Cursul Android Debugging and Testing

Testarea este partea componentă din dezvoltarea software-ului. În primul rând, pentru ca aplicația voastră Android să fie caracterizată ca fiind una corectă și de calitate, trebuie să treacă prin procesul de rezolvare a erorilor. Dacă vă ocupați de programarea aplicațiilor pentru sistemul de operare Android, trebuie să știți ce pași cheie ar trebui preluați la testarea aplicației. Tocmai aceste cunoștințe le veți asimila la cursul Android Debugging and Testing.

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: Android Mobile Development.

Descrierea și scopul cursului Android Debugging and Testing

Cursul Android Debugging and Testing se ocupă de diferite modalități pentru detectarea și rezolvarea erorilor și testarea aplicațiilor Android. Cursul este împărțit în două module. Primul se ocupă cu noțiunea de debugging, respectiv tehnicile pentru detectarea și rezolvarea erorilor, iar al doilea se ocupă de diferite modalități pentru testarea aplicațiilor Android. 

În segmentul privind detectarea și rezolvarea erorilor, cursanții au ocazia să citească despre diferite tipuri de erori software, la care se poate ajunge în momentul creării și executării aplicațiilor Android. În primul rând, cursul se ocupă de compile-time, runtime, erori logice și diferite modalități pentru detectarea lor. În curs sunt ilustrate în primul rând modalitățile de detectare a erorilor de sintaxă, folosind funcționalitățile existente în cadrul mediului de dezvoltare Android Studio. Astfel, sunt ilustrate toate caracteristicile funcționalității pentru analiza on-the-fly în mediul Android Studio.

În modulul despre erorile runtime, cursul Android Debugging and Testing se ocupă de excepții și noțiuni, precum call stack și stack trace. Sunt acoperite toate modalitățile relevante pentru detectarea rapidă a erorilor runtime și pentru reducerea numărului lor la executarea aplicației. 

Când vă familiarizați cu erorile runtime, un accent special este pus pe panourile Run și Logcat din mediul de dezvoltare Android Studio.

În procesul de monitorizare a aplicațiilor Android, noțiunile foarte importante sunt clasa Log și rapoartele despre erori. Cursul Android Debugging and Testing pregătește cursanții pentru folosirea clasei Log, în vederea notării informațiilor despre starea internă a aplicației în timpul executării. Când aplicația devine activă pe dispozitivele utilizatorilor finali, foarte importante pot fi rapoartele despre erori (bug reports). Procesul lor de generare și analiză este abordat în detaliu în cadrul cursului.

Ultima temă a unității debugging se ocupă de erori logice și utilizarea lui Android Studio debugger. Este vorba despre instrumentul care ajută la detectarea erorilor, astfel încât permite oprirea și controlarea executării codului. Cursul Android Debugging and Testing cuprinde lucrul cu puncte de întrerupere, abordări pentru analizarea și monitorizarea variabilelor și controlul de executare a codului. 

Cursul Android Debugging and Testing abordează și diferite teste cu care se asigură funcționarea corectă a aplicațiilor Android. Cursanții au ocazia să citească despre testele unit locale și instrumentale și despre testele UI, precum și în cazul aplicațiilor reale Android, să se familiarizeze cu crearea lor. 

Scopul cursului este familiarizarea cursanților cu noțiunile de debugging și testare, precum și pregătirea practică a acestora pentru detectarea compile-time, runtime și a erorilor logice. Cursanții vor învăța să folosească panourile Build, Run, Logcat și debuggers din mediul Android Studio și clasele platformei Log Android. La final, cursanții vor dobândi abilități pentru crearea testelor unit locale instrumentale și pentru crearea testelor UI folosind cadrul software Espresso.

Cursul Android Debugging and Testing vă va răspunde la întrebări:

1. Ce sunt erorile software?

Erorile sunt parte componentă a aproape fiecărui produs software. Acestea pot cauza numeroase probleme la executarea programului. Simptomele pot varia de la rezultatul neașteptat al executării, apoi date corupte, până la refuzul complet și imposibilitatea de utilizare a aplicației. De aceea, înțelegerea noțiunilor de erori software și modalitatea lor de înlăturare este foarte importantă la dezvoltarea software-ului.

În cadrul aplicațiilor Android pot apărea mai multe tipuri diferite de erori, care se deosebesc după expunerea și gravitatea amenințării executării întregului sistem. Cursul Android Debugging and Testing se ocupă cu tehnicile pentru detectarea și înlăturarea tuturor tipurilor de erori, la care se poate ajunge în timpul dezvoltării aplicațiilor Android. Astfel, cursanții au șanse de a-și îmbunătăți cunoștințele despre programarea Android, ceea ce îi va ajuta la crearea aplicațiilor de calitate și utilizabile.

2. Ce sunt compile-time și erorile runtime și cum se detectează?

Din punctul de vedere a limbajelor de programare și a programării Android, erorile software se clasifică în diferite moduri. Una dintre principalele clasificări este cea care ia în considerare timpul de expunere a erorii. Atunci este vorba despre erorile compile-time și runtime.

Erorile compile-time se expun deja în timpul compilării codului sursă al aplicațiilor Android. Cu alte cuvinte, aplicația cu acest tip de eroare nici nu se poate compila. În cursul Android Debugging and Testing, cursanții învață să detecteze astfel de erori prin analiza manuală a codului, folosind funcționalitatea Android Studio pentru analiza de cod on-the-fly și prin interpretarea informațiilor care se obțin în panoul Build.

Erorile runtime se expun numai în timpul executării aplicației și, în cazul editării neadecvate, provoacă distrugerea aplicației. De aceea este vorba despre erori cu consecințe destul de grave, iar în cursul Android Debugging and Testing se acordă atenție deosebită diferitelor abordări pentru detectarea lor timpurie. Sunt abordate noțiunea de excepții și modul în care se propagă, precum și noțiunile call stack și stack trace, care sunt decisive pentru localizarea rapidă a erorilor runtime.

3. Ce sunt erorile logice?

Erorile logice sunt considerate cel mai complex tip de erori la care se poate ajunge la executarea software-ului, deoarece sunt cel mai greu de identificat. Astfel de erori apar în situațiile în care programul nu produce rezultatul așteptat, iar mediul executiv nu anunță orice excepție sau neregularitate – cu alte cuvinte, codul cu o eroare logică nu face ceea ce se așteaptă de la el. Din cauza inexistenței oricărui mesaj de la mediul executiv, detectarea și înlăturarea erorilor logice solicită o analiza atentă a codului și utilizarea instrumentelor specializate ale mediului de dezvoltare. 

În cursul Android Debugging and Testing se abordează utilizarea clasei Log și a panoului Logcat, precum și funcționalitatea Android Studio debugger, totul pentru a facilita găsirea erorilor logice.

Android Debugging and Testing

4. Cum se folosește Android Studio debugger?

Debugger este instrumentul care ajută la înlăturarea erorilor, astfel încât permite oprirea și controlarea executării codului. La final, acest lucru permite programatorului să parcurgă codul linie după linie și, cu această ocazie, să analizeze valorile variabilelor în momente diferite. Partea componentă a tuturor mediilor de dezvoltare serioase este instrumentul debugger, deci Android Studio nu face excepție. 

Android Studio permite activarea aplicațiilor într-un regim special, unde se activează debugger-ul integrat. În combinație cu puncte de întrerupere, debugger permite oprirea executării codului, apoi controlul executării prin parcurgerea codului comandă cu comandă. Pe lângă asta, Android Studio debugger permite în orice moment obținerea de informații despre valorile curente ale variabilelor disponibile etc. Despre toate astea se vorbește în cursul Android Debugging and Testing.

5. De ce este importantă testarea software?

Scrierea codului de programare este doar o parte din profesia de programare. Asigurarea funcționării corecte a aplicației este la fel de importantă ca și scrierea codului. De aceea, munca de programare este însoțită întotdeauna de testări amănunțite. Dacă se știe că mentenanța este cea mai solicitantă în ceea ce privește timpul, așadar și cea mai scumpă etapă în dezvoltarea software, se poate concluziona ușor că o testare fundamentală poate economisi destul timp și bani.

Uneori, prin testarea software se pot salva și vieți omenești. Astfel, în 1994, eroarea software a avionului Airbus 300 din cadrul companiei aeriene chineze a avut drept consecință pierderea a 264 de vieți.

Cursul Android Debugging and Testing cuprinde cele mai importante aspecte ale testării aplicațiilor Android, cu accent deosebit pe crearea practică a testelor unit și UI folosind cadrele software JUnit și Espresso.

6. Ce sunt și cum se creează testele Android unit?

Testarea software este noțiunea referitoare la diferite operațiuni pentru funcționarea corectă a unui program. De aceea, există multe criterii diferite, pe baza cărora se poate face o distincție între tipurile de teste software.

Testele unit sunt orientate pe funcționalitățile individuale din care este alcătuită aplicația completă. De aceea, astfel de teste se și numesc teste unit. Cu ele se testează cea mai mică unitate de cod posibilă. De cele mai multe ori sunt metodele obiectelor, așadar cu testele unit se confirmă dacă anumite elementele ale aplicației își fac treaba fără erori. În cursul Android Debugging and Testing se abordează și crearea testelor unit locale și instrumentale, care se execută prin intermediul cadrului software JUnit.

7. Ce sunt și cum se creează testele Android UI?

În majoritatea cazurilor, mediul de utilizator este singura legătură dintre utilizator și logica internă a aplicației. Folosind mediul de utilizator, utilizatorul activează acțiunea și obține rezultatele editării făcute de aplicație. De aceea, folosind mediul de utilizator se poate testa comportamentul funcțional al aplicațiilor. Folosind elementele mediului de utilizator, așa cum fac utilizatorii înșiși, se poate verifica indirect validarea editării pe care o face aplicația Android. De aceea, noțiunea de testare UI este foarte importantă.

Testarea aplicațiilor Android se face cu ajutorul unui cadru software special, numit Espresso și este parte componentă a setului de funcționalități AndroidX. În cursul Android Debugging and Testing este ilustrată crearea practică a testelor UI în două moduri: folosind instrumentul Espresso Test Recorder și prin scrierea manuală a funcționalității testelor. 

Planul și programa cursului

1. Detectarea și înlăturarea erorilor

 • Introducere în Android debugging 
 • Erori runtime
 • Logarea și lucrul cu rapoartele despre erori 
 • Erori logice
 • Android Studio debugger

2. Testare

 • Introducere în testarea Android
 • Testarea Unit
 • Testarea UI

Software necesar și condiții tehnice:

Este nevoie de un calculator cu sistemul de operare Windows, macOS sau Linux instalat și cu mediul de dezvoltare Android Studio.

Cunoștințe necesare:

 • Se presupune că participantul are cunoștințe de bază privind utilizarea calculatorului, în special efectuarea operațiilor de bază pe sistemul de operare.
 • Se presupune că participantul are cunoștințe din cursurile Core Java Programming și Advanced Java Programming și din cursul Introduction to Android Application Development.

Competențe:

1. Detectarea și înlăturarea erorilor

 • Utilizarea panoului Build, Run și Logcat a mediului Android Studio din cadrul clasei Log, Android Studio debugger și a raportului despre erori pentru găsirea și înlăturarea erorilor compile-time, runtime și logice.

2. Testare

 • Utilizarea mediului Android Studio și a cadrelor software JUnit și Espresso pentru crearea testelor unit și UI.

Cursul Android Debugging and Testing

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te