New Media Design – Imaginaţi-vă că staţi în faţa calculatorului o singură oră pe zi şi obţineţi o diplomă IT de prestigiu

New Media Design
Tip de studiu:
Online
Durata cursului:
2 semestre
Ore de studiu:
254
Diplome și Certificări:
Adobe Certified Professional: Visual Design (Adobe Photoshop), Graphic design & illustration (Adobe Illustrator), Print & digital media publication (Adobe InDesign), Web authoring (Adobe Dreamweaver), Digital video (Adobe Premiere Pro)
LINK Academy Certified New Media Designer
LINK English
LINK German
ÎNSCRIEȚI-VĂ

Programa New Media Design vă introduce în practica artei multimedia, a producției TV, radio și Internet.

Veți învăța Web Design, precum și prelucrarea materialelor tipărite și video. Veți dobândi cunoştinţe din programul, cu ajutorul căruia veți putea să creaţi animații simple și complexe. Veți învăța metode moderne de montaj video și veți lucra la proiecte de post-producție a reclamelor și a genericelor, toate acestea în Adobe Premiere.

Editaţi texte pentru media scrisă autohtonă şi mondială

În cadrul acestei programe, veţi învăţa să lucraţi în Adobe InDesign, ceea ce subînţelege şi familiarizarea cu caracteristicile textului, cu paginaţia şi centrarea textului, precum şi cu designul broşurilor şi a coperţilor cărţilor. După finalizarea acestui curs, veţi deveni un adevărat expert în formarea şi editarea conţinutului pentru reviste, cărţi şi broşuri.

Deveniţi artist multimedia atât în teorie, cât şi în practică

O importanţă foarte mare o are şi raportul adecvat dintre teorie şi practică. În acest mod, cunoştinţele dvs. devin atotcuprinzătoare, iar dvs. deveniţi un adevărat profesionist în domeniul pe care îl studiaţi.

De aceea, în cadrul programei New Media Design, cursanţii dobândesc cunoştinţe din teoria artei multimedia, dar obţin şi o pregătire practică în domeniul producţiei TV, radio şi Internet.

Lucrați la proiecte de top din cadrul LINK Academy DesignStudio

LINK Academy DesignStudio – Lucrările cursanților

LINK Academy DesignStudio este locul unde, în scurt timp, veți dobândi experiență, veți primi recomandări de la companii de renume și veți stabili legături cu clienții cu care veți continua să colaborați în viitor.

Lucrând concret la proiecte de top, veți înțelege cum se adaptează abilitățile învățate la sarcini individuale, cum se comunică cu clienții și cum se dau cele mai bune răspunsuri la cererile lor.

New Media Design – planul şi programa

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 TD Theory of Design 12
2 HD History of Design 12
3 D Drawing 12
4 RG Raster Graphics (Photoshop) 44
5 C Copyrights 4
6 IL Adobe Illustrator 44
7 EL1/GL1 English Language 1 / German Language A1* online

II HALF

No. Code Class No. of classes
8 NM Video Media Environment 4
9 ED Editorial Design (InDesign) 24
10 VE Video Editing Design (Premiere) 24
11 WD Web Design (Dreamweaver) 24
12 ML Modern CSS Layout 8
13 IHC Introduction to HTML and CSS 16
14 AA Adobe Acrobat 6
15 VP Video Postproduction** online
16 LF Lucrarea finală - New Media Design 20
17 EL2/GL2 English Language 2 / German Language A2* online
18 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Cursanții aleg care limbă vor să studieze și pe baza aceasta frecventează unul din cele două cursuri.
** Curs bonus.
*** Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage pot fi parcurse doar de către cursanţii care au absolvit English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

New Media Design: Personal Development ProgramÎn cadrul școlarizării la programul New Media Design primiți gratuit și pachetul unic de abilități profesionale - Personal Development Program, care vă va asigura progresul în carieră și vă va deosebi ca lider printre experții în munca voastră. Vezi detalii despre acest program educațional și planul de desfășurare.
 

Acest program cuprinde 18 materii

1. Theory of Design
În cadrul acestui curs se va studia teoria designului şi principiile de bază ale teoriei designului. Se studiază elementele grafice generale, liniile, suprafeţele, culoarea, precum şi influenţa psihologică a acestora asupra personalităţii. În plus, se vor studia şi principiile generale ale tipografiei, principii care se aplică în scopul alegerii adecvate a tipografiei pentru diferite soluţii.

2. History of Design
Cursul vorbește despre separarea designului de artă, despre curentele din designul grafic și din cel industrial și despre impactul lor asupra tendințelor contemporane. Acest curs presupune şi analiza exemplelor din istoria designului.

3. Drawing
Cursul de Desen se ocupă cu arta desenării prin care iluzia realității sau percepţia naturii este transpusă pe foaie în mod direct. Cursanții vor învăța despre tehnici și metode de desen, despre perspectivă, compoziție, materiale și rechizite și alte elemente ale desenului. Importanța acestui curs se oglindește în faptul că libertatea de desenare rezultată din stăpânirea acestui meşteşug, fiind premisa principală pentru exprimarea și crearea soluțiilor calitative de design.

4. Raster Graphics (Photoshop)
Cursul Photoshop are ca scop instruirea cursanţilor în efectuarea în mod independent a lucrului legat de procesarea fotografiilor pentru Web - retuşarea şi procesarea graficii raster. În cadrul acestui curs se studiază instrumentele şi filtrele Photoshop CS5 şi se explică logica straturilor, utilizarea textului şi a culorii în fotografie.

5. Copyrights
Acest curs oferă cursanţilor noţiuni despre drepturile de autor și despre modurile în care îşi pot proteja propriile drepturi de autor. Cursul se axează pe protejarea designului industrial și a soluțiilor artei plastice, dar și a mărcilor care sunt reprezentate, din punct de vedere al designului, sub formă de logotip.

6. Adobe Illustrator 
În cadrul acestui curs se vor studia elementele generale pentru lucru în programul Adobe Illustrator - desenarea formelor simple şi complexe prin utilizarea diferitelor instrumente și palete; vă veţi familiariza cu gama de culori și cu colorarea prin intermediul paletelor Color, Swatches și Gradient; familiarizarea cu posibilitățile de manipulare a textului în Illustrator. În afară de tehnica de lucru în Illustrator, veți lucra și la realizarea soluțiilor reale de design.

7. English Language 1 / German Language A1
La cursul English Language 1, mai întâi veți da un test pentru evaluarea cunoștințelor curente de limba engleză și, pe baza rezultatului obținut, vi se va aloca unul dintre cele 5 niveluri ale materiei (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate), care vă va ajuta la perfecționarea cunoștințelor, la asimilarea unui spectru de funcții ale acestei limbi în formă scrisă și orală și la îmbunătățirea înțelegerii și a utilizării acesteia.

Cursanții pot opta și pentru cursul de Limba germană A1, care este un nivel începător de învățare a limbii germane și al cărui scop este ca participanții să se descurce în comunicarea de zi cu zi.

8. Video Media Environment
Cursul are în vedere familiarizarea cu video media, cu posibilităţile sale creative şi de informare şi cu diversele abordări în utilizarea sa; analiza limbajului de film din punct de vedere al camerei şi al montajului şi însuşirea tehnicii prin care realizatorii reuşesc să creeze şi să transmită anumite sentimente telespectatorilor. 

9. Editorial Design (InDesign)
În cadrul acestui curs, se studiază editarea revistelor, a cărţilor şi a broşurilor. Se lucrează la paginarea şi la procesarea eficientă a textului în Adobe InDesign, studiindu-se de asemenea şi echipamentul grafic al mediei scrise.

10. Video Editing Design (Premiere)
Acest curs se axează pe studierea metodelor contemporane de montaj video. Se lucrează la proiecte de post-producție a reclamelor și a genericelor de introducere, toate acestea în Adobe Premiere.

11. Web Design (Dreamweaver)
În cadrul cursului se studiază elementele programului Adobe Dreamweaver care este cel mai important în crearea independentă a prezentărilor pe Internet. De asemenea, cursul mai include şi publicarea şi întreţinerea site-urilor Web.

12. Cursul Modern CSS Layout
Cursul Modern CSS Layout este o continuare logică a cursului Adobe Dreamweaver CC prin intermediul căruia vă veți completa și aprofunda cunoștințele. Acest curs prezintă noțiuni referitoare la tehnicile avansate ale HTML-ului și CSS-ului modern.

13. Introduction to HTML and CSS
Cursanţii vor învăța să scrie coduri CSS și HTML, iar prin aceasta vor îndeplini condițiile pentru realizarea în mod independent a prezentărilor Web, obţinând de asemenea şi baza pentru începerea învățării limbajelor de server și de client, precum şi tehnologia care presupune implementarea în HTML (PHP, ASP, JSP, JavaScript).

14. Adobe Acrobat
În cadrul acestui curs se studiază programul Adobe Acrobat X, cu accent special pe: crearea documentelor PDF, securitatea, formele și setările din acest program. În acest curs se studiază lucrul cu documentele PDF, crearea și modificarea PDF, precum și legătura dintre PDF și alte formate de documente.

15. Video Postproduction
Cursul Video Postproduction conţine lecţii în care cursantul se va familiariza cu toate elementele de producţie a componentei video aflate în faza finală de producţie a unui film sau emisiune de televiziune. Vom învăţa cum să folosim Adobe Media Encoder şi care sunt cerinţele de producţie unde se poate folosi acest software.

16. Portfolio

Scopul întregii programe este crearea portofoliului cu lucrări, cu ajutorul cărora veți putea în mod direct să demonstrați calitatea muncii dvs. În timpul cursului, fiecare cursant va realiza propriile lucrări şi le va da o anumită formă într-o prezentare cu care va putea să-şi găsească un loc de muncă. În funcție de specializare, cursanţii vor crea un portofoliu tipărit sau digital, Web sau multimedia.

17. English Language 2 / German Language A2
Pe baza programului frecventat în cadrul cursului English Language 1, la cursul English Language 2 puteți trece la nivelul următor de cunoștințe (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate), perfecționându-vă astfel cunoștințele de limba engleză.

Cursul de limba germană pentru nivelul A2 este conceput pentru a dobândi cunoștințele necesare de gramatică prevăzute pentru această etapă de învățare a limbii, pentru a vă îmbogățiți vocabularul pentru comunicarea de zi cu zi, precum și pentru a vă putea exprima părerea cu privire la teme sociale zilnice.

18. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage nu sunt incluse în programa obișnuită. Cursanţii aleg pe care dintre certificatele menţionate vor să-l obţină şi pe baza aceasta parcurg unul din aceste două cursuri.

Cambridge First Certificate in English (FCE) este un curs pregătitor pentru susţinerea examenului FCE pe baza căruia obţineţi un certificat recunoscut de mii de companii, instituţii academice, universităţi şi scoli superioare, organe profesionale, ministere şi organe gunernamentale din întreaga lume. FCE este recunoscut pe plan internațional în economie şi industrie, ceea ce vă oferă un avantaj semnificativ dacă intenţionaţi să aplicaţii pentru posturi care implică lucrul cu publicul, munca de birou în bănci, în industria aeriană, catering… Acest certificat este recunoscut şi de multe universităţi, şcoli superioare şi alte instituţii, aşadar reprezintă o „rampă de lansare” pentru educaţia dvs. viitoare şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) este de asemenea un curs pregătitor pentru dobândirea certificatului BEC Vantage, unul dintre cele mai apreciate certificate Cambridge din lumea afacerilor. După cum îi spune şi numele, acest certificat vă oferă un avantaj semnificativ în fața potenţialilor angajatori şi parteneri de afaceri, deoarece confirmă cunoştinţele dvs. de limbă engleză de afaceri şi posibilitatea de a comunica în lumea de afaceri la un nivel avansat. Este recunoscut de către toate companii mondiale, instituţiile academice şi de afaceri și reprezintă un document unic care dovedește abilităţile dvs. avansate de înţelegere, scriere și vorbire a limbii engleze.

Cum arată cursurile?

În cadrul școlarizării la acest program veți avea posibilitatea de a obține o imagine completă despre cum arată să lucrezi la proiecte IT reale. Cunoștințele practice le puteți asimila prin studiu online ca și cursant din București, Iași, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Brașov, Ploiești, Brăila, Timișoara, Chișinău etc.

Cursurile sunt dinamice și create în așa fel încât, chiar dacă sunteți începător, veți putea învăța toate cele necesare pentru ca la concurs să obțineți jobul dorit, pentru a vă distinge de concurență datorită calității.

Obţineţi certificate recunoscute pe plan internaţional:

LINK Academy vă oferă posibilitatea să susţineţi examene pentru cele mai prestigioase certificate recunoscute pe plan internaţional, precum şi pentru certificatele şi diplomele Adobe:

Adobe Certified Professional:

  • Visual Design (Adobe Photoshop)
  • Graphic design & illustration (Adobe Illustrator)
  • Print & digital media publication (Adobe InDesign)
  • Web authoring (Adobe Dreamweaver)
  • Digital video (Adobe Premiere Pro)

De asemenea, după finalizarea programului New Media Design la LINK Academy, puteţi obţine şi unul dintre următoarele două certificate:

  • Certificatul care atestă FRECVENTAREA programului LINK Academy
  • Certificatul LINK Academy Certified New Media Designer

 

Mai există locuri disponibile pentru programa New Media Design? Verificaţi! Înscrierea este în curs:

ÎNSCRIEREPentru a afla totul despre înscriere, click aici.
Numărul de contact: +40 (314) 326 162.