Sărbătorim SysAdmin Day: Reducere de peste 605€ pentru toți viitori administratori
Curs de web developer. Invață practic să creezi aplicații web. Microsoft.NET. Visual Basic.

Microsoft Web Development – Curs dezvoltare Web

Microsoft Web Development Program
Tip de studiu:
Online
Durata cursului:
2 semestre
Ore de studiu:
248
Diplome și Certificări:
Microsoft Technology Associate:
MTA: Developer
Microsoft Certified Solutions Associate:
MCSA: Web Applications
Cambridge International A&AS Level Computer Science
LINK Academy Certified Developer for Microsoft Web Technologies
LINK English
LINK German
ÎNSCRIEȚI-VĂ

Programa Microsoft Web Development cuprinde domeniile necesare pentru dobândirea abilităţilor de dezvoltare a aplicaţiilor şi a site-urilor Web profesioniste, cu ajutorul bazelor de date. Acoperă toate domeniile cheie ale tehnologiei .NET, precum şi un şir de tehnologii standard, necesare pentru producerea site-urilor Web contemporane.

Pe parcursul acestei programe, cursanţii vor folosi mediul de dezvoltare Microsoft Visual Studio, Microsoft SQL Server, fiind incluse de asemenea şi limbajele de programare C#, SQL, HTML şi XML.

Programa de studiu are ca obiectiv specializarea dumneavastră în producerea independentă a aplicaţiilor Web complexe pe platforma Microsoft.NET, aşa cum sunt: Content Management System (CMS), Web Commerce, forumuri, bloguri şi altele.

Creaţi aplicaţii Web

În cadrul programei Microsoft Web Development vă veţi familiariza cu bazele HTML, precum şi cu bazele programării Web prin tehnologia ASP.NET. Veţi elabora tehnicile pentru producerea site-urilor Web dinamice şi tehnicile pentru producerea aplicaţiilor Web, precum şi tehnicile pentru comunicarea asincronă dintre client şi server (AJAX). Veţi dobândi cunoştinţe care vă vor permite crearea independentă a aplicaţiilor Web bazate pe MVC Framework.

Proiectaţi propria bază de date SQL

Aveţi posibilitatea să dobândiţi cunoştinţe din domeniul limbajului SQL care subînţeleg definirea, utilizarea şi controlul bazelor de date relaţionale. Proiectând baze de date SQL, veţi învăţa cum să întreţineţi şi să administraţi serverul SQL.

Creaţi servicii Windows şi Web

Prin tehnologia Windows Communication Foundation veţi învăţa să creaţi servicii Windows şi Web aşa cum vă doriţi dvs. Veţi fi familiarizaţi cu noţiunile caracteristice acestor servere, lucru care vă va permite să creaţi şi să modificaţi în mod independent serverele respective.

Învăţaţi tehnologia Cloud şi proiectaţi aplicaţii Azure

Veţi cunoaşte noţiunile de bază despre Cloud computing şi veţi avea ocazia de a învăţa să lucraţi cu tehnologiile Microsoft Cloud. Veţi învăţa cum să proiectaţi, publicaţi şi urmăriţi aplicaţii .NET în sistemul de operare Azure.

Programul are drept scop să vă pregătească pentru scrierea, mentenanţa şi proiectarea de aplicaţii web care vor prezenta în viitor baza software-ului de aplicaţii, accesibilă tuturor utilizatorilor de internet. Cunoştinţele asimilate aici vă vor aduce câştiguri mari de acum încolo.

Microsoft Web Development - planul şi programa

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 ITP Introduction to Programming in C# 24
2 AP Advanced Programming in C# 20
3 HJC Programming HTML5 with JavaScript and CSS3 24
4 SQL SQL Programming and Administration 32
5 MWD Introduction to Microsoft Web Development** 32
6 EL1/GL1 English Language 1 / German Language A1* online

II HALF

No. Code Class No. of classes
7 SWE Software Engineering 12
8 MDA Microsoft Data Access 32
9 WAD Web Application Development – ASP.NET MVC  44
10 MWS Microsoft Web Services 24
11 BT Blockchain Technologies 4
12 CCS Cambridge Computer Science** online
13 EL2/GL2 English Language 2 / German Language A2* online
14 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Cursanții aleg care limbă vor să studieze și pe baza aceasta frecventează unul din cele două cursuri.
** Materie opţională.
*** Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage pot fi parcurse doar de către cursanţii care au absolvit English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Microsoft Web Development: Personal Development ProgramÎn cadrul școlarizării la programul Microsoft Web Development primiți gratuit și pachetul unic de abilități profesionale - Personal Development Program, care vă va asigura progresul în carieră și vă va deosebi ca lider printre experții în munca voastră. Vezi detalii despre acest program educațional și planul de desfășurare.
 

Acest program cuprinde 14 materii

1. Introduction to Programming in C#
Acest curs studiază sintaxa şi metodologia programului C# în cadrul mediului .NET Framework. De asemenea, se ocupă de modelul obiectual al platformei .NET framework. Obiectivul acestui curs este familiarizarea cu conceptele generale ale programării şi ale limbajului C#.

1. Advanced Programming in C#
Obiectivul cursului Advanced Programming in C# este de a vă pregăti pentru utilizarea unor concepte avansate de programare C #. Cursul se ocupă şi de colecții, precum și de diferite forme de tipuri generice de date.

2. Programming HTML5 with JavaScript and CSS3
Cursul abordează tehnologiile HTML5, CSS3 şi JavaScript, care reprezintă baza pentru dezvoltarea aplicaţiilor Web şi Store Microsoft. De asemenea, cursanţii vor învăţa cum să implementeze şi să manipuleze structura unui document HTML şi obiectele acestuia. Cursul prezintă şi modalitățile limbajul se poate folosi limbajul CSS pentru stilizarea şi selectarea elementelor, dar şi pentru crearea interfeţei utilizator animate şi adaptabile. La final, cursul abordează bazele limbajului JavaScript, precum şi utilizarea sa pentru manipularea structurii şi datelor documentului HTML.

3. SQL Programming and Administration
Însuşirea limbajului SQL (Structured Query Language), limbajul relaţional interogativ standard, care permite definirea, utilizarea şi controlul datelor din baza de date relaţională. De asemenea, acest curs cuprinde proiectarea bazei de date SQL Server, întreţinerea şi administrarea serverului SQL.

4. Introduction to Microsoft Web Development
Cursul cuprinde aspectele de bază privind dezvoltarea aplicaţiilor web folosind tehnologiile Microsoft, cu accent pe utilizarea tehnologiei ASP.NET Web Forms. În curs sunt abordate tehnicile pentru crearea şi configurarea aplicaţiilor web moderne care manipulează datele.

5. English Language 1 / German Language A1
La cursul English Language 1, mai întâi veți da un test pentru evaluarea cunoștințelor curente de limba engleză și, pe baza rezultatului obținut, vi se va aloca unul dintre cele 5 niveluri ale materiei (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate), care vă va ajuta la perfecționarea cunoștințelor, la asimilarea unui spectru de funcții ale acestei limbi în formă scrisă și orală și la îmbunătățirea înțelegerii și a utilizării acesteia.

Cursanții pot opta și pentru cursul de Limba germană A1, care este un nivel începător de învățare a limbii germane și al cărui scop este ca participanții să se descurce în comunicarea de zi cu zi.

6. Software Engineering
Reprezintă designul, dezvoltarea, administrarea şi documentarea software, aplicând tehnologia stiinţei informatice, tehnicile managementului de proiect, ingineria, designul şi alte discipline. Se mai poate defini şi ca dezvoltarea, administrarea şi întreţinerea software-ului într-un mod sistematic şi controlat, având metodologia şi planurile clar definite.

7. Microsoft Data Access
În curs sunt prezentate principalele tehnici de lucru cu date folosind tehnologiile Microsoft. În acest fel sunt abordate bazele ADO.NET ale cadrului pentru lucru cu datele în mediu conectat sau deconectat la internet. În curs este explicată şi folosirea limbajului specializat care permite o verificare uşoară a datelor în diferite forme – LINQ. Noţiunii de mapare obiectual-relaţională îi este dedicată o parte semnificativă, iar un accent special se pune pe folosirea tehnologiei Entity Framework. Deci, cursanţii vor învăţa cum se manipulează datele aplicând tehnologia eF, ce este accesul Code First, dar şi care sunt tehnicile avansate pentru lucru cu datele.

8. Web Application Development – ASP.NET MVC
Cursul acoperă aspectele de bază şi avansate de dezvoltare a aplicaţiilor web folosind tehnologiile Microsoft ASP.NET MVC. Pe lângă noţiunile de bază MVC ale cadrului software, cursul abordează noţiuni precum securitatea, rutarea, localizarea, punerea în cache şi programarea client. Astfel, cursanţii se familiarizează cu tehnicile necesare pentru crearea şi configurarea aplicaţiilor web de securitate, moderne, care manipulează datele.

9. Microsoft Web Services
Cursul Microsoft Web Services se ocupă cu dezvoltarea aplicaţiilor orientate pe servicii folosind arhitectura SOAP. Cursanţii vor învăţa cum se creează aplicaţii distribuite, care se execută pe mai multe calculatoare diferite, dar şi pe platformă. Cursul abordează tehnologia Windows Communication Foundation pentru crearea serviciului după protocolul SOAP. Materia cursului cuprinde crearea serviciului WCF, diferite tehnici pentru găzduirea şi consumarea lui, precum şi un ghid complet pentru configurare.

10. Blockchain Technologies
La acest curs, participanții dobândesc cunoștințe de bază din domeniul Blockchain Technologies, se familiarizează cu noțiunea și cu tipurile de criptovalute, cu rolul și semnificația acestui concept în economia modernă și cu perspectivele și tendințele ei de dezvoltare. De asemenea, participanții vor avea ocazia de a se familiariza cu Blockchain Security, Blockchain Arhitecture și cu posibilitatea de aplicare a acestei tehnologii în proprietatea proiectului start-up.

11. Cambridge Computer Science
Cursul a fost gândit şi conceput  ca să ne familiarizeze în mod corect cu diferite tehnologii de calculator susţinute de Cambridge University. Este împărţit în module şi unităţi care abordează teme începând cu afișarea cifrelor, a conținutului multimedia, a diferitor tipuri de software și terminând cu hardware-ul. Partea de hardware este legată de arhitectura şi de funcţionarea procesorului. În continuarea cursului se abordează securitatea şi protecţia datelor, iar în ultima parte structura datelor şi a algoritmilor.  

12. English Language 2 / German Language A2
Pe baza programului frecventat în cadrul cursului English Language 1, la cursul English Language 2 puteți trece la nivelul următor de cunoștințe (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate), perfecționându-vă astfel cunoștințele de limba engleză.

Cursul de limba germană pentru nivelul A2 este conceput pentru a dobândi cunoștințele necesare de gramatică prevăzute pentru această etapă de învățare a limbii, pentru a vă îmbogățiți vocabularul pentru comunicarea de zi cu zi, precum și pentru a vă putea exprima părerea cu privire la teme sociale zilnice.

13. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage nu sunt incluse în programa obișnuită. Cursanţii aleg pe care dintre certificatele menţionate vor să-l obţină şi pe baza aceasta parcurg unul din aceste două cursuri.

Cambridge First Certificate in English (FCE) este un curs pregătitor pentru susţinerea examenului FCE pe baza căruia obţineţi un certificat recunoscut de mii de companii, instituţii academice, universităţi şi scoli superioare, organe profesionale, ministere şi organe gunernamentale din întreaga lume. FCE este recunoscut pe plan internațional în economie şi industrie, ceea ce vă oferă un avantaj semnificativ dacă intenţionaţi să aplicaţii pentru posturi care implică lucrul cu publicul, munca de birou în bănci, în industria aeriană, catering… Acest certificat este recunoscut şi de multe universităţi, şcoli superioare şi alte instituţii, aşadar reprezintă o „rampă de lansare” pentru educaţia dvs. viitoare şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) este de asemenea un curs pregătitor pentru dobândirea certificatului BEC Vantage, unul dintre cele mai apreciate certificate Cambridge din lumea afacerilor. După cum îi spune şi numele, acest certificat vă oferă un avantaj semnificativ în fața potenţialilor angajatori şi parteneri de afaceri, deoarece confirmă cunoştinţele dvs. de limbă engleză de afaceri şi posibilitatea de a comunica în lumea de afaceri la un nivel avansat. Este recunoscut de către toate companii mondiale, instituţiile academice şi de afaceri și reprezintă un document unic care dovedește abilităţile dvs. avansate de înţelegere, scriere și vorbire a limbii engleze.

Aflați mai multe dacă vă interesează ce face un programator.

Cum arată cursurile?

Prelegerile la acest program LINK Academy le puteți parcurge prin internet prin intermediul platformei e-Learning dezvoltate. Aceasta înseamnă că puteți ajunge la competențe IT căutate indiferent că vă aflați în Timișoara, Cluj, Constanța, Craiova, București, Galați, Brașov, Ploiești, Brăila, Chișinău sau în alt oraș din România și Republica Moldova.

Cursurile sunt adaptate la nivelul de cunoştinţe ale studenţilor. Ceea ce este caracteristic este faptul că în timpul fiecărui curs, obiectul de cercetare este prezentat studenţilor, nu doar teoretic, ci şi practic, cu un număr mare de exemple interesante. Toate acestea reprezintă cel mai bun mod de training pentru o muncă independentă, imediat după finalizarea şcolarizării. Aveți nevoie doar de conexiune la internet pentru a asimila cunoștințe practice cu minimum de teorie necesar. Cursurile sunt create în așa fel încât, indiferent de cunoștințele deținute, să vă permită o școlarizare eficientă și să vă pregătească pentru o carieră nouă.

Obţineţi certificate recunoscute pe plan internaţional:

Certificate Microsoft

Pentru programa Microsoft Web Development sunt disponibile 2 niveluri de certificări:

MTA - Microsoft Technology Associate:

  • MTA: Developer

MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate:

  • MCSA: Web Applications

Obţinând aceste certificate, veţi dobândi cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru crearea aplicaţiilor Web ASP.NET, utilizând mediul Visual Studio. Veţi învăţa să creaţi aplicaţii ASP.NET, să adăugaţi şi să configuraţi controale de server, dar şi să întreţineţi o aplicaţie Web, să aveţi acces la datele din baza de date, să afişaţi datele din baza de date pe pagina Web, precum şi să puneţi o aplicaţie Web pe serverul Web.

Certificate Cambridge

Cursanţii programului Microsoft Web Development au posibilitatea să susţină examenul pentru dobândirea certificatului Cambridge International de cel mai înalt nivel de expert, care reprezintă o garanţie recunoscută pe plan internaţional a cunoştinţelor relevante în domeniul tehnologiei informației:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

De asemenea, după finalizarea programului Microsoft Web Development la LINK Academy, puteţi obţine şi unul dintre următoarele două certificate:

  • Certificatul care atestă FRECVENTAREA programului LINK Academy
  • Certificatul LINK Academy Certified Developer for Microsoft Web Technologies

 

Mai există locuri disponibile pentru programa Microsoft Web Development? Verificaţi! Înscrierea este în curs:

ÎNSCRIEREPentru a afla totul despre înscriere, click aici.
Numărul de contact: +40 (314) 326 162.