Curs online de Design grafic

Învață practic să devii Grafic Designer - Print and Graphic Design

Invata Print and Graphic Design
Tip de studiu:
Online
Durata cursului:
2 semestre
Ore de studiu:
276
Diplome și Certificări:
Adobe Certified Professional:
Visual Communication (Adobe Photoshop)
Print & Digital Media Publication (Adobe InDesign)
Graphic Design & Illustration (Adobe Illustrator)
LINK Academy Certified Print & Graphic Designer
LINK English
LINK German
ÎNSCRIEȚI-VĂ

În cadrul programei Print and Graphic Design, veţi învăţa totul despre materialele promoţionale pe suport scris: afişe, billboard-uri, accesorii de afaceri, ambalaje, designul aplicaţiilor pe suport textil, crearea fonturilor, pregătirea pentru tipar, designul identităţii corporative, paginarea cărţilor şi a broşurilor, echipamentul grafic pentru cărţi.

În cadrul acestei programe, se studiază toate elementele ce ţin de lucrul în programul Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Acrobat şi în multe alte instrumente populare astăzi

Creaţi identitatea corporativă a unei firme

Urmând această programă veţi fi capabili să faceţi tot ceea ce ţine de imaginea unei firme, respectiv de identitatea corporativă (producerea logotipurilor, designul materialelor promoţionale cum sunt broşurile, afişele, pamfletele, cataloagele, flyer-ele). Veţi învăţa cum se creează şi cum se menţine un brand.

Efectuaţi paginaţia pentru ziare şi alte documente tipărite

În cadrul acestei programe vă veţi familiariza cu detaliile necesare pentru a edita în mod corespunzător paginile documentelor tipărite utilizând programul Adobe InDesign, cel mai bun program pentru structurarea textului. Acest program este dedicat, în primul rând, editării şi introducerii textului, combinând textul şi elemente grafice.

Vă veţi familiariza cu aranjarea în pagină a textului şi a imaginilor. Veţi învăţa să editaţi paginile de titlu ale unor reviste, precum Cosmopolitan, Vogue....

Creaţi designul pentru ambalaj

Ambalajul vinde produsul. Ambalajul este unul dintre cele mai complexe forme de design grafic. În cadrul acestei programe veţi dobândi cunoştinţe detaliate legate de designul ambalajului, fie că este vorba de ambalaj din carton sau PVC, fie că este vorba de produse alimentare sau de produse de larg consum.

Creaţi billboard-uri care vor atrage atenţia instantaneu

Cu siguranţă aţi observat billboard-uri interesante prin oraş, iar cele mai bune dintre ele v-au rămas în minte. Billboard-urile există de câteva decenii şi s-au dovedit a fi o formă de publicitate calitativă şi profitabilă. Sunt aşezate în locuri cu vizibilitate mare şi au și un format foarte mare. Metropolele din întreaga lume nu pot fi imaginate fără billboard-uri enorme. Deveniţi şi dvs. expert în designul billboard-urilor şi asiguraţi-vă un loc de muncă bine plătit.

Lucrați la proiecte de top din cadrul LINK Academy DesignStudio

LINK Academy DesignStudio – Lucrările cursanților

LINK Academy DesignStudio este locul unde, în scurt timp, veți dobândi experiență, veți primi recomandări de la companii de renume și veți stabili legături cu clienții cu care veți continua să colaborați în viitor.

Lucrând concret la proiecte de top, veți înțelege cum se adaptează abilitățile învățate la sarcini individuale, cum se comunică cu clienții și cum se dau cele mai bune răspunsuri la cererile lor.

Print and Graphic Design – planul şi programa

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 TD Theory of Design 12
2 HD History of Design 4
3 D Drawing 16
4 RG Raster Graphics (Photoshop) 44
5 C Copyrights 4
6 IL Adobe lllustrator 44
7 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1* online

II HALF

No. Code Class No. of classes
8 BR Branding 8
9 CID Corporate Identity Design 32
10 GD Graphic Design Projects 28
11 PP Print Media Technologies 12
12 DP Digital Publishing 8
13 AA Adobe Acrobat 4
14 DP Digital Photography 16
15 ED Editorial Design (InDesign) 36
16 LF Lucrarea finală – Print & Graphic Design 8
17 EL2/GL2 English Language 2 / German Language 2* online
18 FCE FCE/BEC Vantage** online

*Cursanții aleg care limbă vor să studieze și pe baza aceasta frecventează unul din cele două cursuri.
* Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage pot fi parcurse doar de către cursanţii care au absolvit English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Print and Graphic Design: Personal Development ProgramÎn cadrul școlarizării la programul Print and Graphic Design primiți gratuit și pachetul unic de abilități profesionale - Personal Development Program, care vă va asigura progresul în carieră și vă va deosebi ca lider printre experții în munca voastră. Vezi detalii despre acest program educațional și planul de desfășurare.
 

Acest program cuprinde 18 materii

1. Theory of Design
În cadrul acestui curs se va studia teoria designului şi principiile de bază ale teoriei designului. Se studiază elementele grafice generale: liniile, suprafeţele, culoarea, precum şi influenţa psihologică a acestora asupra personalităţii. În plus, se vor studia şi principiile generale ale tipografiei, principii care se aplică în scopul alegerii adecvate a tipografiei pentru diferite soluţii.

2. History of Design
Cursul vorbește despre separarea designului de artă, despre curentele din designul grafic și din cel industrial și despre impactul lor asupra tendințelor contemporane. Acest curs presupune şi analiza exemplelor din istoria designului.

3. Drawing
Cursul de Desen se ocupă cu arta desenării prin care iluzia realității sau percepţia naturii este transpusă pe foaie în mod direct. Cursanții vor învăța despre tehnici și metode de desen, despre perspectivă, compoziție, materiale și rechizite și alte elemente ale desenului. Importanța acestui curs se oglindește în faptul că libertatea de desenare rezultată din stăpânirea acestui meşteşug, fiind premisa principală pentru exprimarea și crearea soluțiilor calitative de design.

4. Raster Graphics (Photoshop)
Cursul Photoshop are ca scop instruirea cursanţilor în efectuarea în mod independent a lucrului legat de procesarea fotografiilor pentru Web - retuşarea şi procesarea graficii raster. În cadrul acestui curs se studiază instrumentele şi filtrele Photoshop CC şi se explică logica straturilor, utilizarea textului şi a culorii în fotografie.

5. Copyrights
Acest curs oferă cursanţilor noţiuni despre drepturile de autor și despre modurile în care îşi pot proteja propriile drepturi de autor. Cursul se axează pe protejarea designului industrial și a soluțiilor artei plastice, dar și a mărcilor care sunt reprezentate, din punct de vedere al designului, sub formă de logotip.

6. Adobe Illustrator
În Illustrator curs se vor studia elementele de bază pentru lucrul cu programul Adobe Illustrator; desenarea formelor simple și complexe prin utilizarea a diverse instrumente și palete; cunoaşterea regimului culorilor și colorarea cu ajutorul paletelor Color, Swatches și Gradient; cunoaşterea posibilităţilor de gestionare a textului în Ilustrator. În afara tehniciilor de lucru cu Illustrator, se va lucra și la soluții concrete de design.

7. English Language 1 / German Language 1
La cursul English Language 1, respectiv German Language 1, veți face un test de evaluare a cunoștințelor de limbă engleză și germană, iar pe baza rezultatului obținut vi se va aloca nivelul corespunzător de pregătire pentru limba engleză (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate), respectiv nivelul corespunzător pentru limba germană (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Frecventarea acestor cursuri la un anumit nivel vă va ajuta să vă perfecționați cunoștințele, să asimilați un spectru nou de funcții ale limbii alese în formă scrisă și orală și să vă îmbunătățiți înțelegerea și utilizarea limbii.

8. Branding 

Brand-ul e ideea pe care o creem la utilizator. El e cel mai puternic mijloc în învingerea competiției. În cadrul cursului se studiază principiile de bază ale branding-ului care se vor aplica pe un proiect de cercetare real.

9. Corporate Identity Design
Designul de identitate corporativă e baza în crearea unui brand puternic. În cadrul cursului  se va lucra pe proiectul creării identității corporative și se vor acoperi produse diverse asupra căror se vor aplica designul corporativ. Cursul se finalizează cu cartea de standarde.

10. Graphic Design Projects
Împachetarea este cea mai importantă parte a promoției, dar și cea mai complexă formă a designului grafic. Cursanții vor primi sarcini practice pentru diferite tipuri de ambalaj pe care le vor proiecta.

11. Print Media Technologies
Designerii sunt responsabili pentru produsul tipărit și în legătură cu aceasta este necesar ca ei să cunoască echipamentul pentru modurile de tipărire diferite, precum și tehnologia tiparului. Pe lângă aceasta, cursul familiarizează cursanții cu dicționarul de tipar și tehnologia de finisare.

12. Digital Publishing
Scopul cursului Digital Publiching este familiarizarea cursantului cu conceptul, posibilitățile și tehnicile de creare a publicațiilor digitale. Parcurgând acest curs, veți afla totul despre posibilitățile publicațiilor digitale, precum și despre trendurile  în industria editorială. Veți asimila abilitățile necesare pentru a crea publicații care conțin elemente interactive, animații, precum și înregistrări multimedia. Pe lângă asta, veți învăța totul despre modalitățile de publicare a publicațiilor digitale, precum și despre serviciile care oferă astfel de publicații. 

13. Adobe Acrobat
În cadrul acestui curs se studiază programul Adobe Acrobat X, cu accent special pe: crearea documentelor PDF, securitatea, formele și setările din acest program. În acest curs se studiază lucrul cu documentele PDF, crearea și modificarea PDF, precum și legătura dintre PDF și alte formate de documente.

14. Digital Photography
Cursul acoperă tehnicile de bază ale fotografiei și ale înregistrării. Cursanții învață mai multe despre setarea compoziției, găsirea momentului potrivit, unghiului de înregistrare, iluminare... În cadrul cursului se va studia și cadrarea diferită și tematica fotografiei digitale.

15. Editorial Design (InDesign) 
În cadrul acestui curs, se studiază editarea revistelor, a cărţilor şi a broşurilor. Se lucrează la paginarea şi la procesarea eficientă a textului în Adobe InDesign, studiindu-se de asemenea şi echipamentul grafic al mediei scrise.

16. Portofolio
Scopul întregii programe este crearea portofoliului cu lucrări, cu ajutorul cărora veți putea în mod direct să demonstrați calitatea muncii dvs. În timpul cursului, fiecare cursant va realiza propriile lucrări şi le va da o anumită formă într-o prezentare cu care va putea să-şi găsească un loc de muncă. În funcție de specializare, cursanţii vor crea un portofoliu tipărit sau digital, Web sau multimedia.

17. English Language 2 / German Language A2
Pe baza programului frecventat la cursul English Language 1 sau German Language 1, la cursul English Language 2, respectiv German Language 2, puteți frecventa și unele dintre următoarele cursuri. Pentru limba engleză: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate, iar pentru limba germană: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 sau IT German.

Mai mult, dacă nivelul vostru de cunoștințe la testarea din limba engleză este peste nivelul Upper-Intermediate, aveți posibilitatea să primiți la alegere cursul Business English, First Certificate in English (FCE) sau Business English Certificate Vantage (BEC Vantage).

18. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage nu sunt incluse în programa obișnuită. Cursanţii aleg pe care dintre certificatele menţionate vor să-l obţină şi pe baza aceasta parcurg unul din aceste două cursuri.

Cambridge First Certificate in English (FCE) este un curs pregătitor pentru susţinerea examenului FCE pe baza căruia obţineţi un certificat recunoscut de mii de companii, instituţii academice, universităţi şi scoli superioare, organe profesionale, ministere şi organe gunernamentale din întreaga lume. FCE este recunoscut pe plan internațional în economie şi industrie, ceea ce vă oferă un avantaj semnificativ dacă intenţionaţi să aplicaţii pentru posturi care implică lucrul cu publicul, munca de birou în bănci, în industria aeriană, catering… Acest certificat este recunoscut şi de multe universităţi, şcoli superioare şi alte instituţii, aşadar reprezintă o „rampă de lansare” pentru educaţia dvs. viitoare şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) este de asemenea un curs pregătitor pentru dobândirea certificatului BEC Vantage, unul dintre cele mai apreciate certificate Cambridge din lumea afacerilor. După cum îi spune şi numele, acest certificat vă oferă un avantaj semnificativ în fața potenţialilor angajatori şi parteneri de afaceri, deoarece confirmă cunoştinţele dvs. de limbă engleză de afaceri şi posibilitatea de a comunica în lumea de afaceri la un nivel avansat. Este recunoscut de către toate companii mondiale, instituţiile academice şi de afaceri și reprezintă un document unic care dovedește abilităţile dvs. avansate de înţelegere, scriere și vorbire a limbii engleze.

Aflați mai multe dacă vă interesează ce face un designer grafic.

Cum arată cursurile?

Cursurile de la acest program educațional LINK Academy se desfășoară exclusiv după modelul online. Aceasta înseamnă că cele mai căutate cunoștințe din domeniul IT le puteți dobândi prin intermediul platformei e-Learning de pe internet.

Acest mod de școlarizare vă va oferi cunoștințe practice, indiferent că vă perfecționați din Timișoara, Craiova, București, Galați, Brașov, Iași, Cluj, Constanța, Ploiești, Brăila, Chișinău etc. În timpul cursurilor, accentul va fi pus pe asimilarea competențelor practice și a cunoștințelor teoretice de bază.

Obţineţi certificate recunoscute pe plan internaţional:

LINK Academy vă oferă posibilitatea să susţineţi examene pentru cele mai prestigioase certificate recunoscute pe plan internaţional, precum şi pentru diploma Adobe:

Adobe Certified Professional:

  • Visual Communication (Adobe Photoshop)
  • Print & Digital Media Publication (Adobe InDesign)
  • Graphic Design & Illustration (Adobe Illustrator)

Certifcatul Adobe este unul dintre cele mai prestigioase certificate din domeniul designului şi din domeniul lucrului cu produsele Adobe.

De asemenea, după finalizarea programului Web Design la LINK Academy, puteţi obţine şi unul dintre următoarele două certificate:

  • Certificatul care atestă FRECVENTAREA programului LINK Academy
  • Certificatul LINK Academy Certified Print & Graphic Designer

 

Mai există locuri disponibile pentru programa Print & Graphic Design? Verificaţi! Înscrierile sunt în curs:

ÎNSCRIEREPentru a afla totul despre înscriere, click aici.
Numărul de contact: +40 (314) 326 162.