Fă următorul pas în carieră cu resurse, cunoștințe noi și suportul nostru care te vor ajuta să-ți atingi toate obiectivele profesionale.

Introducere în cursul Programare C#

C# este unul din limbajele de programare mai noi, având în vedere că prima sa versiune a fost lansată în premieră în 2002 ca parte componentă a mediului de dezvoltare Microsoft. Versiunilor îmbunătățite ale acestui limbaj de programare li s-au adăugat numeroase funcţii care permit programarea fără a utiliza prea mult codul sursă.

Acest mod de scriere a programului facilitează semnificativ munca programatorilor care lucrează în C#. Pe lângă aceasta, este important să spunem și că acest limbaj de programare are o aplicare generală şi este destinat creării de software pentru platforma .NET Framework.

C# a apărut ca o versiune îmbunătăţită a limbajelor de programare Java, C, şi C++. Cel mai mare avantaj al programării C#, în comparație cu limbajele din care a derivat, este utilizarea mult mai uşoară. Pentru a scrie un program C# nu aveți nevoie decât de un editor de text simplu ca Notepad şi programul .NET Framework instalat pe calculatorul vostru. Acest program este o mare bibliotecă de instrumente pe care o puteţi folosi cu ajutorul a peste 20 de limbaje de programare.

Având în vedere că .NET Framework este potrivit pentru numeroase sisteme de operare, scrierea codurilor în C# vă permite să creaţi software pentru mediile Windows, Linux, iOS, OSX, Android şi BSD.

De asemenea, este important să menţionăm că C# face parte din limbajele case sensitive, adică care fac diferenţa între majuscule şi minuscule. În afara de aceasta, limbajul de programare face parte din grupul așa numitelor strongly typed, respectiv limbaje tipizate, care solicită identificarea explicită a tipurilor în cod.

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: Microsoft Web Apps Development ProgramMicrosoft Desktop Apps Development ProgramMicrosoft Mobile Apps Development Microsoft Development Program şi Software Development.

Descrierea și scopul cursului Introduction to programming in C#

Cursul Introduction to Programming in C# prezintă conceptul de bază al programării .NET folosind limbajul de programare C#. Cursanții se familiarizează cu bazele limbajului C# și cu principalul set de biblioteci care fac parte din platforma .NET.

Partea introductivă a cursului este dedicată structurii lexicale de bază și regulilor de scriere a codului C#. Cursanții pot învăța ce sunt variabilele și cum se prezintă diferite tipuri de date în limbajul C#. O atenție deosebită este acordată și procedurilor de efectuare a operațiilor asupra datelor. La final, toate acestea permit cursanților să scrie primele programe C# personale. Apoi, cursul ilustrează cum se pot grupa principalele funcționaltăți ale programului în diferite metode îmbunătățind astfel reutilizarea codului. 

Un domeniu deosebit de important al fiecărui limbaj de programare este și controlul fluxului, așadar la cursul Introduction to Programming in C#, în câteva lecții, cursanții se familiarizează cu principalele modalități de control ale fluxului de executare a programului C#. 

C# este unul dintre limbajele orientate pe obiecte, așadar noțiunile de obiecte, clase, structuri și enumerații ocupă un loc foarte important în cadrul acestuia. De aceea, la cursul Introduction to Programming in C# se abordează tocmai noțiunile menționate, iar cursanții au șansa să învețe să le creeze singuri, dar și să folosească clase, structuri și enumerații care sunt incluse în platforma .NET.

La final, pentru a se asigura crearea codului funcțional și utilizabil, cursul Introduction to Programming in C# se ocupă și cu noțiunile de detectare, găsire și editare a erorilor în programele C#. Cursul utilizează unul dintre cele mai puternice medii de dezvoltare destinate dezvoltării unui spectru larg de diferite tipuri de aplicații – Visual Studio. Acest mediu este un standard absolut când este vorba de dezvoltarea aplicațiilor .NET, așadar cursanții au de la început șansa să se pregătească pentru mediul de producție real, cu care se pot întâlni la primul job. 

Scopul cursului Introduction to Programming in C# este familiarizarea cursanților cu noțiunea de platformă .NET și asimilarea noilor postulate ale limbajului de programare C#. Cursanții învață principalele reguli de sintaxă și construcții ale limbajului C#, precum și modalitatea de folosire a numeroaselor biblioteci care fac parte din .NET. Astfel, cursanții se pregătesc pentru scrierea individuală a unui cod C# funcțional și corect sintactic.

Cursul Programare C# vă oferă răspuns la următoarele întrebări:

1. Ce este C#?

C# este limbajul de programare care face parte din familia de limbaje C, ceea ce practic înseamnă că sintaxa sa este similară cu sintaxa limbajului C. Având în vedere că din această familie fac parte și limbajele C++ și Java, se poate spune că există suficiente similitudini între limbajul C# și aceste limbaje. C# este cel mai tânăr limbaj menționat; a fost dezvoltat după modelul limbajelor C, C++ și Java, ca versiune îmbunătățită, mai simplă pentru programare. C# este unul dintre limbajele de nivel superior. 

Astfel de limbaje permit crearea mai productivă și mai confortabilă a produselor software. Limbajul de programare C# este tema principală a cursului Introduction to Programming in C#. Cursul introduce cursanții treptat în lumea interesantă a programării folosind limbajul C#, abordând postulate de bază și reguli de sintaxă ale acestui limbaj. 

2. Ce este .NET?

Cunoașterea limbajului de programare C# este una dintre premisele pentru dezvoltarea aplicațiilor. A doua premisă este cunoașterea caracteristicilor de bază a platformei .NET. Platforma .NET poate fi percepută în două moduri: ca mediu executiv care permite programelor scrise în limbajul C# să fie executate pe un calculator, dar și ca un set de funcționalități finite (biblioteci) care stau la dispoziția programatorilor la scrierea programelor. 

Astfel, platforma .NET, în primul rând, este un tip de mediu virtual executiv, care compilează în limbajul mașină programele scrise în limbajele de nivel superior. Pe lângă asta, .NET are și numeroase biblioteci diferite care ușurează programarea. Cursul Introduction to Programming in C# se ocupă cu principalele caracteristici ale platformei .NET și ilustrează folosirea diferitor biblioteci încorporate, care ajută programatorii la dezvoltarea aplicațiilor. 

3. Ce este Visual Studio?

Compania Microsoft s-a ocupat ca dezvoltarea aplicațiilor folosind platforma .NET și a unui limbaj .NET să fie cât mai confortabilă și mai ușoară. Cea mai productivă creare a aplicațiilor .NET permite un mediu de dezvoltare deosebit care a fost conceput special de către compania Microsoft. Este vorba de mediul de dezvoltare Visual Studio. 

Visual Studio este mediu pentru crearea, modificarea, testarea și efectuarea diferitor tipuri de proiecte. Este vorba despre mediul de dezvoltare care nu este limitat la dezvoltarea aplicațiilor Windows, așadar folosindu-l, se pot crea aplicațiile Android, iOS, Windows, web și cloud. 

De-a lungul anilor, Visual Studio s-a dovedit a fi un instrument de top pentru crearea aplicațiilor .NET. Acesta are opțiuni pentru proiectarea aplicațiilor cu ajutorul interfeței grafice, precum și pentru programarea funcționalităților lor cu ajutorul interfeței de programare. De asemenea, Visual Studio are și câteva sisteme și funcționalități suplimentare care ușurează crearea aplicațiilor.

Cursuri C# Bucuresti

4. Care sunt principalele elemente ale programului C#?

Programele scrise în limbajul C# sunt alcătuite din diferite elemente care au un scop specific. Cu alte cuvinte, structura unui program este alcătuită din diferite elemente, care produc logica dorită printr-o combinație corectă a produselor. Astfel, la cursul Introduction to Programming in C# cursanții se vor putea familiariza cu diferite tipuri de date și variabile. Vor învăța cum se prezintă în programul C# tipuri de date textuale, numerice, logice etc. Cursul se ocupă cu diferiți operatori și expresii, precum și cu șiruri și diferite construcții pentru controlul fluxului unui program. Pe lângă controlul fluxului, la cursul Introduction to Programming in C# cursanții vor învăța și diferite modalități de creare a buclelor. 

5. Ce sunt metodele?

Metodele sunt unul dintre cele mai importante elemente ale programelor scrise cu limbajul C#. Se poate spune că, codul de programare care rezolvă o logică trebuie să existe exclusiv într-una dintre metode. 

De fapt, metoda este un bloc de cod, care este grupat într-o unitate, cu scopul de a rezolva o problemă. De exemplu, sarcina unei metode în limbajul C# poate fi adunarea a două cifre. Pentru a-și desfășura activitatea, metodele pot accepta anumiți parametri, care ar fi exemplul metodei menționate de adunare a două numere. Apoi, metoda folosește în corpul său parametri atribuiți pentru a se ajunge la rezultate. Metoda își poate emite rezultatul ca valoare returnată. 

Acesta a fost doar un exemplu simplu despre cum pot arăta metodele în programul C#. Cursul Introduction to Programming in C# se ocupă în detaliu de diferite caracteristici ale metodelor.

6. Ce sunt obiectele și clasele?

C# este un limbaj de programare orientat pe obiecte. Asta înseamnă că în el se pot aborda componentele programului prin clase, respectiv prin instanțele lor. Mai mult, în limbajul de programare C# doar această abordare a programului este posibilă, deoarece  unitatea de măsură de bază este obiectul.  

Clasa (class) reprezintă schema unui obiect care are caracteristicile sale abstracte. Aceste caracteristici, în primul rând, reprezintă ceea ce poate face obiectul și ce date poate să conțină obiectul. Astfel, clasele descriu obiecte cu toate caracteristicile lor.

Obiectul sau instanța clasei este un exemplu de ceva, creat după un anumit model (clasă). Fiecare pasăre este un obiect (instanță) a clasei pasăre menționată, iar fiecare om este obiectul clasei om. 

Povestea despre clase și obiecte este foarte complexă, de aceea această temă ocupă locul central la cursul Introduction to Programming in C#.

7. Ce sunt excepțiile?

La executarea aplicațiilor, deseori se poate ajunge la neregularități. Acestea pot avea loc din diferite motive, dar de cele mai multe ori se reduc la logica de programare scrisă greșit sau apariția unui caz neprevăzut în timpul executării. Obligația programatorului este de a anticipa și de a asigura astfel de deviații în program, pentru a se evita activitatea greșită sau chiar încetarea activității aplicației.

Tehnologia cu care se obține aceasta presupune utilizarea excepțiilor. De fapt, excepția este o reprezentare obiectuală a unei erori la care se poate ajunge la executarea programului. Editarea adecvată a excepțiilor este unul dintre cele mai importante segmente de dezvoltare a aplicațiilor .NET. De aceea, în cursul Introduction to Programming in C# atenția deosebită este dedicată acestei probleme.

Planul și programa cursului

Modulul 1 – Lumea programării

 • Introducere în programare
 • Algoritmi
 • Rezolvarea problemelor în programarea pe calculator 

Modulul 2 – Introducere în C# și .NET

 • Introducere în C# și .NET
 • Crearea primei aplicații C#
 • Visual Studio
 • Introducere în sintaxa limbajului C#

Modulul 3 – Tipuri de date și operatori

 • Tipuri de date
 • Variabile
 • Operatori și expresii

Modulul 4 – Metode

 • Crearea și apelarea metodelor
 • Parametrii metodelor

Modulul 5 – Controlul fluxurilor și a șirurilor

 • Executare condiționată
 • Bucle
 • Șiruri

Modulul 6 – Programare orientată pe obiecte

 • Clase și obiecte
 • Tipuri de referință și de valori
 • Spații de nume
 • Structuri
 • Enumerări
 • Controlul de acces și vizibilitatea
 • Postulate OOP

Modulul 7 – Detectarea și editarea erorilor

 • Erori și excepții software
 • Debugging

Modulul 8 – Lucrul cu numere, textul, data și ora

 • Numere
 • Text
 • Data și ora

Invata C#

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te