Cursul Administrarea SQL Server

Structured Query Language, respectiv SQL, este unul dintre cele mai importante modele de relaționare pentru administrarea bazelor de date. Modelul menționat reprezintă, de fapt, date organizate în seturi și relații logice, mai exact legăturile dintre ele.

Pe lângă asta, Structured Query Language face parte și din limbajele care sunt cele mai simple pentru lucru, ceea ce vă va ușura suplimentar parcurgerea acestui curs, dar și o pregătire completă pentru unul dintre cele mai bine plătite joburi din domeniul tehnologiei informației – administrarea sistemelor de rețea.

De aceea, acest curs este creat pentru ca participanții să se pregătească, în primul rând, pentru instalarea și setarea SQL Server. Tehnicile pe care le veți dezvolta în timpul frecventării acestui curs vă vor ajuta să ajungeți repede și ușor la un job cu un câștig foarte bun.

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: Network Administration şi Microsoft Administration.

Descrierea și scopul cursului Administrarea SQL Server

Cursul Administrarea SQL Server are drept scop pregătirea cursantului pentru dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare pentru instalarea și setarea lui SQL Server 2019, planificarea, designul și dezvoltarea bazelor de date și utilizarea limbajului Transact-SQL (T-SQL). La curs, participantul se va familiariza cu diferite tipuri de date și limitări în SQL Server, dar va și învăța aplicarea afirmațiilor T-SQL pentru citirea, introducerea și modificarea datelor. Acesta se va putea familiariza cu diferite tipuri de tabele de fuziune, cu afirmația T-SQL JOIN, cu clauzele INNER JOIN, OUTER JOIN, LEFT OUTER JOIN și RIGHT OUTER JOIN. 

De asemenea, sunt descrise modalități de elaborare și de aplicare a copiilor de rezervă ale bazelor de date de utilizator și de sistem, precum și recuperarea lor. În curs este descris și modul de optimizare a bazelor de date în funcție de cereri specifice. Sunt descrise tranzacțiile, ca unități de bază de înscriere a datelor în baze de date relaționale, precum și baze de date data warehouse și specificul acestora. Este prezentată și aplicarea utilizării instrumentelor pentru monitorizare, pentru o mai bună utilizare a resurselor la care lucrează SQL Server. 

Cursul Administrarea SQL Server îi va oferi cursantului posibilitatea de a obține cunoștințele și abilitățile de bază necesare pentru instalarea și administrarea SQL Server și a instanțelor de server. Cursanții se vor familiariza cu diferite tipuri de baze de date, tipuri de date și limitări în SQL Server. În curs, sunt prezentate în detaliu și comenzile de bază pentru gestionarea datelor, precum  SELECT, INSERT și DELETE, împreună cu clauzele aparținătoare WHERE și GROUP BY, HAVING etc. Prin intermediul diferitor exemple practice, cursul îi oferă cursantului și abilități practice de gestionare a bazelor de date, a tabelelor și a datelor. 

La final, cursanților le vor fi prezentate diferite modalități de conectare a tabelelor și a datelor din ele pentru normalizarea și optimizarea bazelor de date. Sunt prezentate și exemple practice de realizare a copiilor de rezervă, precum și diferite metode de recuperare a bazelor de date de utilizator și de sistem, apoi folosirea instrumentelor pentru monitorizare, cu care i se oferă cursantului posibilitatea de a dobândi cunoștințe și abilități corespunzătoare pentru administrarea SQL Server, dar și a bazelor de date individuale.

Cursul Administrarea SQL Server vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce este SQL Server?

Microsoft SQL Server este Relational Database Management System (RDBMS) dezvoltat de compania Microsoft. Ca server de baze de date, acesta este un produs software a cărui funcție principală este stocarea și verificarea datelor pe baza interogărilor venite de la alte aplicații, care pot fi pornite pe același calculator sau pe un alt calculator din rețea sau chiar pe internet. Microsoft are în ofertă câteva ediții de SQL Server, care sunt destinate diferitor tipuri de utilizatori și diferitor volume de muncă, variind de la aplicații pe un sistem informatic până la marile aplicații care funcționează prin linkuri de internet și au un număr mare de utilizatori concurenți. 

Principalul limbaj de interogare pe platforma Microsoft SQL Server este Transact-SQL (T-SQL). Microsoft SQL Server este al treilea DBMS după volumul de utilizare la nivel global. 

2. Ce sunt bazele de date relaționale?

Bazele de date relaționale sunt baze de date în care datele sunt separate în tabele, care sunt interconectate de o coloană care trebuie să aibă o valoare identică. Aceste coloane sunt, de obicei, chei primare. Rândul din tabel definește înregistrarea unor date, iar coloanele definesc tipul de date. Există diferite limite pentru introducerea datelor în tabele, cu care se asigură că data este introdusă corect. 

De exemplu, este important ca în câmpul coloanei, care cere introducerea unei date, să se introducă doar valoarea datei, și asta într-o anumită formă. Este important faptul că nu pot fi introduse date numerice sau șiruri. În bazele de date relaționale se găsesc date legate în alt tabel prin conectarea tabelelor, prin valori determinate exact într-o coloană, care a fost denumită cheie străină, dacă baza de date are o coloană cu valori identice, care este atunci cheia străină din primul tabel. 

3. Cum se gestionează baza de date pe SQL Server?

Crearea bazelor de date și gestionarea bazelor de date și a datelor din ele pe SQL Server se face cu ajutorul limbajului de programare T-SQL. Transact-SQL (T-SQL) este o extensie de proprietate a SQL standard și include programarea procedurală, variabile locale, diferit suport pentru procesarea stringurilor, date, funcții matematice etc., dar conține și modificările instrucțiunilor DELETE și UPDATE. T-SQL este alcătuit din trei limbaje de programare. Primul este limbajul pentru descrierea datelor  – data description language (DDL).

DDL se folosește pentru crearea, modificarea și înlăturarea obiectelor din baze de date, precum tabele, indexuri și utilizatori. Afirmațiile DDL obișnuite sunt CREATE, ALTER și DROP. Al doilea este limbajul pentru gestionarea datelor – data manipulation language (DML). DML se folosește pentru adăugarea (ADD sau INSERT) datelor, ștergerea (DELETE) și modificarea acestora (UPDATE). Al treilea este limbajul pentru controlul fluxului – control-of-flow. Afirmațiile acestui limbaj de programare se folosesc pentru controlul executării părților codului de programare; unele dintre afirmații sunt BEGIN...END (început...sfârșit), BREAK (pauză), CONTINUE (continuare), GOTO (mergi la), IF...ELSE (dacă...atunci) etc.

Cursul Administrarea SQL Server

4. Ce sunt tranzacțiile și ce este online transaction processing (OLTP)?

Tranzacția este un șir de afirmații T-SQL care se execută ca tot sau nimic. Tranzacțiile sunt foarte importante, deoarece asigură consistența bazelor de date, astfel încât nu se poate ajunge la o introducere înjumătățită a datelor în bază; de exemplu, dacă există un tabel de calcul și tabelul conectat al elementului din cont, la introducerea datelor despre cont, atunci trebuie să se introducă datele pentru contul în sine și pentru toate elementele contului. 

Dacă s-ar ajunge la o eroare la introducerea unui element în cont, ar trebui să se șteargă toate elementele și datele din cont, adică nu poate fi trecut tot fără erori, nu trebuie scris nimic. La fel este și cu ștergerea datelor: fie va fi șters tot, fie nu trebuie șters nimic. Online transaction processing (OLTP) este procesul folosit de bazele de date relaționale pentru asigurarea tranzacțiilor și, de aceea, aceste date se numesc și baze de date OLTP. 

5. Ce sunt bazele de date data warehouse?

Data warehouse este o bază de date foarte mare, care conține, de obicei, date istorice, nu date curente de tranzacționare. De exemplu, unele organizații pot folosi și baza de date OLTP pentru procesarea și salvarea tranzacțiilor din lunile și anii precedenți. Organizațiile pot folosi aceste date istorice fie pentru arhiva de date care trebuie păstrate conform legii, precum tranzacții monetare în bănci, fie pentru analiza performanțelor de afaceri pentru planificarea viitoarelor strategii. 

În data warehouse, activitățile de tranzacționare zilnice sunt rare sau nu există. În loc de inserarea a câte unui rând de date, cum este cazul în bazele de date OLTP, de obicei datele se introduc în data warehouse, și asta de cele mai multe ori în intervalul de timp determinat cu exactitate, o dată pe săptămână sau o dată pe lună. De aceea, la crearea tabelului și a relațiilor în data warehouse, acestea se optimizează pentru performanțele citirii în loc de executarea operațiilor de tranzacție.

6. Ce limitări există în SQL Server și cum se folosesc?

La baze de date, este important să se asigure că doar datele corecte se pot introduce în câmpuri determinate cu exactitate, care formează intersecția rândurilor, care sunt datele în sine, și a coloanelor, care determină specificul datei. Primul tip de limitare este tipul de dată care a fost introdusă într-o anumită coloană. 

Tipurile de date pot fi șiruri de caractere (stringuri), care pot conține de la unul la mai multe caractere (n), apoi date numerice, care din nou pot fi un număr întreg sau zecimal, dar există și tipuri de date speciale pentru introducerea valorilor de dată și date despre timp; de asemenea, există și tipul de dată care are doar două valori, respectiv ADEVĂRAT și FALS; la tipul de dată se setează și limitări suplimentare, precum valoare obligatorie, așadar, câmpul nu poate fi gol; trebuie o valoare unică în coloană, pentru ca fiecare rând de date să se definească fără ambiguitate.

7. Cum se fac copiile de rezervă ale bazelor de date și recuperarea lor în SQL Server?

SQL Server are baze de date de sistem, care sunt necesare pentru lucru, și baze de date de utilizator, în care utilizatorii își salvează datele. SQL Server are posibilitatea de a gestiona individual fiecare bază de date, indiferent dacă este de sistem sau de utilizator. Unele baze de date de sistem au un mod specific de realizare a propriilor copii de rezervă și a recuperării lor, în timp ce bazele de date de utilizator sunt standardizate. 

SQL Server sprijină realizarea unui backup plin și diferențial, precum și a log-urilor de backup și a unui șir de log-uri. În ceea ce privește recuperarea, se poate face în mai multe moduri: se pot recupera baze de date avariate, se poate înlocui baza de date cu o bază din backup și recuperarea să se facă pe o altă locație. Se poate face și recuperarea log-urilor, precum și a părților din baza de date, în funcție de structură. Dacă baza de date are mai multe grupuri de fișier, se poate face și recuperarea grupurilor de fișiere individuale.

Planul și programa cursului:

Modulul 1 – Introducere în SQL Server și conceptele bazelor de date 

 1. Designul bazei de date și a tabelului; integritatea datelor
 2. Normalizarea datelor, arhitectura
 3. Bazele SQL Server și tipurile de date 

Modulul 2 – Bazele de sistem, lucrul cu bazele și cu tabelele 

 1. Bazele de date de sistem și comenzile DDL, DCL și DML
 2. Crearea și schimbarea bazelor de date
 3. Utilizatorii în SQL Server 2019, interzicerea lucrului și aprobarea permisiunilor
 4. Crearea tabelelor și a vederilor (Views) și gestionarea lor
 5. Proceduri încrucișate, triggers și funcții 

Modulul 3 – Comenzi T-SQL și lucrul cu bazele de date existente 

 1. Comanda  SELECT și clauzele FROM și WHERE; utilizarea funcțiilor în T-SQL
 2. Interogări tabelare multiple cu ajutorul operatorilor UNION, EXCEPT, INTERSECT și JOIN, subinterogări și CTE
 3. Organizarea datelor și funcțiile de clasificare 

Modulul 4 – Gestionarea datelor din tabele 

 1. Introducerea datelor în tabele
 2. Ștergerea datelor și îmbinarea datelor în tabele 

Modulul  5 – Optimizarea lucrului cu bazele de date 

 1. Limitările (constraints) în T-SQL și tranzacțiile
 2. SQL Server 2019 In-Memory OLTP și indexuri
 3. Data warehouse și alte tipuri de baze de date 

Modulul 6 – Administrare SQL Server

 1. Backup-ul bazelor de date și a log-urilor de tranzacții
 2. Recuperarea bazelor de date
 3. Monitorizarea SQL Server 

Competențe 

1. Introducere în SQL Server și concepte de baze de date 

 • Cunoașterea instalării SQL Server
 • Înțelegerea proiectării bazelor de date relaționale
 • Înțelegerea diferitor tipuri de date 

2.  Baze de sistem, lucrul cu bazele și cu tabelele

 • Înțelegerea conceptului de baze de date și tabele
 • Capacitatea de a crea baze de date și tabele
 • Capacitatea de a modifica baze de date și tabele 

3. Comenzile T-SQL și lucrul cu datele existente în baze 

 • Capacitatea de a lucra cu datele din baza de date
 • Capacitatea de a utiliza diferite tipuri de combinații a tabelelor pentru obținerea datelor căutate 

4. Gestionarea datelor în tabele 

 • Cunoașterea lucrului cu tabele
 • Capacitatea de a introduce date în tabele și de a le șterge

5. Optimizarea lucrului cu bazele de date

 • Înțelegerea optimizării bazelor de date
 • Înțelegerea limitării în bazele de date 

6. Administrarea SQL Server 

 • Capacitatea de realizare a copiilor de rezervă și recuperarea bazelor de date în SQL Server
 • Capacitatea de gestionare a instrumentelor SQL Server 

Software-ul și condițiile tehnice necesare 

Pentru o frecventare eficientă a cursului și pentru lucrul practic la exemplele prezentate în curs, participantul are nevoie de un calculator de nivel mediu (CPU cu minim două nuclee, memorie de 8 GB RAM). Este de preferat ca acesta să suporte virtualizarea, precum și ca participantul la curs să aibă posibilitatea de a porni baza de date într-un mediul „clean”. 

Este nevoie de versiunea de instalare SQL Server 2019 Express (se poate descărca gratuit de pe site-ul Microsoft). Pentru a lucra la acest curs, pe SQL Server trebuie să fie instalată baza de date AdventureWorks (care se află în repozitoriul cursului). 

Conoștințe necesare din anumite domenii sau cursuri 

Pentru o monitorizare eficientă a cursului, este nevoie de cunoștințe de bază din domeniul sistemelor de operare la nivel de utilizator și de server. Este de preferat ca participantul să aibă cunoștințe fundamentale de programare și să fie familiarizat cu scrierea și înțelegerea unui cod de programare. 

Perioada de revizuire a cursului 

Cursul trebuie revizuit la trei ani. 

Cursul Database and SQL Administration

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te