelor prin interogări înalt optimizate, soluții relaționale de calitate și prin manipularea indexurilor. După finalizarea cursului, cursanţii sunt capabili să administreze singuri baze de date MySQL, să programeze baze de date MySQL cu ajutorul limbajului structural de interogare SQL și să administreze servere MySQL.

8. English Language 1 / German Language 1
La cursul English Language 1, respectiv German Language 1, veți face un test de evaluare a cunoștințelor de limbă engleză și germană, iar pe baza rezultatului obținut vi se va aloca nivelul corespunzător de pregătire pentru limba engleză (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate), respectiv nivelul corespunzător pentru limba germană (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Frecventarea acestor cursuri la un anumit nivel vă va ajuta să vă perfecționați cunoștințele, să asimilați un spectru nou de funcții ale limbii alese în formă scrisă și orală și să vă îmbunătățiți înțelegerea și utilizarea limbii.

9. Apache Web Server Administration
Cursanții devin capabili să administreze, la nivel general, sistemele pe care se execută PHP. La finalizarea cursului, cursanţii vor putea să administreze singuri una sau mai multe aplicații Web de pe serverul Web, în sistemele de operare Windows și Linux.

10. Advanced Javascript Programming and AJAX
Introducerea cursanţilor în abilitățile avansate de manipulare a limbajului JavaScript. După finalizarea cursului, cursanţii vor fi capabili să producă singuri aplicații cu interfețe grafice de utilizator hi-end și să administreze date cu ajutorul tehnologiei AJAX.

11. Angular
La cursul Angular vă veți familiariza cu acest open-source front-end framework pentru dezvoltarea aplicațiilor web.

12. XML/PHP Programming
Cursanții se vor familiariza cu serializarea XML, prin coordonare cu PHP. În momentul de faţă, XML este cel mai popular mediu de serializare a datelor, iar după finalizarea cursului, prin intermediul PHP-ului şi prin diverse abordări de programare, cursanţii vor putea să formeze, fără să depindă de platfomă, documente XML serializate.

13. Digital Marketing
Acest curs cuprinde următoarele domenii de Digital Marketing: Internet Marketing strategic şi cercetările pe Internet. Se evidenţiază în special diferenţa dintre marketingul Online şi Offline, importanţa imaginii şi a identităţii pe Internet, caracteristicile demografice, profilul, categoriile şi activităţile utilizatorilor de Internet. Se studiază spaţiul cyber autohton, raportul dintre educaţie şi Internet, marketingul direct şi vânzările pe Internet, precum şi produsele şi serviciile convenabile pentru vânzarea pe Internet, având de asemenea şi o imagine asupra principiilor construirii unui site Web specializat în vânzări, precum şi asupra activităţilor de post-vânzare.

14. Web Cryptography and Security - TLS/SSL
Cursanții se vor familiariza cu componentele de securitate necesare pentru implementarea aplicaţiilor Web. Aceasta înseamnă că se vor familiariza cu setarea sistemului pentru prevenirea și protecția serverelor Web și a aplicațiilor care se execută pe acestea. După finalizarea cursului, cursanţii pot să evalueze statutul securităţii serverului Web și a aplicațiilor de pe acesta și pot să creeze în mod independent un sistem de securitate în funcţie de nevoile aplicației.

15. Advanced WordPress
Cursul este conceput astfel încât studenții să dobândească în cel mai scurt timp și în cel mai eficient mod, abilităţile necesare pentru a crea singuri teme WordPress moderne şi site-uri de administrare lansate de această platformă.

16. Software Engineering
În cadrul acestui curs, cursanţii se vor familiariza cu designul, dezvoltarea, administrarea şi documentarea software-ului, aplicând tehnologia stiinţei informatice, tehnicile managementului de proiect, ingineria, designul şi alte discipline. În cadrul acestui curs se dobândesc cunoştinţe din domeniul dezvoltării, administrării şi întreţinerii software-ului într-un mod sistematic şi controlat, beneficiind de asemenea şi de metodologii şi de planuri clar definite. Ingineria software se bazează pe următoarele disciplinele: ştiinţa informatică, ingineria informaţională, managementul, managementul de proiect, managementul calităţii, ergonomia software şi ingineria de sistem.

17. Blockchain Technologies
La acest curs, participanții dobândesc cunoștințe de bază din domeniul Blockchain Technologies, se familiarizează cu noțiunea și cu tipurile de criptovalute, cu rolul și semnificația acestui concept în economia modernă și cu perspectivele și tendințele ei de dezvoltare. De asemenea, participanții vor avea ocazia de a se familiariza cu Blockchain Security, Blockchain Arhitecture și cu posibilitatea de aplicare a acestei tehnologii în proprietatea proiectului start-up.

18.Cambridge Computer Science
Cursul a fost gândit şi conceput  ca să ne familiarizeze în mod corect cu diferite tehnologii de calculator susţinute de Cambridge University. Este împărţit în module şi unităţi care abordează teme începând cu afișarea cifrelor, a conținutului multimedia, a diferitor tipuri de software și terminând cu hardware-ul. Partea de hardware este legată de arhitectura şi de funcţionarea procesorului. În continuarea cursului se abordează securitatea şi protecţia datelor, iar în ultima parte structura datelor şi a algoritmilor.

19. English Language 2 / German Language 2
Pe baza programului frecventat la cursul English Language 1 sau German Language 1, la cursul English Language 2, respectiv German Language 2, puteți frecventa și unele dintre următoarele cursuri. Pentru limba engleză: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate, iar pentru limba germană: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 sau IT German.

Mai mult, dacă nivelul vostru de cunoștințe la testarea din limba engleză este peste nivelul Upper-Intermediate, aveți posibilitatea să primiți la alegere cursul Business English, First Certificate in English (FCE) sau Business English Certificate Vantage (BEC Vantage).

20. Project
Scopul acestui proiect este realizarea independentă a lucrării finale, care cuprinde toate domeniile parcurse în programul de studiu. După finalizarea lucrării şi acceptarea ei din partea mentorului, se organizează prezentarea lucrării finale în faţa comisiei. Realizarea proiectului este obligatorie pentru cursanţii tradiţionali. Cursanţii online își îndeplinesc obligaţiile de proiect realizând pe durata şcolarizării Assignment-uri şi Taskuri. 

21. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage nu sunt incluse în programa obișnuită. Cursanţii aleg pe care dintre certificatele menţionate vor să-l obţină şi pe baza aceasta parcurg unul din aceste două cursuri.

Cambridge First Certificate in English (FCE) este un curs pregătitor pentru susţinerea examenului FCE pe baza căruia obţineţi un certificat recunoscut de mii de companii, instituţii academice, universităţi şi scoli superioare, organe profesionale, ministere şi organe gunernamentale din întreaga lume. FCE este recunoscut pe plan internațional în economie şi industrie, ceea ce vă oferă un avantaj semnificativ dacă intenţionaţi să aplicaţii pentru posturi care implică lucrul cu publicul, munca de birou în bănci, în industria aeriană, catering… Acest certificat este recunoscut şi de multe universităţi, şcoli superioare şi alte instituţii, aşadar reprezintă o „rampă de lansare” pentru educaţia dvs. viitoare şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) este de asemenea un curs pregătitor pentru dobândirea certificatului BEC Vantage, unul dintre cele mai apreciate certificate Cambridge din lumea afacerilor. După cum îi spune şi numele, acest certificat vă oferă un avantaj semnificativ în fața potenţialilor angajatori şi parteneri de afaceri, deoarece confirmă cunoştinţele dvs. de limbă engleză de afaceri şi posibilitatea de a comunica în lumea de afaceri la un nivel avansat. Este recunoscut de către toate companii mondiale, instituţiile academice şi de afaceri și reprezintă un document unic care dovedește abilităţile dvs. avansate de înţelegere, scriere și vorbire a limbii engleze.

Aflați mai multe dacă vă interesează ce face un programator.

Cum arată cursurile?

Cursurile de la acest program educațional LINK Academy se desfășoară exclusiv după modelul online. Aceasta înseamnă că cele mai căutate cunoștințe din domeniul IT le puteți dobândi prin intermediul platformei e-Learning de pe internet.

Acest mod de școlarizare vă va oferi cunoștințe practice, indiferent că vă perfecționați din Iași, Cluj, Brăila, Constanța, Craiova, Galați, Timișoara, Brașov, Ploiești, București, Chișinău etc. În timpul cursurilor, accentul va fi pus pe asimilarea competențelor practice și a cunoștințelor teoretice de bază.

Obţineţi certificate recunoscute pe plan internaţional:

Certificare LPI Web Development Essentials

După finalizarea programului, aveți posibilitatea să susțineți examenul pentru certificatul Linux ​​Professional Institute Web Development Essentials, care confirmă faptul că cunoașteți cele mai importante aspecte de dezvoltare a aplicațiilor web și că dețineți înțelegerea fundamentală a platformei open-source și a tehnologiilor precum HTML, CSS, JavaScript, Node.js și SQL:

  • Linux Professional Institute Web Development Essentials

Deținerea Linux Professional Institute Web Development Essentials este încă o dovadă relevantă a cunoștințelor voastre și este un avantaj important la concursul pentru job.

Certificare W3Schools

Pe lângă faptul că la programul PHP Web Development de la LINK Academy veți dobândi abilități care vă vor aduce câștiguri mai mari din programarea web, vă veți pregăti și pentru dobândirea certificatului W3Schools pentru programatorii PHP și titlul de:

  • W3Schools Certified PHP Developer.

Certificare Cambridge

Cursanţii programului PHP Web Development au posibilitatea să susţină examenul pentru dobândirea certificatului Cambridge International de cel mai înalt nivel de expert, care reprezintă o garanţie recunoscută pe plan internaţional a cunoştinţelor relevante în domeniul tehnologiei informației:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

De asemenea, după finalizarea programului PHP Web Development la LINK Academy, puteţi obţine şi unul dintre următoarele două certificate:

  • Certificatul care atestă FRECVENTAREA programului LINK Academy
  • Certificatul LINK Academy Certified PHP Web Developer

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te