Online Product Development and Revenue Management

Partea componentă a procesului de vânzare este domeniul de dezvoltare a produselor în contextul adaptării lor la nevoile concrete ale consumatorilor și la schimbările constante ale condițiilor pieței, ceea ce presupune și modalitățile de creare a politicii de preț flexibile. 

În acest curs, veți învăța cum să creați o strategie de piață de succes în cel mai precis mod posibil. 

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: Online Sales & E-business Development Manager.

Descrierea și scopul cursului Online Product Development and Revenue Management

Cursul Online Product Development and Revenue Management vorbește despre procesul de dezvoltare a produsului. La începutul cursului, cursanții vor avea ocazia de a se familiariza cu procesul de dezvoltare a produsului, unde analiza strategică și analiza factorilor organizaționali influenți au un rol esențial. Cursul se ocupă și cu problema managementului de venit pentru o mai bună exploatare a produsului. Cursul este organizat în două părți. 

Prima parte a cursului se ocupă cu instrumentele analitice importante care trebuie aplicate în dezvoltarea proiectului online. Pe lângă asta, într-o parte din curs se va discuta și despre diferite forme de structurare a organizațiilor de afaceri în dezvoltarea produselor online. A doua parte a cursului este dedicată conceptului, aplicării și principalelor elemente ale managementului revenue. 

Conceptul de management al venitului este prezentat ca unul dintre conceptele importante care pot influența dezvoltarea afacerii și este important pentru dezvoltarea producției în continuare. Legat de acest lucru, vor fi prezentate elementele esențiale care trebuie luate în considerare la formarea strategică a planului de management revenue, dar se va discuta și despre diferite tactici pentru managementul venitului. 

Scopul cursului Online Product Development and Revenue Management este înțelegerea procedurii și importanței aplicării analizei strategice și analizei factorilor organizaționali în timpul procesului de dezvoltare a produselor, pentru colectarea tuturor informațiilor de intrare relevante pentru realizarea unor proiecții cât mai precise, necesare pentru managementul revenue privind realizarea unei strategii de succes de participare pe piață. 

Una dintre ideile acestui curs este înțelegerea diferitor procese analitice și predictibile care preced crearea strategiei de management revenue. Cunoscând principalele componente ale managementului revenue, veți înțelege mai bine, dar veți și recunoaște cumpărătorul corespunzător, precum și momentul potrivit și canalul adecvat pentru produsul/serviciul concret, care vor fi oferite după prețurile formate dinamic. 

Cu alte cuvinte, unul dintre obiectivele acestui curs este și recunoașterea diferitor tactici în aplicarea managementului revenue, dar și aplicarea acestor tactici în practica de vânzare a diferitor modele de afaceri. 

Cursul Online Product Development and Revenue Management vă va răspunde la următoarele întrebări:

Ce presupune analiza strategică care este parte indispensabilă a procesului de dezvoltare a produselor online?

În procesul de dezvoltare online a produsului, primul pas este aplicarea analizei strategice. Aceasta presupune aplicarea în primul rând a analizei de resurse, în special a resurselor umane, resurselor tehnice și tehnologice și a resurselor de investiție, precum și posibilitatea de parteneriat strategic. Analiza mediului se realizează, de asemenea, în cadrul analizei strategice, ocazie cu care se analizează mediul politic sau legislativ, economic sau de afaceri, respectiv mediul intern de afaceri. 

Apoi, avem și analiza pieței ca element foarte important, care presupune analizarea dimensiunii, a structurii, a potențialului, a segmentului țintă, a concurenței etc. De asemenea, se verifică posibilitatea de îndeplinire a anumitor precondiții, precum cererile cumpărătorilor, costuri, riscuri, dar și dinamica și termenele proceslui de dezvoltare a produselor. Prin analiza strategică definim și obiectivele dezvoltării produselor și a fazei-cheie a procesului de vânzare; se estimează influența dezvoltării produsului (beneficii și riscuri) asupra obiectivelor de afaceri generale, precum și proiecția bugetului/a valorii de investiție și proiecția rezultatelor de afaceri și a profitabilității. 

Ce presupune revenue management?

Revenue management reprezintă activitățile managementului care duc la maximizarea venitului față de unele produse existente, față de piața existentă sau de modul tradițional de participare pe care a avut-o compania în acel moment. Regula caracteristică pentru revenue management este de a face produsul disponibil consumatorului potrivit, în momentul potrivit, la un preț adecvat și prin canale de distribuție adecvate. 

Concret, asta înseamnă că RM este foarte concentrat pe găsirea pieței adecvate și a răspunsului adecvat pentru diferite segmente de piață; același produs sau serviciu se abordează diferit în momentul vânzării. Revenue management presupune aplicarea analiticii cu care se anticipează cererea; pe baza aceasta, produsul, prețul și modul de distribuție se optimizează pentru creșterea venitului și a profitului. Se concentrează pe reacția proactivă și dinamică a companiei față de cererea și preferințele cumpărătorilor.

Care este diferența dintre abordarea tradițională și abordarea revenue management?

Pentru realizarea cu succes a aplicării și proiecției, ca elemente de intrare pentru revenue management, revenue managerul trebuie să fie un analist atent la detalii – deci, să abordeze totul cu multă atenție și să observe fiecare posibilitate de realizare a unui profit mai mare. 

Asta înseamnă că trebuie să aibă abilități numerice vizibile, precum și să aibă cunoștințe de expert din Excel pentru realizarea de proiecții și prezentări a analizelor aplicate. De asemenea, trebuie să cunoască și canale distributive și de marketing pentru găsirea unui canal cât mai adecvat de distribuție pentru produsele esențiale și care aduc cel mai mare profit, precum și să aibă posibilitatea de a lua singur și rapid decizii pe baza datelor de intrare. 

Kurs Online Product Development and Revenue Management

Planul și programa cursului

Modulul 1: Online Product Development and Revenue Management

  • Analiza strategică în procesul de dezvoltare a produselor online
  • Factorii organizaționali în procesul de dezvoltare a produselor online
  • Noțiunea și aplicarea managementului revenue
  • Elemente-cheie de management revenue 

Online Product Development and Revenue Management

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te