Învață programare orientată pe obiecte cu C#. Creează programe avansate.

Software Development – Curs de dezvoltare aplicații Web și Windows. Programare C#.

Software Development Program
Tip de studiu:
Online
Durata cursului:
2 semestre
Ore de studiu:
214
Diplome și Certificări:
Zend certified PHP Engineer
MTA - Microsoft Technology Associate:
MTA: Developer
Oracle Certified Associate
Cambridge International A&AS Level Computer Science
LINK Academy Certified Software Developer
LINK English
LINK German
ÎNSCRIEȚI-VĂ

Dezvoltarea software-ului este factorul principal în dezvoltarea tehnologiilor informaţionale. Aplicarea software-ului s-a extins în toate domeniile de activitate. Doar pe piaţa din America, vânzările de software de afaceri pentru calculatoarele personale (PC) au înregistrat în urmă cu 20 de ani sume de aproximativ 5 miliarde de dolari americani. Astăzi, aceste cifre sunt obţinute de anumiţi producători.

În ciuda rezultatelor obţinute, posibilităţile de dezvoltare a software-ului sunt în continuare de neimaginat. Dezvoltarea limbajelor de programare, în special a limbajelor din generaţia a 4-a de programare orientată pe obiecte şi încercarea de creare a instrumentelor universale de programare, au făcut ca software-ul să se apropie şi mai mult de utilizator şi să devină mai uşor de utilizat.

În cadrul programului Software Development, veţi dobândi principiile fundamentale de programare care sunt baza necesară pentru orice tip de programare şi de proiectare. Veţi dobândi cunoştinţe din domeniul structurilor generale de date, precum şi cunoştinţe referitoare la condiţiile care sunt importante pentru programare şi modelare. Vă veţi familiariza cu principiile generale care stau la baza proiectării limbajelor de programare, lucru care vă va permite o trecere mai uşoară şi mai rapidă de la un limbaj la altul. Veţi învăţa cum să proiectaţi un software stabil, cum să construiţi un cod calitativ, veţi învăţa cum să testaţi un software, cum să-l întreţineţi şi cum să-l îmbunătăţiţi...

Deveniţi Software Developer de top

Datorită marii aplicabilităţi a software-ului în mediul de afaceri şi în mediul particular, profesia de software developer devine una dintre cele mai căutate profesii de pe piaţa forţei de muncă de azi. Utilizând cunoştinţele pe care le veţi dobândi în cadrul programului de studiu Software Development, veţi putea să vă construiţi o carieră de succes în orice firmă sau companie.

Creaţi un software aşa cum vă doriţi

Programul Software Development vă oferă posibilitatea creării unui număr mare de software-uri diferite, dintre care amintim: software educaţional şi ştiinţific, software pentru reţelele de calculator şi pentru managementul de proiect, software necesar pentru procesarea statisticilor şi a tabelelor şi, nu în ultimul rând, software anti-virus şi software pentru protecţia sistemului. Vă punem la dispoziție toate instrumentele necesare pentru crearea software-urilor.

Software Development - planul şi programa

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 ITP Introduction to Programming in C# 28
2 AP Advanced Programming in C# 20
3 DAD Desktop Application Development 32
4 SQL SQL Programming and Administration 28
5 EL1/GL1 English Language 1 / German Language A1* online

II HALF

No. Code Class No. of classes
6 PHC Programming HTML5 with JavaScript and CSS3 18
7 CPH Core PHP Programming 20
8 MySQL MySQL Programming and Administration 20
9 PHP Building Web Applications - Advanced PHP Programming 24
10 JCP Java Core Programming 24
11 CCS Cambridge Computer Science** online
12 EL2/GL2 English Language 2 / German Language A2* online
13 PRJ Project /
14 FCE FCE/BEC Vantage*** online

*Cursanții aleg care limbă vor să studieze și pe baza aceasta frecventează unul din cele două cursuri.
** Materie opţională.
*** Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage pot fi parcurse doar de către cursanţii care au absolvit English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Software Development: Personal Development ProgramÎn cadrul școlarizării la programul Software Development primiți gratuit și pachetul unic de abilități profesionale - Personal Development Program, care vă va asigura progresul în carieră și vă va deosebi ca lider printre experții în munca voastră. Vezi detalii despre acest program educațional și planul de desfășurare.
 

Acest program cuprinde 14 materii

1. Introduction to Programming in C#
Cursul analizează sintaxa şi metodologia programului C# în cadrul mediului .NET Framework. De asemenea, se ocupă de modelul obiectual al platformei .NET Framework prezentat prin intermediul limbajului C#. Cursul este bazat pe versiunea 4.0 .NET Framework. Obiectivul acestui curs constă în familiarizarea cu conceptele generale ale programării şi ale limbajului C#.

2. Advanced Programming in C#
Obiectivul cursului Advanced Programming in C# este de a vă pregăti pentru utilizarea unor concepte avansate de programare C #. Cursul se ocupă şi de colecții, precum și de diferite forme de tipuri generice de date.

3. Desktop Application Development
Cursul explică elementele de bază şi tehnicile avansate de programare Windows, prin intermediul platformei .NET şi a claselor specializate pentru crearea aplicaţiilor Windows Forms şi WPF, precum şi manipularea acestora. Scopul cursului este de a califica utilizatorul în crearea sau modificarea independentă a aplicaţiilor Windows Forms sau Windows Presentation Foundation.

4. SQL Programming and Administration
În cadrul acestui curs se studiază bazele de date client-server, limbajul de interogare TRANSCT–SQL şi proiectarea bazelor de date SQL. Se axează pe tabele, limite şi integritatea referenţială. De asemenea, mai are în vedere şi: indexuri, administrarea şi securitatea serverului SQL, dobândirea cunoştinţelor în cadrul limbajului SQL (Structured Query Language) - limbajul de interogare relaţional standard care permite definirea, utilizarea şi controlul bazei de date relaţionale.

5. English Language 1 / German Language A1
La cursul English Language 1, mai întâi veți da un test pentru evaluarea cunoștințelor curente de limba engleză și, pe baza rezultatului obținut, vi se va aloca unul dintre cele 5 niveluri ale materiei (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate), care vă va ajuta la perfecționarea cunoștințelor, la asimilarea unui spectru de funcții ale acestei limbi în formă scrisă și orală și la îmbunătățirea înțelegerii și a utilizării acesteia.

Cursanții pot opta și pentru cursul de Limba germană A1, care este un nivel începător de învățare a limbii germane și al cărui scop este ca participanții să se descurce în comunicarea de zi cu zi.

6. Programming HTML5 with JavaScript and CSS3
Cursul abordează tehnologiile HTML5, CSS3 şi JavaScript, care reprezintă baza pentru dezvoltarea aplicaţiilor Web şi Store Microsoft. De asemenea, cursanţii vor învăţa cum să implementeze şi să manipuleze structura unui document HTML şi obiectele acestuia. Cursul prezintă şi modalitățile limbajul se poate folosi limbajul CSS pentru stilizarea şi selectarea elementelor, dar şi pentru crearea interfeţei utilizator animate şi adaptabile. La final, cursul abordează bazele limbajului JavaScript, precum şi utilizarea sa pentru manipularea structurii şi datelor documentului HTML.

7. Core PHP Programming
În cadrul acestui curs se studiază bazele arhitecturii, funcţionării şi sintaxei limbajului PHP. Pe lângă limbajul în sine, cursanţii se vor familiariza şi cu: implementarea scripturilor PHP în paginile HTML, comunicarea dintre intrare şi ieşire, Deployment-ul documentelor şi proiectelor pe serverul Web, precum şi cu bazele administrării serverului Web în contextul PHP. Prin intermediul acestui curs, cursanţii se vor familiariza şi cu bazele programării orientate pe obiect. După finalizarea cursului, cursanţii vor fi capabili să producă propriile clase PHP care acoperă o gamă variată de funcţionalităţi ale acestui limbaj de programare. Cursanţii sunt, de asemenea, capabili să folosească limbajul C la nivel general.

8. MySQL Programming and Administration
Se studiază MySQL în detaliu și bazele de date în general. Pe parcursul acestui curs, participanţii se familiarizează cu instalarea și cu funcționarea sistemului MySQL, precum și cu administrarea acestuia  și a datelor, prin intermediul celor mai populare instrumente (phpMyAdmin). În acest curs accentul este pus pe instruirea utilizatorului pentru o utilizare cât mai eficientă a datelor prin interogări înalt optimizate, soluții relaționale de calitate și prin manipularea indexurilor. După finalizarea cursului, cursanţii sunt capabili să administreze singuri baze de date MySQL, să programeze baze de date MySQL cu ajutorul limbajului structural de interogare SQL și să administreze servere MySQL.

9. Building Web Applications - Advanced PHP Programming
Cursul facilitează dobândirea cunoştinţelor din domeniul limbajului de programare PHP. Cursanții sunt instruiţi în: manipularea tehnologiilor de producție PHP avansate, manipularea surselor de date, producerea graficii, implementarea în HTML, crearea propriilor sisteme de administrare. După finalizarea cursului, cursanţii vor fi capabili să creeze singuri aplicații Web PHP și CMS complexe. De asemenea, cursanţii vor îndeplini și condițiile pentru susţinerea examenului de obținere a certificatului Zend PHP5.

10. JAVA Core Programming
Prin intermediul limbajului de programare Java vă veţi familiariza cu conceptele generale ale programării, precum şi cu conceptul orientat pe obiect. Acest obiect subînţelege bazele programării în mediul Java, precum şi introducerea în programarea orientată pe obiect.

11. Cambridge Computer Science
Cursul a fost gândit şi conceput  ca să ne familiarizeze în mod corect cu diferite tehnologii de calculator susţinute de Cambridge University. Este împărţit în module şi unităţi care abordează teme începând cu afișarea cifrelor, a conținutului multimedia, a diferitor tipuri de software și terminând cu hardware-ul. Partea de hardware este legată de arhitectura şi de funcţionarea procesorului. În continuarea cursului se abordează securitatea şi protecţia datelor, iar în ultima parte structura datelor şi a algoritmilor.

12. English Language 2 / German Language A2
Pe baza programului frecventat în cadrul cursului English Language 1, la cursul English Language 2 puteți trece la nivelul următor de cunoștințe (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate sau Upper-Intermediate), perfecționându-vă astfel cunoștințele de limba engleză.

Cursul de limba germană pentru nivelul A2 este conceput pentru a dobândi cunoștințele necesare de gramatică prevăzute pentru această etapă de învățare a limbii, pentru a vă îmbogățiți vocabularul pentru comunicarea de zi cu zi, precum și pentru a vă putea exprima părerea cu privire la teme sociale zilnice.

13. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage nu sunt incluse în programa obișnuită. Cursanţii aleg pe care dintre certificatele menţionate vor să-l obţină şi pe baza aceasta parcurg unul din aceste două cursuri.

Cambridge First Certificate in English (FCE) este un curs pregătitor pentru susţinerea examenului FCE pe baza căruia obţineţi un certificat recunoscut de mii de companii, instituţii academice, universităţi şi scoli superioare, organe profesionale, ministere şi organe gunernamentale din întreaga lume. FCE este recunoscut pe plan internațional în economie şi industrie, ceea ce vă oferă un avantaj semnificativ dacă intenţionaţi să aplicaţii pentru posturi care implică lucrul cu publicul, munca de birou în bănci, în industria aeriană, catering… Acest certificat este recunoscut şi de multe universităţi, şcoli superioare şi alte instituţii, aşadar reprezintă o „rampă de lansare” pentru educaţia dvs. viitoare şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) este de asemenea un curs pregătitor pentru dobândirea certificatului BEC Vantage, unul dintre cele mai apreciate certificate Cambridge din lumea afacerilor. După cum îi spune şi numele, acest certificat vă oferă un avantaj semnificativ în fața potenţialilor angajatori şi parteneri de afaceri, deoarece confirmă cunoştinţele dvs. de limbă engleză de afaceri şi posibilitatea de a comunica în lumea de afaceri la un nivel avansat. Este recunoscut de către toate companii mondiale, instituţiile academice şi de afaceri și reprezintă un document unic care dovedește abilităţile dvs. avansate de înţelegere, scriere și vorbire a limbii engleze.

Cum arată cursurile?

În cadrul școlarizării la acest program veți avea posibilitatea de a obține o imagine completă despre cum arată să lucrezi la proiecte IT reale. Cunoștințele practice le puteți asimila prin studiu online ca și cursant din Iași, Craiova, Galați, Brașov, Cluj, Constanța, București, Ploiești, Brăila, Timișoara, Chișinău etc. Cursurile sunt bazate pe exemple practice, pe o teorie minimă şi pe o practică maximă.

Învăţarea este bazată pe exerciţii şi pe proiecte, cu ajutorul cărora veţi putea foarte repede să efectuaţi viitoarele activităţi în mod independent. Cursurile sunt dinamice și create în așa fel încât, chiar dacă sunteți începător, veți putea învăța toate cele necesare pentru ca la concurs să obțineți jobul dorit, pentru a vă distinge de concurență datorită calității.

Obţineţi certificate recunoscute pe plan internaţional:

Certificate Zend

După finalizarea acestui program, aveţi posibilitatea să susţineţi examenul pentru cel mai presigios certificat internaţional din domeniul programării PHP. Este vorba de certificatul – Zend PHP Certified Engineer.

Programul Zend PHP Certification a devenit un standard industrial pentru certificare PHP. Peste 10.000 de Web Developers din întreaga lume au susţinut acest examen şi au obţinut titlul de „Zend Certified PHP Engineers”. În acest fel şi-au mărit posibilităţile pe piaţa PHP. Faptul că aţi devenit Zent Certified Engineer vă dă un avantaj substanţial în faţa concurenţei de pe piaţa tehnologiei IT de azi şi reprezintă dovada că stăpăniţi tehnologia PHP.

Certificate Microsoft

De asemenea, veţi avea posibilitatea să susţineţi examenul de certificare pentru seria de tehnologii Microsoft:

MTA - Microsoft Technology Associate:

  • MTA: Developer

Certificate Oracle

După finalizarea cursurilor din cadrul acestui departament, veţi putea obţine un certificat, prin susţinerea unui examen din domeniul programării Java. Examinarea are loc în centrului de testare VUE şi în urma acesteia veţi obţine următorul titlu profesional:

  • Oracle Certified Associate 

Certificate Cambridge

Cursanţii programului Software Development au posibilitatea să susţină examenul pentru dobândirea certificatului Cambridge International de cel mai înalt nivel de expert, care reprezintă o garanţie recunoscută pe plan internaţional a cunoştinţelor relevante în domeniul tehnologiei informației:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

De asemenea, după finalizarea programului Software Development la LINK Academy, puteţi obţine şi unul dintre următoarele două certificate:

  • Certificatul care atestă FRECVENTAREA programului LINK Academy
  • Certificatul LINK Academy Certified Software Developer

 

Mai există locuri disponibile pentru programa Software Development? Verificaţi! Înscrierea este în curs:

ÎNSCRIEREPentru a afla totul despre înscriere, click aici.
Numărul de contact: +40 (314) 326 162.