Invata PHP. In doar 1 an devii programator PHP specialist.

Programare PHP - Curs de PHP Tradițional și Online - Web Development

Cursuri Programare PHP | Bucuresti, Timişoara, Cluj, Iaşi, Craiova, Constanţa
Tip de studiu:
Online sau Tradițional
Durata cursului:
2 semestre
Ore de studiu:
280
Diplome și Certificări:
Zend Certified PHP Engineer
Adobe Certified Professional: Web authoring using Adobe Dreamweaver
Cambridge International A&AS Level Computer Science
LINK Academy Certified PHP Web Developer
LINK English
LINK German
ÎNSCRIEȚI-VĂ

PHP este un limbaj de programare Script simplu și în același timp puternic, pentru realizarea unui conținut Web dinamic. Milioanele de pagini Web care folosesc PHP sunt dovada popularității și capacității sale. Este utilizat de programatorii care apreciază flexibilitatea și viteza lui, de web designerii care iau în considerare posibilitățile și ușurința utilizării lui. Este deosebit de simplu de învățat, iar odată învăţat poate fi utilizat pentru foarte multe lucruri.

PHP este cel mai popular limbaj de programare Web. Funcţionează atât pe platformele Windows, cât şi pe platformele Linux. Este foarte convenabil pentru toate tipurile de aplicaţii Web, începând cu aplicaţii mici care reprezintă doar o parte dintr-o pagină web şi până la site-uri mari şi complexe bazate pe conceptul Web 2.0.

Programare PHP se foloseşte cel mai des ca platformă de dezvoltare pentru pagini web interactive. Pe lângă posibilităţile enumerate, acesta permite şi lucrul cu bazele de date, cum este MySQL, motiv pentru care şi operarea acestei baze de date este inclusă în programa PHP Web Development din cadrul LINK Academy.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale cursului de programare php este ca oferă tuturor studenților noștri posibilitatea de a promova Examenul de Certificare Internațională Zend cu ajutorul căruia vor găsi mai repede un loc de muncă.

După finalizarea programului, veţi fi pregătiţi să vă realizați propriile aplicaţii Web. Cunoştinţele în domeniul PHP şi MySQL vă vor facilita avansarea sigură în domeniul programării pe Internet şi în domeniu programării în general. Veţi învăţa tehnicile generale şi cele avansate ale PHP-ului, apoi instalarea (Apache, PHP), sintaxa (sintaxa largă a PHP-ului), iar mai târziu veţi învăţa PHP şi MySQL la nivel avansat: bazele de date şi PHP, precum şi principiile programării orientate pe obiect în PHP.

Deveniţi programatori de aplicaţii Web în PHP

În cadrul acestui program veţi învăţa să implementaţi, să scrieţi, să completaţi şi să întreţineţi aplicaţiile de Internet în PHP. Veţi dobândi cunoştinţe de programare a aplicaţiilor Web avansate, care cuprind producerea de: Web Shop-uri, portaluri de Internet, forumuri, site-uri specializate pentru reţele de socializare (Facebook, YouTube) şi soluţii de tip Content Management (Joomla şi altele).

Produceţi software-uri adaptate

Programatorii de aplicaţii Web în PHP produc un software care accelerează, facilitează şi îmbunătăţeşte afacerile legate de Web şi de Internet în general (e-business). Munca acestora constă în dezvoltarea unor noi aplicaţii avansate, precum şi în întreţinerea celor existente. Cu ajutorul acestui program veţi dobândi cunoştinţele necesare pentru a deveni un astfel de programator.

Programare PHP - planul şi programa

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 IHC Introduction to HTML and CSS 24
2 CPH Core PHP Programming 36
3 DRW Web Design (Dreamweaver) 32
4 CJS Core JavaScript programming 16
5 SQL MySQL Programming and Administration 32
6 EL1/GL1 English Language 1 / German Language A1* online

II HALF

No. Code Class No. of classes
7 PHP Building Web Applications - Advanced PHP Programming 24
8 APC Apache Web Server Administration 12
9 JSA Advanced JavaScript programming and Ajax 16
10 ANG Angular 12
11 XML XML/PHP programming 12
12 DM Digital Marketing 12
13 TLS Web Cryptography and Security - TLS/SSL 8
14 WP Advanced WordPress 20
15 SWE Software Engineering 12
16 BT Blockchain Technologies 4
17 CCS Cambridge Computer Science** online
18 EL2/GL2 English Language 2 / German Language A2* online
19 PRJ Project /
20 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Cursanții aleg care limbă vor să studieze și pe baza aceasta frecventează unul din cele două cursuri.
** Materie opţională. 
*** Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage pot fi parcurse doar de către cursanţii care au absolvit English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Programare PHP: Personal Development ProgramÎn cadrul școlarizării la programul PHP Development primiți gratuit și pachetul unic de abilități profesionale - Personal Development Program, care vă va asigura progresul în carieră și vă va deosebi ca lider printre experții în munca voastră. Vezi detalii despre acest program educațional și planul de desfășurare.
 

Acest program cuprinde 20 materii

1. Introduction to HTML and CSS
Cursanţii se vor familiariza cu elementele limbajului HTML. După finalizarea cursului, cursanţii sunt complet instruiţi în realizarea propriilor pagini Web statice. De asemenea, după finalizarea acestui curs, cursanţii dobândesc condiţiile pentru începerea învăţării limbajelor de server şi client, precum şi învăţarea tehnologiilor care subînţeleg implementarea în HTML (PHP, ASP, JSP, JavaScript).

2. Core PHP Programming
În cadrul acestui curs se studiază bazele arhitecturii, funcţionării şi sintaxei limbajului PHP. Pe lângă limbajul în sine, cursanţii se vor familiariza şi cu: implementarea scripturilor PHP în paginile HTML, comunicarea dintre intrare şi ieşire, Deployment-ul documentelor şi proiectelor pe serverul Web, precum şi cu bazele administrării serverului Web în contextul PHP. Prin intermediul acestui curs, cursanţii se vor familiariza şi cu bazele programării orientate pe obiect. După finalizarea cursului, cursanţii vor fi capabili să producă propriile clase PHP care acoperă o gamă variată de funcţionalităţi ale acestui limbaj de programare. Cursanţii sunt, de asemenea, capabili să folosească limbajul C la nivel general.

3. Web Design (Dreamweaver)
Pe parcursul acestui curs se vor studia elementele programului Adobe Dreamweaver care este cel mai bun în crearea independentă a prezentaţiilor pe Internet. De asemenea, acest curs include şi postarea şi întreţierea site-urilor Web.

4. Core JavaScript Programming
Cursanţii se vor familiariza cu bazele JavaScript şi cu bazele programării în general. După finalizarea cursului, cursanţii vor fi capabili să manipuleze singuri implementările JavaScript în paginile HTML, vor fi capabili să controleze evenimentele şi astfel vor putea să creeze pagini Web cu dinamică de client generală. Pe lângă toate acestea, cursanţii vor fi introduşi în sintaxa tuturor limbajelor de programare care au la bază limbajul de programare C.

5. MySQL Programming and Administration
Se studiază MySQL în detaliu și bazele de date în general. Pe parcursul acestui curs, participanţii se familiarizează cu instalarea și cu funcționarea sistemului MySQL, precum și cu administrarea acestuia  și a datelor, prin intermediul celor mai populare instrumente (phpMyAdmin). În acest curs accentul este pus pe instruirea utilizatorului pentru o utilizare cât mai eficientă a datelor prin interogări înalt optimizate, soluții relaționale de calitate și prin manipularea indexurilor. După finalizarea cursului, cursanţii sunt capabili să administreze singuri baze de date MySQL, să programeze baze de date MySQL cu ajutorul limbajului structural de interogare SQL și să administreze servere MySQL.

6. English Language 1 / German Language A1
La cursul English Language 1, mai întâi veți da un test pentru evaluarea cunoștințelor curente de limba engleză și, pe baza rezultatului obținut, vi se va aloca unul dintre cele 5 niveluri ale materiei (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate), care vă va ajuta la perfecționarea cunoștințelor, la asimilarea unui spectru de funcții ale acestei limbi în formă scrisă și orală și la îmbunătățirea înțelegerii și a utilizării acesteia.

Cursanții pot opta și pentru cursul de Limba germană A1, care este un nivel începător de învățare a limbii germane și al cărui scop este ca participanții să se descurce în comunicarea de zi cu zi.

7. Building Web Applications - Advanced PHP Programming
Cursul facilitează dobândirea cunoştinţelor din domeniul limbajului de programare PHP. Cursanții sunt instruiţi în: manipularea tehnologiilor de producție PHP avansate, manipularea surselor de date, producerea graficii, implementarea în HTML, crearea propriilor sisteme de administrare. După finalizarea cursului, cursanţii vor fi capabili să creeze singuri aplicații Web PHP și CMS complexe. De asemenea, cursanţii vor îndeplini și condițiile pentru susţinerea examenului de obținere a certificatului Zend PHP.

8. Apache Web Server Administration
Cursanții devin capabili să administreze, la nivel general, sistemele pe care se execută PHP. La finalizarea cursului, cursanţii vor putea să administreze singuri una sau mai multe aplicații Web de pe serverul Web, în sistemele de operare Windows și Linux.

9. Advanced Javascript Programming and AJAX
Introducerea cursanţilor în abilitățile avansate de manipulare a limbajului JavaScript. După finalizarea cursului, cursanţii vor fi capabili să producă singuri aplicații cu interfețe grafice de utilizator hi-end și să administreze date cu ajutorul tehnologiei AJAX.

10. Angular
La cursul Angular vă veți familiariza cu acest open-source front-end framework pentru dezvoltarea aplicațiilor web.

11. XML/PHP Programming
Cursanții se vor familiariza cu serializarea XML, prin coordonare cu PHP. În momentul de faţă, XML este cel mai popular mediu de serializare a datelor, iar după finalizarea cursului, prin intermediul PHP-ului şi prin diverse abordări de programare, cursanţii vor putea să formeze, fără să depindă de platfomă, documente XML serializate.

12. Digital Marketing
Acest curs cuprinde următoarele domenii de Digital Marketing: Internet Marketing strategic şi cercetările pe Internet. Se evidenţiază în special diferenţa dintre marketingul Online şi Offline, importanţa imaginii şi a identităţii pe Internet, caracteristicile demografice, profilul, categoriile şi activităţile utilizatorilor de Internet. Se studiază spaţiul cyber autohton, raportul dintre educaţie şi Internet, marketingul direct şi vânzările pe Internet, precum şi produsele şi serviciile convenabile pentru vânzarea pe Internet, având de asemenea şi o imagine asupra principiilor construirii unui site Web specializat în vânzări, precum şi asupra activităţilor de post-vânzare.

13. Web Cryptography and Security - TLS/SSL
Cursanții se vor familiariza cu componentele de securitate necesare pentru implementarea aplicaţiilor Web. Aceasta înseamnă că se vor familiariza cu setarea sistemului pentru prevenirea și protecția serverelor Web și a aplicațiilor care se execută pe acestea. După finalizarea cursului, cursanţii pot să evalueze statutul securităţii serverului Web și a aplicațiilor de pe acesta și pot să creeze în mod independent un sistem de securitate în funcţie de nevoile aplicației.

14. Advanced WordPress
Cursul este conceput astfel încât studenții să dobândească în cel mai scurt timp și în cel mai eficient mod, abilităţile necesare pentru a crea singuri teme WordPress moderne şi site-uri de administrare lansate de această platformă.

15. Software Engineering
În cadrul acestui curs, cursanţii se vor familiariza cu designul, dezvoltarea, administrarea şi documentarea software-ului, aplicând tehnologia stiinţei informatice, tehnicile managementului de proiect, ingineria, designul şi alte discipline. În cadrul acestui curs se dobândesc cunoştinţe din domeniul dezvoltării, administrării şi întreţinerii software-ului într-un mod sistematic şi controlat, beneficiind de asemenea şi de metodologii şi de planuri clar definite. Ingineria software se bazează pe următoarele disciplinele: ştiinţa informatică, ingineria informaţională, managementul, managementul de proiect, managementul calităţii, ergonomia software şi ingineria de sistem.

16. Blockchain Technologies
La acest curs, participanții dobândesc cunoștințe de bază din domeniul Blockchain Technologies, se familiarizează cu noțiunea și cu tipurile de criptovalute, cu rolul și semnificația acestui concept în economia modernă și cu perspectivele și tendințele ei de dezvoltare. De asemenea, participanții vor avea ocazia de a se familiariza cu Blockchain Security, Blockchain Arhitecture și cu posibilitatea de aplicare a acestei tehnologii în proprietatea proiectului start-up.

17.Cambridge Computer Science
Cursul a fost gândit şi conceput  ca să ne familiarizeze în mod corect cu diferite tehnologii de calculator susţinute de Cambridge University. Este împărţit în module şi unităţi care abordează teme începând cu afișarea cifrelor, a conținutului multimedia, a diferitor tipuri de software și terminând cu hardware-ul. Partea de hardware este legată de arhitectura şi de funcţionarea procesorului. În continuarea cursului se abordează securitatea şi protecţia datelor, iar în ultima parte structura datelor şi a algoritmilor.

18. English Language 2 / German Language A2
Pe baza programului frecventat în cadrul cursului English Language 1, la cursul English Language 2 puteți trece la nivelul următor de cunoștințe (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate), perfecționându-vă astfel cunoștințele de limba engleză.

Cursul de limba germană pentru nivelul A2 este conceput pentru a dobândi cunoștințele necesare de gramatică prevăzute pentru această etapă de învățare a limbii, pentru a vă îmbogățiți vocabularul pentru comunicarea de zi cu zi, precum și pentru a vă putea exprima părerea cu privire la teme sociale zilnice.

19. Project
Scopul acestui proiect este realizarea independentă a lucrării finale, care cuprinde toate domeniile parcurse în programul de studiu. După finalizarea lucrării şi acceptarea ei din partea mentorului, se organizează prezentarea lucrării finale în faţa comisiei. Realizarea proiectului este obligatorie pentru cursanţii tradiţionali. Cursanţii online își îndeplinesc obligaţiile de proiect realizând pe durata şcolarizării Assignment-uri şi Taskuri. 

20. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage nu sunt incluse în programa obișnuită. Cursanţii aleg pe care dintre certificatele menţionate vor să-l obţină şi pe baza aceasta parcurg unul din aceste două cursuri.

Cambridge First Certificate in English (FCE) este un curs pregătitor pentru susţinerea examenului FCE pe baza căruia obţineţi un certificat recunoscut de mii de companii, instituţii academice, universităţi şi scoli superioare, organe profesionale, ministere şi organe gunernamentale din întreaga lume. FCE este recunoscut pe plan internațional în economie şi industrie, ceea ce vă oferă un avantaj semnificativ dacă intenţionaţi să aplicaţii pentru posturi care implică lucrul cu publicul, munca de birou în bănci, în industria aeriană, catering… Acest certificat este recunoscut şi de multe universităţi, şcoli superioare şi alte instituţii, aşadar reprezintă o „rampă de lansare” pentru educaţia dvs. viitoare şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) este de asemenea un curs pregătitor pentru dobândirea certificatului BEC Vantage, unul dintre cele mai apreciate certificate Cambridge din lumea afacerilor. După cum îi spune şi numele, acest certificat vă oferă un avantaj semnificativ în fața potenţialilor angajatori şi parteneri de afaceri, deoarece confirmă cunoştinţele dvs. de limbă engleză de afaceri şi posibilitatea de a comunica în lumea de afaceri la un nivel avansat. Este recunoscut de către toate companii mondiale, instituţiile academice şi de afaceri și reprezintă un document unic care dovedește abilităţile dvs. avansate de înţelegere, scriere și vorbire a limbii engleze.

Aflați mai multe dacă vă interesează ce face un programator.

Cum arată cursurile?

Materia completă din cadrul acestui program este împărțită pe unități tematice care vă vor oferi posibilitatea de a asimila competențele IT practice treptat și fără dificultăți. Pe lângă modelul de școlarizare tradițional din București, cursurile le puteți frecventa și online, prin intermediul platformei e-Learning.

În calitate de cursant LINK Academy veți putea viziona înregistrările video de la prelegeri și veți putea rezolva testele specializate din Timișoara, Iași, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Brașov, Ploiești, Brăila, Chișinău etc. Indiferent de modul de școlarizare ales, veți avea ocazia de a asimila cele mai căutate cunoștințe pentru viitoarea voastră ocupație.

Obţineţi certificate recunoscute pe plan internaţional:

Certificare Zend

După finalizarea acestui program, aveţi posibilitatea să susţineţi examenul pentru cel mai presigios certificat internaţional din domeniul programării PHP. Este vorba de certificatul – Zend PHP Certified Engineer.

Programul Zend PHP Certification a devenit un standard industrial pentru certificare PHP. Peste 10.000 de Web Developers din întreaga lume au susţinut acest examen şi au obţinut titlul de „Zend Certified PHP Engineers”. În acest fel şi-au mărit posibilităţile pe piaţa PHP. Faptul că aţi devenit Zend Certified Engineer vă dă un avantaj substanţial în faţa concurenţei de pe piaţa tehnologiei IT de azi şi reprezintă dovada că stăpăniţi tehnologia PHP.

Din anul 2009, LINK Academy este centru autorizat pentru susţinerea acestui examen care vă perimite obţinerea diplomelor Zend Certified PHP Engineer.

Certificare Adobe

În cadrul acestui program veţi putea să susţineţi şi examenul pentru unul dintre programele Adobe Certified Professional: Web authoring using Adobe Dreamweaver. Datorită popularităţii sale, Adobe Dreamweaver reprezintă un standard în domeniul instrumentelor vizuale pentru producerea paginilor Web.

Este bine de stiut ca invatand programare php veti avea acces la cea mai importanta piata a muncii din industria IT si este foarte posibil sa va gasiti un loc de munca imediat dupa promovarea cursurilor Link Academy.

Datorită unui număr mare de funcţii avansate, acesta este un instrument indispensabil atât designerilor şi experţilor Web, cât şi oamenilor care au făcut din aceasta un hobby. Dreamweaver este programul care poate oferi o identitate vizuală aproape perfectă pentru paginile Web, fapt care, în ziua de astăzi, face din acest program un factor important în producerea paginilor Web.

Certificare Cambridge

Cursanţii programului PHP Web Development au posibilitatea să susţină examenul pentru dobândirea certificatului Cambridge International de cel mai înalt nivel de expert, care reprezintă o garanţie recunoscută pe plan internaţional a cunoştinţelor relevante în domeniul tehnologiei informației:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

De asemenea, după finalizarea programului PHP Web Development la LINK Academy, puteţi obţine şi unul dintre următoarele două certificate:

  • Certificatul care atestă FRECVENTAREA programului LINK Academy
  • Certificatul LINK Academy Certified PHP Web Developer

 

Mai există locuri disponibile pentru programa PHP Web Development? Verificaţi! Înscrierea este în curs:

ÎNSCRIEREPentru a afla totul despre înscriere, click aici.
Numărul de contact: +40 (314) 326 162.