Cursul Application Testing and Debugging

Cursul Application Testing and Debugging se ocupă cu diferite abordări pentru detectarea și soluționarea erorilor și testarea aplicațiilor .NET. Mai întâi, cursanții au șansa de a citi despre diferite tipuri de erori software la care se poate ajunge cu ocazia creării și executării aplicațiilor .NET, și de a învăța abordări relevante pentru detectarea și rezolvarea lor. În acest proces, o atenție deosebită este acordată instrumentului Visual Studio Debugger. Este vorba despre un instrument care ajută la detectarea erorilor, permițând astfel oprirea și controlarea executării codului. Cursul abordează și diferite tipuri de teste, cu care se asigură funcționarea corectă a aplicațiilor .NET. Cursanții au ocazia de a se familiariza cu crearea lor într-un exemplu de aplicații .NET reale. 

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: Microsoft Desktop Apps Development ProgramMicrosoft Development ProgramMicrosoft Mobile Apps Development  şi Microsoft Web Apps Development Program.

Descrierea și scopul cursului Application Testing and Debugging

Cursul este alcătuit din trei module. Primul se ocupă cu tipuri de erori software, al doilea cu termenul de debugging, respectiv cu tehnicile pentru detectarea și înlăturarea erorilor, iar al treilea cu diferite abordări pentru testarea aplicațiilor .NET. 

Cursanții au șansa de a citi despre erorile de sintaxă, runtime și logice, și despre diferite abordări pentru detectarea lor. În curs sunt ilustrate mai întâi abordările pentru detectarea erorilor de sintaxă folosind funcționalitățile care există în mediul de dezvoltare Visual Studio. În povestea despre erorile runtime, cursul Application Testing and Debugging se ocupă cu excepțiile și noțiunile precum call stack și stack trace. Sunt cuprinse toate abordările relevante pentru o detectare rapidă a erorilor runtime și pentru reducerea numărului lor la executarea aplicațiilor. Povestea despre erorile runtime este însoțită și de o analiză detaliată a excepțiilor și a modalităților de prelucrare a lor. 

Al doilea modul se ocupă cu utilizarea Visual Studio debugger. Este vorba despre un instrument care ajută la detectarea erorilor, permițând oprirea și controlul executării codului. Cursul Application Testing and Debugging cuprinde lucrul cu puncte de întrerupere, abordările pentru analizarea și monitorizarea variabilelor și a instrumentelor pentru monitorizarea performanței. 

Cursul Application Testing and Debugging abordează și diferite tipuri de teste cu care se asigură funcționarea corectă a aplicațiilor .NET. Cursanții au șansa de a citi despre diferite abordări pentru crearea testelor unice, cu care se analizează funcționarea metodelor. Se abordează cadre software MSTest, NUnit și xUnit, care permit crearea testelor unit într-un mod foarte simplu. 

Scopul cursului este familiarizarea cursanților cu noțiunile de debugging și testare. Cursanții se vor pregăti în mod practic pentru detectarea erorilor compile-time, runtime și logice, precum și pentru utilizarea panourilor Error List, Output, Test Explorer și Diagnostic Tools și a debugger-ului mediului Visual Studio. De asemenea, după finalizarea cursului, participanții vor putea crea în mod independent testele unit, folosind cadre software MSTest, NUnit și xUnit.

Cursul Application Testing and Debugging vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce sunt erorile software?

Erorile fac parte din aproape fiecare produs software. Acestea pot cauza numeroase probleme la executarea programului – de la rezultatul neașteptat de executare, date corupte, până la renunțarea completă și imposibilitatea de utilizare a aplicației. De aceea, înțelegerea noțiunii de erori software și a modului lor de înlăturare este crucială pentru dezvoltarea software. 

În cadrul aplicațiilor .NET pot apărea câteva tipuri diferite de erori, care se deosebesc în funcție de modalitatea de expunere și seriozitatea amenințării executării sistemului complet. Cursul Application Testing and Debugging se ocupă cu tehnicile pentru detectarea și rezolvarea tuturor tipurilor de erori la care se poate ajunge la dezvoltarea aplicațiilor .NET. Astfel, cursanții au șanse de a-și îmbunătăți cunoștințele despre programarea C#, ceea ce îi va ajuta la crearea aplicațiilor de calitate și utilizabile. 

2. Ce sunt erorile compile-time și cum se detectează?

Din punctul de vedere al limbajelor de programare moderne, prin urmare și a programării .NET, erorile software se clasifică în diferite modalități. Una dintre clasificările de bază este cea care ia în considerare timpul de eroare. În această situație se vorbește despre erorile compile-time și runtime. 

Erorile compile-time apar încă din timpul compilării codului sursă a aplicațiilor C#. Cu alte cuvinte, o aplicație cu eroare de acest fel nici nu se poate compila. La cursul Application Testing and Debugging cursanții vor învăța să detecteze acest tip de erori prin analiză manuală a codului, folosind funcționalitatea Visual Studio pentru analiza codului și interpretarea informațiilor care se obțin în panoul Error List. 

3. Ce sunt erorile runtime?

Erorile runtime apar abia în timpul executării aplicației și în cazul unei editări neadecvate. Acestea duc la blocarea aplicației. De aceea, este vorba despre erori cu consecințe destul de serioase, așadar în cursul Application Testing and Debugging se acordă o atenție deosebită diferitor abordări pentru detectarea timpurie a acestui tip de erori. 

Erorile runtime sunt însoțite de emiterea excepțiilor, respectiv cu crearea obiectelor speciale ale căror scop este de a aduna toate informațiile despre eroarea la care s-a ajuns. La cursul Application Testing and Debugging este abordată în detaliu noțiunea de excepții, modalitățile în care se propagă și se editează, precum și noțiunile Call Stack și Stack Trace, care sunt decisive pentru localizarea rapidă a erorilor runtime. 

Kurs Application Testing and Debugging

4. Ce sunt erori logice?

Erorile logice sunt cel mai complex tip de erori la care se poate ajunge în timpul executării software. Se spune că este vorba despre cele mai complexe erori, deoarece sunt cel mai greu de observat. Acest tip de erori apar în situațiile în care programul nu produce rezultatul așteptat, iar mediul executiv nu înregistrează nicio excepție sau neregularitate. Cu alte cuvinte, codul cu eroarea logică nu face ceea ce se așteaptă de la el. Din cauza inexistenței unui mesaj de la mediul executiv, detectarea și înlăturarea erorilor logice solicită o analiză atentă a codului și utilizarea instrumentelor specializate ale mediului de dezvoltare. 

În cursul Application Testing and Debugging cursanții se familiarizează cu noțiunea de erori logice și diferite modalități pentru detectarea și rezolvarea lor. Instrumentul decisiv care se folosește în acest proces este Visual Studio debugger. 

5. Ce este Visual Studio debugger?

Debugger este instrumentul care ajută la rezolvarea erorilor, astfel încât permite oprirea și controlarea executării codului. Asta permite programatorului să treacă prin cod linie după linie și să verifice valorile variabilelor în momente diferite. Partea componentă a tuturor mediilor de dezvoltare serioase este și instrumentul debugger, de aceea nici Visual Studio nu este o excepție. 

Visual Studio permite inițierea aplicațiilor într-un regim special, unde se activează debugger-ul integrat. În combinație cu punctele de întrerupere, debugger permite oprirea executării codului, apoi controlul executării trecând prin cod comandă după comandă. Pe lângă asta, Visual Studio debugger permite în orice moment și obținerea informațiilor despre valorile curente ale variabilelor disponibile etc. Despre toate acestea se discută în cursul Application Testing and Debugging.

6. De ce este importantă testarea software?

Scrierea codului este doar o parte din profesia de programare. Asigurarea funcționării corecte a aplicației este la fel de importantă ca scrierea codului în sine. De aceea, munca de programare este întotdeauna însoțită de o testare amănunțită. Dacă se știe că mentenanța este cea mai solicitantă din punct de vedere al timpului, prin urmare, este și cea mai scumpă etapă în dezvoltarea software, se poate concluziona cu ușurință că testarea amănunțită  poate economisi timp și bani. 

Uneori, prin testarea software se pot salva vieți umane. Astfel, în 1994 o eroare software la avionul Airbus A300 a companiei aviatice chineze a avut drept consecință pierderea a 264 de vieți. 

Cursul Application Testing and Debugging cuprinde cele mai importante aspecte ale testării aplicației .NET, cu accent deosebit pe crearea practică a testelor Unit folosind cadre software MSTest, nUnit și xUnit. 

7. Ce sunt și cum se creează testele Unit?

Testarea software este noțiunea care se referă la diferite operații pentru obținerea funcționării corecte a unui program. De aceea, există un număr mare de diferite criterii pe baza cărora se poate face o diferență între tipurile de teste software. Când testele sunt analizate la nivel de sistem care se testează, există teste unice, de integrare și de sistem. Cursul Testing and Debugging acordă atenție în mod deosebit diferitor modalități pentru crearea testelor Unit. 

Testele Unit sunt direcționate către funcționalități unice din care este alcătuită o aplicație completă. De aceea, astfel de teste se numesc teste unice. Cu ele se testează cea mai mică unitate de cod posibilă. Cel mai des acestea sunt metodele obiectelor, așadar cu testele Unit se confirmă dacă elementele individuale ale aplicației își fac treaba fără greșeală. La cursul Application Testing and Debugging se abordează crearea testelor Unit cu ajutorul cadrului software MSTest, nUnit și xUnit.

Planul și programa cursului

Modulul 1 – Editarea erorilor software 

  • Tipuri de erori software
  • Erori runtime
  • Editarea și crearea excepțiilor 

Modulul 2 – Visual Studio debugger

  • Pornirea și controlul debugger-ului
  • Analizarea valorii
  • Monitorizarea performanței 

Modulul 3 – Testarea Unit

  • Introducere în lumea testării software
  • Testarea Unit
  • NUnit, xUnit

Application Testing and Debugging

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te