Financial Management

Scopul cursului:

Dobândirea cunoştinţelor în domeniul finanţelor şi contabilităţii, fiind premise esenţiale pentru continuarea studiilor de aplicare a tehnologiilor informaţiionale şi comunicării (şi de programare) în domeniul gestionării finanţelor şi contabilităţii în întreprinderi. A înţelege importanţa studierii finanţelor şi a contabilităţii pentru întreprinderi. A înţelege principiile de finanţare şi de gestionare a dezvoltării financiare şi materiale de afaceri care astăzi merg în conformitate cu dezvoltarea tehnologiilor informaţionale, care sunt un factor inevitabil în aplicarea lor de afaceri.


Conţinutul cursului:

 • Conceptul managementului  financiar
 • Obiectul managementului  financiar
 • Metoda managementului financiar
 • Rolul finanţelor în procesul de reproducere
 • Sistemului financiar al întreprinderilor şi impactul preţurilor asupra managementului financiar
 • Obiective financiare ale  întreprinderilor
 • Organizarea managementului  financiar
 • Gestionarea financiară a capitalului primar şi a celui lucrativ al companiei
 • Gestionarea banilor din companei
 • Gestionarea stocurilor întreprinderii şi creanţelor asupra clienţilor
 • Prognoza şi programarea financiară
 • Noţiunea de planificare financiară şi de planificare financiară anuală
 • Contul de profit şi pierdere şi bilanţul propriu-zis
 • Planificarea fluxului de bani şi a cash flow-ului
 • Noţiunea şi etapele analizei financiare
 • Sarcinile şi scopurile analizei financiare
 • Controlul financiar şi auditul
 • Registrele şi informaţiile
 • Riscul şi efectul de levier
 • Noţiunea sistemului fiscal
 • Conceptul şi obiectivele politicii fiscale
 • Clasificarea fiscală
 • Sistemul de impozitare din ţara noastră
 • Contribuabil
 • Obiectul impozitării şi baza de impozitare
 • Cotele de impozitare şi scutiri de impozit
 • Impozitul pe profitul întreprinderii
 • Conceptul şi caracteristicile taxei pe valoarea adăugată
 • Taxa pe valoarea adăugată în legislaţia noastră
 • Accize
 • Impozitul pe proprietate
 • Contribuţii
 • Conceptul pieţelor financiare
 • Caracteristicile pieţelor financiare moderne
 • Economisirea financiară
 • Activul financiar (instrumentul financiar)
 • Conceptul şi tipurile instituţiilor financiare
 • Banca centrală
 • Instituţiile financiare de depozitare
 • Instituţiile financiare de nedepozitare
 • Conceptul şi tipurile bursei de valori
 • Tranzacţii pe bursa de valori
 • Piaţa monetară
 • Piaţa de capital
 • Piaţa valutară
 • Conceptul de finanţare a intreprinderii
 • Tipurile de finanţare a intreprinderii
 • Raportul dintre finanţarea intreprinderii pe termen scurt şi pe termen lung
 • Principiul securităţii al finanţării şi principiul stabilităţii finanţării
 • Principiul lichidităţii şi principiul solvabilităţii
 • Principiul rentabilităţii şi principiu flexibilităţii
 • Principiul riscului finanţării, principiul imaginii de finanţare favorabile şi principiul independenţei de finanţare
 • Finanţarea investiţiilor pe termen cel mai lung şi finanţarea investişţiilor pe termen scurt
 • Finanţarea prin emiterea hârtiilor comerciale
 • Finanţarea cu bilete la ordin
 • Finanţarea prin credite bancare acceptante
 • Finanţarea prin credite bancare neasigurate
 • Conceptul de finanţare asigurată pe termen scuri şi finanţarea prin factoring
 • Creditul lombard şi creditul în baza contului bancar propriu
 • Costurile de finanţare pe termen scurt
 • Finanţarea pe termen mediu
 • Finanţarea prin leasing
 • Finanţarea prin franchising
 • Finanţarea prin emitere de acţiuni ordinare
 • Finanţarea prin emitere de acţiuni prioritare
 • Împrumuturi pe termen lung pentru finanţarea investiţiilor în capitalul de bază şi în cel permanent lucrativ
 • Politica de dividende
 • Influenţa amortizării asupra rezultatului financiar al întreprinderii
 • Conceptul, tipurile şi scopurile raportării financiare
 • Bilanţul propriu-zis
 • Contul de profit şi pierdere
 • Raportul despre fluxul de bani
 • Raportul privind modificările în capital şi notele rapoartele financiare
 • Analiza bilanţului întreprinderii
 • Fondul de capital de lucru net
 • Cash flow

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici.

Înregistrarea pentru generaţia 2017/18. se face aici

Pentru a afla totul despre înscriere, click aici.