Cursul Network Server Services – Servicii de reţea ale serverului

În reţelele de calculatoare, serviciile de reţea reprezintă o aplicaţie care asigură stocarea de date, comunicarea şi multe alte funcţii care sunt, în general, implementate cu ajutorul unui server client sau pe baza modelului de comunicare peer-to-peer.

Acest curs este destinat celor care intenţionează să stăpânească modalităţile de conectare în reţea şi tipurile de reţele, respectiv celor care vor să dobândească toate competenţele necesare care să le permită să se ocupe cu administrarea reţelelor de calculatoare.

Aptitudinile pe care le dobândiţi în cadrul cursului Network Server Services vă vor ajuta să proiectaţi, implementaţi, configuraţi, întreţineţi şi administraţi Windows Server 2012. Dar asta nu este tot, tehnicile pe care le dezvoltaţi vor reprezenta un pas important spre unul dintre cele mai bine plătite domenii în IT - administrarea reţelelor de calculatoare.

Este important să subliniem faptul că acest curs include şi pregătirea pentru susţinerea examenelor MCSA şi MCSE 70-411. Acest lucru înseamnă că cunoştinţele pe care le dobândiţi la aceste cursuri vă vor ajuta să obţineţi unul din cele două certificate de prestigiu: Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE):  Server Infrastructure sau Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012.

Combinaţia de competenţe noi, pe care le dezvoltaţi în timpul frecventării cursului şi obţinerea unuia dintre certificatele menţionate, vă va oferi posibilitatea să fiţi concurenţi pe piaţa muncii. Deci, şansele să vă găsiţi un loc de muncă bine plătit vor fi mult mai mari, iar când  aveţi un job bun, veţi avea tot ceea ce vă trebuie ca să vă valorificați potenţialulul şi să începeţi să vă construiţi o carieră de succes în domeniul IT.

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy:Microsoft Administration şi Network Administration.

Descrierea şi scopul cursului Network Server Services

În acest curs, cursanţii se vor familiariza cu procesul de configurare şi de mentananţă a serviciilor-cheie de infrastructură pentru mediul corporativ Windows Server 2012. Cunoştinţele pe care veţi avea posibilitatea să le dobândiţi în timpul acestui curs, vă vor oferi o imagine de ansamblu a conceptelor de instalare şi mentenanţă a celor mai importante servicii pentru Windows Server 2012.

Veţi învăţa să operaţi cu Active Directory, DNS-ul, politicile de grup, precum şi cu conturile de utilizator şi de servicii. Noile aptitudini pe care le veţi dezvolta vor fi o bază pentru operarea cu serviciile avansate, care vor fi, de asemenea, abordate în cursul Windows Deployment Services, la fel ca şi accesul la distanţă, politicile de reţea, accesul direct, serviciile de actualizare, criptarea şi monitorizarea avansată.

Cursul Network Server Services este conceput pentru a vă oferi într-un mod detaliat toate informaţiile necesare în ceea ce priveşte serviciile şi interconexiunile lor. În plus, prin intermediul serviciilor de reţea veţi învăţa şi formele avansate de tehnologii de comunicare, tipurile moderne de autentificare şi criptare.

Pentru a învăţa cât mai eficient materialele din cadrul cursului şi pentru a dezvolta competenţe noi, întregul material de studiu este împărţit în 10 module tematice. Fiecare modul este conceput astfel încât să vă ofere cunoştinţele necesare pe care le veţi dobândi cu uşurinţă, dar, de asemenea, şi să vă pregătiţi pentru capitolul următor.

Modulele iniţiale se vor baza pe dezvoltarea şi distribuţia sistemului de operare, respectiv pe configurarea şi administrarea sistemului Domain Name. În continuare, în timpul cursului vă aşteaptă lecţiile referitoare la administrarea de Active Directory ale serviciilor de domeniu, precum şi gestionarea conturilor de utilizator şi de servicii.

Apoi, vă veţi familiariza cu  infrastructura politicilor de grup şi cu gestionarea acestora. Pe măsură ce cursul se va apropia de final, veţi învăţa şi să gestionaţi accesul la distanţă şi veţi învăţa la ce se referă noţiunea Network Policy Server. Ultimele două module se vor ocupa cu implementarea procesului de Network Access Protection, respectiv cu serviciile de securitate.

Scopul acestui curs este să familiarizeze toţi cursanţii cu tehnologia modernă a sistemului de operare Microsoft Server, cu un accent special pe serviciile de reţea şi pe interacţiunea lor cu serviciile de bază ale Windows Server-ului 2012, precum şi pe operarea în reţea cu calculatoarele client. Cu alte cuvinte, prin frecventarea acestui curs, veţi învăţa toate inovaţiile şi avantajele Windows Server-ului 2012 şi, ceea ce este cel mai important, veţi învăţa să aplicaţi serviciile prezentate pe proiecte reale.

După finalizarea cu succes a cursului, veţi fi familiarizaţi cu întregul mod de funcţionare a serviciilor de reţea de bază pentru Windows Server 2012, dar veţi putea şi să aplicaţi toate acestea în practică şi să recunoaşteţi în mod corespunzător situaţiile şi momentul în care trebuie să folosiţi serviciile şi tehnologiile care vor răspunde cel mai bine cerinţelor.

Cursul Network Services Server vă va oferi răspunsuri la următoarele întrebări:

1.Ce sunt reţelele de calculatoare?

Reţelele de calculatoare sunt un ansamblu de diverse dispozitive de reţea şi de calculatoare, care sunt conectate reciproc în diferite moduri. În reţeaua de calculatoare se pot găsi dispozitive cum sunt calculatoarele PC standard, calculatoarele server, switch-urile, routerele, telefoanele mobile, tabletele etc. Pentru ca aceste dispozitive să poată comunica reciproc în cadrul reţelei, trebuie să fie conectate într-un anumit mod. 

Aceste conexiuni se realizează prin conectarea (prin cabluri) sau fără fir (wireless). În ciuda faptului că aceste dispozitive trebuie să fie conectate pentru a putea să comunice, comunicarea lor trebuie să fie definită şi organizată de servicii, reguli, politici, proceduri şi protocoale corespunzătoare. Toate acestea împreună alcătuiesc, în general, o reţea de calculatoare.

2. Ce sunt serviciile de reţea ale serverului?

Serviciile de reţea ale serverului sunt, să spunem aşa, servicii pe care serverul sau mai multe servere le oferă celorlalţi membri ai reţelei de calculatoare. De la an la an, numărul, natura şi tipul de servicii care sunt disponibile prin intermediul reţelei de calculatoare, este în continuă creştere. Creşterea numărului de servicii este de obicei cauzată de creşterea şi de unele nevoi tot mai mari ale clienţilor contemporani în mediul de afaceri. 

Deci, astăzi, într-o reţea de calculatoare standard, avem servicii pe server, care sunt destinate: administrării resurselor şi obiectelor din reţeaua de calculator (Active Directory - AD), rezolvării numelor şi a domeniilor (DNS), implementării şi deploying-ului sistemelor de operare pe calculatoarele client în reţea (WDS ), definirii regulilor de funcţionare a calculatoarelor client (politicile de grup), administrării accesului pentru clienţii la distanţă (Remote Access) etc.

3. Care este rolul serviciului Active Directory?

Utilizând serviciul Active Directory Domain Services (AD DS), se poate stabili o infrastructură fiabilă, sigură şi destul de uşor de administrat pentru utilizatorii reţelei, care are suport şi pentru utilizarea tuturor aplicaţiilor, care pentru funcţionarea lor necesită prezenţa serviciilor Active Directory. Baza de date AD conţine informaţii despre identitatea utilizatorilor, calculatoare, grupuri, servicii, precum şi despre toate resursele din reţea. 

Controlerul de domeniu pentru Active Directory deţine şi serviciul pentru autentificarea conturilor de utilizator şi de calculator, atunci când aceştia se conectează la domeniu. Active Directory salvează toate informaţiile despre entităţile existente în domeniu, motiv pentru care utilizatorii şi computerele trebuie să contacteze controlerul de domeniu atunci când îşi încep activitatea în reţea. Active Directory este format atât din componente fizice, cât şi din componente logice.

Cursul Network Server Services

4. La ce se foloseşte Domain Name System (DNS)?

Domain Name System (DNS) este unul dintre cele mai importante servicii care pot fi executate şi instalate ca un rol pe Windows Server 2012. Un număr mare de alte servicii pe server depind de rolul şi de funcţionarea DNS-ului. Cu alte cuvinte, ca o precondiţie pentru instalarea şi funcţionarea rolurilor trebuie să fie instalat şi configurat corect DNS-ul. 

Rolul sistemului DNS este rezolvarea, adică traducerea denumirii dispozitivelor care funcţionează în reţea, ca parte a Active Directory sau pe internet. Traducerea se realizează, în primul rând, în formă alfanumerică (uşor de înţeles pentru om) şi într-o adresă IP (pe care o înţelege calculatorul). Pe baza rolului său principal, DNS permite utilizatorilor să localizeze un anumit host sau domeniu specific din reţea/internet şi, astfel, să stabilească comunicarea cu el.

5. Cum se administrează conturile de utilizator, de calculator şi de servicii?

Active Directory Users and Computers şi Active Directory Administrative Center reprezintă console de administrare, respectiv o interfaţă utilizator grafică (GUI) pentru crearea unuia sau a mai multor conturi de utilizator. Deşi mediul grafic al acestor instrumente oferă o navigare uşoară, crearea sau editarea setărilor unui număr mare de conturi de utilizator, în acest caz, poate fi o problemă majoră. 

Comma-Separated Values (CSV) Data Exchange este un instrument care este utilizat în linia de comandă şi care serveşte pentru importarea sau exportarea obiectelor Active Directory în/din fişierul text, al cărui conţinut este separat prin virgule. Prin importarea obiectelor se pot crea şi conturi, în caz că acestea nu există. Pentru importarea sau exportarea obiectelor în Active Directory se poate utiliza LDAP Interchange Format (LDIF). Acesta este un format de fişier standard pe care îl puteţi utiliza pentru stocarea informaţiilor şi pentru aplicarea comenzilor Batch asupra structurilor Active Directory care corespund standardelor LDAP. Pentru a opera cu fişierul CSV, având ca scop importarea obiectelor în Active Directory, puteţi utiliza modulul Active Directory pentru Windows PowerShell.

6. Ce sunt politicile de grup?

Politicile de grup reprezintă una dintre cele mai importante funcţionalităţi suplimentare în cadrul sistemului de operare Windows Server. Politicile de grup se folosesc pentru gestionarea componentelor care sunt stocate în Active Directory, pe controlerul de domeniu, dar, de asemenea, şi pentru gestionarea componentelor găsite pe fiecare calculator server şi client. Aceste politici vă oferă posibilitatea să gestionaţi toate setările în domeniul Active Directory. 

Utilizarea politicilor de grup simplifică administrarea mediului de reţea, oferind administratorului de sistem capacitatea de control centralizat asupra drepturilor şi privilegiilor pe care le au calculatoarele şi utilizatorii. Având în vedere faptul că acest instrument oferă posibilitatea de aplicare la diverse niveluri, de la calculatoarele locale până la subgrupuri în domeniu, domeniul propriu-zis şi grupul de domenii oferă posibilitatea de direcţionare precisă a fiecăruia dintre segmentele menţionate şi aplicarea politicilor setate şi definite.

7. Cum se realizează accesul la distanţă?

În ultimii ani, adică în aproximativ ultimii zece ani, există o nevoie tot mai mare pentru administratorii de sistem care sunt familiarizaţi cu tehnologiile care permit utilizatorilor de la distanţă să se conecteze la infrastructura de reţea corporativă. Aceste tehnologii includ reţele private virtuale (Virtual Private Networks- VPN) şi accesul direct (Direct Access) – serviciile prezente începând cu Windows 7, continuând cu Windows 8  şi până la sistemele de operare Windows 10. 

Conexiunile Remote Access VPN oferă utilizatorilor care operează în afara reţelei corporative (de exemplu, dintr-un alt oraş, de la domiciliu sau la alte locaţii la distanţă), posibilitatea să stabilească comunicarea cu serverul de bază în reţeaua privată a companiei, prin infrastructura reţelei publice (cum ar fi internetul). DirectAccess pe Windows Server permite accesul la distanţă continuu la resursele intranet, fără a fi nevoie de stabilirea unei conexiuni VPN din partea utilizatorului. Accesul direct permite, de asemenea, conexiunea continuă la resursele de aplicaţii, atât pentru utilizatorii interni, cât şi pentru cei la distanţă.

Planul şi programa cursului:

1.Dezvoltarea şi distribuţia sistemelor de operare

 • Introducere în Windows Deployment Services
 • Instalarea şi configurarea WDS-ului
 • Operarea cu fişierele Image

2. Configurarea şi administrarea Domain Name System

 • Domain Name System - bazele şi instalarea
 • Configurarea DNS
 • Zonele DNS
 • Operarea cu zonele DNS
 • Gestionarea opţiunilor DNS

3. Administrarea Serviciul Active Directory Domain

 • Bazele AD DS-ului
 • Administrarea AD DS-ului
 • Rolurile Operations Master, backup-ul şi restaurarea AD-ului
 • Implementarea controlerului de domeniu Read-only
 • Administrarea bazelor de date ale AD DS-ului
 • Implementarea controlerului de domeniu virtual

4. Administrarea conturilor de utilizator şi de servicii

 • Administrarea conturilor de utilizator
 • Configurarea politicilor conturilor de utilizator
 • Configurarea conturilor de servicii administrate

5. Infrastructura politicilor de grup

 • Introducere în politicile de grup
 • Crearea şi administrarea GPO-ului
 • Domeniul de aplicare, procesarea şi moştenirea GPO-ului
 • Filtre, Loopback, conexiuni lente şi sisteme deconectate
 • Soluţionarea problemelor în aplicarea politicilor de grup

6. Administrarea profilului de utilizator folosind politicile de grup

 • Politicile pentru Administrative Template
 • Redirecţionarea folderelor şi aplicarea scripturilor
 • Setarea preferinţelor politicilor de grup şi administrarea software-ului utilizând politicile de grup

7. Administrarea accesului la distanţă şi soluţionarea problemelor

 • Configurarea accesului la distanţă
 • Conexiunile VPN
 • Politicile de reţea
 • Rutarea şi accesul la distanţă - soluţionarea problemelor
 • Configurarea accesului direct (DirectAccess)
 • Moduri de funcţionare a accesului direct şi precondiţii pentru implementare

8. Network Policy Server

 • Instalarea şi setarea Network Policy Setup Server
 • Setarea clienţilor şi a serverului RADIUS 
 • Metode de autentificare a Serviciului Network Policy
 • Network Policy Server – monitorizarea şi depanarea erorilor

9. Implementarea Network Access Protection-ului

 • Network Access Protection - elementele de bază
 • Procesele  NAP Enforcement
 • Setarea NAP-ului
 • Monitorizarea şi soluţionarea problemelor în NAP

10. Servicii de securitate

 • Servicii de actualizare
 • Criptarea sistemului de fişiere (File System) şi auditul avansat

Cursul Network Server Services – Servicii de reţea ale serverului

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici.

Înregistrarea pentru generaţia 2017/18. se face aici

Pentru a afla totul despre înscriere, click aici.