Cursul Print Media Tehnology

Tiparul care caracterizează secolul trecut şi începutul secolului nostru reprezintă o nouă piatră de hotar în dezvoltarea tiparului şi a graficii. Tiparul din zilele noastre este caracterizat de o utilizare în masă şi complexă a celor mai moderne maşini digitale, printre care sunt şi calculatoarele folosite în segmentele producţiei grafice, ce are drept consecinţă transformarea tiparului tradiţional în digital. Având în vedere că tiparul este strâns legat de tehnologii moderne avansate, dezvoltarea sa accelerată continuă în secolului XXI. 

Acest trend de computerizare şi de digitalizare a tuturor segmentelor producţiei grafice a participat la un acces nou, diferit la proiectarea produselor grafice, la pregătirea pentru tipar, la îmbunătăţire grafică, publicare şi ceilalţi paşi care sunt o parte importantă a producţiei grafice. 

Elaborarea produsului grafic şi a fazei sale nu mai sunt caracterizate de clasificarea clasică, ci au primit o nouă dimensiune care le integrează în unităţile de lucru cu cereri speciale. Astăzi, oricine se ocupă cu producţia grafică trebuie să fie la curent cu noutăţile, să facă mai multe lucruri în acelaşi timp şi să fie pregătit pentru perfecţionare permanentă şi pentru eventualele modificări. 

Pur şi simplu, ocupaţia designerului modern presupune că aceşti experţi sunt responsabili de fiecare produs tipărit şi de aceea trebuie să cunoască echipamentul pentru diferite tipuri de tipar şi tehnologia tipăririi. Tocmai acestea sunt principalele motive pentru care cursul Print Media Tehnology este o parte obligatorie din cadrul programului Print & Graphic Design.

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: Print & Graphic Design.

Descrierea şi scopul cursului Print Media Tehnology

Cursul Print Media Tehnology se poate frecventa online sau tradiţional – în clasă, care face parte din programele corelate, vă veţi familiariza cu toate tipurile de tipar, precum şi cu tehnologiile, cu formatele de tipar şi cu materialele folosite. 

Ca şi cursant, veţi avea posibilitatea de a păşi în dicţionarul tiparului şi să vă pregătiţi pentru pregătirea produsului de design pentru tipar. Focusul cursului va fi, printre altele, asupra abordării tehnologiile de îmbunătăţire şi de pregătire a produsului grafic pentru uz final. 

Cursul va fi împărţit în patru module, cu scopul de a oferi cursanţilor o monitorizare mai uşoară sau mai simplă a materiei şi asimilarea noilor cunoştinţe. Primul modul se va ocupa cu istoria tiparului şi a graficii. 

În această parte a cursului veţi afla care sunt obiectivele şi principiile producţiei grafice, precum şi cele cinci caracteristici de tipar care există în funcţie de formatul tiparului. Următorul modul va pune accentul pe producţia grafică, mai exact pe prezentarea abilităţilor de care aveţi nevoie în procesul de pregătire a tiparului. De asemenea, în cadrul cursului veţi învăţa totul despre elementele principale a tiparului, despre maşinile grafice şi materiale. 

Apoi vă aşteaptă modulul care vă va oferi abilităţile mai complexe referitoare la tipurile de tipar. Lecţiile din cadrul acestui modul vă vor prezenta diferite forme de tipar, precum tiparul înalt şi flexografic, plan şi profund. Ultimul modul vă va oferi cunoştinţe necesare despre elaborarea unui şablon grafic. Veţi cunoaşte aplicarea calculatorului în tehnica grafică, precum şi diferite maşini pentru tiparul digital şi procesul complet de elaborare a produsului grafic. 

Scopul acestui curs este de a oferi cunoştinţe necesare tuturor cursanţilor cu care vor putea singuri să pregătească şi să recunoască diferite tipuri de tipar şi tehnologia sa. Cursul Print Media Tehnology, printre altele, vă va prezenta influenţa altor tipuri de tipar,  nu doar asupra soluţionării estetice a produsului. Pur şi simplu, acest curs vă va oferi posibilitatea de a deveni un designer profesionist conştient de produsul final al proiectării sale.

Cursul Print Media Tehnology vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. De ce Print Media Tehnology?

Tiparul din zilele noastre este caracterizat de utilizarea în masă şi complexă a celor mai moderne maşini digitale – calculatoare personale, folosite în segmentele producţiei grafice, ce are drept consecinţă transformarea tiparului tradiţional în digital. Tiparul îşi continuă dezvoltarea accelerată în secolul XXI, având în vedere că este legat de perfecţionarea calculatoarelor personale, respectiv de electronică în general. În astfel de condiţii, cunoaşterea tehnologiilor de tipar reprezintă una din principalele cunoştinţe a unui print designer.

2. Care sunt cererile tehnologiilor print moderne?

Cererile tiparului modern legate de procesele în tipar, precum şi de produsul final – imprimarea, se pot seta prin câteva criterii de bază: valoarea reproducerii, atractivitate şi valoare utilizată a produsului, preţul produsului grafic, viteza tiparului, stabilitate şi tirajul şi gradul înalt de automatizare.

3. De ce un inginer trebuie să cunoască Print Media Tehnology?

Designerul trebuie să cunoască diferite produse ce necesită şi alegerea tehnicilor specifice de producţie şi despre aceasta trebuie să ţină cont în avans. De aceea, designul este „gândire de conducere” a mesajului final. Formarea grafică – designul grafic este forma comunicării vizuale care transmite informaţia folosind textul şi imagini. La bază, designul grafic (ca fiecare) levitează între proiectare artistică şi practică ca proces şi produs generat care trebuie să aibă o valoare utilizabilă.

Cursul Print Media Tehnology

4. Care sunt principalele faze ale Print Media Tehnology?

Fiecare proces de elaborare a produsului grafic este alcătuit din trei faze de bază: pregătirea pentru tipar, tiparul şi elaborare grafică. Faza pregătirii pentru tipar începe cu munca designerilor grafici care compun aspectul final al produsului grafic, dar în conformitate cu tehnica dorită de tipar. Tiparul reprezintă funcţionarea maşinilor sau lucru manual la elaborarea tipăririi. Şi la final, elaborarea grafică reprezintă o abordare ulterioară a imprimării.

5. Care factori ai print tehnology influenţează proiectarea?

Există câţiva factori care influenţează aspectul produsului de proiectare. Pentru ca designul să fie acceptabil, frumos, funcţional şi convenabil, trebuie analizaţi următorii factori: preţul de elaborare a mediului grafic, cantitatea necesară şi calitatea.

6. Care sunt bazele tehnicii de tipar?

Se ştie că industria grafică s-a dezvoltat din meseria de grafică, unde încă de la bun început s-a efectuat procesul de bază de elaborare a produsului grafic – înmulţirea, adică tipărirea din formularul de tipar. Astăzi, în funcţie de tipul formularului de tipar, deosebim cinci tehnici de bază de tipar: tiparul înalt (care a fost dominant la începutul dezvoltării tiparului şi care astăzi se dezvoltă intensiv ca tipar flexografic. Se foloseşte cel mai des pentru tipărirea ambalajului, etichetelor şi a noutăţilor), tiparul adânc (care oferă tiparul cel mai de calitate), tiparul serigrafic (practic, cu posibilităţi nelimitate), tiparul plan şi tiparul digital.

7. Ce este pregătirea pentru tipar?

Pregătirea pentru tipar în care intră designul grafic, reprezintă prima fază de elaborare a produsului grafic. În principiu, această fază reprezintă toate operaţiile ce preced procesul de tipar. Prin pregătirea pentru tipar cel mai des se subînţelege pregătirea formei de tipar de unde se face tiparul. Aici ar trebui menţionat că formularul de tipar, de exemplu, la tiparul digital nu se face în formă clasică, materială, ci doar fictiv, în memoria calculatorului, de unde se transferă direct pe baza pentru tipar.

Planul şi programa cursului:

1. Tiparul şi grafica

 • Istoria tiparului şi a graficii
 • Scopul şi principiile producţiei grafice 
 • Cinci tehnici de tipar de bază în funcţie de tipul formei de tipar

2. Producţia grafică

 • Cum se pregăteşte pentru tipar 
 • Ce este tehnologia tiparului şi care sunt elementele sale de bază 
 • Principala clasificare a maşinilor grafice 
 • Reprezentarea noţiunii de materiale grafice 

3. Tipuri de tipar 

 • Familiarizarea cursantului cu tiparul înalt şi flexografic
 • Principalele caracteristici ale tiparului serigrafic şi tehnicile sale 
 • Cum se recunoaşte tiparul plan ca cea mai populară formă a tiparului de astăzi 
 • Ce este tiparul adânc

4. Prelucrarea şablonului grafic

 • Aplicarea calculatorului în tehnica grafică 
 • Familiarizarea cursantului cu tiparul digital 
 • Ce face procesul de elaborare a produsului grafic

Cursul Print Media Tehnology

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te