Cursul Marketing Planning

Un plan de marketing este unul dintre elementele cheie ale oricărei afaceri. Companiile de succes obțin rezultatele așteptate pe baza unei planificări de afaceri adecvate și intenționate. Identificarea tendințelor pieței, a grupurilor-țintă de consumatori, a avantajelor competitive și crearea detaliată a unui plan de marketing sunt esențiale pentru orice afacere. Fără un plan de marketing pregătit în prealabil, o poziție bună sau competitivă pe piață nu este posibilă. După observarea tendințelor pieței și a nevoilor acesteia, companiile se concentrează pe planificarea activităților de marketing, adică pe formularea unui plan de marketing adecvat.

O parte importantă a oricărui proces de planificare în managementul afacerii este planificarea de marketing. Prin urmare, planificarea de marketing este interpretată ca prima etapă a procesului de management al marketingului. Datorită managementului de marketing, practicile de marketing de afaceri pot fi adaptate la diferite condiții și oportunități ale pieței. Prin planificarea marketingului, companiile pot influența formarea comportamentului de piață prin intermediul acesteia.

De asemenea, este important de menționat că planificarea marketingului este recunoscută în toate procesele de management al marketingului. Expertul în marketing Philip Kotler a recunoscut că în planificarea activităților de marketing este importantă analiza oportunităților de marketing, selectarea și cercetarea pieței și a obiectivelor acesteia, după care poate fi concepută o strategie de marketing. Având în vedere acest lucru, Kotler vede planul de marketing ca o sinteză a interpretării analitice a oportunităților de marketing, a selecției și cercetării pieței, definirea conceptului de strategii de marketing, urmată de dezvoltarea programelor de marketing, dar și de organizarea, implementarea și controlul acestora.

Prin cursul Marketing Planning veți avea ocazia să vă familiarizați cu conceptele fundamentale, dar și cu procesele din cadrul planificării de marketing, adică cu semnificația acesteia și cele mai importante componente din activitățile de afaceri. Cursul Marketing Planning poate fi util viitorilor proprietari și manageri ai companiilor start-up.

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: Social Media, Online PR & Community ManagerE-commerce Manager & EntrepreneurContent & SEO ManagerOnline Sales & E-business Development ManagerPPC & Digital Channels Manager.

Descrierea și scopul cursului Marketing Planning

Cursul Marketing Planning are două module. În primul modul, atenția se va concentra pe interpretarea conceptului de planificare de marketing în contextul diferitelor afaceri moderne, iar planificarea de marketing va fi discutată ca o funcție de afaceri a companiei. La început, este foarte important să se stabilească clar și precis termenii de planificare a marketingului, dar și să se definească și să explice toate procesele, tipurile, nivelurile, modalitățile și modelele de implementare în cadrele de afaceri. În acest modul veți învăța despre diferite modalități de a formula un plan de marketing.

Accentul acestui modul se pune pe planificarea de marketing ca funcție de afaceri a companiei, care este, de asemenea, un factor important și obligatoriu în afacerile de succes. Este foarte important ca planificarea să aibă o funcție și un rol clar în îmbunătățirea pozițiilor de afaceri pe piață.

Al doilea modul abordează planul de marketing, se concentrează pe practicile de creare a unui plan de marketing. Spre deosebire de primul modul, al doilea are o dimensiune mai pragmatică și prin aceasta se discută despre metoda de realizare a unui plan de marketing. În plus, acest modul compară planurile de marketing și de afaceri și definește conținutul și controlul acestora. Ideea principală a acestui modul este de a ajuta la dobândirea de experiență practică în realizarea planurilor de marketing.

Cursul descrie planul de marketing ca un concept practic conceput pentru a oferi o perspectivă mai clară și mai sistematică a ceea ce este un plan de marketing. De asemenea, prin intermediul cursului, veți afla care sunt cele mai comune obiective ale unui plan de marketing în cadrul unei afaceri, ce strategii sunt folosite și ce modele de planificare de marketing sunt disponibile în practica de afaceri. Datorită exemplelor și studiilor de caz foarte interesante din diferite practici de afaceri, veți putea asimila rapid toate conceptele și metodele de planificare a marketingului.

Planul de marketing ar trebui înțeles ca fundația și conceptul deosebit de important al fiecărui plan de afaceri, precum și al unei afaceri de succes. Un plan de marketing este un instrument eficient care oferă posibilitatea cumpărătorilor de produse sau utilizatorilor de servicii să recunoască și să înțeleagă mai bine produsele sau serviciile oferite pe piață. Un obiectiv important al cursului de planificare de marketing este acela de a permite participanților să creeze și să verifice un plan de marketing. Datorită cursului Marketing Planning, veți primi un răspuns la întrebarea de ce este important un plan de marketing, dar și ce este necesar să fie interpretat în cadrul practicii de planificare.

Cursul Marketing Planning vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce tipuri de planificare de marketing pot fi distinse?

Este posibil să distingem trei tipuri de planificare de marketing. Primul tip implică planificarea pe termen scurt și stă la baza planului de marketing. Planificarea pe termen scurt include planificarea pe o perioadă de un an. Planificarea de marketing pe un an include o analiză a poziției companiei pe piață și a poziției companiei în raport cu clienții, concurenții și furnizorii, precum și o revizuire a punctelor forte și slabe ale companiei.

Privită în acest fel, afacerea unei companii oferă oportunități de a recunoaște în mod clar obiectivele, strategiile, politicile și programele de marketing posibile și realizabile anuale. Obiectivele pe termen mediu sunt un alt tip de obiectiv care se referă la integrarea mai multor obiective pe termen scurt. În cadrul planificării pe termen mediu, o atenție deosebită este acordată creșterii liniilor de produse și creșterii produselor noi și modificate ale companiei. Prin urmare, planificarea pe termen mediu are două faze: faza preliminară și faza finală a planificării pe termen mediu. Al treilea tip de planificare de marketing este planificarea pe termen lung, iar scopul său este de a interpreta viziunea pe termen lung a poziției companiei pe piața în schimbare.

2. Ce concepte și modele de planificare de marketing sunt considerate cele mai importante?

Există numeroase concepte practice care pot influența structurarea planificării de marketing, care pot fi găsite în literatura de planificare a marketingului. Câteva dintre conceptele planului de marketing: matricea de analiză a oportunităților și a amenințărilor; modelul de analiză de portofoliu, analiza SWOT; modelul de analiză structurală; conceptul de ciclu de viață al produselor și al ramurilor; abordarea Boston Consulting Group; conceptul de ciclu de viață al produselor și al ramurilor; modelul valoric; conceptul de clasificare a produselor; conceptul Adizes despre ciclul de viață al companiei; programul PIMS (Profit Impact of Market Strategy); conceptul de prag de rentabilitate sau diagrama de prag de rentabilitate. Toate aceste concepte pot face posibilă cunoașterea poziției companiei, dar și a poziției produsului sau serviciului pe piață. Pe baza rezultatelor obținute este posibil să recunoaștem oportunitățile și șansele mediului de afaceri și să alegem acele strategii care pot atinge rezultatele dorite de afaceri.

3. Care sunt componentele oricărui plan de marketing?

Cel mai important rezultat al procesului de marketing al unei analize detaliate a industriei și a tuturor activităților de afaceri ale companiei, precum și a practicilor de producție ale companiei, este planul de marketing. Un plan de marketing este alcătuit din câteva segmente importante, care sunt parte integrantă a fiecărui plan de marketing din diferite ramuri de afaceri și industrii. Componentele planului de marketing conțin documente precum: conținutul de afaceri al planului de marketing, oportunitățile actuale de marketing (fondul actual de afaceri, adică contextul pe piața produselor sau serviciilor, starea concurenței, distribuția și alte elemente ale macro-mediului), analiza SWOT, obiectivele (definirea marketingului, dar și a obiectivelor financiare ale companiei în contextul participării pe piață, realizarea plasării de vânzări, brand, imagine etc.), strategiile de marketing, acțiunile de marketing, proiecțiile de profit și cost (prognoza indicatorilor financiari după planificarea activităților de afaceri) și controlul (evaluarea, monitorizarea și controlul planului de marketing).

Participanții de la curs creează un plan de marketing

Planul și programa cursului

1. Conceptul de planificare de marketing

2. Procesul și tipurile de planificare de marketing

3. Implementarea planificării de marketing

4. Niveluri de planificare de marketing în cadrul unei afaceri

5. Concepte și modele de planificare de marketing

6. Plan de marketing – concept și comparație cu planul de afaceri

7. Conținutul planului de marketing

8. Analiza afacerii și controlul planului de marketing

Participanții la cursul Marketing Planning

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te