Cursul Bazele managementului

Bazele managementului reprezintă cunoștințele cheie de care fiecare manager, precum și un antreprenor au nevoie în contextul modern de afaceri. Managementul sistemelor de afaceri presupune o practică legată de managementul unei afaceri, unui proces sau proiect într-un mod eficient. Pentru a atinge un obiectiv comun, este necesar să se abordeze corect managementul diferitelor procese și proiecte. Prin urmare, managementul poate fi înțeles ca un sistem de dealing sau practica de a gestiona diverse activități de muncă în scopul obținerii succesului. Această abordare este vitală pentru orice manager sau antreprenor care dorește să aibă succes în afacerile moderne.

Managementul face parte din structura organizatorică a companiei; se referă la angajații care gestionează sarcini și operațiuni. Managementul presupune un nivel ierarhic superior în cadrul companiei, responsabil de gestionarea activităților celorlalți angajați în vederea atingerii unui scop comun definit. Acest sector joacă un rol semnificativ în funcționarea de succes a companiei și necesită responsabilitate, precum și capacitatea de a planifica, organiza și conduce echipe de angajați.

Managementul este o ramură multidisciplinară a științei care se focusează pe organizarea activităților și practicilor de lucru cu un scop clar definit. Cu alte cuvinte, managementul reprezintă practici care îmbunătățesc funcționarea afacerilor și o fac mai competitivă pe piață, dar permit și funcționarea și dezvoltarea mai eficace a diferitelor activități sociale și economice. Prin elementele de bază ale managementului, participanții vor afla care sunt bazele acestui domeniu, care pot fi necesare și utile viitorilor antreprenori și manageri pentru a funcționa în contextul modern al afacerilor.

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: E-commerce Manager & EntrepreneurWeb Project Manager & Data Analyst şi Online Sales & E-business Development Manager.

Descrierea și scopul cursului Bazele managementului

Cursul Bazele managementului vă prezintă definițiile și conceptele cheie legate de management, dar și funcțiile de management. O atenție deosebită este acordată termenilor de eficiență și eficacitate. De asemenea, veți avea ocazia să vă familiarizați cu procesele importante de planificare, organizare, gestionare și control în management. Acest curs va discuta despre aplicarea managementului în definirea misiunii și viziunii afacerii, precum și în stabilirea obiectivelor de afaceri. Acest curs vă va ajuta să înțelegeți conceptele teoretice ale managementului, adică să înțelegeți cum să le aplicați în practică, astfel încât organizația voastră să poată obține un succes mai mare.

La acest curs se va discuta despre aplicarea și importanța managementului strategic și operațional. Cursul abordează și evoluția managementului; managementul afacerilor este luat în considerare prin diferite școli de management al afacerilor, cum ar fi managementul științific, teoria organizației clasice, școala behavioristă și managementul sistemelor. În plus, au fost abordate subiecte precum practicile de afaceri responsabile din punct de vedere social și dezvoltarea durabilă a afacerilor, care sunt în conformitate cu nevoile și interesele părților interesate. Cursul Bazele managementului va oferi, printre altele, răspunsuri la întrebări legate de mediul organizației și de părțile interesate interne și externe, precum și la întrebări legate de definirea ariilor funcționale ale managementului.

Scopul acestui curs este ca participanții să dobândească cunoștințe de bază în domeniul managementului care se referă la toate cele trei niveluri de poziții de conducere – operativ, mediu și de top, dar și să se familiarizeze cu diferite roluri în managementul afacerilor. Veți afla care sunt termenii cheie în domeniul managementului, precum și care sunt funcțiile de bază ale managementului afacerilor. De asemenea, cursul va explica diferențele dintre eficacitate și eficiență, management strategic și operațional; se va sublinia și importanța articulării viziunii, misiunii și obiectivelor unui concept de afaceri.

Vor fi prezentate fluxurile de dezvoltare ale managementului. De aceea se va discuta despre dezvoltarea diferitelor școli de management, dar și despre abordări mai moderne ale practicilor de management. Participanții vor învăța, de asemenea, diferite domenii funcționale ale managementului: cercetare și dezvoltare, producție, marketing, resurse umane și finanțe.

După finalizarea cursului Bazele managementului, participanții vor putea recunoaște diferitele roluri ale managerilor. În plus, vor recunoaște cu ușurință diferitele niveluri și responsabilități ale managementului în organizație și sarcinile acestora și vor fi conștienți de toate cunoștințele, abilitățile și competențele necesare acestei poziții de afaceri.

Cursul Bazele managementului vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce este managementul și care sunt funcțiile sale de bază?

Managementul este un set de activități care gestionează eficient organizațiile și sistemele de afaceri. Fiecare afacere se străduiește să atingă obiectivele organizaționale stabilite. Datorită unor obiective precis definite, managementul coordonează angajații, dar și alte resurse ale organizațiilor de afaceri. În cadrul managementului se pot distinge patru funcții: planificare, organizare, conducere și control.

Planificarea, ca una dintre funcțiile fundamentale ale managementului, se referă la termenele-limită, activitățile și obiectivele din sistemul de afaceri care ating obiectivele de afaceri. Organizarea se referă la programarea tuturor sarcinilor și activităților definite anterior prin funcția de planificare. Managementul direcționează activitățile angajaților astfel încât toate obiectivele planificate anterior și apoi organizate ale organizației de afaceri să fie îndeplinite. Controlul este o funcție în care rezultatele obținute sunt comparate cu cele planificate, pentru a vedea eventualele abateri.

2. Ce sunt părțile interesate?

Părțile interesate sunt persoane sau grupuri care au un anumit interes în operațiunile unei companii. În cadrul unui sistem de afaceri, facem distincție între părțile interesate interne și externe. Părțile interesate interne sunt toate persoanele sau grupurile de oameni care reprezintă o organizație și au o influență asupra operațiunilor acesteia. O persoană sau un manager, adică proprietarul unei organizații de afaceri, este responsabil pentru aceste părți interesate interne. Aceasta include angajații și proprietarii de afaceri. Spre deosebire de acestea, părțile interesate interne sau părțile interesate externe sunt persoane sau grupuri de interese externe care se află în mediul de afaceri.

Părțile interesate externe ale unei afaceri sunt indirect legate de organizația de afaceri, dar ca atare pot influența afacerea și organizarea acesteia. Astfel, de exemplu, părțile interesate externe pot include furnizori, guvern, grupuri de interese speciale, consumatori, concurenți, mass-media și alții. Pentru ca o organizație de afaceri să funcționeze fără probleme și cu succes, este necesar să se identifice în mod clar părțile interesate și să le gestioneze în mod corespunzător.

3. Care sunt principalele domenii funcționale ale managementului?

Fiecare organizație de afaceri de succes își integrează operațiunile în funcție de afinitățile funcționale. Fiecare grup de locuri de muncă reprezintă o anumită zonă funcțională, adică funcția organizației. Domeniile funcționale ale managementului sunt: ​​cercetare și dezvoltare, finanțe, marketing, producție și resurse umane.

Fiecare dintre aceste zone are propria sa funcție și, astfel, cercetarea și dezvoltarea pot obține un avantaj competitiv, în timp ce zona funcțională de producție include procesul de prelucrare a materiilor prime în produsul final. Finanțele ca domeniu funcțional al managementului reprezintă planificarea și organizarea resurselor financiare și realizarea rapoartelor financiare de operațiuni în cadrul companiei. Resursele umane reprezintă o zonă funcțională a unei organizații de afaceri care este responsabilă de recrutarea și selecția angajaților, precum și de formarea și pregătirea profesională a acestora. Zona funcțională a resurselor umane este responsabilă de monitorizarea dezvoltării profesionale a angajaților și a progresului lor în carieră în cadrul organizării afacerii. Funcția de marketing aduce diferite strategii și tehnici de marketing și, datorită acesteia, activitățile concurenților de afaceri pot fi monitorizate.

Omul înregistrează date statistice

Planul și programa cursului

1. Introducere în management

 • Conceptul de management
 • Funcțiile de bază ale managementului
 • Aplicarea managementului
  • Misiune, viziune și obiective de afaceri
 • Management strategic și operațional
 • Dezvoltare durabilă
 • Responsabilitate socială

2. Evoluția managementului

 • Școli de management

3. Mediul organizațional

 • Părți interesate – interne și externe
 • Elemente de influență indirectă
 • Analiza părților interesate
 • Dezvoltare durabilă
 • Responsabilitate socială

4. Domenii funcționale ale managementului

 • Managementul cercetării și dezvoltării
 • Managementul producției
 • Managementul financiar
 • Managementul resurselor umane
 • Managementul marketingului

5. Managerul ca titular al funcției manageriale

 • Tipuri de posturi de conducere
 • Rolul managerului
 • Trăsăturile, rolurile și abilitățile managerilor
 • Selectarea managerilor

Participanții la cursul Bazele managementului

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te