Sărbătorim SysAdmin Day: Reducere de peste 605€ pentru toți viitori administratori
Învață programarea și dezvoltarea de aplicații Windows.

Microsoft Windows Development – Cum să dezvoltați aplicaţii Windows

Microsoft Windows Development Program
Tip de studiu:
Online
Durata cursului:
2 semestre
Ore de studiu:
292
Diplome și Certificări:
MTA - Microsoft Technology Associate:
MTA: Developer
MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate:
MCSA: Universal Windows Platform
Cambridge International A&AS Level Computer Science
LINK Academy Certified Windows Application Developer
LINK English
LINK German
ÎNSCRIEȚI-VĂ

În cadrul acestui program veţi dobândi cunoştinţele necesare pentru proiectarea, implementarea, dezvoltarea şi producerea aplicaţiilor desktop cu ajutorul celor mai noi instrumente Microsoft, cum sunt Visual Studio, SQL Server şi altele. Obiectivul acestui program este familiarizarea cu mecanismul de lucru al sistemului de operare Windows, dar şi cu unele secrete ale acestuia. După finalizarea programului Microsoft Windows Development, veţi şti să scrieţi o aplicaţie Windows funcţională.

Cunoştinţele de producere a aplicaţiilor Windows, în lumea modernă de azi, unde predomină utilizatorii sistemului de operare Windows, se pot dovedi cruciale pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea carierei dvs. 

Creaţi şi dezvoltaţi aplicaţii Windows

Cursul explică elementele de bază şi tehnicile avansate de programare Windows, prin intermediul claselor .NET specializate pentru crearea aplicaţiilor Windows Forms şi WPF. Veţi dobândi cunoştinţe pentru crearea sau modificarea în mod independent a acestor aplicaţii.

Manipulaţi datele în cadrul bazei de date

Cursul se axează pe manipularea în mod corect a datelor din diferite tipuri de surse, folosind tehnologiile ADO.NET, LINQ, WCF Data Services şi Entity Framework. Vă veţi familiariza cu tehnologiile Microsoft care vă vor permite crearea, descărcarea, ştergerea şi modificarea în mod independent a datelor din baza de date.

Planificaţi realizarea aplicaţiei Microsoft Enterprise

După terminarea cursului, studentul va fi capabil să dezvolte cea mai bună soluţie pentru implementarea aplicaţiei, să testeze aplicaţia, să creeze propriile sisteme de monitorizare a funcţionării aplicaţiei şi să efectueze punerea în aplicare a sistemului de securitate pentru aplicaţia respectivă.

Microsoft Windows Development - planul şi programa

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 ITP Introduction to Programming in C# 32
2 HJC Programming HTML5 with JavaScript and CSS3 24
3 AP Advanced Programming in C# 20
4 SQL SQL Programming and Administration 24
5 MWD Introduction to Microsoft Web Development** 32
6 EL1/GL1 English Language 1 / German Language A1* online

II HALF

No. Code Class No. of classes
7 SWE Software Engineering 12
8 MDA Microsoft Data Access 32
9 DAD Desktop (Windows) Application Development 40
10 MWS Microsoft Web Services 32
11 UWS Universal Windows Platform 40
12 BT Blockchain Technologies 4
13 CCS Cambridge Computer Science** online
14 EL2/GL2 English Language 2 German Language A2* online
15 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Cursanții aleg care limbă vor să studieze și pe baza aceasta frecventează unul din cele două cursuri.
** Materie opţională.
*** Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage pot fi parcurse doar de către cursanţii care au absolvit English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Microsoft Windows Development: Personal Development ProgramÎn cadrul școlarizării la programul Microsoft Windows Development primiți gratuit și pachetul unic de abilități profesionale - Personal Development Program, care vă va asigura progresul în carieră și vă va deosebi ca lider printre experții în munca voastră. Vezi detalii despre acest program educațional și planul de desfășurare.
 

Acest program cuprinde 15 materii

1. Introduction to Programming in C#
Cursul analizează sintaxa şi metodologia programului C# în cadrul mediului .NET Framework. De asemenea, se ocupă de modelul obiectual al platformei .NET Framework prezentat prin intermediul limbajului C#. Cursul este bazat pe versiunea 4.0 .NET Framework. Obiectivul acestui curs constă în familiarizarea cu conceptele generale ale programării şi ale limbajului C#.

2. Programming HTML5 with JavaScript and CSS3
Cursul abordează tehnologiile HTML5, CSS3 şi JavaScript, care reprezintă baza pentru dezvoltarea aplicaţiilor Web şi Store Microsoft. De asemenea, cursanţii vor învăţa cum să implementeze şi să manipuleze structura unui document HTML şi obiectele acestuia. Cursul prezintă şi modalitățile limbajul se poate folosi limbajul CSS pentru stilizarea şi selectarea elementelor, dar şi pentru crearea interfeţei utilizator animate şi adaptabile. La final, cursul abordează bazele limbajului JavaScript, precum şi utilizarea sa pentru manipularea structurii şi datelor documentului HTML.

3. Advanced Programming in C#
Obiectivul cursului Advanced Programming in C# este de a vă pregăti pentru utilizarea unor concepte avansate de programare C #. Cursul se ocupă şi de colecții, precum și de diferite forme de tipuri generice de date.

4. SQL Programming and Administration
În cadrul acestui curs se studiază bazele de date client-server, limbajul de interogare TRANSCT–SQL şi proiectarea bazelor de date SQL. Se axează pe tabele, limite şi integritatea referenţială. De asemenea, mai are în vedere şi: indexuri, administrarea şi securitatea serverului SQL, dobândirea cunoştinţelor în cadrul limbajului SQL (Structured Query Language) - limbajul de interogare relaţional standard care permite definirea, utilizarea şi controlul bazei de date relaţionale.

5. Introduction to Microsoft Web Development
Cursul cuprinde aspectele de bază privind dezvoltarea aplicaţiilor web folosind tehnologiile Microsoft, cu accent pe utilizarea tehnologiei ASP.NET Web Forms. În curs sunt abordate tehnicile pentru crearea şi configurarea aplicaţiilor web moderne care manipulează datele.

6. English Language 1 / German Language A1
La cursul English Language 1, mai întâi veți da un test pentru evaluarea cunoștințelor curente de limba engleză și, pe baza rezultatului obținut, vi se va aloca unul dintre cele 5 niveluri ale materiei (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate), care vă va ajuta la perfecționarea cunoștințelor, la asimilarea unui spectru de funcții ale acestei limbi în formă scrisă și orală și la îmbunătățirea înțelegerii și a utilizării acesteia.

Cursanții pot opta și pentru cursul de Limba germană A1, care este un nivel începător de învățare a limbii germane și al cărui scop este ca participanții să se descurce în comunicarea de zi cu zi.

7. Software Engineering
Reprezintă designul, dezvoltarea, administrarea şi documentarea software, aplicând tehnologia stiinţei informatice, tehnicile managementului de proiect, ingineria, designul şi alte discipline. Se mai poate defini şi ca dezvoltarea, administrarea şi întreţinerea software-ului într-un mod sistematic şi controlat, având metodologia şi planurile clar definite.

8. Microsoft Data Access
În curs sunt prezentate principalele tehnici de lucru cu date folosind tehnologiile Microsoft. În acest fel sunt abordate bazele ADO.NET ale cadrului pentru lucru cu datele în mediu conectat sau deconectat la internet. În curs este explicată şi folosirea limbajului specializat care permite o verificare uşoară a datelor în diferite forme – LINQ. Noţiunii de mapare obiectual-relaţională îi este dedicată o parte semnificativă, iar un accent special se pune pe folosirea tehnologiei Entity Framework. Deci, cursanţii vor învăţa cum se manipulează datele aplicând tehnologia eF, ce este accesul Code First, dar şi care sunt tehnicile avansate pentru lucru cu datele.

9. Desktop (Windows) Application Development
Explică bazele şi tehnicile avansate ale programării Windows prin platforma .NET, precum şi clasele specializate pentru crearea aplicaţiilor Windows Forms şi WPF şi manipularea lor. Scopul cursului este pregătirea utilizatorului pentru creare individuală sau pentru modificarea aplicaţiilor Forms sau Windows Presentation Foundation.

10. Microsoft Web Services
Cursul Microsoft Web Services se ocupă cu dezvoltarea aplicaţiilor orientate pe servicii folosind arhitectura SOAP. Cursanţii vor învăţa cum se creează aplicaţii distribuite, care se execută pe mai multe calculatoare diferite, dar şi pe platformă. Cursul abordează tehnologia Windows Communication Foundation pentru crearea serviciului după protocolul SOAP. Materia cursului cuprinde crearea serviciului WCF, diferite tehnici pentru găzduirea şi consumarea lui, precum şi un ghid complet pentru configurare.

11. Universal Windows Platform

Cursul Universal Windows Platform abordează tehnicile de bază pentru crearea celui mai nou tip de aplicaţii Windows – aplicaţii universale. Aplicaţiile universale sunt înlocuite cu un set complet nou de biblioteci, adaptat unui spectru larg de diferite dispozitive. Astfel, cu acest tip de aplicaţii, Microsoft realizează un scop setat mai demult – să permită programatorilor scrierea aplicaţiilor care vor funcţiona pe toate dispozitivele unde se execută sistemul de operare Windows (calculatoarele desktop şi laptop, tablete şi telefoane).

Pe durata cursului Universal Windows Platform, cursanţii se vor familiariza cu bazele aplicaţiilor Windows Universal Platforme şi Universal. Vor învăţa cum să creeze un UI funcţional, adaptabil, care se va comporta adecvat pe diferite dispozitive Windows 10. Cursul va aborda şi principiile de bază de lucru cu datele, folosind EF, SQLite şi biblioteci pentru lucru cu fişierele primare ale sistemului de fișiere. Cursanţii se vor familiariza şi cu tehnicile avansate ale programării Windows Universal, iar la final vor avea posibilitatea de a-şi publica lucrările şi în cadrul magazinului oficial Windows Apps, obţinând astfel şi un venit.

12. Blockchain Technologies
La acest curs, participanții dobândesc cunoștințe de bază din domeniul Blockchain Technologies, se familiarizează cu noțiunea și cu tipurile de criptovalute, cu rolul și semnificația acestui concept în economia modernă și cu perspectivele și tendințele ei de dezvoltare. De asemenea, participanții vor avea ocazia de a se familiariza cu Blockchain Security, Blockchain Arhitecture și cu posibilitatea de aplicare a acestei tehnologii în proprietatea proiectului start-up.

13. Cambridge Computer Science
Cursul a fost gândit şi conceput  ca să ne familiarizeze în mod corect cu diferite tehnologii de calculator susţinute de Cambridge University. Este împărţit în module şi unităţi care abordează teme începând cu afișarea cifrelor, a conținutului multimedia, a diferitor tipuri de software și terminând cu hardware-ul. Partea de hardware este legată de arhitectura şi de funcţionarea procesorului. În continuarea cursului se abordează securitatea şi protecţia datelor, iar în ultima parte structura datelor şi a algoritmilor.

14. English Language 2 / German Language A2
Pe baza programului frecventat în cadrul cursului English Language 1, la cursul English Language 2 puteți trece la nivelul următor de cunoștințe (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate), perfecționându-vă astfel cunoștințele de limba engleză.

Cursul de limba germană pentru nivelul A2 este conceput pentru a dobândi cunoștințele necesare de gramatică prevăzute pentru această etapă de învățare a limbii, pentru a vă îmbogățiți vocabularul pentru comunicarea de zi cu zi, precum și pentru a vă putea exprima părerea cu privire la teme sociale zilnice.

15. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage nu sunt incluse în programa obișnuită. Cursanţii aleg pe care dintre certificatele menţionate vor să-l obţină şi pe baza aceasta parcurg unul din aceste două cursuri.

Cambridge First Certificate in English (FCE) este un curs pregătitor pentru susţinerea examenului FCE pe baza căruia obţineţi un certificat recunoscut de mii de companii, instituţii academice, universităţi şi scoli superioare, organe profesionale, ministere şi organe guvernamentale din întreaga lume. FCE este recunoscut pe plan internațional în economie şi industrie, ceea ce vă oferă un avantaj semnificativ dacă intenţionaţi să aplicaţi pentru posturi care implică lucrul cu publicul, munca de birou în bănci, în industria aeriană, catering… Acest certificat este recunoscut şi de multe universităţi, şcoli superioare şi alte instituţii, aşadar reprezintă o „rampă de lansare” pentru educaţia dvs. viitoare şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) este de asemenea un curs pregătitor pentru dobândirea certificatului BEC Vantage, unul dintre cele mai apreciate certificate Cambridge din lumea afacerilor. După cum îi spune şi numele, acest certificat vă oferă un avantaj semnificativ în fața potenţialilor angajatori şi parteneri de afaceri, deoarece confirmă cunoştinţele dvs. de limbă engleză de afaceri şi posibilitatea de a comunica în lumea de afaceri la un nivel avansat. Este recunoscut de către toate companiile mondiale, instituţiile academice şi de afaceri și reprezintă un document unic care dovedește abilităţile dvs. avansate de înţelegere, scriere și vorbire a limbii engleze.

Cum arată cursurile?

În cadrul școlarizării la acest program veți avea posibilitatea de a obține o imagine completă despre cum arată să lucrezi la proiecte IT reale. Cunoștințele practice le puteți asimila prin studiu online ca și cursant din București, Iași, Brăila, Timișoara, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Brașov, Ploiești, Chișinău etc.

Cursurile sunt adaptate la nivelul de cunoştinţe ale studenţilor. Ceea ce este caracteristic este faptul că în timpul fiecărui curs, obiectul de cercetare este prezentat studenţilor, nu doar teoretic, ci şi practic, cu un număr mare de exemple interesante. Toate acestea reprezintă cel mai bun mod de training pentru o muncă independentă, imediat după finalizarea şcolarizării. Cursurile sunt dinamice și create în așa fel încât, chiar dacă sunteți începător, veți putea învăța toate cele necesare pentru ca la concurs să obțineți jobul dorit, pentru a vă distinge de concurență datorită calității.

Obţineţi certificate recunoscute pe plan internaţional

Certificate Microsoft

Pentru Microsoft Windows Development Program sunt disponibile 2 niveluri de certificări:

MTA - Microsoft Technology Associate:

  • MTA: Developer

MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate:

  • MCSA: Universal Windows Platform

Posesia unor astfel de certificate este o dovadă că aţi învăţat să programaţi aplicaţii care presupun utilizarea şi salvarea datelor în baza de date prin aplicarea tehnologiei ADO.NET. Veţi avea cunoştinţele necesare pentru crearea în mod independent a diferitelor tipuri de aplicaţii şi sisteme de afaceri utilizând limbajul de programare C#, platforma .NET, precum şi sistemele contemporane de administrare a bazelor de date.

Aceste certificate vă vor permite să deveniţi expert în aplicaţiile Windows (desktop).

Certificate Cambridge

Cursanţii programului Microsoft Windows Development au posibilitatea să susţină examenul pentru dobândirea certificatului Cambridge International de cel mai înalt nivel de expert, care reprezintă o garanţie recunoscută pe plan internaţional a cunoştinţelor relevante în domeniul tehnologiei informației:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

De asemenea, după finalizarea programului Microsoft Windows Development la LINK Academy, puteţi obţine şi unul dintre următoarele două certificate:

  • Certificatul care atestă FRECVENTAREA programului LINK Academy
  • Certificatul LINK Academy Certified Windows Application Developer

 

Mai există locuri disponibile pentru programa Microsoft Windows Development? Verificaţi! Înscrierea este în curs:

ÎNSCRIEREPentru a afla totul despre înscriere, click aici.
Numărul de contact: +40 (314) 326 162.