Sărbătorim SysAdmin Day: Reducere de peste 605€ pentru toți viitori administratori
Curs de proiectare și implementare aplicații web și desktop avansate.

Microsoft Development – Învață să programezi software pentru Web şi Desktop.

Microsoft Development Program
Tip de studiu:
Online
Durata cursului:
2 semestre
Ore de studiu:
268
Diplome și Certificări:
MTA - Microsoft Technology Associate:
MTA: Developer
MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate:
MCSA: Web Applications
MCSA: Universal Windows Platform
MCSD - Microsoft Certified Solutions Developer:
MCSD: App Builder
Cambridge International A&AS Level Computer Science
LINK Academy Certified Developer for Microsoft Technologies
LINK English
LINK German
ÎNSCRIEȚI-VĂ

În programul Microsoft Development vă veţi familiariza cu elementele de bază ale proiectării, implementării, dezvoltării şi realizării aplicaţiilor Desktop, precum şi a aplicaţiilor avansate pentru Web. Veţi învăţa să utilizaţi tehnologia .NET şi veţi stăpâni bazele programării Web.

Pe parcursul acestui program veţi utiliza mediul de dezvoltare Visual Studio şi Microsoft SQL Server şi veţi fi calificaţi să lucraţi cu acestea. După finalizare, veţi fi capabili să programaţi platforme pentru Microsoft Windows, precum şi pentru mediul Online folosind tehnologia ASP.NET.

Instruiţi-vă pentru lucrul în mediul Windows şi Web

Dobândiţi cunoştinţele necesare pentru a putea să creaţi şi să dezvoltaţi aplicaţii pe platformele Windows şi Web. Programul Microsoft Development vă oferă o mulţime de tehnici de programare Windows, prin intermediul claselor .NET specializate pentru crearea aplicaţiilor Windows Forms şi WPF, precum şi manipularea acestora. Pe lângă toate acestea, veţi crea aplicaţii Web avansate cu ajutorul tehnologiilor Microsoft MVC Framework şi Web Forms. De asemenea, veţi studia tehnicile de creare a aplicaţiilor complexe, frecvente şi scalabile, precum şi a aplicaţiilor RIA cu ajutorul tehnologiei Microsoft Silverlight.

Inginerie software pentru dezvoltare profesională

În cadrul acestui program veţi dobândi cunoştinţele necesare pentru dezvoltarea, administrarea şi întreţinerea software-ului într-un mod sistematic şi controlat, cu o metodologie clar definită şi cu planuri care se bazează pe următoarele discipline: stiinţa informatică, ingineria calculatoarelor, managementul, managementul de proiect, managementul calităţii, software ergonomic şi ingineria de sistem.

Aveţi la dispoziţie tehnologia Windows Communication Foundation

În cadrul acestui program veţi studia tematica producerii şi modificării serviciilor Windows şi Web prin tehnologia Windows Communication Foundation. Pe lângă tehnicile de creare şi control al serviciilor Web pe partea de server, veţi avea posibilitatea să vă familiarizaţi şi cu tehnicile de utilizare a serviciului Web pe partea de client.

Microsoft Development - planul şi programa

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 ITP Introduction to Programming in C# 28
2 AP Advanced Programming in C# 20
3 SQL SQL Programming and Administration 24
4 MWD Introduction to Microsoft Web Development** 32
5 EL1/GL1 English Language 1 / German Language A1* online

II HALF

No. Code Class No. of classes
6 DAD Desktop (Windows) Application Development 40
7 SWE Software Engineering 12
8 MDA Microsoft Data Access 32
9 WAD Web Application Development – ASP.NET MVC  44
10 MWS Microsoft Web Services 32
11 BT Blockchain Technologies 4
12 HJC Programming HTML5 with JavaScript and CSS3 online
13 CCS Cambridge Computer Science** online
14 EL2/GL2 English Language 2 / German Language A2* online
15 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Cursanții aleg care limbă vor să studieze și pe baza aceasta frecventează unul din cele două cursuri.
** Materie opţională.
*** Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage pot fi parcurse doar de către cursanţii care au absolvit English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Microsoft Development: Personal Development ProgramÎn cadrul școlarizării la programul Microsoft Development primiți gratuit și pachetul unic de abilități profesionale - Personal Development Program, care vă va asigura progresul în carieră și vă va deosebi ca lider printre experții în munca voastră. Vezi detalii despre acest program educațional și planul de desfășurare.
 

Acest program cuprinde 15 materii

1. Introduction to Programming in C#
Cursul analizează sintaxa şi metodologia programului C# în cadrul mediului .NET Framework. De asemenea, se ocupă de modelul obiectual al platformei .NET Framework, reprezentat prin intermediul limbajului C#. Acest curs se bazează pe versiunea 4.0 .NET Framework.

2. Advanced Programming in C#
Obiectivul cursului Advanced Programming in C# este de a vă pregăti pentru utilizarea unor concepte avansate de programare C #. Cursul se ocupă şi de colecții, precum și de diferite forme de tipuri generice de date.

3. SQL Programming and AdministrationÎn cadrul acestui curs se studiază bazele de date client-server, limbajul de interogare TRANSCT–SQL şi proiectarea bazelor de date SQL. Se axează pe tabele, limite şi integritatea referenţială. De asemenea, mai are în vedere şi: indexuri, administrarea şi securitatea serverului SQL, dobândirea cunoştinţelor din cadrul limbajului SQL (Structured Query Language) - limbajul de interogare relaţional standard care permite definirea, utilizarea şi controlul bazei de date relaţionale.

4. Introduction to Microsoft Web Development
Cursul cuprinde aspectele de bază privind dezvoltarea aplicaţiilor web folosind tehnologiile Microsoft, cu accent pe utilizarea tehnologiei ASP.NET Web Forms. În curs sunt abordate tehnicile pentru crearea şi configurarea aplicaţiilor web moderne care manipulează datele.

5
. English Language 1 / German Language A1
La cursul English Language 1, mai întâi veți da un test pentru evaluarea cunoștințelor curente de limba engleză și, pe baza rezultatului obținut, vi se va aloca unul dintre cele 5 niveluri ale materiei (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate), care vă va ajuta la perfecționarea cunoștințelor, la asimilarea unui spectru de funcții ale acestei limbi în formă scrisă și orală și la îmbunătățirea înțelegerii și a utilizării acesteia.

Cursanții pot opta și pentru cursul de Limba germană A1, care este un nivel începător de învățare a limbii germane și al cărui scop este ca participanții să se descurce în comunicarea de zi cu zi.

6. Desktop (Windows) Application Development
Cursul explică elementele de bază şi tehnicile avansate de programare Windows, prin intermediul platformei .NET şi a claselor specializate pentru crearea aplicaţiilor Windows Forms şi WPF, precum şi manipularea acestora. Scopul cursului este de a califica utilizatorul în crearea sau modificarea independentă a aplicaţiilor Windows Forms sau Windows Presentation Foundation.

7. Software Engineering
Reprezintă designul, dezvoltarea, administrarea şi documentarea software, aplicând tehnologia stiinţei informatice, tehnicile managementului de proiect, ingineria, designul şi alte discipline. Se mai poate defini şi ca dezvoltarea, administrarea şi întreţinerea software-ului într-un mod sistematic şi controlat, având metodologia şi planurile clar definite.

8. Microsoft Data Access
În curs sunt prezentate principalele tehnici de lucru cu date folosind tehnologiile Microsoft. În acest fel sunt abordate bazele ADO.NET ale cadrului pentru lucru cu datele în mediu conectat sau deconectat la internet. În curs este explicată şi folosirea limbajului specializat care permite o verificare uşoară a datelor în diferite forme – LINQ. Noţiunii de mapare obiectual-relaţională îi este dedicată o parte semnificativă, iar un accent special se pune pe folosirea tehnologiei Entity Framework. Deci, cursanţii vor învăţa cum se manipulează datele aplicând tehnologia eF, ce este accesul Code First, dar şi care sunt tehnicile avansate pentru lucru cu datele.

9. Web Application Development – ASP.NET MVC
Cursul acoperă aspectele de bază şi avansate de dezvoltare a aplicaţiilor web folosind tehnologiile Microsoft ASP.NET MVC. Pe lângă noţiunile de bază MVC ale cadrului software, cursul abordează noţiuni precum securitatea, rutarea, localizarea, punerea în cache şi programarea client. Astfel, cursanţii se familiarizează cu tehnicile necesare pentru crearea şi configurarea aplicaţiilor web de securitate, moderne, care manipulează datele.

10
. Microsoft Web Services
Cursul Microsoft Web Services se ocupă cu dezvoltarea aplicaţiilor orientate pe servicii folosind arhitectura SOAP. Cursanţii vor învăţa cum se creează aplicaţii distribuite, care se execută pe mai multe calculatoare diferite, dar şi pe platformă. Cursul abordează tehnologia Windows Communication Foundation pentru crearea serviciului după protocolul SOAP. Materia cursului cuprinde crearea serviciului WCF, diferite tehnici pentru găzduirea şi consumarea lui, precum şi un ghid complet pentru configurare. 

11. Programming HTML5 with JavaScript and CSS3
Cursul abordează tehnologiile HTML5, CSS3 şi JavaScript, care reprezintă baza pentru dezvoltarea aplicaţiilor Web şi Store Microsoft. De asemenea, cursanţii vor învăţa cum să implementeze şi să manipuleze structura unui document HTML şi obiectele acestuia. Cursul prezintă şi modalitățile limbajul se poate folosi limbajul CSS pentru stilizarea şi selectarea elementelor, dar şi pentru crearea interfeţei utilizator animate şi adaptabile. La final, cursul abordează bazele limbajului JavaScript, precum şi utilizarea sa pentru manipularea structurii şi datelor documentului HTML.

12. Blockchain Technologies
La acest curs, participanții dobândesc cunoștințe de bază din domeniul Blockchain Technologies, se familiarizează cu noțiunea și cu tipurile de criptovalute, cu rolul și semnificația acestui concept în economia modernă și cu perspectivele și tendințele ei de dezvoltare. De asemenea, participanții vor avea ocazia de a se familiariza cu Blockchain Security, Blockchain Arhitecture și cu posibilitatea de aplicare a acestei tehnologii în proprietatea proiectului start-up.

13. Cambridge Computer Science
Cursul a fost gândit şi conceput  ca să ne familiarizeze în mod corect cu diferite tehnologii de calculator susţinute de Cambridge University. Este împărţit în module şi unităţi care abordează teme începând cu afișarea cifrelor, a conținutului multimedia, a diferitor tipuri de software și terminând cu hardware-ul. Partea de hardware este legată de arhitectura şi de funcţionarea procesorului. În continuarea cursului se abordează securitatea şi protecţia datelor, iar în ultima parte structura datelor şi a algoritmilor.

14
. English Language 2 / German Language A2
Pe baza programului frecventat în cadrul cursului English Language 1, la cursul English Language 2 puteți trece la nivelul următor de cunoștințe (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate), perfecționându-vă astfel cunoștințele de limba engleză.

Cursul de limba germană pentru nivelul A2 este conceput pentru a dobândi cunoștințele necesare de gramatică prevăzute pentru această etapă de învățare a limbii, pentru a vă îmbogățiți vocabularul pentru comunicarea de zi cu zi, precum și pentru a vă putea exprima părerea cu privire la teme sociale zilnice.

15. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage nu sunt incluse în programa obișnuită. Cursanţii aleg pe care dintre certificatele menţionate vor să-l obţină şi pe baza aceasta parcurg unul din aceste două cursuri.

Cambridge First Certificate in English (FCE) este un curs pregătitor pentru susţinerea examenului FCE pe baza căruia obţineţi un certificat recunoscut de mii de companii, instituţii academice, universităţi şi scoli superioare, organe profesionale, ministere şi organe gunernamentale din întreaga lume. FCE este recunoscut pe plan internațional în economie şi industrie, ceea ce vă oferă un avantaj semnificativ dacă intenţionaţi să aplicaţii pentru posturi care implică lucrul cu publicul, munca de birou în bănci, în industria aeriană, catering… Acest certificat este recunoscut şi de multe universităţi, şcoli superioare şi alte instituţii, aşadar reprezintă o „rampă de lansare” pentru educaţia dvs. viitoare şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) este de asemenea un curs pregătitor pentru dobândirea certificatului BEC Vantage, unul dintre cele mai apreciate certificate Cambridge din lumea afacerilor. După cum îi spune şi numele, acest certificat vă oferă un avantaj semnificativ în fața potenţialilor angajatori şi parteneri de afaceri, deoarece confirmă cunoştinţele dvs. de limbă engleză de afaceri şi posibilitatea de a comunica în lumea de afaceri la un nivel avansat. Este recunoscut de către toate companii mondiale, instituţiile academice şi de afaceri și reprezintă un document unic care dovedește abilităţile dvs. avansate de înţelegere, scriere și vorbire a limbii engleze.

Cum arată cursurile?

Cursurile de la acest program educațional LINK Academy se desfășoară exclusiv după modelul online. Aceasta înseamnă că cele mai căutate cunoștințe din domeniul IT le puteți dobândi prin intermediul platformei e-Learning de pe internet.

Acest mod de școlarizare vă va oferi cunoștințe practice, indiferent că vă perfecționați din Timișoara, Galați, Brașov, Iași, Cluj, Constanța, București, Craiova, Ploiești, Brăila, Chișinău etc. Cursurile sunt bazate pe exemple practice, pe o teorie minimă şi pe o practică maximă. Învăţarea este bazată pe exerciţii şi pe proiecte, cu ajutorul cărora veţi putea foarte repede să efectuaţi viitoarele activităţi în mod independent. În timpul cursurilor, accentul va fi pus pe asimilarea competențelor practice și a cunoștințelor teoretice de bază.

Obţineţi certificate recunoscute pe plan internaţional:

Certificate Microsoft

Pentru programa Microsoft Development sunt disponibile 3 niveluri de certificări:

MTA - Microsoft Technology Associate:

  • MTA: Developer

MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate:

  • MCSA: Web Applications
  • MCSA: Universal Windows Platform

MCSD - Microsoft Certified Solutions Developer:

  • MCSD: App Builder

Certificate Cambridge

Cursanţii programului Microsoft Development au posibilitatea să susţină examenul pentru dobândirea certificatului Cambridge International de cel mai înalt nivel de expert, care reprezintă o garanţie recunoscută pe plan internaţional a cunoştinţelor relevante în domeniul tehnologiei informației:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

De asemenea, după finalizarea programului Microsoft Development la LINK Academy, puteţi obţine şi unul dintre următoarele două certificate:

  • Certificatul care atestă FRECVENTAREA programului LINK Academy
  • Certificatul LINK Academy Certified Developer for Microsoft Technologies

 

Mai există locuri disponibile pentru programa Microsoft Development? Verificaţi! Înscrierea este în curs:

ÎNSCRIEREPentru a afla totul despre înscriere, click aici.
Numărul de contact: +40 (314) 326 162.