Inscrie-te la cursuri de IT management. Companiile au nevoie de manageri moderni.

IT Management - Pentru manageri IT de astăzi şi de viitor

IT Management
Tip de studiu:
Online
Durata cursului:
2 semestre
Ore de studiu:
242
Diplome și Certificări:
Cambridge International A&AS Level Business
IQN Diploma in Marketing
ICM Diploma in Business Management and Administration
LINK Academy Certified IT Manager
LINK English
LINK German
ÎNSCRIEȚI-VĂ

Şcolarizarea în cadrul programului IT Management este concepută nu numai pentru managerii de astăzi, ci şi pentru viitorii manageri din domeniul tehnologiei informaţionale.

Veţi fi pregătiţi să răspundeţi la toate provocările afacerilor moderne şi să obţineţi avantajul competitiv al întreprinderii dvs. Vă veţi bucura de mai multă autoritate şi veţi fi capabili să valorificaţi propriile abilităţi.

În calitate de manager, veţi şti cum să vă creaţi oportunităţi şi cum să aveţi succes.

Programa IT Management oferă o abordare completă asupra naturii vocaţiei de manager, oferind cunoştinţele necesare pentru derularea unei afaceri de calitate într-o lume cu o concurenţă tot mai mare. Veţi studia o serie de subiecte din domeniul business-ului în general: tehnologia informaţiei, management, marketing, economie, finanţe, managementul de proiect şi al calităţii, precum şi managementul activităţilor şi dezvoltarea sistemelor informaţionale în organizaţii.

Deveniţi expert în domeniul marketingului

Veţi avea posibilitatea să aflaţi tot ceea ce este necesar pentru a deveni un expert de top în domeniul marketingului. Începând cu teoria marketingului, continuând cu managementul marketingului şi participarea la cercetări de marketing şi până la crearea în mod independent a mixului de marketing.

Tehnologiile IT în mâinile dvs.

Veţi studia tehnologiile informaţionale şi cele de comunicare, precum şi cele de programare. Prin diferite exemple şi exerciţii, veţi învăţa importanţa influenţei IT asupra societăţii, precum şi avantajele şi dezavantajele acesteia. De asemenea, veţi înţelege şi veţi accepta principiile tehnologiilor mobile şi wireless, a căror dezvoltare şi aplicare preiau astăzi rolul de leader în tehnologiile informaţionale.

IT Management – planul şi programa

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 MBO Management and Business Organisation 20
2 MIT Marketing in IT 18
3 PR PR and Business Communication 18
4 HRM HR Management 20
5 C Copyrights 9
6 BE IT Business and Entrepreneurship 16
7 FM Financial Management  20
8 PM IT Project Management 12
9 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1* online

II HALF

No. Code Class No. of classes
10 DM Digital Marketing 12
11 SCRM Sales and CRM 18
12 CB Consumer Behaviour 6
13 EBI E-Business 9
14 MS MS Project 12
15 IIT Information and Internet Technology 24
16 SWCO Software Construction, Operation, Testing and Implementation 16
17 BREND Branding 6
18 BT Blockchain Technologies 6
19 EL2/GL2 English Language 2 / German Language 2* online
20 FCE FCE/BEC Vantage** online

* Cursanții aleg care limbă vor să studieze și pe baza aceasta frecventează unul din cele două cursuri.
** Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage pot fi parcurse doar de către cursanţii care au absolvit English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

IT Management: Personal Development ProgramÎn cadrul școlarizării la programul IT Management primiți gratuit și pachetul unic de abilități profesionale - Personal Development Program, care vă va asigura progresul în carieră și vă va deosebi ca lider printre experții în munca voastră. Vezi detalii despre acest program educațional și planul de desfășurare.
 

Acest program cuprinde 20 materii

1. Management and Business Organisation
Vă veţi familiariza cu: premisele fundamentale ale teoriei managementului, organizarea şi lucrul în echipă, principiile şi metodele managementului de proiect şi al informaţiilor.

2. Marketing in IT
Vă veţi familiariza cu următoarele: bazele teoriei marketingului, marketing management, cercetările de marketing, mixul de marketing, activităţile de marketing, introducerea şi marketingul produselor noi, precum şi conceptele şi legile referitoare la marketingul prin Internet.

3. PR and Business Communication
Acest curs vă va ajuta să îmbunătăţiţi relaţia cu partenerii de afaceri, relaţia cu publicul intern şi extern, precum şi abilităţile de comunicare în afaceri din cadrul companiei. De asemenea, veţi învăţa să optimizaţi sistemul informaţional din cadrul companiei şi să stabiliţi legături puternice cu clienţii şi cumpărătorii.

4. HR Management
Veţi înţelege problematica noţiunii de resurse umane, principiile de bază ale managementului resurselor umane, motivaţia, procesele din cadrul unei întreprinderi, sistemele informaţionale pentru planificarea resurselor umane, selectarea, formarea, training-ul, orientarea în afaceri etc.

5. Copyrights
Acest curs oferă cursanţilor noţiuni despre drepturile de autor și despre modurile în care îşi pot proteja propriile drepturi de autor. Cursul se axează pe protejarea designului industrial și a soluțiilor artei plastice, dar și a mărcilor comerciale.

6. IT Business and Entrepreneurship
Cursul este conceput pentru a vă familiariza cu bazele business-ului, cu condiţiile în care se desfăşoară o afacere, cu organizarea şi ciclul de viaţă a unei societăţi şi cu modul de organizare a propriei afaceri antreprenoriale. Programa cursului se ocupă de: problematica planului de business, aspectul internaţional al afacerilor, e-business şi statistica în afaceri.

7. Financial Management
Veţi dobândi cunoştinţe din domeniul finanţelor şi al contabilităţii, ca premise esenţiale pentru studierea aplicării în întreprinderi a tehnologiilor informaţionale şi de comunicare (şi de programare) din domeniul finanţelor şi al contabilităţii. Veţi înţelege importanţa studierii finanţelor şi a contabililităţii pentru afacerile firmei şi veţi înţelege principiile de finanţare şi managementul afacerilor în general.

8. IT Project Management
Scopul acestui curs este dobândirea cunoştinţelor şi a tehnicilor de bază în ceea ce priveşte managementul de proiect. Veţi învăţa: să stabiliţi o legătură între obiectivele proiectului şi nevoile exprimate ale Stakeholder-ilor, să creaţi structura sarcinilor proiectului (Work Breakdown Structures), să stabiliţi obiective reale, măsurabile şi să obţineţi rezultate pozitive, să evaluaţi costurile proiectului utilizând tehnici simple şi dovedite, să stabiliţi o modalitate calitativă de control şi monitorizare a proiectului şi, nu în ultimul rând, veţi cunoaşte funcţiile generale ale programului MS Project.

9. English Language 1 / German Language 1
La cursul English Language 1, respectiv German Language 1, veți face un test de evaluare a cunoștințelor de limbă engleză și germană, iar pe baza rezultatului obținut vi se va aloca nivelul corespunzător de pregătire pentru limba engleză (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate), respectiv nivelul corespunzător pentru limba germană (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2).

Frecventarea acestor cursuri la un anumit nivel vă va ajuta să vă perfecționați cunoștințele, să asimilați un spectru nou de funcții ale limbii alese în formă scrisă și orală și să vă îmbunătățiți înțelegerea și utilizarea limbii.

10. Digital Marketing
Cursul cuprinde următoarele domenii de Digital Marketing: marketing strategic pe Internet și cercetări pe Internet. Se analizează în special diferența dintre marketingul online și cel offline, importanța imaginii și a identității pe Internet, caracteristicile demografice, profilurile, categoriile şi activităţile utilizatorilor pe Internet.

11. Sales and Customer Relationship Management
Veţi acumula cunoştinţe despre rolul managerului de vânzări, despre activităţile şi responsabilităţile sale, despre modurile de management al obiectivelor vânzării. În plus, dobândiţi cunoştinţe despre modul în care trebuie condusă echipa de vânzări în toate fazele de lucru. Vă veţi familiariza cu psihologia şi trăsăturile unui vânzător bun, cu activităţile lui şi cu întregul proces de vânzare, de la deschiderea, prezentarea şi până la încheierea vânzării.

12. Consumer behaviour
Activităţile de marketing încep şi se termină cu consumatorii. Fără informaţiile despre nevoile şi motivele consumatorilor, despre comportamentul lor în diferite situaţii în timpul cumpărării şi despre factorii care influenţează procesul de cumpărare, astăzi nici nu s-ar putea vorbi despre succesul companiilor pe piaţă. În cadrul acestui curs, se abordează consumatorul ca individ şi organizaţia în calitate de consumator.

13. E-Business
În cadrul cursului, veţi studia noţiunile de bază ale e-business-ului şi diferenţa dintre e-business şi e-commerce. De asemenea, veţi mai studia şi noţiunile de EDI, EAN şi CRM, dar şi modul în care se aplică e-business-ul în sectorul bancar şi în administraţia de stat.

14. MS project
La acest curs se va prezenta unul dintre cele mai populare instrumente de software pentru gestionarea proiectelor. MS Project este menit planificării, monitorizării și controlului realizării proiectelor mici și mijlocii. Vă ajută să arhivați și să utilizați mii de date necesare desfășurării proiectelor.

15. Information and Internet Technology
Veţi dobândi cunoştinţe generale din domeniul IT, ca premisă esenţială pentru studierea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare şi pentru studierea programării în general. Veţi înţelege importanţa influenţei IT asupra societăţii, precum şi principiile tehnologiilor mobile şi wireless.

16. Software Construction Operation, Testing and Implementation
Testarea unui software reprezintă verificarea dinamică a comportamentului unui program printr-o serie finală de situaţii de testare corespunzător selectate, în conformitate cu comportamentul scontat. Testarea software este o activitate care acoperă întreaga activitate de dezvoltare şi întreţinere software, având ca scop satisfacerea criteriilor de calitate. Întreţinerea unui software reprezintă o parte integrantă a ciclului de viaţă a unui software. Se poate defini şi ca un set de activităţi necesare pentru asigurarea unui software profitabil.

17. Branding
Brand-ul e ideea pe care o creem la utilizator. El e cel mai puternic mijloc în învingerea competiției. În cadrul cursului se studiază principiile de bază ale branding-ului care se vor aplica pe un proiect de cercetare real.

18. Blockchain Technologies
La acest curs, participanții dobândesc cunoștințe de bază din domeniul Blockchain Technologies, se familiarizează cu noțiunea și cu tipurile de criptovalute, cu rolul și semnificația acestui concept în economia modernă și cu perspectivele și tendințele ei de dezvoltare. De asemenea, participanții vor avea ocazia ca prin analiza unui studiu de caz să se familiarizeze cu aplicările blokchain în industrii diferite, precum și cu posibilitatea de aplicare a acestei tehnologii în proprietatea proiectului start-up.

19. English Language 2 / German Language 2
Pe baza programului frecventat la cursul English Language 1 sau German Language 1, la cursul English Language 2, respectiv German Language 2, puteți frecventa și unele dintre următoarele cursuri. Pentru limba engleză: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate, iar pentru limba germană: German Language A2, German Language B1, German Language B2 sau IT German.

Mai mult, dacă nivelul vostru de cunoștințe la testarea din limba engleză este peste nivelul Upper-Intermediate, aveți posibilitatea să primiți la alegere cursul Business English, First Certificate in English (FCE) sau Business English Certificate Vantage (BEC Vantage).

20. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage nu sunt incluse în programa obișnuită. Cursanţii aleg pe care dintre certificatele menţionate vor să-l obţină şi pe baza aceasta parcurg unul din aceste două cursuri.

Cambridge First Certificate in English (FCE) este un curs pregătitor pentru susţinerea examenului FCE pe baza căruia obţineţi un certificat recunoscut de mii de companii, instituţii academice, universităţi şi scoli superioare, organe profesionale, ministere şi organe gunernamentale din întreaga lume. FCE este recunoscut pe plan internațional în economie şi industrie, ceea ce vă oferă un avantaj semnificativ dacă intenţionaţi să aplicaţii pentru posturi care implică lucrul cu publicul, munca de birou în bănci, în industria aeriană, catering… Acest certificat este recunoscut şi de multe universităţi, şcoli superioare şi alte instituţii, aşadar reprezintă o „rampă de lansare” pentru educaţia dvs. viitoare şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) este de asemenea un curs pregătitor pentru dobândirea certificatului BEC Vantage, unul dintre cele mai apreciate certificate Cambridge din lumea afacerilor. După cum îi spune şi numele, acest certificat vă oferă un avantaj semnificativ în fața potenţialilor angajatori şi parteneri de afaceri, deoarece confirmă cunoştinţele dvs. de limbă engleză de afaceri şi posibilitatea de a comunica în lumea de afaceri la un nivel avansat. Este recunoscut de către toate companii mondiale, instituţiile academice şi de afaceri și reprezintă un document unic care dovedește abilităţile dvs. avansate de înţelegere, scriere și vorbire a limbii engleze.

Aflați mai multe dacă vă interesează ce face un manager IT.

Cum arată cursurile?

Prelegerile la acest program LINK Academy le puteți parcurge prin internet prin intermediul platformei e-Learning dezvoltate. Aceasta înseamnă că puteți ajunge la competențe IT căutate indiferent că vă aflați în Timișoara, Cluj, București, Galați, Brașov, Ploiești, Brăila, Constanța, Craiova, Chișinău sau în alt oraș din România și Republica Moldova.

Aveți nevoie doar de conexiune la internet pentru a asimila cunoștințe practice cu minimum de teorie necesar. Cursurile sunt create în așa fel încât, indiferent de cunoștințele deținute, să vă permită o școlarizare eficientă și să vă pregătească pentru o carieră nouă.

Obţineţi certificate recunoscute pe plan internaţional

După completarea programei IT Management, veţi dobândi competenţele necesare şi posibilitatea de a susţine examenul pentru următorul certificat internaţional: Cambridge International A&AS Level Business.

Universitatea Cambridge este una dintre cele mai importante şi una dintre cele mai recunoscute universităţi pe plan mondial. Cambridge International A&AS Level Business este recunoscută de multe universităţi şi colegii din întreaga lume. LINK Academy este Centrul Internaţional Cambridge autorizat, ceea ce permite studenţilor să obţină unul dintre cele mai recunoscute certificate internaţionale.

Cambridge International A&AS Level Business reprezintă o certificate de calificare profesională, concepută pentru cei care doresc să avanseze în carieră sau să-şi îmbunătăţească nivelul de educaţie. Posesia unei astfel de certificări reprezintă pentru angajator o garanţie că respectivul candidat are cel mai înalt nivel de competenţe profesionale şi astfel candidatul are un avantaj considerabil în momentul angajării.

Cambridge International A&AS Level Business oferă cel mai bun cadru pentru dezvoltarea personală şi profesională, oferind în acelaşi timp recunoaşterea oficială a competenţelor dobândite, prin intermediul unei certificări emise de una dintre cele mai prestigioase universităţi din lume - Cambridge.

După finalizarea programului se pot obține următoarele certificate internaționale: 

  • Cambridge International A&AS Level Business
  • IQN Diploma in Marketing
  • ICM Diploma in Business Management and Administration

De asemenea, după finalizarea programului IT Management la LINK Academy, puteţi obţine şi unul dintre următoarele două certificate:

  • Certificatul care atestă FRECVENTAREA programului LINK Academy
  • Certificatul LINK Academy Certified IT Manager

 

Mai există locuri disponibile pentru programa IT Management? Verificaţi! Înscrierea este în curs:

ÎNSCRIEREPentru a afla totul despre înscriere, click aici.
Numărul de contact: +40 (314) 326 162.