Fă următorul pas în carieră cu resurse, cunoștințe noi și suportul nostru care te vor ajuta să-ți atingi toate obiectivele profesionale.

Cursul Management and Business Organisation

Managementul este procesul cu care se gestionează în organizație, dar și o disciplină științifică ce devine tot mai importantă. Cuvântul management (engl. management) se poate explica cel mai bine cu ajutorul noțiunilor de gestionare și conducere. Noțiunea de management presupune o organizare constantă a organizației, cu sarcina principală de a pregăti tot mai multe persoane pentru a lucra împreună la realizarea obiectivelor stabilite. 

Cursul Management and Business Organisation vă va prezenta cele mai importante noțiuni referitoare la o organizație, precum și procesele care se desfășoară în cadrul ei. La lecții, printre altele, se va discuta și despre modelele de bază ale structurii organizaționale, ciclul de viață a organizației și fiecare fază a acestui ciclu. Acest curs vă va prezenta bazele și aplicarea planificării strategice, noțiunea și clasificarea resurselor companiei, precum și planificarea și controlul costurilor de afaceri. 

În curs sunt abordate activitățile managementului de operare care se leagă cu gestionarea proceselor și resurselor folosite de către organizații pentru a livra valorile utilizatorilor săi care să satisfacă așteptările acestora. Pe lângă asta, cursul Management and Business Organisation se va ocupa și cu familiarizarea cursaților cu noțiunea și semnificația calității în sistemul de afaceri, precum și cu standardele legate de calitate. 

Cursul vă va oferi cunoștinţe utile referitoare la noțiunile de bază din domeniul economiei, managementului și organizării companiei. Pe lângă asta, veți cunoaște și modalitatea în care companiile desfășoară afaceri, mijloacele de care dispun, precum și bazele de gestionare și organizare a activității unei companii în condiții moderne de activitate. 

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: IT Management şi E-Business & Internet Marketing.

Cursul Management and Business Organisation – descriere și scopuri

În timpul cursului Management and Business Organisation, pe care îl puteți frecventa online sau tradițional – în clasă, care face parte din cursurile corelate, vă veți familiariza cu noțiunea de management, organizație și grupuri de interes. 

Pentru frecventarea acestui curs nu aveți nevoie de cunoștințe anterioare în acest domeniu, ci doar de cele pe care le veți obține la cursurile LINK Academy care fac parte din programul pe care îl parcurgeți. Pentru a înțelege mai bine, materia cursului este împărțită în câteva module, cu rolul de a vă prezenta treptat cele mai complexe competențe. 

Primul modul va fi focusat pe introducerea cursanților în management și organizația de afaceri, modul următor vă va familiariza cu organizarea și gestionarea companiei. Apoi urmează modulul care se va ocupa de managementul strategic, respectiv noțiunea de planificare strategică, dezvoltarea conceptului de strategie etc. Apoi urmează modulul cu focusul pe planificarea și gestionarea resurselor.    

A doua parte a cursului vă aduce modulele care se vor concentra pe cunoștințe complexe din acest domeniu. Aici, în primul rând, vă așteaptă lecția care va pune accentul pe planificarea și controlul costurilor de afaceri. Apoi, urmează modulul care vă va familiariza cu noțiunea de management operațional, strategii operaționale și managementul lanțului de distribuție. La final vor fi lecțiile care vor dezbate managementul calității, respectiv principiile sistemului calității, precum și politicile, planificările și dezvoltarea calității. 

Acest curs are scopul de a vă apropia fiecare fază în ciclul de viață a organizației, precum și metodologia de proiectare a structurii organizaționale. Una din principalele sarcini ale cursului este prezentarea noțiunii de resursă la cursanți, dar și a costurilor care se pot găsi în procesul de afaceri. 

Pe lângă asta, scopul este și de a dobândi cunoștințe despre gestionarea operațiilor de producție și de servicii în organizație, de la planificare și proiectate până la distribuția lor și livrările utilizatorilor finali.Pe lângă asta, în timpul lecțiilor veți avea posibilitatea de a vă familiariza cu noțiunea și cu importanța calității produselor, serviciilor și a sistemului de afaceri în practică.

Cursul Management and Business Organisation

Planul și programa cursului:

1. Introducere în managementul şi organizarea afacerilor

 • Introducere în management 
 • Domeniile funcționale ale managementului
 • Organizația și dimensiunea organizației 
 • Mediul organizațional și împrejurările

2. Organizarea și gestionarea companiei

 • Procedura de proiectare a structurii organizaționale 
 • Modelele structurii organizaționale 
 • Ciclul de viață al organizației
 • Rolurile de gestionare
 • Sistemul informațional de gestionare

3. Managementul strategic

 • Planificarea strategică
 • Managementul strategic
 • Dezvoltarea conceptului de strategie 
 • Strategia creșterii
 • Strategii de stabilizare și retragere

4. Planificarea și gestionarea resurselor

 • Noțiunea și planificarea resurselor 
 • Modele conceptuale de planificare a resurselor 
 • ERP – Enterprise Resource Planning 
 • Planificarea nevoii de materiale și optimizarea tehnologiei de producție
 • Planificarea și gestionarea resurselor umane 
 • Planificarea și gestionarea resurselor financiare 

5. Planificarea și controlul costurilor de afaceri

 • Costurile 
 • Tipuri de costuri
 • Planificare financiară
 • Importanța gestionării costurilor pentru creșterea concurenței 

6. Managementul operațional

 • Managementul operațional
 • Strategiile operaționale
 • Sistemele Just in Time și Lean
 • Managementul lanțului de furnizare
 • Planificarea și capacitatea inventarului

7. Managementul calității

 • Definirea calității
 • Politica, planificarea și dezvoltarea calității
 • Principiile sistemului calității
 • Introducerea sistemului calității
 • Managementul total al calității  
 • Standardele seriei ISO 9000 
 • ISO 14000, ISO 22000 și ISO 27000

Cursanţi

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te