Fă următorul pas în carieră cu resurse, cunoștințe noi și suportul nostru care te vor ajuta să-ți atingi toate obiectivele profesionale.

Cursul Film and Video Photography

Cursul Film and Video Photography, este conceput astfel încât să ofere posibilitatea de a învăţa bazele unei fotografii, adaptate formei pentru film şi video. Având în vedere faptul că baza tuturor imaginilor în mişcare este chiar fotografia, cursul este axat pe cunoașterea detaliată a acestei discipline, realizând o paralelă între înregistrările foto, de film şi video. Conținutul cursului este împărțit în unități logice de cunoștințe teoretice și exerciții practice.

De asemenea, vorbeşte despre începuturile fotografiei, peste dezvoltarea cinematografiei, unde, prin secțiunea istorică, cunosc primele camere foto, de film şi video, precum și evoluția și apariția imaginii digitale. În partea teoretică, vă veți familiariza cu termenii, însemnătatea și posibilele divizări. În partea cursului care se ocupă de condiţiile tehnice de înregistrare, se învață despre principiul de funcționare și tipurile de camere, înregistrarea imaginii, parametrii tehnici. Apoi urmează o parte axată pe soluțiile creative și partea practică a aplicării tot ceea ce s-a învățat în mai multe părți. Cursul se încheie prin faza de post-producție, bazată pe prelucrarea de bază a înregistrărilor.

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: Video & Motion Graphic Design.

Descrierea și obiectivul cursului Film and Video Photography

Obiectivul cursului este familiarizarea cu conceptele, semnificația și rolul fotografiei în cinematografie. Cu dezvoltarea și rolul ei istoric. Scopul este şi înțelegerea, cu exercițiul și stăpânirea disciplinei de filmare a imaginilor de film și video, a înregistrărilor analogice și a tehnologiei digitale. Este conceput să explice într-un mod accesibil anumite sisteme de aparate foto şi tehnologia de înregistrare fiecărui cursant valoarea esenţială a elementelor individuale şi semnificaţia lor în crearea unei fotografii excelente.

Obiectivul cursului, pe lângă elementele tehnice utilizate în realizarea fotografiei, este şi lucrul cu valori și elemente estetice ce se evidenţiază prin utilizarea corectă a tehnologiei. Obiectivul cursului este ca prin temele procesate, filmarea documentară în condiții necontrolate, portret și interviu, forme de publicitate, materializare, Chroma key și de procesare a imaginii în postproducţie să instruiască cursanţii în sarcinile de bază și cele mai frecvente care sunt stabilite în faţa lor în lumea profesională. La toți amatorii cursul îmbunătăţeşte cunoştinţele şi oferă posibilitatea de a lucra independent si cu încredere în sine la filmarea formatelor de film şi video.

Competenţe

Modulul 1 - Partea teoretică a fotografiei şi cinematografiei

 • Cunoştinţe privind termenii fotografiei și a cinematografiei, despre semnificația, apariţia și dezvoltarea lor
 • Cunoştinţe privind divizarea și tipurile de forme fotografice, de film și video

Modulul 2 - Condiţiile tehnice pentru crearea imaginii

 • Înțelegerea tuturor aspectelor tehnice necesare pentru apariția imaginilor fotografice, de film și video.
 • Cunoașterea echipamentelor și utilizarea lor practică

Modulul 3 - În serviciul soluţiilor creative

 • Înțelegerea și aplicarea soluțiilor creative, care sunt o precondiție pentru apariția înregistrărilor de succes
 • Însuşirea bazelor gramaticii imaginilor în mișcare

Modulul 4 - Lucrul practic şi post-producţia

 • Aplicarea practică a tuturor cunoștințelor teoretice, tehnice și creative, cu accent pe înregistrarea documentară, înregistrarea oamenilor prin portret sau interviu, înregistrarea publicitară pack shot și chroma key
 • Abilitatea de a utiliza post-producția unei imagini printr-un exercițiu de procesarea de bază a fotografiilor în software-ul Photoshop

Software-ul necesar şi condiţii tehnice

Pentru a frecventa acest curs, este necesar un calculator cu orice sistem de operare, precum şi software-ul Photoshop pentru prelucrarea fotografiilor.

Cursul Film and Video Photography va răspunde la întrebările:

1. Ce tipuri de fotografii există?

Una dintre clasificările comune ale fotografiei este cea aplicată și cea artistică. Fotografia artistică este tratată astăzi ca o operă de artă, în timp ce fotografia aplicată servește, ca toate celelalte forme de artă aplicată, în diferite ramuri ale industriei. Desigur, în fotografia aplicată, se folosesc multe forme și mijloace artistice, astfel că este dificil de determinat o limită clară. Clasificarea fotografiilor poate fi şi în funcţie de motiv, cursul procesează şi anumite grupuri individuale de fotografii după conținutul său.

2. Care sunt parametrii tehnici în funcția fotografiei?

Parametrii tehnici se folosesc pentru a obține fotografii de top sunt caracteristicile tehnice ale obiectivului, lungimea focală și deschiderea diafragmei, care definesc profunzimea clarității fotografiei. Viteza obturatorului, respectiv durata momentului necesar pentru a se înregistra fotografia condiţionează afișarea conținutului care poate fi în mișcare sau static. Cantitatea de lumină condiționează utilizarea expunerii și caracteristicile tehnice ale obiectului însuși, iar cursul va răspunde la toate detaliile condiționalității reciproce.

3. Care este intervalul dinamic al unei fotografii?

Intervalul dinamic este definit de relația dintre cel mai puternic semnal și cel mai slab pe care senzorul îl poate produce. Cel mai puternic semnal este direct proporțional cu capacitatea completă a pixelilor, iar semnalul cel mai slab este nivelul în care senzorul nu este expus la lumină și se numește „prag de zgomot". Cursul ne familiarizează şi cu tehnica HDRI, tehnologie de înaltă gamă dinamică care permite înregistrarea scenelor cu contrast ridicat, astfel încât detaliile sunt redate şi în culori strălucitoare și în tonuri întunecate.

Cursul Film and Video Photography

4. Care este legătura dintre lumină și fotografie?

Pentru fotografie, după cum îi spune și numele, este disciplina desenului cu lumină, aceasta fiind cea mai importantă. Lumina, caracterul și calitatea ei sunt o condiție absolută pentru realizarea unor înregistrări fotografice. Lumina cu diferitele tipuri de surse și caracteristicile lor permite iluminarea corectă a obiectului. Deși este de natură tehnică, aplicația principală a luminii este în soluții creative.

5. Ce este compoziţia cadrului?

Pentru cel care desenează cu lumina, este important să determine interrelația tuturor elementelor din scenă. Compoziția implică relația diferitelor elemente în interiorul cadrului, orice ramură a artei, artistică sau aplicată, într-un întreg artistic și, de asemenea, operaţiunea propriu-zisă de aranjare a acestor elemente în cadrul întregului. Regula secțiunii de aur este una dintre cele mai importante reguli de compunere și ea presupune aranjarea relației, astfel încât să se obțină proporții consistente. Relațiile dimensiunilor ce se află în secţiune provoacă un sentiment plăcut persoanei.

6. Care este diferența dintre portrete și interviuri?

Pregătirea portretelor și a interviurilor ar trebui făcută în avans, astfel încât să nu dureze prea mult pentru cei care nu sunt interesați de chestiuni tehnice și măsurători. Trebuie acordată atenţie ca persoana ce se filmează în mediul se simte bine. Un portret bun ar trebui să provoace curiozitate față de persoana din imagine şi nu de autorul imaginii. Interviul, ca formă standardizată TV, se bazează pe regulile de încadrare și iluminare ce sunt aplicate fotografiei portret.

7. Ce este post-producția imaginii și dacă este permisă?

În ultima vreme, postproducția, adică tehnologia procesării digitale a imaginilor, intervine în toate practicile: fotografie, domeniile mediilor vizuale, film, video, televiziune, design... Efectul reciproc al acestor medii cu procesare digitală a atins punctul culminant. 

După faza de proiectare și faza de fotografiere, vine faza finală a postproducției imaginii, în care fotografiile sau materialele video obţinute sunt procesate și pregătite pentru finalizare, respectiv pentru distribuție. Fotografiile sunt prelucrate în software-ul Photoshop, iar pentru această prelucrare este responsabil fotograful, în timp ce în film sau imagini video, datorită unei munci mai mari și mai exigente, pentru prelucrare nu este responsabil fotograful, ci persoana cu o profesie specială, coloristul ...

Planul şi programa cursului:

1. Partea teoretică a fotografiei şi cinematografiei 

 • Fotografia şi cinematografia – termen, rolul şi însemnătatea
 • Apariţia şi dezvoltarea fotografiei şi cinematografiei – secţiunea istorică
 • Divizarea fotografiei, tipurilor de filme şi formelor video 

2. Condiţiile tehnice pentru crearea imaginii 

 • Înregistrarea imaginilor analogice si digitale
 • Camere foto, de film și video
 • Sistem optic
 • Diafragma, claritatea profundă
 • Obturator și sector, timpul de expunere
 • Sensibilitatea materialului, expunerea
 • Măsurarea luminii, sensitometria, intervalul dinamic, HDRI
 • Setarea practică a expunerii și funcțiile de bază ale camerelor foto și video
 • Echipament suplimentar (accesorii)

3. În serviciul soluţiilor creative

 • Fotografia şi lumina
 • Compoziţia cadrului
 • Gramatica imaginilor în mişcare

4. Lucrul practic şi post-producţia

 • Înregistrare documentară în condiții necontrolate
 • Portret și interviu
 • Forme de publicitate: pack shot, hrană, materializare
 • Chroma key
 • Post-producția imaginii

Fotografia pentru film şi video

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te