Microsoft Web Apps Development – pentru toți cei care recunosc posibilitățile programării web

Microsoft Web Apps Development Program
Tip de studiu:
Online
Durata cursului:
2 semestre
Ore de studiu:
320
Diplome și Certificări:
Microsoft Certified: Azure Fundamentals
Unity Certified User: Programmer
Cambridge International A&AS Level Computer Science
Certified Developer for Microsoft Web Applications
LINK English
LINK German
ÎNSCRIEȚI-VĂ

Programul Microsoft Web Apps Development abordează diferite domenii de dezvoltare software, necesare pentru proiectarea și implementarea aplicațiilor web moderne. Cursul abordează dezvoltarea web din punct de vedere al tehnologiilor și instrumentelor Microsoft, respectiv a ecosistemului .NET.

În cadrul programului, cursanții vor folosi mediul de dezvoltare Microsoft Visual Studio, precum și text editorul Visual Studio Code. Pentru programarea logicii de fundal (backend) a aplicațiilor web, în program se folosește limbajul de programare C#. C# este un limbaj de programare modern orientat pe obiecte de nivel superior, dezvoltat de compania Microsoft. Este caracterizat de posibilități mari, simplitate în utilizare și ușurință în asimilare, motiv pentru care, deja de câțiva ani, se află în TOP 10 cel mai bine plătite și preferate limbaje de programare din lume și este o alegere foarte bună pentru toți cei care vor să pășească în lumea interesantă a programării.

Pentru ca participanții să aibă posibilitatea să pășească în lumea dezvoltării frontend, programul abordează și limbajul JavaScript, limbaj fundamental al logicii de client pe web. Pe lângă limbajele menționate, cursul include și SQL, limbaj pentru gestionarea bazelor de date, precum și două limbaje de bază pentru structurarea și stilizarea paginilor web - HTML și CSS.

Programul educațional are scopul de a vă pregăti pentru realizarea individuală a aplicațiilor web moderne și complet funcționale, diferitele tipuri precum sistemele de gestionare a conținutului (Content Management Systems, CMS), web commerce, forumuri, bloguri etc.

Învățați să creați aplicații web avansate

În cadrul programului Microsoft Web Apps Development vă veți familiariza cu limbajele principale ale programării web, respectiv HTML, CSS și JavaScript. Aceasta vă va oferi posibilitatea să creați aplicații web grafice de client foarte bogate. Veți învăța cum să obțineți un dinamism suplimentar pe backend folosind tehnologia Microsoft foarte puternică - ASP.NET Core, care face dezvoltarea logicii de fundal foarte simplă și eficientă.

Veți aborda tehnici pentru elaborarea site-urilor și aplicațiilor dinamice, folosind Web API moderne, cu care aplicațiile voastre vor arăta ca și cum ar fi vorba despre aplicații native. Vă veți înarma cu cunoștințe care vă permit să creați singuri aplicații web bazate pe șablonul de design structural software MVC.

Creați-vă propriile baze de date SQL

Puteți să asimilați limbajul SQL care este un limbaj fundamental pentru gestionarea bazelor de date relaționale. SQL va fi abordat din punct de vedere al implementării Microsoft numită Microsoft SQL. Pentru o muncă mai confortabilă și mai productivă cu bazele de date, programul vă oferă posibilitatea să vă familiarizați cu folosirea instrumentului Microsoft SQL Studio. Pe lângă crearea bazelor de date SQL, veți învăța și cum să întrețineți și să administrați serverul SQL.

Creați servicii Windows și web

Folosind tehnologia Windows Communication Foundation (WCF), veți învăța să creați și servicii web după bunul plac. Vă veți familiariza cu procedurile de creare a două tipuri de bază de servicii web - SOAP și REST. Se pune accent special pe crearea serviciului WCF RESTfull, forma de bază în care există în prezent servicii pe web.

Învățați tehnologia Cloud și creați aplicații Azure

Veți asimila noțiuni de bază despre Cloud computing și veți avea oportunitatea să învățați să folosiți tehnologiile Microsoft Cloud. Veți ști cum să creați, să publicați și să urmăriți aplicațiile .NET pe platforma Azure.

Scopul programului este să vă pregătească pentru scrierea, mentenanța și proiectarea complet individuală a aplicațiilor web bazate care vor reprezenta în viitor baza software-ului aplicativ, disponibilă tuturor utilizatorilor de internet. Cunoștințele pe care le veți asimila aici vă vor aduce câștiguri mari pentru o perioadă lungă de timp.

Dobândiți și cunoștințele din ce în ce mai căutate de Game Development

Veți învăța să folosiți puternicul Unity Engine − cea mai populară platformă din lume pentru crearea jocurilor și aplicațiilor 2D, 3D și VR. Folosind Unity, puteți crea jocuri pentru aproape toate platformele relevante și pentru consolele video, chiar și pentru motoarele de căutare. Jocurile Unity se creează folosind instrumentele și tehnologia Microsoft - Visual Studio și C#.

Verificaţi dacă mai sunt locuri disponibile şi înscrieţi-vă la Microsoft Web Apps Development Program.

Microsoft Web Apps Development – planul şi programa

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 ITP Introduction to Programming in C# 24
2 AP Advanced C# Programming  20
3 ATD Application Testing and Debugging 32
4 SQL SQL Programming and Administration 32
5 MDA Microsoft Data Access 32
6 HJC Programming HTML5 with JavaScript and CSS3 24
7 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1* online

II HALF

No. Code Class No. of classes
8 WAD Web Application Development – ASP.NET Core MVC 44
9 MWS Microsoft Web Services 24
10 UGD Unity Game Development 32
11 AAD Azure Fundamentals 40
12 SWE Software Engineering 12
13 BT Blockchain Technologies 4
14 CCS Cambridge Computer Science** online
15 EL2/GL2 English Language 2 German Language 2* online
16 PRJ Project /
17 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Cursanții aleg care limbă vor să studieze și pe baza aceasta frecventează unul din cele două cursuri.
** Materie opţională.
*** Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage pot fi parcurse doar de către cursanţii care au absolvit English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Microsoft Web Apps Development: Personal Development ProgramÎn cadrul școlarizării la programul Microsoft Web Apps Development primiți gratuit și pachetul unic de abilități profesionale - Personal Development Program, care vă va asigura progresul în carieră și vă va deosebi ca lider printre experții în munca voastră. Vezi detalii despre acest program educațional și planul de desfășurare.
 

Acest program cuprinde 17 materii

1. Introduction to Programming in C#
Cursul oferă o prezentare a conceptului de bază al programării .NET folosind limbajul de programare C#. Cursanții se vor familiariza cu bazele limbajului C#, asimilând noțiuni ca tipuri de date, operatori, șiruri, controlul fluxului, bucle, obiecte, clase, metode, excepții, enumerări… Scopul cursului C# este familiarizarea cursanților cu noțiunea de platformă .NET și implementările ei Windows ale .NET, precum și asimilarea postulatelor de bază ale limbajului de programare C#.

2. Advanced Programming in C#
Cursul Advanced C# Programming a fost conceput ca o continuare logică a cursului introductiv Introduction to Programming in C#. Pe durata cursului, cursanții se vor familiariza cu diferite concepte avansate ale platformei .NET, cu programarea folosind limbajul C#. Veți învăța cum să controlați ciclul de viață al obiectelor .NET și cum să manipulați memoria folosind .NET, ce sunt delegații, expresiile lambda și metodele anonime. Cursul se ocupă și cu colecții, precum și cu diferite tipuri generice de date. Cursanții vor învăța cum să folosească reflexia, cum să genereze codul în timpul executării aplicațiilor folosind programarea dinamică. Ultima parte a cursului este dedicată diferitelor tehnici de gestionare a fișierelor și a folderelor.

3. Application Testing and Debugging
Cursul Application Testing and Debugging se ocupă cu diferite abordări de detectare și rezolvare a erorilor și testare a aplicațiilor .NET. Mai întâi, cursanții au posibilitatea să citească despre diferite tipuri de erori software care pot apărea atunci când creăm și executăm aplicații .NET și să învețe abordări relevante pentru detectarea și rezolvarea lor rapidă. În acest proces, o atenție deosebită este dedicată instrumentului Visual Studio Debugger. Este vorba despre un instrument care ajută la detectarea erorilor, permițând astfel oprirea și controlarea executării codului. Cursul abordează și diferite tipuri de teste care asigură funcționarea corectă a aplicațiilor .NET. Cursanții au ocazia să se familiarizeze cu crearea lor folosind exemple de aplicații .NET reale.

4. SQL Programming and Administration
Ultima parte a cursului SQL presupune completarea cunoștințelor pentru programatori sau administratori cu scopul de a transpune un sistem real concret în baza de utilizator SQL Server și de a crea aplicația. Folosind caracteristicile serverului SQL, la acest curs, participanții vor învăța limbajul TRANSACT-SQL (Structured Query Language), vor învăța să creeze SQL Server pentru baze de date, să întrețină și să administreze serverele SQL.

5. Microsoft Data Access
În curs sunt prezentate principalele tehnici de lucru cu date folosind tehnologiile Microsoft. În acest fel sunt abordate bazele ADO.NET ale cadrului pentru lucru cu datele în mediu conectat sau deconectat la internet. În curs este explicată şi folosirea limbajului specializat care permite o verificare uşoară a datelor în diferite forme – LINQ. Noţiunii de mapare obiectual-relaţională îi este dedicată o parte semnificativă, iar un accent special se pune pe folosirea tehnologiei Entity Framework. Deci, cursanţii vor învăţa cum se manipulează datele aplicând tehnologia eF, ce este accesul Code First, dar şi care sunt tehnicile avansate pentru lucru cu datele.

6. Programming HTML5 with JavaScript and CSS3
Cursul abordează tehnologiile HTML5, CSS3 şi JavaScript, care reprezintă baza pentru dezvoltarea aplicaţiilor Web şi Store Microsoft. De asemenea, cursanţii vor învăţa cum să implementeze şi să manipuleze structura unui document HTML şi obiectele acestuia. Cursul prezintă şi modalitățile în care limbajul CSS se poate folosi pentru stilizarea şi selectarea elementelor, dar şi pentru crearea unei interfeţe cu utilizatorul animate şi adaptabile. La final, cursul abordează bazele limbajului JavaScript, precum şi utilizarea sa pentru manipularea structurii şi datelor documentului HTML.

7. English Language 1 / German Language 1
La cursul English Language 1, respectiv German Language 1, veți face un test de evaluare a cunoștințelor de limbă engleză și germană, iar pe baza rezultatului obținut vi se va aloca nivelul corespunzător de pregătire pentru limba engleză (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate), respectiv nivelul corespunzător pentru limba germană (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Frecventarea acestor cursuri la un anumit nivel vă va ajuta să vă perfecționați cunoștințele, să asimilați un spectru nou de funcții ale limbii alese în formă scrisă și orală și să vă îmbunătățiți înțelegerea și utilizarea limbii.

8. Web Application Development – ASP.NET Core MVC
Cursul cuprinde aspecte de bază și avansate privind dezvoltarea aplicațiilor web folosind tehnologia Microsoft SP.NET Core. La curs, participanții au posibilitatea să se familiarizeze cu cel mai des folosite șabloane de design software, printre care predomină MVC (Model-View-Controler). Cursul abordează și noțiunile de securitate, rutare, localizare, caching și programare client, toate fiind foarte importante pentru dezvoltarea aplicațiilor pe web. Astfel, cursanții se familiarizează cu tehnicile necesare pentru crearea și configurarea aplicațiilor web de securitate, moderne care gestionează datele.

9. Microsoft Web Services
Cursul Microsoft Web Services se ocupă cu dezvoltarea aplicațiilor orientate pe servicii folosind arhitectura SOAP și RESTful. Cursanții vor învăța cum să creeze aplicații distribuite, care rulează pe mai multe calculatoare diferite, care pot fi chiar alimentate de diferite sisteme de operare. Cursul abordează tehnologia Windows Communication Foundation (WCF) de creare a serviciului în conformitate cu protocolul SOAP, dar și a serviciilor care dețin arhitectura RESTful. Materia cursului cuprinde crearea serviciului WCF, diferite tehnici pentru găzduirea și consumarea lor, precum și instrucțiuni extinse pentru configurarea lor.

10. Unity Game Development 
Unity este unul dintre cele mai populare engines pentru crearea jocurilor 2D și 3D. Folosind Unity se pot crea jocuri pentru aproape toate platformele relevante și console video. Pentru scrierea logicii jocurilor Unity, se folosește limbajul de programare C#, ceea ce pentru cursanții de la departamentele Microsoft Development reprezintă o împrejurare imensă ajutătoare datorită faptului că este vorba de limbajul de care se ocupă departamente complete. Pe lânggă limbajul C#, mediul primar de dezvoltare pntru crearea jocurilor Unity este Visual Studio, ceea ce la final permite cursanților să pășească foarte ușor în lumea creării locurilor 2D și 3D. 

11. Azure Fundamentals
Azure este platforma cloud a companiei Microsoft, care este destinată creării, testării, publicării și gestionării aplicațiilor și a serviciilor. Infrastructura completă pentru efectuarea acestui serviciu a fost realizată de către compania Microsoft și arhivată în Azure. De aceea nici nu este de mirare că în prezent, în lumea trecerii generale la tehnologiile cloud, Azure este unul dintre cele mai importante produse ale companiei Microsoft. La cursul Azure Fundamentals, participanții au șansa de a se familiariza cu conceptele de bază ale acestei platform și de a învăța cum să folosească Azure pentru a îmbunătăți aplicațiile dezvoltate local. 

12. Software Engineering
Reprezintă designul, dezvoltarea, administrarea şi documentarea software, aplicând tehnologia stiinţei informatice, tehnicile managementului de proiect, ingineria, designul şi alte discipline. Se mai poate defini şi ca dezvoltarea, administrarea şi întreţinerea software-ului într-un mod sistematic şi controlat, având metodologia şi planurile clar definite.

13. Blockchain Technologies
La acest curs, participanții dobândesc cunoștințe de bază din domeniul Blockchain Technologies, se familiarizează cu noțiunea și cu tipurile de criptovalute, cu rolul și semnificația acestui concept în economia modernă și cu perspectivele și tendințele ei de dezvoltare. De asemenea, participanții vor avea ocazia de a se familiariza cu Blockchain Security, Blockchain Arhitecture și cu posibilitatea de aplicare a acestei tehnologii în proprietatea proiectului start-up.

14. Cambridge Computer Science
Cursul a fost gândit şi conceput  ca să ne familiarizeze în mod corect cu diferite tehnologii de calculator susţinute de Cambridge University. Este împărţit în module şi unităţi care abordează teme începând cu afișarea cifrelor, a conținutului multimedia, a diferitor tipuri de software și terminând cu hardware-ul. Partea de hardware este legată de arhitectura şi de funcţionarea procesorului. În continuarea cursului se abordează securitatea şi protecţia datelor, iar în ultima parte structura datelor şi a algoritmilor.

15. English Language 2 / German Language 2
Pe baza programului frecventat la cursul English Language 1 sau German Language 1, la cursul English Language 2, respectiv German Language 2, puteți frecventa și unele dintre următoarele cursuri. Pentru limba engleză: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate, iar pentru limba germană: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 sau IT German.

Mai mult, dacă nivelul vostru de cunoștințe la testarea din limba engleză este peste nivelul Upper-Intermediate, aveți posibilitatea să primiți la alegere cursul Business English, First Certificate in English (FCE) sau Business English Certificate Vantage (BEC Vantage).

16. Project 
Scopul departamentului Programming este efectuarea individuală a proiectului final, care include toate domeniile parcurse. Proiectul final este crearea unei soluții software care va fi acceptată de o comisie de specialitate. Soluția presupune designul programului, implementarea sa, testarea și elaborarea documentației aferente. După finalizarea lucrării și acceptarea de către mentor, lucrarea finală va fi prezentată în fața unei comisii.

17. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)  
Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage nu sunt incluse în programa obișnuită. Cursanţii aleg pe care dintre certificatele menţionate vor să-l obţină şi pe baza aceasta parcurg unul din aceste două cursuri.

Cambridge First Certificate in English (FCE) este un curs pregătitor pentru susţinerea examenului FCE pe baza căruia obţineţi un certificat recunoscut de mii de companii, instituţii academice, universităţi şi scoli superioare, organe profesionale, ministere şi organe guvernamentale din întreaga lume. FCE este recunoscut pe plan internațional în economie şi industrie, ceea ce vă oferă un avantaj semnificativ dacă intenţionaţi să aplicaţi pentru posturi care implică lucrul cu publicul, munca de birou în bănci, în industria aeriană, catering… Acest certificat este recunoscut şi de multe universităţi, şcoli superioare şi alte instituţii, aşadar reprezintă o „rampă de lansare” pentru educaţia dvs. viitoare şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) este de asemenea un curs pregătitor pentru dobândirea certificatului BEC Vantage, unul dintre cele mai apreciate certificate Cambridge din lumea afacerilor. După cum îi spune şi numele, acest certificat vă oferă un avantaj semnificativ în fața potenţialilor angajatori şi parteneri de afaceri, deoarece confirmă cunoştinţele dvs. de limbă engleză de afaceri şi posibilitatea de a comunica în lumea de afaceri la un nivel avansat. Este recunoscut de către toate companiile mondiale, instituţiile academice şi de afaceri și reprezintă un document unic care dovedește abilităţile dvs. avansate de înţelegere, scriere și vorbire a limbii engleze.

Cum arată cursurile?

Cursurile de la acest program se desfășoară exclusiv în varianta e-Learning.

Principala caracteristică a programului este că lecțiile nu conțin numai teorie, ci și multe exemple practice. Programa este organizată în așa fel încât să stimuleze și să hrănească independența cursantului.

Munca practică la crearea aplicațiilor web în HTML și prin tehnologia ASPN.NET, crearea serviciilor Windows Web și controlul bazelor de date folosind limbajul de programare SQL pregătesc fiecare cursant pentru lumea profesională în IT. Cursurile sunt pregătirea diversificată pentru munca individuală care urmează după finalizarea școlarizării.

Asigurați-vă certificate recunoscute pe plan internațional:

CERTIFICATUL MICROSOFT

După finalizarea programului Microsoft Web Apps Development, veți putea susține examenul pentru certificatul Microsoft:

  • Microsoft Certified: Azure Fundamentals

Acest certificat reprezintă dovada recunoscută pe plan internațional că ați învățat să programați aplicații folosind concepte cloud, servicii Azure și colecții Azure workloads, precum și că știți bine conceptele de securitate și de confidențialitate în cadrul platformei Azure.

CERTIFICATUL UNITY

De asemenea, veți putea susține examenul pentru certificatul companiei Unity Technologies, lider în dezvoltarea instrumentului software pentru crearea jocurilor video 2D și 3D, după care veți obține titlul profesional:

  • Unity Certified User: Programmer

CERTIFICATE CAMBRIDGE

Cursanții de la programul Microsoft Web Apps Development au posibilitatea de a susține examenul pentru obținerea certificatului Cambridge International cu cel mai înalt nivel de expert, care reprezintă o garanție recunoscută internațional de cunoștințe relevante în domeniul tehnologiei informației:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

De asemenea, după finalizarea programului Microsoft Web Apps Development la LINK Academy, puteți obține încă unul din aceste două certificate:

  • Certificatul LINK Academy care atestă programul frecventat Microsoft Web Apps Development
  • Certified Developer for Microsoft Web Applications

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te