Microsoft Desktop Apps Development – învățați cum să creați aplicați desktop moderne

Microsoft Desktop Apps Development Program
Tip de studiu:
Online
Durata cursului:
2 semestre
Ore de studiu:
324
Diplome și Certificări:
Microsoft Certified: Azure Fundamentals
Unity Certified User: Programmer
Cambridge International A&AS Level Computer Science
Certified Desktop Applications Developer
LINK English
LINK German
ÎNSCRIEȚI-VĂ

În cadrul acestui program veţi dobândi cunoştinţele necesare pentru proiectarea, implementarea, dezvoltarea şi producerea aplicaţiilor desktop folosind limbajul de programare C# și cu ajutorul celor mai noi instrumente și tehnologii Microsoft, cum sunt Visual Studio, SQL Server .NET, Azure, Unity şi altele.

Cunoştinţele de producere a aplicaţiilor Windows, în lumea modernă de azi, unde predomină utilizatorii sistemului de operare Windows, se pot dovedi cruciale pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea carierei dvs.

După finalizarea programului Microsoft Desktop Apps Development, veţi şti să scrieţi o aplicaţie complet funcţională care se execută cu sistemul de operare Windows, indiferent că este vorba de software-ul de afaceri sau de un joc video.

Învățați unul dintre cele mai bine plătite și mai preferate limbaje de programare

C# este un limbaj de programare orientat pe obiecte de nivel superior, dezvoltat de către compania Microsoft.

Este caracterizat de posibilitățile mari, simplitatea utilizării și ușurința asimilării, motiv pentru care deja de câțiva ani este în TOP 10 cele mai bine plătite și cele mai preferate limbaje de programare din lume și o alegere foarte bună pentru cei care vor să pășească în lumea interesantă a programării.

C# este foarte similar cu alte limbaje de programare C: C, C++ și Java. De fapt, C# a fost creat pentru îmbunătățirea versiunilor menționate de limbaje de programare într-un limbaj atotcuprinzător, așadar, atunci când îl învățați bine, nu o să vă fie greu să învățați și celelalte limbaje de programare C.

Creaţi şi dezvoltaţi aplicaţii Windows (desktop)

Veți obține cunoștințe de bază, precum și tehnici avansate din programarea Windows prin intermediul clasei specializate .NET pentru crearea aplicațiilor Windows Forms și WPF. Vă veți pregăti pentru crearea individuală sau modificarea acestor aplicații.

Manipulaţi datele în cadrul bazei de date

Din diferite tipuri de surse, folosind tehnologiile ADO.NET, LINQ, WCF Data Services şi Entity Framework veți învăța cum să gestionați corect datele. Vă veţi familiariza cu tehnologiile Microsoft care vă vor permite crearea, descărcarea, ştergerea şi modificarea în mod independent a datelor din baza de date.

Planificaţi realizarea aplicaţiei Microsoft Enterprise

Veți putea să dezvoltați independent cea mai bună soluţie pentru implementarea aplicaţiei, să testați aplicaţia, să creați propriile sisteme de monitorizare a funcţionării aplicaţiei şi să implementați sistemul ei de securitate.

Dobândiți și toate cunoștințele căutate pentru Cloud și Game Development

Veți învăța să proiectați, să construiți, să testați și să întrețineți aplicații cloud și servicii cu ajutorul lui Microsoft Azure, precum și să folosiți Unity Engine cel mai puternic − cea mai populară platformă din lume pentru crearea jocurilor și aplicațiilor 2D, 3D și VR.

Verificaţi dacă mai sunt locuri disponibile şi înscrieţi-vă la Microsoft Desktop Apps Development Program.

Microsoft Desktop Apps Development – planul şi programa

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 ITP Introduction to Programming in C# 32
2 AP Advanced Programming in C# 20
3 ATD Application Testing and Debugging 32
4 SQL SQL Programming and Administration 24
5 MDA Microsoft Data Access 32
6 HJC Programming HTML5 with JavaScript and CSS3 24
7 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1* online

II HALF

No. Code Class No. of classes
8 DAD Desktop (Windows) Application Development 40
9 MWS Microsoft Web Services 32
10 UGD Unity Game Development 32
11 AAD Azure Fundamentals 40
12 SWE Software Engineering 12
13 BT Blockchain Technologies 4
14 CCS Cambridge Computer Science** online
15 EL2/GL2 English Language 2 German Language 2* online
16 PRJ Project /
17 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Cursanții aleg care limbă vor să studieze și pe baza aceasta frecventează unul din cele două cursuri.
** Materie opţională.
*** Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage pot fi parcurse doar de către cursanţii care au absolvit English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Microsoft Desktop Apps Development: Personal Development ProgramÎn cadrul școlarizării la programul Microsoft Desktop Apps Development primiți gratuit și pachetul unic de abilități profesionale - Personal Development Program, care vă va asigura progresul în carieră și vă va deosebi ca lider printre experții în munca voastră. Vezi detalii despre acest program educațional și planul de desfășurare.
 

Acest program cuprinde 17 materii

1. Introduction to Programming in C#
Cursul analizează sintaxa şi metodologia programului C# în cadrul mediului .NET Framework. De asemenea, se ocupă de modelul obiectual al platformei .NET Framework prezentat prin intermediul limbajului C#. Cursul este bazat pe versiunea 4.0 .NET Framework. Obiectivul acestui curs constă în familiarizarea cu conceptele generale ale programării şi ale limbajului C#.

2. Advanced Programming in C#
Cursul Advanced C# Programming este conceput ca o continuare logică a cursului introductiv Introduction to Programming in C#. Pe durata cursului, participanții se vor familiariza cu diferite concepte avansate ale platformei .NET, cu programarea folosind limbajul C#. Vor învăța cum se controlează ciclul de viață a obiectelor .NET și cum se gestionează memoria .NET, ce sunt delegații, expresii lambda și metode anonime. Cursul se ocupă și cu colecții, precum și cu diferite tipuri generic de date. Cursanții vor învăța cum să folosească reflexia, cum să genereze codului în timpul executării aplicațiilor folosind programarea dinamică. Finalul cursului va fi dedicat diferitor tehnici pentru gestionarea fișierelor și a folderelor.

3. Application Testing and Debugging
Cursul Application Testing and Debugging se ocupă cu diferite abordări pentru detectarea și rezolvarea erorilor și testarea aplicațiilor .NET. În primul rând, cursanții au șansa de a citi despre diferite tipuri de erori software pentru detectarea și rezolvarea lor rapidă. În astfel de proces,o atenție deosebită este dedicată instrumentului Visual Studio Debugger. Este vorba despre instrumentul care ajută la detectarea erorilor, astfel încât permite oprirea și controlarea executării codului. Cursul abordează și diferite tipuri de teste, cu care se asigură funcționarea corectă a aplicațiilor .NET. Cursanții au șansa să se familiarizeze cu crearea lor pe un exemplu de aplicații .NET reale.

4. SQL Programming and Administration
În cadrul acestui curs se studiază bazele de date client-server, limbajul de interogare TRANSCT–SQL şi proiectarea bazelor de date SQL. Se axează pe tabele, limite şi integritatea referenţială. De asemenea, mai are în vedere şi: indexuri, administrarea şi securitatea serverului SQL, dobândirea cunoştinţelor în cadrul limbajului SQL (Structured Query Language) - limbajul de interogare relaţional standard care permite definirea, utilizarea şi controlul bazei de date relaţionale.

5. Microsoft Data Access
În curs sunt prezentate principalele tehnici de lucru cu date folosind tehnologiile Microsoft. În acest fel sunt abordate bazele ADO.NET ale cadrului pentru lucru cu datele în mediu conectat sau deconectat la internet. În curs este explicată şi folosirea limbajului specializat care permite o verificare uşoară a datelor în diferite forme – LINQ. Noţiunii de mapare obiectual-relaţională îi este dedicată o parte semnificativă, iar un accent special se pune pe folosirea tehnologiei Entity Framework. Deci, cursanţii vor învăţa cum se manipulează datele aplicând tehnologia eF, ce este accesul Code First, dar şi care sunt tehnicile avansate pentru lucru cu datele.

6. Programming HTML5 with JavaScript and CSS3
Cursul abordează tehnologiile HTML5, CSS3 şi JavaScript, care reprezintă baza pentru dezvoltarea aplicaţiilor Web şi Store Microsoft. De asemenea, cursanţii vor învăţa cum să implementeze şi să manipuleze structura unui document HTML şi obiectele acestuia. Cursul prezintă şi modalitățile limbajul se poate folosi limbajul CSS pentru stilizarea şi selectarea elementelor, dar şi pentru crearea interfeţei utilizator animate şi adaptabile. La final, cursul abordează bazele limbajului JavaScript, precum şi utilizarea sa pentru manipularea structurii şi datelor documentului HTML.

7. English Language 1 / German Language 1
La cursul English Language 1, respectiv German Language 1, veți face un test de evaluare a cunoștințelor de limbă engleză și germană, iar pe baza rezultatului obținut vi se va aloca nivelul corespunzător de pregătire pentru limba engleză (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate), respectiv nivelul corespunzător pentru limba germană (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Frecventarea acestor cursuri la un anumit nivel vă va ajuta să vă perfecționați cunoștințele, să asimilați un spectru nou de funcții ale limbii alese în formă scrisă și orală și să vă îmbunătățiți înțelegerea și utilizarea limbii.

8. Desktop (Windows) Application Development
Explică bazele și tehnicile avansate ale programării Windows prin intermediul platformei .NET și a clasei specializate pentru crearea aplicațiilor  Windows Forms și WPF și gestionarea lor. Scopul cursului este pregătirea cursantului pentru crearea individuală sau modificarea aplicațiilor Windows Forms sau Windows Presentation Foundation.

9. Microsoft Web Services
Cursul Microsoft Web Services se ocupă cu dezvoltarea aplicaţiilor orientate pe servicii folosind arhitectura SOAP. Cursanţii vor învăţa cum se creează aplicaţii distribuite, care se execută pe mai multe calculatoare diferite, dar şi pe platformă. Cursul abordează tehnologia Windows Communication Foundation pentru crearea serviciului după protocolul SOAP. Materia cursului cuprinde crearea serviciului WCF, diferite tehnici pentru găzduirea şi consumarea lui, precum şi un ghid complet pentru configurare.

10. Unity Game Development
Unity este unul dintre cele mai populare engines pentru crearea jocurilor 2D și 3D. Folosind Unity se pot crea jocuri pentru aproape toate platformele relevante și console video. Pentru scrierea logicii jocurilor Unity, se folosește limbajul de programare C#, ceea ce pentru cursanții de la departamentele Microsoft Development reprezintă o împrejurare imensă ajutătoare datorită faptului că este vorba de limbajul de care se ocupă departamente complete. Pe lânggă limbajul C#, mediul primar de dezvoltare pntru crearea jocurilor Unity este Visual Studio, ceea ce la final permite cursanților să pășească foarte ușor în lumea creării locurilor 2D și 3D. 

11. Azure Fundamentals
Azure este platforma cloud a companiei Microsoft, care este destinată creării, testării, publicării și gestionării aplicațiilor și a serviciilor. Infrastructura completă pentru efectuarea acestui serviciu a fost realizată de către compania Microsoft și arhivată în Azure. De aceea nici nu este de mirare că în prezent, în lumea trecerii generale la tehnologiile cloud, Azure este unul dintre cele mai importante produse ale companiei Microsoft. La cursul Azure Fundamentals, participanții au șansa de a se familiariza cu conceptele de bază ale acestei platform și de a învăța cum să folosească Azure pentru a îmbunătăți aplicațiile dezvoltate local. 

12. Software Engineering
Reprezintă designul, dezvoltarea, administrarea şi documentarea software, aplicând tehnologia stiinţei informatice, tehnicile managementului de proiect, ingineria, designul şi alte discipline. Se mai poate defini şi ca dezvoltarea, administrarea şi întreţinerea software-ului într-un mod sistematic şi controlat, având metodologia şi planurile clar definite.

13. Blockchain Technologies
La acest curs, participanții dobândesc cunoștințe de bază din domeniul Blockchain Technologies, se familiarizează cu noțiunea și cu tipurile de criptovalute, cu rolul și semnificația acestui concept în economia modernă și cu perspectivele și tendințele ei de dezvoltare. De asemenea, participanții vor avea ocazia de a se familiariza cu Blockchain Security, Blockchain Arhitecture și cu posibilitatea de aplicare a acestei tehnologii în proprietatea proiectului start-up.

14. Cambridge Computer Science
Cursul a fost gândit şi conceput  ca să ne familiarizeze în mod corect cu diferite tehnologii de calculator susţinute de Cambridge University. Este împărţit în module şi unităţi care abordează teme începând cu afișarea cifrelor, a conținutului multimedia, a diferitor tipuri de software și terminând cu hardware-ul. Partea de hardware este legată de arhitectura şi de funcţionarea procesorului. În continuarea cursului se abordează securitatea şi protecţia datelor, iar în ultima parte structura datelor şi a algoritmilor.

15. English Language 2 / German Language 2
Pe baza programului frecventat la cursul English Language 1 sau German Language 1, la cursul English Language 2, respectiv German Language 2, puteți frecventa și unele dintre următoarele cursuri. Pentru limba engleză: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate, iar pentru limba germană: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 sau IT German.

Mai mult, dacă nivelul vostru de cunoștințe la testarea din limba engleză este peste nivelul Upper-Intermediate, aveți posibilitatea să primiți la alegere cursul Business English, First Certificate in English (FCE) sau Business English Certificate Vantage (BEC Vantage).

16. Project
Scopul departamentului Programming este efectuarea individuală a proiectului final, care include toate domeniile parcurse. Proiectul final este crearea unei soluții software care va fi acceptată de o comisie de specialitate. Soluția presupune designul programului, implementarea sa, testarea și elaborarea documentației aferente. După finalizarea lucrării și acceptarea de către mentor, lucrarea finală va fi prezentată în fața unei comisii.

17. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage nu sunt incluse în programa obișnuită. Cursanţii aleg pe care dintre certificatele menţionate vor să-l obţină şi pe baza aceasta parcurg unul din aceste două cursuri.

Cambridge First Certificate in English (FCE) este un curs pregătitor pentru susţinerea examenului FCE pe baza căruia obţineţi un certificat recunoscut de mii de companii, instituţii academice, universităţi şi scoli superioare, organe profesionale, ministere şi organe guvernamentale din întreaga lume. FCE este recunoscut pe plan internațional în economie şi industrie, ceea ce vă oferă un avantaj semnificativ dacă intenţionaţi să aplicaţi pentru posturi care implică lucrul cu publicul, munca de birou în bănci, în industria aeriană, catering… Acest certificat este recunoscut şi de multe universităţi, şcoli superioare şi alte instituţii, aşadar reprezintă o „rampă de lansare” pentru educaţia dvs. viitoare şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) este de asemenea un curs pregătitor pentru dobândirea certificatului BEC Vantage, unul dintre cele mai apreciate certificate Cambridge din lumea afacerilor. După cum îi spune şi numele, acest certificat vă oferă un avantaj semnificativ în fața potenţialilor angajatori şi parteneri de afaceri, deoarece confirmă cunoştinţele dvs. de limbă engleză de afaceri şi posibilitatea de a comunica în lumea de afaceri la un nivel avansat. Este recunoscut de către toate companiile mondiale, instituţiile academice şi de afaceri și reprezintă un document unic care dovedește abilităţile dvs. avansate de înţelegere, scriere și vorbire a limbii engleze.

Cum arată cursurile?

Acest program se realizează în varianta e-Learning efectivă care economisește timp.

Cursurile sunt adaptate la cunoștințele cursantului și se bazează în primul rând pe muncă practică.

Cunoștințele se dobândesc prin crearea și dezvoltarea aplicațiilor Windows prin .NET, gestionarea datelor cu ajutorul tehnologiilor ADO.NET, LINQ, WCF Data Services și Entity Framework și, în cele din urmă, realizarea aplicației Microsoft Enterprise și testarea sa. În domeniul taskurilor practice, acest program nu se doesbește de ceea ce îl așteaptă în viața de zi cu zi pe un profesionist IT.

Obţineţi certificate recunoscute pe plan internaţional

CERTIFICAT MICROSOFT

După finalizarea departamentului Microsoft Desktop Apps Development  veți putea să susțineți examenul pentru certificatul Microsoft:

  • Microsoft Certified: Azure Fundamentals

Deținerea acestui certificat reprezintă dovada recunoscută la nivel internațional că ați învățat să programați aplicații folosind concepte cloud, servicii Azure și colecții Azure workloads, precum și că cunoașteți bine conceptele de securitate și de confidențialitate în cadrul platformei Azure.

CERTIFICAT UNITY

De asemenea, veți putea susține examenul pentru certificatul companiei Unity Technologies, lider în dezvoltarea instrumentului software pentru realizarea aplicațiilor moderne 2D și 3D și a jocurilor video, apoi veți obține un titlu de specialitate:

  • Unity Certified User: Programmer

CERTIFICAT CAMBRIDGE

Cursanții de la programul Microsoft Desktop Apps Development au posibilitatea de a susține examenul pentru obținerea certificatului Cambridge International cu cel mai înalt nivel de expert, care reprezintă o garanție recunoscută internațional de cunoștințe relevante în domeniul tehnologiei informației:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Aceste certificate vă vor oferi posibilitatea de a deveni specialist pentru aplicații Windows (desktop).

De asemenea, după finalizarea programului Microsoft Desktop Apps Development la LINK Academy, puteţi obţine şi unul dintre următoarele două certificate:

  • Certificatul LINK Academy care atestă frecventarea programului Microsoft Desktop Apps Development
  • Certified Desktop Applications Developer

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te