Cursul Consumer Behaviour

Cursul Consumer Behaviour se va concentra pe comportamentul consumatorilor și deciziilor lor privind achiziționarea anumitor produse sau servicii care influențează direct afacerile unei companii. Având în vedere că definiția de bază descrie consumatorul ca o persoană ce cumpără produse sau servicii pentru uz casnic, uz personal sau pentru realizarea propriei afaceri (producție, îndeplinirea sarcinilor sociale, vânzare, oferirea serviciilor suplimentare etc.), se deosebesc două tipuri de consumatori. Este vorba despre: indivizi, mai exact consumatori finali și organizații în calitate de consumatori. Pe lângă aceasta, vă veți ocupa și de alți parametri care influențează comportamentul consumatorilor, precum perioada de achiziție, nivelul de angajare, mediul fizic etc. 

Toate deciziile de marketing ale unei companii se bazează pe presupuneri și cunoștințe privind comportamentul consumatorilor. Acesta este și motivul principal privind importanța comportamentului consumatorilor pentru conceptul întreg de marketing. 

Prin comportamentul consumatorilor subînțelegem analiza detaliată atât a consumatorilor, cât și a procesului în sine care descrie luarea deciziei de către consumatori privind produsul ales pentru a-și satisface dorințele și nevoile. Prin înțelegerea consumatorilor, mai exact a obiceiurilor acestora, companiile determină direcția în care ar putea să realizeze o îmbunătățire și anticiparea reacției la cumpărători privind produsele și serviciile noi. După finalizarea cu succes a cursului veți cunoaşte toate motivele și factorii pe baza cărora consumatorii iau decizii.

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: E-Business & Internet Marketing şi IT Management.

Cursul Consumer Behaviour – descriere și scopuri

Pe durata cursului Consumer Behavior, pe care îl puteți frecventa online sau tradițional – în clasă, care face parte din cursurile corelate, vă veți familiariza cu bazele comportamentului atât al consumatorilor finali, cât și al organizațiilor aflate pe piață cu rol de consumatori. 

Acest curs vă va prezenta în detaliu toate motivele necesare, precum și factorii de comportament ai consumatorilor, indiferent dacă este vorba de consumatori finali sau organizaționali. Pe lângă aceasta, vă vor fi prezentate și procesele și fazele de luare a deciziilor de achiziție.  

Pentru parcurgerea eficientă a cursului, nu aveți nevoie de cunoștințe anterioare. Materia este concepută în așa fel încât, parcurgând modulele, veți obține treptat competențe noi. Încă de la început vă vor fi prezentate tipuri principale de consumatori, precum și tipul produselor alese. Apoi, se va discuta despre procesul de motivație, importanța ei din punctul de vedere al consumatorilor și decizia privind achiziționarea. Lecția următoare vă va prezenta factorii de comportament ai consumatorilor finali, respectiv factorii de bază care influențează comportamentul consumatorilor. 

Odată cu desfășurarea cursului, materia devine tot mai complexă. A doua parte a cursului se va ocupa cu comportamentul organizației în calitate de consumator. În acest modul accentul va fi pus pe noțiunea de organizație și caracteristicile ei de bază, precum și caracteristicile pieței de afaceri. Apoi, urmează prelegerile care vă vor prezenta scopurile principale pe care le are organizația la achiziționare în calitate de consumator. La finalul cursului, veți avea posibilitatea de a afla ce formează factorii interni și externi ai comportamentului organizației cu rol de consumator. 

Scopul cursului este ca după parcurgerea lecțiilor să înțelegeți noțiunea de comportament al consumatorilor atât pe piața finală, cât și pe cea de afaceri. De asemenea, veți asimila procesul complet de luare a deciziilor privind achiziționarea și comportamentul consumatorilor după achiziție. Cunoștințele dobândite la acest curs le veți putea aplica în diferite domenii. Tocmai acesta este motivul principal de frecventare a cursului Consumer Behavior la câteva programe din cadrul LINK Academy.

Cursul Consumer Behaviour

Planul și programa cursului:

1. Comportamentul consumatorilor finali

  • Introducere în comportamentul consumatorilor. Familiarizarea cursanților cu principalele tipuri de consumatori și produsele pe care le aleg cel mai des. 
  • Nevoile și motivele consumatorilor finali. În ce constă procesul de motivație și care este semnificația sa din punctul de vedere al consumatorilor în luarea deciziei privind achiziționarea?
  • Factorii de comportament și procesul de luare a deciziilor de către consumatorii finali. În cadrul acestui curs veți afla care sunt caracteristicile de bază ale consumatorilor și ce elemente formează procesul de luare a deciziilor privind achiziționarea. 

2. Comportamentul organizațiilor în calitate de consumatori 

  • Organizații în calitate de consumatori. Familiarizarea cursanților cu noțiunea de organizație și cu caracteristicile ei de bază. 
  • Nevoile și motivele organizațiilor în calitate de consumatori. 
  • Factorii de comportament și procesul de luare a deciziilor organizațiilor în calitate de consumatori.

Cursul Consumer Behaviour

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te