Curs de programare XML/PHP

XML sau Extended Markup Language reprezintă un set standard de reguli folosite pentru definirea datelor în format electronic, respectiv modul în care vom putea reţine datele simplu şi repede şi să le trimitem cuiva care, de asemenea, le va înţelege deoarece foloseşte aceleaşi convenţii. Deşi are un rol foarte important în lumea programării, totuşi XML-ul se clasifică deseori din greşeală în grupul limbajelor de program. 

Anul 1998 se consideră a fi anul apariţiei XML-ului, însă istoria sa a început încă din anii ‘60 ai secolului trecut, când compania IBM a construit primul limbaj cu mai multe scopuri pentru serializarea datelor. Acest limbaj s-a numit GML, apoi prin îmbunătăţirea sa a apărut mai întâi SGML, apoi şi XML, care este şi tema acestui curs. Prin crearea XML-ului, s-a îndeplinit scopul principal de a se crea un limbaj care să poată fi citit simultan de oameni şi de calculator. Având în vedere că numeroase limbaje definite pentru a indica sunt bazate tocmai pe cunoştinţele XML obţinute în cadrul acestui curs,  acestea vă vor permite să lucraţi şi în RSS, XHTML, Scalable Vector Graphics, MusicXML...

Pe lângă faptul că perfecţionarea şi avansarea în continuare în lumea IT vă vor fi uşurate semnificativ datorită asimilării competențelor practice din cadrul acestui curs, veţi fi pregătiţi să vă începeţi imediat cariera de programator. Cunoscând XML şi unul dintre cele mai populare limbaje de program - PHP, veţi avea toate cele necesare pentru a vă distinge față de concurenţă şi pentru a vă găsi un loc de muncă foarte bine plătit.

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: Programare PHP.

Scopul şi descrierea cursului XML/PHP Programming

Cursul prezintă bazele limbajului XML (Extensible Markup Language), respectiv principalele elemente pentru construcție, cum ar fi elementele și atributele (similare cu HTML – HyperText Markup Language), spațiul de nume, Document Type Definition (DTD) pentru validarea XML. Se abordează aspectul antetului și al corpului în XML, arată cum se face documentul „Well-formed” – XML fără greșeli și „Valid” XML (XML validat cu DTD). 

Cursul abordează și lucrul cu conținutul din elementele și atributele XML folosind documentele XML pentru transferul de date dintre client și server sau server și server, așadar, editarea XML prin diferite tehnologii pentru gestionarea sa, cu limbajul de programare PHP (clasa SimpleXML, clasa DOMDocument, interogările xpath XML, SAX XML etc.). Ne familiarizăm și cu serviciile web și cu crearea și controlul lor, precum tipurile de servicii REST (Representational State Transfer), SOAP (Simple Object Access Protocol) și XML-RPC (Remote Procedure Call), creând servicii web sigure. În cele din urmă, facem comparația dintre XML și JSON folosind serviciul.

Scopul cursului este familiarizarea cursanților cu bazele limbajului XML (Extensible Markup Language) și cu standardele folosite la transferul de date dintre client și server sau server și server. 

Cursanții vor vedea ce este limbajul XML, care sunt părțile care îl constituie (elemente, atribute, spații de nume, DTD – Document Type Definition pentru validarea documentului XML, a corpului și antetului documentului etc.). De asemenea, cursantul se va familiariza cu aspectul documentului care este „well-formed”, adică fără erori, cum arată documentul XML pe care îl numim valid (care îndeplinește condițiile de validare DTD). Pe lângă bazele limbajului XML, cursantul se va familiariza și cu gestionarea elementelor XML prin limbajul de programare PHP folosind clase, precum SimpleXML sau DOMDocument pentru crearea documentelor XML, dar și parsarea lor, sau folosind interogări xPath, care ne ajută să parcurgem un document și să găsim date. De XML se leagă și serviciile web, așadar, cursantul se va familiariza și se va pregăti pentru crearea independentă a aplicațiilor web complexe, de securitate și funcționale și servicii bazate pe XML.

Cursul XML/PHP Programming vă răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce este XML (Extensible Markup Language)?

XML (Extensible Markup Language), respectiv limbaj extensibil pentru marcarea și prezentarea metalimbajului, creat pentru a fi ușor de înțeles și pentru calculatoare, și pentru oameni. XML, la fel ca HTML, este alcătuit din taguri a căror nume pot fi definite arbitrar. Spre deosebire de HTML, unde tagurile sunt folosite pentru descrierea documentului pentru prezentare în browserul web, scopul tagurilor în XML este de a defini structura și importanța datelor. XML se folosește pentru depozitarea datelor și permite schimbul lor simplu prin diferite sisteme informaționale. Datele înregistrate în formatul XML sunt independente de platformă.

2. Ce este criptografia și criptarea PHP?

Criptografia este o disciplină științifică care se ocupă cu analizarea metodelor pentru trimiterea mesajelor astfel încât destinatarul să le înțeleagă. În programarea web, criptografia este una dintre principalele tehnologii care se folosesc pentru securitatea datelor care se schimbă între utilizatori. Pe baza cheilor, criptografia se poate clasifica în simetrică și asimetrică, unde cheia reprezintă informația minimă necesară pe care trebuie să o cunoască persoanele care fac schimb de informații. 

Diferența dintre criptografiile simetrice și asimetrice constă în faptul că cea simetrică folosește aceeași cheie și pentru codare (criptare), și pentru decodare (decriptare), iar la metodele asimetrice există două chei – publică și privată. Criptarea și decriptarea sunt proceduri simple, bazate pe algoritmi foarte complicați, care nu trebuie cunoscuți pentru a fi folosiți în PHP. Prin intermediul funcționalităților încorporate sau suplimentare, PHP permite toate mecanismele cartografice moderne. 

3. Ce este XML DOM?

DOM (Document Object Model) este o platformă și o interfață independente de limbaj, care le permite programelor și scripturilor să acceseze și să actualizeze dinamic conținutul, structura și stilul documentului. XML DOM se poate defini ca un mod standard de abordare și manipulare a documentelor XML. Toate elementele XML se pot accesa folosind XML DOM. Acesta reprezintă standardul W3C. 

XML DOM „vede” documentul XML sub formă de structura unui arbore (node-tree). Arborele este alcătuit din noduri (nodes). Nodul inițial se numește root (rădăcină) și se observă ca un nod în vârful arborelui. În terminologia acestei structuri se folosesc și noțiunile parent, child și sibling. Nodurile părinte au copii, iar copii care sunt pe același nivel se numesc frați. Pentru nodurile care sunt frați, spunem că sunt noduri cu același părinte. Nodul care nu are copii, se numește leaf.

Curs de programare XML/PHP

4. Ce este serviciul web?

Serviciul web este aplicația creată să permită schimbul direct de date dintre aplicații. Aplicațiile care comunică reciproc cu ajutorul serviciului web, nu trebuie să fie scrise în același program, nici să depindă de platforma pe care se execută. Comunicarea se face cu ajutorul protocoalelor standard deschise, precum HTTP, FTP etc. Serviciul web funcționează pe principiul trimiterii cererii și obținerii răspunsului. Simplificat, arată așa. Providerul serviciului web definește formatul pentru cerere și generează răspunsul la aceasta. 

Aplicația trimite cererea definită către serviciul web prin rețea, apoi serviciul web execută anumite acțiuni și trimite răspunsul. Formatul înregistrării solicită și răspunsul serviciului web, de obicei, este în formatul XML sau JSON. Serviciile web pot fi disponibile public sau privat. Ideal ar fi ca pentru fiecare dată necesară să existe un serviciu web. Pe internet se pot găsi numeroase servicii web pentru preluarea diferitor tipuri de date, ca de exemplu prognoza meteo, cursul valutar, date despre bursă etc.

5. De ce se folosesc serviciile web?

Există suficiente motive bune pentru utilizarea serviciului web, iar cele mai importante sunt capacitatea de comunicare între aplicații care nu depind de platforma hardware și software folosită, capacitatea de a întrerupe firewall-ul în timpul comunicării care se desfășoară prin protocoalele web standard, precum și faptul că aplicațiile fac schimb de mesaje în timpul comunicării într-un format standard de înregistrare a datelor, precum XML sau JSON. 

Să luăm ca exemplu faptul că Banca Națională a României este providerul serviciului de curs valutar. Datele cursului valutar pot doar să se pună pe pagina web. În acest caz, programatorii web trebuie să „ciupească” de pe această pagină datele de care au nevoie pentru a le folosi și în propria aplicație, de exemplu, pentru un magazin web care vinde produse în diferite valute. Ar fi mult mai bine ca providerul să creeze un serviciu web și să trimită toate datele necesare (și numai acestea) către client într-un document XML format corespunzător, la cererea acestuia.

6. Ce este SOAP?

SOAP (Simple Object Access Protocol) este protocolul pentru schimb de date organizate structural într-un mediu descentralizat, distributiv. Acest protocol este bazat pe XML, care se folosește pentru schimbul de date dintre aplicații, cel mai des folosind protocolul HTTP, deși se pot folosi și alte protocoale de transport.  

SOAP permite comunicarea dintre aplicații care se execută pe diferite sisteme de operare și care sunt create folosind diferite tehnologii și scrise în diferite limbaje de programare. SOAP îi permite unei aplicații client să se conecteze cu ușurință la servicii web la distanță și să solicite metode la distanță. În PHP, există o extensie care poate fi utilizată pentru a scrie servere SOAP și clienți SOAP.

7. Ce este REST?

REST(Representational State Transfer) este în prezent tehnologia dominantă pentru crearea de servicii web pentru aplicații mobile și web. Serviciul web bazat pe REST se numește RESTful service. La REST, totul se poate identifica unic precum resursă (imagine, text, video, pagină web etc.), iar asta se face prin URL (Uniform Resource Locator). Singurul protocol folosit de REST este HTTP. Implementarea concretă a serviciului RESTful se bazează pe patru principii de bază:

 • utilizarea explică a metodelor HTTP
 • utilizarea protocolului de comunicare fără stare (engl. stateless protocol)
 • URL-ul seamănă cu structura folderului
 • formatul de date la transport este XML sau JSON. 

Planul și programa cursului:

Modulul 1: Introducere și bazele XML

 • Introducere în XML
 • SimpleXML
 • Interogările XPath XML
 • Spațiile de nume XML și scrierea XML-ului în fișiere
 • DOM XML
 • XPath DOM XML și SAX XML

Modulul 2: Servicii web

 • Introducere în servicii web
 • SOAP, descriere, acces și debug
 • Crearea serviciilor web SOAP și RPC
 • Servicii REST

Competențe

1. Introducere și bazele XML

 • Pregătirea pentru utilizarea documentelor XML, crearea, editarea și citirea lor prin tehnologia PHP, precum SimpleXML și DOMDocument. 

2. Servicii web

 • Pregătirea pentru folosirea documentelor XML pentru transferul de date dintre diferite entități și obiecte (server, client) folosind tehnologiile PHP, precum serviciile web REST, SOAP sau XML-RPC.

Cunoștințe necesare:

 • Pentru ca un cursant să urmărească cu succes cursul, trebuie să aibă cunoștințe avansate de tehnologii PHP și cunoștințe de bază despre HTML, pentru similitudinea sa cu XML. 

Software necesar și condiții tehnice:

 • Pentru acest curs, este nevoie de un calculator cu performanțe standard, cu orice sistem de operare modern. Deși părțile din curs se prezintă pe sistemul de operare Windows, codul se poate executa și pe Linux sau Mac OS. Apoi, pentru lucrul cu PHP, este suficient să aveți instalat WAMP, XAMPP, LAMP, Laragon sau un alt sistem pe care veți porni serverul web, PHP sau o altă bază de date SQL.

XML/PHP Programming

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te