New Media Design – imaginați-vă că stați la calculator o oră pe zi și obțineți o diplomă prestigioasă de IT

New Media Design
Tip de studiu:
Online
Durata cursului:
2 semestre
Ore de studiu:
310
Diplome și Certificări:
Adobe Certified Professional: Visual Design (Adobe Photoshop), Graphic design & illustration (Adobe Illustrator), Print & digital media publication (Adobe InDesign), Web authoring (Adobe Dreamweaver), Digital video (Adobe Premiere Pro)
LINK Academy Certified New Media Designer
LINK English
LINK German
ÎNSCRIEȚI-VĂ

Programul New Media Design ghidează practica artelor multimedia, producției TV, radio și internet.

Veți învăța despre designul web, precum și despre prelucrarea materialelor tipărite și video. Veți învăța crearea de animații simple și complexe prin exemple practice. Veți învăța metode moderne de editare video și veți lucra la proiecte de post-producție pentru reclame și părți de deschidere.

Veți explora posibilitățile neimaginate până acum ale instrumentelor AI aduse de cea mai recentă generație de programe și tehnologii Adobe.

Editarea textelor pentru media tipărită globală și națională

În cadrul acestui program, veți fi pregătiți să lucrați în Adobe InDesign, ceea ce presupune cunoașterea caracteristicilor textului, împărțirea și centrarea textului, precum și designul broșurilor și coperților cărților. După finalizare, veți deveni un maestru în proiectarea și editarea conținutului pentru reviste, cărți și broșuri.

Creați site-uri care fascinează

Asimilați arta de a crea prezentări web printr-o înțelegere cuprinzătoare a limbajului HTML și a stilurilor CSS. Nu numai că veți învăța elementele fundamentale ale acestor instrumente cheie de design web, dar vă vom ghida prin tehnici sofisticate care vor oferi paginilor voastre web fluiditatea și adaptabilitatea necesare pentru a fi afișate perfect pe toate dispozitivele – indiferent că este vorba de calculatoare, telefoane mobile sau tablete.

Deveniți un artist multimedia, și în teorie și în practică

Armonia dintre teorie și practică este de mare importanță.

În acest fel, cunoștințele voastre devin cuprinzătoare și deveniți un profesionist în domeniul în care studiați.

De aceea, în cadrul programului New Media Design, participanții dobândesc cunoștințe despre teoria artelor multimedia, dar și despre practica producției TV, radio și internet.

Pășiți în viitorul designului

Profitați de puterea editării fotografiilor AI. În acest program veți învăța cum să vă realizați creațiile mai rapid și mai ușor decât oricând, cu opțiunile puternice Generative Fill și Generative Expand din cea mai recentă versiune de Photoshop, bazată pe inteligența artificială generativă Adobe Firefly.

Lucrați la proiecte de top din cadrul LINK Academy DesignStudio

LINK Academy DesignStudio – Lucrările cursanților

LINK Academy DesignStudio este locul unde, în scurt timp, veți dobândi experiență, veți primi recomandări de la companii de renume și veți stabili legături cu clienții cu care veți continua să colaborați în viitor.

Lucrând concret la proiecte de top, veți înțelege cum se adaptează abilitățile învățate la sarcini individuale, cum se comunică cu clienții și cum se dau cele mai bune răspunsuri la cererile lor.

Verificaţi dacă mai sunt locuri disponibile şi înscrieţi-vă la New Media Design Program.

New Media Design – planul şi programa

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 RG Raster Graphics (Photoshop) 44
2 D Drawing 16
3 TD Theory of Design 12
4 HD History of Design 4
5 C Copyrights 4
6 IL Adobe Illustrator 44
7 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1* online

II HALF

No. Code Class No. of classes
8 NM Video Media Environment 24
9 ED Editorial Design (InDesign) 32
10 VE Video Editing Design (Premiere) 42
11 HCI HTML & CSS Intermediate 40
12 ML Modern CSS Layout 12
13 IHC Introduction to HTML and CSS 20
14 AA Adobe Acrobat 4
15 VP Video Postproduction** online
16 LF Lucrarea finală - New Media Design 12
17 EL2/GL2 English Language 2 / German Language 2* online
18 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Cursanții aleg care limbă vor să studieze și pe baza aceasta frecventează unul din cele două cursuri.
** Curs bonus.
*** Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage pot fi parcurse doar de către cursanţii care au absolvit English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

New Media Design: Personal Development ProgramÎn cadrul școlarizării la programul New Media Design primiți gratuit și pachetul unic de abilități profesionale - Personal Development Program, care vă va asigura progresul în carieră și vă va deosebi ca lider printre experții în munca voastră. Vezi detalii despre acest program educațional și planul de desfășurare.
 

Acest program cuprinde 18 materii

1. Raster Graphics (Photoshop)
Scopul cursului Photoshop este de face cursanții independenți în sarcinile legate de procesarea fotografiilor pentru web, retușare și, în general, procesarea graficelor raster. La curs se studiază instrumentele și filtrele Photoshop CC și se explică logica straturilor, manipularea textului și a culorii într-o fotografie. De asemenea, se abordează și cele mai recente opțiuni Generative Fill și Generative Expand AI, alimentate de inteligența artificială generativă Adobe Firefly.

2. Drawing
Cursul de Desen se ocupă cu arta desenării prin care iluzia realității sau percepţia naturii este transpusă pe foaie în mod direct. Cursanții vor învăța despre tehnici și metode de desen, despre perspectivă, compoziție, materiale și rechizite și alte elemente ale desenului. Importanța acestui curs se oglindește în faptul că libertatea de desenare rezultată din stăpânirea acestui meşteşug, fiind premisa principală pentru exprimarea și crearea soluțiilor calitative de design.

3. Theory of Design
În cadrul acestui curs se va studia teoria designului şi principiile de bază ale teoriei designului. Se studiază elementele grafice generale, liniile, suprafeţele, culoarea, precum şi influenţa psihologică a acestora asupra personalităţii. În plus, se vor studia şi principiile generale ale tipografiei, principii care se aplică în scopul alegerii adecvate a tipografiei pentru diferite soluţii.

4. History of Design
Cursul vorbește despre separarea designului de artă, despre curentele din designul grafic și din cel industrial și despre impactul lor asupra tendințelor contemporane. Acest curs presupune şi analiza exemplelor din istoria designului.

5. Copyrights
Acest curs oferă cursanţilor noţiuni despre drepturile de autor și despre modurile în care îşi pot proteja propriile drepturi de autor. Cursul se axează pe protejarea designului industrial și a soluțiilor artei plastice, dar și a mărcilor care sunt reprezentate, din punct de vedere al designului, sub formă de logotip.

6. Adobe Illustrator 
În cadrul acestui curs se vor studia elementele generale pentru lucru în programul Adobe Illustrator - desenarea formelor simple şi complexe prin utilizarea diferitelor instrumente și palete; vă veţi familiariza cu gama de culori și cu colorarea prin intermediul paletelor Color, Swatches și Gradient; familiarizarea cu posibilitățile de manipulare a textului în Illustrator. În afară de tehnica de lucru în Illustrator, veți lucra și la realizarea soluțiilor reale de design.

7. English Language 1 / German Language 1
La cursul English Language 1, respectiv German Language 1, veți face un test de evaluare a cunoștințelor de limbă engleză și germană, iar pe baza rezultatului obținut vi se va aloca nivelul corespunzător de pregătire pentru limba engleză (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate), respectiv nivelul corespunzător pentru limba germană (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Frecventarea acestor cursuri la un anumit nivel vă va ajuta să vă perfecționați cunoștințele, să asimilați un spectru nou de funcții ale limbii alese în formă scrisă și orală și să vă îmbunătățiți înțelegerea și utilizarea limbii.

8. Video Media Environment
Cursul are în vedere familiarizarea cu video media, cu posibilităţile sale creative şi de informare şi cu diversele abordări în utilizarea sa; analiza limbajului de film din punct de vedere al camerei şi al montajului şi însuşirea tehnicii prin care realizatorii reuşesc să creeze şi să transmită anumite sentimente telespectatorilor. 

9. Editorial Design (InDesign)
În cadrul acestui curs, se studiază editarea revistelor, a cărţilor şi a broşurilor. Se lucrează la paginarea şi la procesarea eficientă a textului în Adobe InDesign, studiindu-se de asemenea şi echipamentul grafic al mediei scrise.

10. Video Editing Design (Premiere)
Acest curs se axează pe studierea metodelor contemporane de montaj video. Se lucrează la proiecte de post-producție a reclamelor și a genericelor de introducere, toate acestea în Adobe Premiere.

11. HTML & CSS Intermediate
La cursul HTML & CSS Intermediate, cursanții vor învăța modalitățile de concepere și elaborare a site-urilor web. Aceasta este continuarea logică a cursului HTML & CSS Fundamentals, dar se poate considera și ca o unitate independentă. Sunt explicate conceptele de design web modern, cu accent deosebit pe tehnologii noi aduse de HTML5 și CSS3, respectiv Flexbox, Full Width Layout, tranziții, animații etc. Scopul programului este pregătirea cursanților pentru a realiza independent site-uri web atractive, de la ideea inițială până la proiectul funcțional HTML și CSS. După finalizarea cursului, participantul va putea să aplice singur tehnicile avansate de HTML și CSS, dar și să decidă corect privind abordarea și modalitatea de elaborare a site-urilor pentru situații concrete.

12. Cursul Modern CSS Layout
Cursul Modern CSS Layout este o continuare logică a cursului Adobe Dreamweaver CC prin intermediul căruia vă veți completa și aprofunda cunoștințele. Acest curs prezintă noțiuni referitoare la tehnicile avansate ale HTML-ului și CSS-ului modern.

13. Introduction to HTML and CSS
Cursanţii vor învăța să scrie coduri CSS și HTML, iar prin aceasta vor îndeplini condițiile pentru realizarea în mod independent a prezentărilor Web, obţinând de asemenea şi baza pentru începerea învățării limbajelor de server și de client, precum şi tehnologia care presupune implementarea în HTML (PHP, ASP, JSP, JavaScript).

14. Adobe Acrobat
În cadrul acestui curs se studiază programul Adobe Acrobat X, cu accent special pe: crearea documentelor PDF, securitatea, formele și setările din acest program. În acest curs se studiază lucrul cu documentele PDF, crearea și modificarea PDF, precum și legătura dintre PDF și alte formate de documente.

15. Video Postproduction
Cursul Video Postproduction conţine lecţii în care cursantul se va familiariza cu toate elementele de producţie a componentei video aflate în faza finală de producţie a unui film sau emisiune de televiziune. Vom învăţa cum să folosim Adobe Media Encoder şi care sunt cerinţele de producţie unde se poate folosi acest software.

16. Portfolio

Scopul întregii programe este crearea portofoliului cu lucrări, cu ajutorul cărora veți putea în mod direct să demonstrați calitatea muncii dvs. În timpul cursului, fiecare cursant va realiza propriile lucrări şi le va da o anumită formă într-o prezentare cu care va putea să-şi găsească un loc de muncă. În funcție de specializare, cursanţii vor crea un portofoliu tipărit sau digital, Web sau multimedia.

17. English Language 2 / German Language 2
Pe baza programului frecventat la cursul English Language 1 sau German Language 1, la cursul English Language 2, respectiv German Language 2, puteți frecventa și unele dintre următoarele cursuri. Pentru limba engleză: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate, iar pentru limba germană: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 sau IT German.

Mai mult, dacă nivelul vostru de cunoștințe la testarea din limba engleză este peste nivelul Upper-Intermediate, aveți posibilitatea să primiți la alegere cursul Business English, First Certificate in English (FCE) sau Business English Certificate Vantage (BEC Vantage).

18. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage nu sunt incluse în programa obișnuită. Cursanţii aleg pe care dintre certificatele menţionate vor să-l obţină şi pe baza aceasta parcurg unul din aceste două cursuri.

Cambridge First Certificate in English (FCE) este un curs pregătitor pentru susţinerea examenului FCE pe baza căruia obţineţi un certificat recunoscut de mii de companii, instituţii academice, universităţi şi scoli superioare, organe profesionale, ministere şi organe gunernamentale din întreaga lume. FCE este recunoscut pe plan internațional în economie şi industrie, ceea ce vă oferă un avantaj semnificativ dacă intenţionaţi să aplicaţii pentru posturi care implică lucrul cu publicul, munca de birou în bănci, în industria aeriană, catering… Acest certificat este recunoscut şi de multe universităţi, şcoli superioare şi alte instituţii, aşadar reprezintă o „rampă de lansare” pentru educaţia dvs. viitoare şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) este de asemenea un curs pregătitor pentru dobândirea certificatului BEC Vantage, unul dintre cele mai apreciate certificate Cambridge din lumea afacerilor. După cum îi spune şi numele, acest certificat vă oferă un avantaj semnificativ în fața potenţialilor angajatori şi parteneri de afaceri, deoarece confirmă cunoştinţele dvs. de limbă engleză de afaceri şi posibilitatea de a comunica în lumea de afaceri la un nivel avansat. Este recunoscut de către toate companii mondiale, instituţiile academice şi de afaceri și reprezintă un document unic care dovedește abilităţile dvs. avansate de înţelegere, scriere și vorbire a limbii engleze.

Cum arată cursurile?

În cadrul școlarizării la acest program veți avea posibilitatea de a obține o imagine completă despre cum arată să lucrezi la proiecte IT reale. Cunoștințele practice le puteți asimila prin studiu online ca și cursant din București, Iași, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Brașov, Ploiești, Brăila, Timișoara, Chișinău etc.

Cursurile sunt dinamice și create în așa fel încât, chiar dacă sunteți începător, veți putea învăța toate cele necesare pentru ca la concurs să obțineți jobul dorit, pentru a vă distinge de concurență datorită calității.

Obţineţi certificate recunoscute pe plan internaţional:

LINK Academy vă oferă posibilitatea să susţineţi examene pentru cele mai prestigioase certificate recunoscute pe plan internaţional, precum şi pentru certificatele şi diplomele Adobe:

Adobe Certified Professional:

  • Visual Design (Adobe Photoshop)
  • Graphic design & illustration (Adobe Illustrator)
  • Print & digital media publication (Adobe InDesign)
  • Web authoring (Adobe Dreamweaver)
  • Digital video (Adobe Premiere Pro)

De asemenea, după finalizarea programului New Media Design la LINK Academy, puteţi obţine şi unul dintre următoarele două certificate:

  • Certificatul care atestă FRECVENTAREA programului LINK Academy
  • Certificatul LINK Academy Certified New Media Designer

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te