Curs Geolocation and Sensor Programming

Cursul Geolocation and Sensor Programming ilustrează diferite tehnici avansate care le permit programatorilor să folosească multe dintre componentele hardware ale acestor dispozitive când dezvoltă aplicaţii Android. Cursanții vor învăţa toate tehnicile relevante care permit aplicaţiei să primească şi să proceseze informații despre locaţia curentă a dispozitivului Android. Folosind tehnicile ilustrate veţi avea posibilitatea să oferiți unui spectru larg de diferite aplicaţii Android informații despre locaţia curentă a dispozitivului, indiferent dacă aceste date vor fi folosite pentru a marca datele create de utilizator sau pentru a asculta încontinuu schimbările de locaţie. 

După ce parcurgeți cursul, veţi putea să prezentaţi utilizatorului informații despre locaţii folosind serviciul Google Maps. Pe lângă integrarea de bază a lui Google Maps în aplicaţia Android, cursul Geolocation and Sensor Programming ilustrează şi diferite abordări ale stilizării hărţilor, precum şi ale camerei şi mapării. 

La final, Geolocation and Sensor Programming abordează şi diferite tehnici de obţinere a datelor de la numeroşi senzori deţinuţi de dispozitivele Android.

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: Android Mobile Development.

Descrierea și scopul cursului Geolocation and Sensor Programming

Cursul Geolocation and Sensor Programming ilustrează diferite tehnici avansate care îi permit programatorului să folosească pentru dezvoltarea aplicațiilor Android numeroase componente hardware pe care le dețin dispozitivele Android. Cursantul va învăța toate tehnicile relevante care îi vor permite aplicației înregistrarea și editarea datelor despre locația curentă a dispozitivului Android. 

Utilizând tehnicile ilustrate, veți putea furniza o gamă largă de diferite aplicații Android cu informații despre locația curentă a dispozitivului, indiferent dacă aceste date vor fi utilizate pentru marcarea datelor create de utilizator sau pentru ascultarea continuă a modificărilor de locație. 

Pe lângă integrarea de bază a Google Maps în aplicația Android, cursul Android Geolocation and Sensor Programming ilustrează și diferite abordări pentru stilizarea hărții, precum și coordonarea camerei și desenarea după hartă. Cursul Android Geolocation and Sensor Programming abordează și diferite tehnici pentru obținerea datelor de la numeroși senzori deținuți de dispozitivele Android. Cursul cuprinde toți senzorii relevanți pentru mișcarea, poziția și mediul cu care aplicațiile pe care le creați vor putea ajunge la diferite informații despre mediul lor. 

Cursul ilustrează, de asemenea, crearea a două aplicații Android reale, Running Tracker și Compass, unde funcționalitățile realizate ale platformei Android sunt abordate în acest curs. 

Scopul cursului este pregătirea cursanților pentru crearea aplicațiilor Android care folosesc datele senzorului, locației și funcționalitățile serviciului Google Maps. Cursanții vor fi pregătiți să verifice existența permisiunilor pentru utilizarea locației, să creeze cererea de locație și să obțină date despre locația curentă, precum și despre ultima locație cunoscută. În afară de obținerea scurtă a datelor despre locație, cursanții vor ști să implementeze ascultarea continuă a alertelor de localizare. 

După finalizarea cursului, datele obținute despre locație vor putea fi prezentate de către utilizatori în cadrul aplicației Android folosind serviciul Google Maps. Pe lângă lucrul cu locația și integrarea serviciului Google Maps, cursanții vor putea să facă diferența dintre diferite tipuri de senzori pe care le pot avea dispozitivele Android și vor putea să se aboneze pentru primirea informațiilor de la astfel de senzori și să afișeze datele obținute.

Cursul Geolocation and Sensor Programming vă răspunde la următoarele întrebări:

1. Cum se obțin datele GPS într-o aplicație Android?

Există numeroase modalități prin care dispozitivele Android pot obține date despre locație. Unul dintre ele este și utilizarea modului GNSS, care permite înregistrarea datelor de la sistemele globale de navigare prin satelit. 

Când vine vorba de o implementare software specifică, respectiv despre funcționalitățile care permit obținerea datelor descrise, atunci când este vorba de dispozitivele Android, se pot folosi două seturi de funcționalități:

 • Location API: Principalul mod pentru obținerea datelor despre locație într-o aplicație Android; acesta presupune folosirea funcționalităților pachetului android.location. 
 • Google Location Services API: O abordare mai nouă și mult mai confortabilă de obținere a datelor despre locația dispozitivului Android; acest mod presupune folosirea funcționalităților serviciului Google Play. Folosind o astfel de abordare, aplicațiile Android pot folosi într-un mod mult mai eficient beneficiile componentelor hardware care oferă informații despre locația curentă. 

Cursul Geolocation and Sensor Programming cuprinde ambele abordări menționate, folosite pentru obținerea datelor despre locație. 

2. Ce este Location API?

Principala abordare pentru obținerea datelor despre locația dispozitivului Android presupune folosirea funcționalităților pachetului android.location, care face parte din platforma Android încă de la prima versiune. Acest set de funcționalități se mai numește și Location API. Această denumire se folosește pentru setul de funcționalități grupate în cadrul pachetului android.location.

Este vorba despre setul original de funcționalități pentru gestionarea datelor despre locație, care face parte din platforma Android. Practic, asta înseamnă că astfel de funcționalități se pot folosi pe absolut fiecare dispozitiv Android, chiar și pe acele dispozitive care dețin prima versiunea a sistemului de operare Android. Folosirea funcționalităților acestui pachet reprezintă cea mai inferioară metodă de abordare pentru obținerea datelor despre locație. Prima parte a cursului Geolocation and Sensor Programming se ocupă cu familiarizarea acestui tip de funcționalități. 

3. Ce sunt Google Play Services?

Dacă ați trecut vreodată peste lista aplicațiilor instalate pe dispozitivul vostru Android, se poate să fi observat o aplicație numită Google Play Services. Este cert faptul că majoritatea utilizatorilor de dispozitive Android n-au nici cea mai vagă idee ce face aceasta. 

Google Play Services este aplicația – sau, mai bine zis, setul de servicii sub forma unei aplicații, care se execută pe dispozitivele Android în fundal și permit numeroase funcționalități pentru alte aplicații pe sistem. Astfel, folosind această aplicație, diferite aplicații instalate pe dispozitivul Android pot folosi funcționalitățile numeroaselor servicii Google, precum Location, Maps, Drive etc.

Aplicația Google Play Services a fost introdusă în 2012, iar inițial s-a folosit pentru a permite accesarea serviciului Google+ API și OAuth 2.0 pentru oferirea modului standard pentru autentificarea utilizatorului folosind dispozitivul Android. De atunci, Google a extins funcționalitățile acestei aplicații, așadar, ea este esențială în prezent la dezvoltarea aplicațiilor Android care necesită funcționalități mai avansate. 

Curs Geolocation and Sensor Programming

4. Ce este Google Location Services API?

Abordarea nouă și mai confortabilă de obținere a datelor despre locația dispozitivului Android presupune folosirea funcționalităților serviciului Google Play. Este vorba despre setul de funcționalități care nu face parte din platforma Android, ci este izolat și se livrează ca o aplicație de fundal specială  care se execută pe dispozitivele Android. Folosind această abordare, aplicațiile Android pot folosi componentele hardware într-un mod mult mai eficient care, oferă informații despre locația curentă. 

Un astfel de set de funcționalități se numește Google Location Services API. Principalul său avantaj se reflectă în gestionarea automatizată a providerilor locației. A doua parte a cursului Geolocation and Sensor Programming se va ocupa cu funcționalitățil Google Location Services API.

5. Cum se integrează Google Maps în aplicații Android?

Aplicațiile Android pe care le dezvoltați singuri pot folosi pe deplin funcționalitățile serviciului Google Maps. Pentru a fi posibil așa ceva, Google a dezvoltat un set complet de funcționalități grupate sub numele Google Maps API. Având în vedere că serviciul Google Maps există pe multe platforme, fiecare dintre acestea au un API cu funcționalități destinate unei platforme concrete. Când vine vorba de platforma Android, setul de funcționalități pentru folosirea serviciilor Google Maps se află în Google Maps Android API. 

Google Maps Android API face parte din serviciul Google Play, respectiv este vorba despre încă un serviciu encapsulat în acest set de funcționalități, în afara platformei Android. Al doilea modul din cursul Geolocation and Sensor Programming ilustrează diferite tehnici care permit integrarea Google Maps în aplicațiile Android. 

6. Ce sunt senzorii de mediu?

Senzorii de mediu sunt senzori care permit monitorizarea parametrilor diferitor factori înconjurători ai dispozitivului Android. Astfel, senzorii din acest grup se pot folosi pentru monitorizarea temperaturii ambientale sau a umidității relative a aerului, cantitatea de lumină din jurul dispozitivului etc. Având în vedere că este vorba despre caracteristicile anumitor fenomene din mediul dispozitivului, astfel de senzori se numesc senzori de mediu.

Dispozitivele Android pot folosi date a patru senzori de mediu diferiți: termometru, fotometru, barometru și higrometru. Toți cei patru senzori se realizează întotdeauna ca senzori fizici, ceea ce înseamnă că într-adevăr există ca module hardware separate în dispozitiv. Modulul Lucrul cu senzorii din cadrul cursului Geolocation and Sensor Programming ilustrează în detaliu folosirea senzorilor din acest grup.

7. Ce sunt senzorii de mișcare și de poziție?

Senzorii de mișcare sunt responsabili cu măsurarea forțelor de accelerație și rotație în spațiul tridimensional. Astfel, senzorii din acest grup pot detecta orice forță care poate rezulta mișcarea dispozitivului, după orice axă a sistemului tridimensional de coordonate. Platforma Android poate folosi datele a câtorva senzori diferiți care fac parte din grupul senzorilor de mișcare. Doi senzori de bază ai acestui grup sunt senzorul de accelerare și giroscopul, care se realizează aproape întotdeauna ca senzori fizici. Pe lângă aceștia, din grupul senzorilor de mișcare fac parte și mulți senzori sintetici, care își bazează funcționarea pe activitatea a celor doi senzori fizici menționați mai sus. 

Senzorii de poziție le permit dispozitivelor să-și determine poziția în sistemul de coordonate a planetei Pământ. De asemenea, senzorii de poziție permit și detectarea obiectelor din fața dispozitivului. 

Caracteristicile senzorului de mișcare și de poziție, în cursul Geolocation and Sensor Programming, vor fi folosite pentru crearea unei aplicații Android reale, care va simula activitatea unui compas magnetic.

Planul și programa cursului

Modulul 1 – Gestionarea datelor locației

 • Introducere în geolocație
 • Introducere
 • Utilizare avansată
 • Introducere
 • Cererea și setările
 • Ultima locație cunoscută
 • Ascultarea continuă

Modulul 2 – Integrarea serviciului Google Maps

 • Introducerea în utilizarea Google Maps
 • Stilizarea Google Maps
 • Coordonarea camerei și desenarea după hartă
 • Crearea aplicației Running Tracker

Modulul 3 – Lucrul cu senzorii 

 • Introducere în lucrul cu senzorii dispozitivului Android
 • Senzori de mediu
 • Senzori de deplasare
 • Senzori de poziție
 • Crearea aplicației Compass

Curs Geolocation and Sensor Programming

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te