Curs Java Core Programming

Java face parte din limbajele de programare cu mai multe scopuri, ale căror principale caracteristici sunt portabilitatea, orientarea pe obiecte, credibilitatea şi ce este important pentru toţi cursanţii acestui curs, simplitatea. De asemenea, o caracteristică foarte importantă pentru Java este şi că acest limbaj de programare nu este strict legat de un sistem de operare, şi nici de un tip de aplicaţie, aşadar, codul său se poate aplica şi executa pe majoritatea dispozitivelor. 

Prima versiune a acestui program a apărut încă din anul 1991, cu denumirea de Oak. Patru ani mai târziu, datorită necesităţii unui limbaj de platformă independent, Oak este îmbunătăţit şi primeşte numele de Java, nume care a rezistat până în zilele noastre. Având în vedere că în acel moment a început şi dezvoltarea intensivă a World Wide Web-ului, toate acestea au influenţat în mare măsură dezvoltarea continuă şi poziţionarea lui Java ca un nou limbaj de programare. Cu alte cuvinte, cel mai responsabil de imensul succes realizat de Java se consideră a fi internetul. 

Pentru toţi cursanţii acestui curs este important de evidenţiat că Java moşteneşte sintaxa din limbajul de programare C, iar modelul obiectual este adaptat din limbajul C++. Asta înseamnă că, învăţând Java, veţi obţine o imagine completă despre cum funcţionează şi aceste două limbaje de programare. Datorită moştenirii menţionate, Java a devenit un mediu de programare puternic, consistent, care a luat tot ce a fost mai bun din trecut, dar a adăugat noi posibilităţi solicitate de către mediul online modern.

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: Java DevelopmentSoftware Development şi Android Mobile Development.

Descrierea și scopul cursului Core Java Programming

Cursul Core Java Programming este dedicat studiului bazelor limbajului Java. Java este unul dintre cele mai populare limbaje din prezent, a cărui principală caracteristică este independența de platformă. Practic, asta înseamnă că programele Java se pot executa pe foarte multe dispozitive diferite. De aceea, nu este de mirare că în prezent programele Java pot rula pe mai mult de un miliard de calculatoare și 3 miliarde de telefoane smart. De asemenea, toate cititoarele de discuri Blu-ray se livrează cu Java, deoarece acest limbaj este baza pentru conținutul interactiv de pe acest tip de media. O utilizare semnificativă a limbajului Java în prezent este și domeniul cardurilor inteligente, unde tehnologia Java Cards conduce peste 5 miliarde de astfel de dispozitive. 

La cursul Core Java Programming, participanții au posibilitatea de a se familiariza cu structura lexicală și cu regulile de scriere a codului Java. Pot învăța ce sunt variabilele și cum se prezintă diferite tipuri de date în limbajul Java. O atenție deosebită este dedicată și procedurilor pentru efectuarea operațiilor asupra datelor. La final, toate acestea le permit cursanților să-și scrie primele programe Java. 

Java este unul din limbajele orientate pe obiecte, așadar, noțiunile de obiecte și clase ocupă un rol foarte important în acest limbaj. De aceea, cursul Core Java Programming se ocupă cu clase și obiecte, așadar, cursanții vor învăța să le creeze singuri, dar și să folosească clase și funcționalități care sunt încorporate în limbaj. 

Un domeniul foarte important pentru fiecare limbaj de programare este și controlul fluxului, așadar, în cadrul cursului Core Java Programming participanții se familiarizează, prin intermediul câtorva lecții, cu principalele modalități de control al fluxului de executare a programelor Java. 

La final, pentru a se asigura crearea unui cod funcțional și utilizabil, cursul Core Java Programming tratează și conceptele de detectare și procesare a erorilor în programele Java. În cadrul cursului se folosește unul dintre cele mai populare și mai folosite domenii de dezvoltare destinate programării Java – IntelliJ IDEA. Acest mediu este deseori cea mai frecventă alegere a profesioniștilor, așadar, încă de la început, cursanții au ocazia să se pregătească pentru un mediu de producție real, cu care se pot întâlni la primul job.  

Scopul cursului este de a introduce cursanții în lumea programării prin studierea postulatelor fundamentale ale limbajului Java. De asemenea, pregătește cursanții să scrie în mod independent cod Java funcțional și corect din punct de vedere sintactic.

Cursul Core Java Programming este exact pentru voi

Cursul Core Java Programming vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce este Java?

Java este unul dintre cele mai populare limbaje de programare din prezent. Cea mai importantă caracteristică a limbajului de programare Java este portabilitatea, care permite ca programele Java să se execute pe foarte multe dispozitive diferite. Se estimează că în prezent sunt peste un miliard de astfel de dispozitive. Java se execută pe calculatoare, tablete, telefoane, televizoare, cititoare Blu-ray, console pentru jocurile video și multe alte tipuri de dispozitive. 

De fapt, pe lângă faptul că este un limbaj de programare, Java este și o platformă pentru pornirea programelor care sunt scrise în limbajul Java sau în alte limbaje de programare similare (de ex. Groovy, Jython, Kotlin, Scala, Clojure...). Spre deosebire de platformele fizice, alcătuite din procesoare și sisteme de operare, platforma Java are un tip de procesor software care este responsabil pentru executarea programelor Java. Cursul Core Java Programming abordează în detaliu noțiunea de Java ca și limbaj, dar și ca platformă pentru executare. 

2. Cum arată structura lexicală de bază a limbajului Java?

Structura lexicală a unui limbaj de programare prezintă un set de reguli de bază care dictează modul în care se scrie codul de programare. Structura lexicală se referă la reguli de scriere, respectiv la sintaxă, dar și la modul în care se combină și se structurează diferite expresii de limbaj pentru a se obține efectul dorit. La fel ca majoritatea limbajelor moderne, și Java împrumută de la limbajele C și C++ cea mai mare parte a structurii lexicale. 

Cursul Core Java Programming se ocupă în detaliu de structura lexicală a limbajului Java. Astfel, cursanții se vor putea familiariza cu comenzile, blocurile și diferitele elemente din care sunt alcătuite: caractere pentru executarea liniilor, a locurilor goale, cuvinte-cheie, identificatori, literali (valori), operatori, comentarii…

3. Ce sunt clasele și obiectele?

Java este un limbaj de programare orientat pe obiecte. Practic, asta înseamnă că clasele și obiectele sunt figura sa centrală. Obiectele sunt un mod de prezentare a datelor în programul Java după modelul noțiunilor din lumea reală. De exemplu, dacă vrem să prezentăm date despre studenți în programul Java, fiecare student ar reprezenta un obiect în programul nostru. Conform aceluiași principiu, dacă am vrea să prezentăm în programul personal date de la mașini diferite, fiecare mașină în parte ar fi un obiect. De aceea, se poate spune și că obiectul este o instanță, respectiv un exemplu de ceva. Cursul Core Java Programming se ocupă în detaliu cu noțiunile de clase și obiecte, precum și de toate noțiunile care sunt legate cu ele – pachete, proprietăți, metode, constructori, moșternire, redefinire…

Core Java Programming

4. Ce sunt metodele?

Crearea de funcționalități este o caracteristică de bază a aproape fiecărui limbaj de programare și, prin urmare, programarea nu poate fi imaginată fără utilizarea funcțiilor. Desigur, nici Java nu face excepție. În limbajul de programare Java, funcțiile există exclusiv în clase, de aceea se numesc metode. 

Metoda este un bloc de cod special, responsabil pentru executarea unei anumite logici. Astfel, se poate spune că metodele sunt un mod de grupare a mai multor comenzi ale codului de program într-o unitate logică și funcțională. Totuși, metodele au și numeroase caracteristici suplimentare care trebuie obligatoriu înțelese pentru a gestiona cu succes acest element de programare important. Toate aceste caracteristici sunt discutate în cursul Core Java Programming. 

5. Cum se obține controlul fluxului în limbajul Java?

Executarea codului Java se face de la stânga la dreapta, astfel încât afirmații scrise (comenzile) se execută pe rând, una după alta. Astfel, se poate spune că executarea implicită a codului Java este liniară. Totuși, această liniaritate se poate influența și cu diferite abordări pentru controlul fluxului. 

La fel ca majoritatea limbajelor de programare, și Java permite crearea câtorva construcții de limbaj pentru controlul fluxului. Astfel, fluxul de execuție se poate controla cu o executare condițională, respectiv prin ramificarea sau utilizarea diferitor tipuri de bucle. 

În cadrul cursului Core Java Programming, cursanții vor avea posibilitatea să se familiarizeze cu câteva comenzi pentru obținerea executării condiționale, dar și cu câteva bucle diferite. La final, cursul Core Java Programming abordează și procedurile pentru definirea blocurilor specifice de cod care se activează în cazul apariției erorilor, ca un alt mod de control al fluxului. 

6. Ce sunt șirurile?

Aproape toate limbajele de programare cunosc noțiunea de șiruri, așadar, nici Java nu face excepție. Șirurile permit plasarea unui număr mai mare de elemente într-o variabilă. Acestea sunt foarte importante pentru prezentarea unei cantități mari de date, care vin în general dintr-un depozit. De aceea, șirurile sunt o noțiune foarte importantă, căreia i se acordată o atenție deosebită în cursul Core Java Programming. În limbajul Java, șirurile sunt un tip de obiecte. Acestea sunt statice, respectiv fixe, ceea ce înseamnă că au o lungime stabilită în avans. 

Lungimea lor nu se poate schimba la executarea programului. De asemenea, nici tipurile de date care se stochează în șiruri nu sunt fixe, așadar, într-un șir se pot stoca valori de același tip. Astfel, într-un șir se poate găsi un set de numere, în altul un set de date textuale, iar în al treilea șir un set de valori logice. Șirurile sunt o noțiune de programare foarte importantă, prin urmare, în cursul Core Java Programming sunt abordate numeroase aspecte privind lucrul cu datele. 

7. Cum se detectează și cum se procesează erorile în limbajul Java?

Erorile sunt parte componentă a aproape fiecărui produs software. Este foarte greu de găsit un program mai complex fără o eroare care poate apărea în anumite situații. De aceea, scrierea unui limbaj de programare este doar o parte din profesia de programare. Asigurarea funcționării corecte a programului este la fel de importantă ca scrierea în sine a unui cod. De aceea, programarea este întotdeauna însoțită de procesele de detectare, depanare și procesare a erorilor. 

Procesul de găsire și rezolvare a erorilor se mai numește și debugging. În cursul Core Java Debugging se acordă o atenție deosebită acestei noțiuni, așadar, cursanții se pot familiariza bine cu principiile de bază pentru detectarea și depanarea erorilor. 

Apariția unei erori la executarea programului Java este urmată de crearea unei noțiuni foarte importante, și anume excepție (exception). Cu alte cuvinte, la apariția unei erori în timpul executării programului, mediul executiv Java creează un obiect numit excepție, obiect care se folosește pentru a reprezenta eroarea la care s-a ajuns. Gestionarea corectă a acestor obiecte este un alt segment important de procesare a erorilor, la care se acordă o atenție deosebită în cursul Core Java Programming. 

Planul și programa cursului

Modulul 1 – Lumea programării 

 • Introducere în programare
 • Algoritmi
 • Rezolvarea problemelor în programarea pe calculator

Modulul 2 – Familiarizarea cu Java și cu mediul 

 • Introducere în Java
 • Scrierea primului program Java
 • IntelliJ IDEA
 • Introducere în sintaxa limbajului Java

Modulul 3 – Tipuri de date și operatori 

 • Tipuri de date
 • Variabile
 • Operatori

Modulul 4 – Controlul fluxului 

 • If, else if, else
 • Switch
 • For, while, do while

Modulul 5 – Programare orientată pe obiecte 

 • Clase și obiecte
 • Pachete
 • Proprietăți și metode
 • Postulatele POO

Modulul 6 – Numere, text și șiruri 

 • Șiruri
 • Numere
 • Text 

Modulul 7 – Detectarea și procesarea erorilor

 • Erori și excepții software
 • Debug

Curs Java Core Programming

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te