Cursul E-business

Datorită dezvoltării rapide a tehnologiei informației și a comunicațiilor, afacerile companiilor se bazează tot mai mult pe afacerile online, aspectul spațial și temporal al afacerii devine tot mai neglijat, dar se ajunge și la modificări semnificative în privința modului de producție și de organizare a muncii. 

Din acest motiv, fiecare persoană, indiferent de sfera de interes și de domeniul în care lucrează, ar trebui să cunoască noțiunile de bază privind e-businessul, deoarece aceasta face parte din viața de zi cu zi a tuturor. 

Cursul E-business vă va prezenta sistemele menționate de e-business, care datorită dezvoltării continue se deosebesc la nivel global. Noțiunea de e-business a apărut prima dată în anul 1997, când l-a folosit compania IBM explicând cu aceasta fiecare tranzacție efectuată online, prin intermediul rețelelor de calculatoare. 

Dezvoltarea și utilizarea acestui mod de afaceri au oferit numeroase avantaje – transmiterea unei cantități mari de date în locurile aflate fizic la distanță, disponibilitatea pe plan global a acestor date, livrarea și achitarea bunurilor și serviciilor, reducerea costurilor de afaceri, reducerea erorilor în afaceri etc. Scopul principal privind introducerea e-businessului este îmbunătățirea competitivității companiei folosind tehnologii de comunicare moderne în organizație, dar și stabilind relația organizației cu partenerii de afaceri și cu consumatorii. Acest curs vă va oferi posibilitatea de a asimila noțiunile de bază despre e-business și de a înțelege toate avantajele și pericolele e-bankingului.

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: E-Business & Internet Marketing şi IT Management.

Cursul E-business – descriere și scopuri

Cursul E-business, pe care îl puteți frecventa online sau tradițional – în clasă, care face parte din cursurile corelate, vă va prezenta noțiunea de e-business, cu caracteristicile de bază, avantajele și dezavantajele acestui tip de afaceri. 

Având în vedere că acest domeniu are o tendință de progres continuu odată cu dezvoltarea tehnologiei informației, la curs, printre altele vă vor fi explicate în detaliu și noțiunile de e-commerce precum CRM, ERP, SCM și business intelligence. Pe lângă aceasta, vă vor fi prezentate formele (B2B, B2C, B2E, G2E...), dar și modelele de e-business.

Pentru parcurgerea acestui curs nu aveți nevoie de niciun fel de cunoștințe în afara celor pe care le puteți dobândi în cadrul altor cursuri din programul școlarizării voastre la LINK Academy. Materia completă a cursului este împărțită în câteva unităţi de învăţare care au scopul de a vă oferi un studiu mai ușor și cunoașterea treptată a tuturor lecțiilor importante. 

În primele lecții vă veți familiariza cu noțiunile de bază privind e-businessul. Această unitate de învăţare vă va ajută să înțelegeți de ce tot mai multe companii se bazează pe afacerile online, precum și care sunt motivele pentru care se ajunge la modificări semnificative în modalitatea de producție și de organizare a muncii. Apoi urmează partea din curs care vă va prezenta câteva forme diferite de e-business pe care le putem deosebi în funcție de participanții la afaceri. 

Următorul modul vă va prezenta noțiunea de e-commerce care reprezintă doar o parte din e-business. După ce asimilați toate cunoștințele necesare, vă așteaptă prelegeri mai complexe care vă vor oferi posibilitatea de a afla mai multe despre planificarea și gestionarea resurselor, precum și despre gestionarea relațiilor cu clienții, care se pot efectua folosind diferite software, îmbunătățind astfel procesul de afaceri. La finalul cursului veți avea ocazia de a afla ce reprezintă termenii SCM și BI ș.a. 

Scopul cursului este ca după frecventarea cursului să asimilați noțiunile de e-business, să cunoașteți domeniile unde se pot aplica, precum și să aflați care sunt avantajele aduse de acest tip de afaceri.

Cursul E-business vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. De ce este important să știm ce reprezintă e-businessul?

Apariția, dezvoltarea și utilizarea e-businessului au adus avantaje și ajutor în transmiterea rapidă a datelor la distanțe mari. Pe lângă acestea, un alt avantaj constă și în disponibilitatea datelor, achitarea fără mijloace fizice și reducerea costurilor de afaceri. e-Business este o noțiune folosită prima dată de către IBM marcând astfel fiecare tranzacție desfășurată în mod electronic. 

Suntem martorii unei dezvoltări continue a tehnologiei informației și comunicațiilor. Pe lângă aceasta, companiile își desfășoară activitatea tot mai mult prin internet. Noua eră, în afară de modificări și de simplificarea afacerii sub aspect spațial și temporal, aduce schimbări semnificative în producția și organizarea muncii. 

Numărul de utilizatori de internet este într-o continuă creștere și de aceea companiile aleg tot mai des afacerile online pentru a-și prezenta produsele și pentru a atrage clienții. 

e-Business presupune mai multe modalități de afaceri. Una dintre acestea este crearea unei prezentări, care presupune deținerea informațiilor de bază sub formă de contact, catalog, denumirea companiei. Aceasta este o modalitate de comunicare cu utilizatorii potențiali și viitori. Al doilea mod este posibilitatea de răsfoire a catalogului pentru a ajunge la posibilitatea de a comanda și plăti. Al treilea mod este partajarea informațiilor tuturor stakeholderilor interesați, în timp ce al patrulea mod presupune procese de afaceri mai complexe. 

2. Care sunt avantajele e-businessului?

Globalizarea aduce numeroase modificări, una dintre ele este dezvoltarea e-businessului care oferă companiilor în primul rând posibilitatea avantajului competitiv. Avantajele competitive se reflectă într-o durată semnificativ mai redusă de efectuare a anumitor procese, reducerea și repararea erorilor la introducerea datelor în diferite aplicații, într-o transparență mai mare a documentației, reducerea costurilor pentru corectarea costurilor de operare, reducerea costurilor de afaceri (sub formă de documentație pe suport de hârtie), precum și posibilitatea ca resursele umane să fie direcționate spre alte servicii. Pe lângă avantajele menționate, nu ar trebui să uităm și că e-businessul ne oferă accesibilitate și un schimb mai adecvat, adică mai ușor de informații. Creșterea calității și a agilității este rezultatul dezvoltării e-businessului.

3. Securitatea în sfera e-businessului

Când vine vorba de securitate în e-business, cuvântul hacker este direct legat de problema securității datelor. Tocmai de aceea, odată cu dezvoltarea și reprezentarea e-businessului, crește și dezvoltarea securității datelor. 

Cel mai simplu mod de păstrare a datelor, precum parolele, nu mai reprezintă o protecție sigură și există posibilitatea de pierderi financiare, ștergerea datelor, precum și utilizarea malițioasă a anumitor informații. Conform acestora, în afară de parole, sunt descoperite și alte modalități de securitate sub formă de coduri PIN și combinație a mai multor modalități de verificare pentru ca posibilitatea de a se „distruge” securitatea să se reducă la minim.

Utilizarea sistemului de către utilizatorul autorizat, verificarea integrității și accesibilității sunt doar unele dintre măsurile oferite de securitatea datelor. Pe lângă măsurile menționate, există și confirmarea identității prin autentificare. Autentificarea reprezintă măsuri speciale de verificare a identității prin atingere cu degetul, parolă, recunoașterea vocii și alte modalități care se aplică cu mijloace de control biometrice.

Cursul-E-business

4. Care sunt participanții la e-business?

E-businessul s-a folosit pentru prima dată pentru schimbul de informații și mijloace financiare între persoanele juridice, respectiv între companii. Pe măsură ce afacerea se dezvolta, s-a ajuns și la posibilitatea de e-business sub formă de comunicare și schimb cu utilizatorii și persoanele terțe, iar cu timpul s-a ajuns și la situația în care instituțiile sectorului public să participe sub formă de schimb de servicii.

În funcție de dezvoltare și de categoriile de participanți, au apărut diferite forme de e-business. Deci, formele se deosebesc în funcție de participanții la e-business. Pentru a înțelege mai bine ce reprezintă formele și cine sunt participanții, le putem clasifica în trei categorii:

 • în prima categorie este comunicarea din unghiul instituțiilor publice cu ceilalți participanți, 
 • a doua categorie este alcătuită din comunicarea și afacerile din punctul de vedere al companiilor cu alte companii, consumatori și instituții publice 
 • a treia categorie este reprezentată de afacerile din punctul de vedere al clientului conform instituțiilor publice și companiilor.

5. Ce forme de e-business există?

Deci, formele de e-business se deosebesc în funcție de participanți. Există mai multe situații și modalități în care se desfășoară activitățile de e-business:

 • situația în care e-businessul se desfășoară între două companii, și această formă se numește B2B, respectiv Business to Business;
 • B2C – Business to Consumer;
 • B2E – Business to Employee;
 • B2G – Business to Government;
 • C2C – Consumer to Consumer;
 • C2B – Consumer to Business;
 • G2B – Government to Business;
 • B2G – Business to Government;
 • G2C – Government to Citizens;
 • C2G – Citizens to Goverment;
 • G2G – Government to Government;
 • G2E – Government to Employee;
 • B2B2C (Business to Business to Consumer);
 • C2B2C (Consumer to Business to Consumer);
 • P2P (Peer to Peer).

6. Ce este e-commerce?

Nu este o raritate ca atunci când se vorbește de e-business, să ne gândim la e-commerce, așadar, de multe ori avem impresia că sunt sinonime. Însă, e-commerce reprezintă doar o parte din e-business.

E-business subînțelege: e-commerce, relația cu consumatorii, planificarea și gestionarea resurselor, gestionarea lanțului de furnizare și inteligența de afaceri. 

E-commerce reprezintă un schimb de mărfuri, servicii și documente prin internet, respectiv, este alcătuit din comunicare și comerț.

La fel ca orice altă formă de afaceri, și e-commerce-ul este alcătuit din avantaje și dezavantaje. Avantajele se reflectă (dacă ne uităm din unghiul consumatorului) în posibilitatea „achiziționării din fotoliu”, a comparării mai ușoare a prețurilor, precum și în posibilitatea mai mare de alegere a produselor. Avantajele achiziționării online din unghiul vânzătorului sunt comunicarea rapidă, inexistența costurilor, a spațiului și angajaților, vânzarea produselor la consumatori aflați la distanțe foarte mari. Dezavantajele achizionării electronice din unghiul cumpărătorului se reflectă în neîncredere, așteptare a livrării, precum și în posibilitatea ca produsul comandat să nu fie deloc livrat.

7. Ce modele de e-commerce există?

E-commerce se explică cel mai des prin prezentarea celor mai folosite modele ale sale. 

Primul din șir ar fi așa-numitul model storefront. Acest mod de afaceri aparține formulelor B2C (Bussines to Consumer) și se referă la tranzacții între companii și consumatorii individuali.

Următorul model este de licitație, care reprezintă posibilitatea ca vânzătorul să menționeze caracteristicile produsului, precum și prețul minim, în timp ce cumpărătorul interesat să menționeze prețul pe care este pregătit să-l ofere, respectiv să-l liciteze. 

Modelul portal reprezintă oferirea diferitor tipuri de informații. Pe baza vizitelor precedente ale utilizatorilor, se poate face o prezentare și portalul se adaptează la dorințele utilizatorului. 

Dynamic pircing model – acest tip de achiziționare online oferă posibilitatea de a schimba prețul în funcție de cerere și ofertă. 

În explicațiile modelului și ale e-commerce-ului nu trebuie să uităm să menționăm pericolele potențiale sub formă de costuri ascunse, costuri de livrare, posibilitatea de a nu exista garanție.

Planul și programa cursului:

1. E-business

 • E-business – noțiuni de bază. În această unitate de învăţare veți afla de ce în urma dezvoltării rapide a tehnologiei informației și a comunicațiilor, afacerile companiei se bazează tot mai mult pe afacererile online, precum și de ce se ajunge la modificări importante în modalitatea de producție și de organizare a muncii. 
 • Forme de e-business. Familiarizarea cursanților cu formele de e-business pe care le deosebim în funcție de participanții la afaceri.   
 • E-commerce. Care sunt diferențele dintre e-business și e-commerce.
 • ERP și CRM. Prezentarea diferitor modele de planificare și de gestionare a resurselor, precum și a tehnicilor de gestionare a relației cu clienții. 
 • Ce reprezintă noțiunile SCM și BI. Familiarizarea cursanților cu managementul lanțului de aprovizionare (SCM) și a inteligenței în afaceri (BI).

Cursul E-business

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te