Cursul de IT in business

În primul rând, investiţia în tehnologia informaţiei a devenit strategia tuturor participanţilor în mediul de afaceri modern, deoarece astfel rămân competitivi pe piaţa naţională, regională şi mondială. Investiţia permanentă în tehnologii noi asigură o productivitate mai mare, eficienţă operativă, precum şi venituri financiare semnificative cu reducerea costurilor. 

Tocmai datorită acestei situaţii, practic toate serviciile contemporane necesită o alfabetizare pe calculator şi abilităţile productivităţii personale. Toate ramurile economiei folosesc tehnologia de calcul pentru a obține un avantaj competitiv în toate domeniile. Acest trend a dus la faptul că succesul personal şi succesul organizaţiei depind în mare măsură de cunoaşterea componentelor de calcul, de dedicarea atenţiei în ce privește urmărirea trendurilor digitale şi informarea privind fluxurile, direcţiile, inovaţiile, provocările şi posibilităţile tehnologiei. 

Parcurgerea acestui cursul de IT in business vă va oferi posibilitatea de a cunoaşte toate elementele privind aplicarea tehnologiei informaţiei în afaceri. Aceasta înseamnă că veţi obține o imagine detaliată privind dispozitivele şi infrastructura folosite în efectuarea mai eficientă a activităţilor de afaceri, precum şi a pachetelor software şi a programelor care sunt folosite zilnic în diferite scopuri.

Cu alte cuvinte, veţi învăţa să folosiţi în cel mai bun mod posibil întregul potenţial al internetului şi al tuturor serviciilor sale, precum şi tehnologia informaţiei în integralitate. Cunoştinţele dobândite le puteţi implementa cu succes în procesele voastre de afaceri sincronizând astfel investiţiile, reducând costurile şi crescând eficacitatea afacerii. Cunoştinţele asimilate la acest curs, corelate cu cele din alte cursuri în cadrul programului în care vă şcolarizaţi, vor reprezenta cel mai important instrument pe durata carierei voastre de succes.

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: E-Business & Internet Marketing.

Descrierea şi scopul cursului de IT in business

Pe durata cursul de IT in business, pe care îl puteţi parcurge online sau tradiţional, în clasă, care face parte din cursurile corelate, veţi învăţa să recunoaşteţi avantajele şi posibilităţile tehnologiei informaţiei şi veţi asimila toate modalităţile acesteia de aplicare. 

Materia acestui curs va analiza elementele de aplicare a tehnologiei informaţiei (IT) în afaceri, respectiv aplicarea corectă a hardware-ului şi software-ului, care formează un sistem informaţional de calitate. La cursuri, printre altele, veţi putea să învăţaţi cum să folosiţi optim potenţialul pe care îl oferă calculatoarele în prelucrarea informaţiilor, utilizarea corectă a internetului şi a serviciilor sale. Pe lângă acestea, veţi afla cum puteţi folosi în general tehnologia informaţiei și cum puteți reconcilia simultan investiţiile prin reducerea costurilor şi creşterea eficienţei afacerilor. 

Pentru a parcurge acest curs, nu aveţi nevoie de cunoştinţe anterioare, având în vedere că materia este împărţită în lecții care vă vor introduce treptat de la cunoştinţe de bază la cele mai complexe. 

Primul modul al acestui curs se va ocupa cu noţiunile de bază ale tehnologiei informaţiei, şi în această parte veţi avea ocazia de a vă familiariza cu diferite tipuri de software şi hardware. Pe lângă asta, în prima parte a cursului accentul va fi pus pe reţele şi telecomunicaţii, iar în aceste lecţii se va discuta şi despre transmiterea semnalului, canalele de comunicare, rolurile şi tipurile de reţea. 

Apoi, urmează modulul care se va ocupa de diverse sisteme informaţionale în afaceri. Aceste lecţii vă vor oferi diferite tipuri de sisteme informaţionale, legătura lor cu managementul, precum şi investiţiile tehnice în IT. Ultimul modul se va ocupa cu afacerile contemporane şi în cadrul acestuia veţi afla ce reprezintă noţiunea de e-business, ce tehnologii wireless şi mobile există, precum şi cu se asigură securitatea, confidențialitatea şi etica. 

Principalul scop al acestui curs este ca după parcurgerea lecţiilor să obțineți o imagine completă privind noţiunile de bază asociate cu tehnologia informaţiei şi să înţelegeţi unele din conceptele de implementare IT. De asemenea, cursul va fi orientat pe familiarizarea cursanţilor cu importanța investițiilor în domeniul tehnologiei informaţiei și cu dezvoltarea tot mai rapidă şi cu beneficiile acesteia în mediul de afaceri modern.

Cursul de IT in business vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Care sunt principalele componentele ale calculatorului?

Astăzi, competențele digitale se subînțeleg la fiecare persoană, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea. Însuși alegerea hardware-ului poate influența munca. Hardware-ul se poate defini ca parte componentă tangibilă a calculatorului și fără care un calculator nu poate funcționa. 

Calculatoarele pot fi construite în diferite dimensiuni și pentru diferite scopuri. Deosebim două categorii  – desktop și laptop. Componentele calculatorului pot fi diferite în funcție de model, însă există cinci componente de bază, care se vor găsi în fiecare model: 

 • reprezintă procesorul al cărui rol este de a gestiona toate operațiile și instrucțiunile logice de pe sistemul de calcul; 
 • memorie de lucru (RAM – Random Access Memory) – acest tip de memorie poate păstra datele doar temporar;
 • memorie permanentă  – spre deosebire de memoria de lucru, această memorie păstrează datele și programele pe termen lung (hard disk, discuri optice, benzi magnetice);
 • unitățile de intrare – rolul unităților de intrare este să convertească datele și instrucțiunile primite în formatul înțeles de către calculator (tastatură, mouse, scaner, microfon etc.);
 • unitățile de ieșire – spre deosebire de unitățile de intrare, unitățile de ieșire reprezintă datele și informațiile în forma pe care o înțeleg oamenii (monitor, boxe, imprimantă, proiector etc.); 

2. Ce este software-ul și care este rolul său?

Componenta software a unui calculator conține un șir de instrucțiuni necesare hardware-ului pentru a funcționa adecvat. Cu alte cuvinte, software-ul trebuie să fie legat cu hardware-ul pentru a îndeplini în mod eficient sarcinile date de către utilizator. Fără software, majoritatea calculatoarele practic ar fi inutilizabile. Există două categorii de software, de aplicații și de sistem. 

 • Software de aplicații – programul de aplicații este administrat de către calculator, care este destinat unei anumite utilizări. Software-ul de aplicații îl poate dezvolta organizația sau se poate cumpăra. 
 • Software de sistem – reprezintă un set de instrucțiuni care sunt ca un tip de intermediar între hardware și restul programelor de aplicații. Sistemul de operare reprezintă interfața dintre calculatorul folosit de către utilizator și hardware.

3. Ce reprezintă abrevierile ERP și TPS și ce rol au în desfășurarea activității?

ERP, prescurtat de la Enterprise Resource Planning, reprezintă sistemul informațional folosit zilnic de către companii în gestionarea unui spectru larg de activități. Aceste activități se pot referi la gestionarea datelor, evidența cumpărătorilor, prețul prodului/serviciului etc. ERP, ca sistem informațional folosit pentru planificarea resurselor unei organizații, are drept scop să integreze toate unitățile informaționale ale unei organizații. Acest tip de software este creat pentru a colecta și a organiza datele din diferite departamente ale organizației și de a lega activitățile între acestea.

O altă caracteristică importantă a ERP-ului este că, în afara faptului că ajută organizațiile la îmbunătățirea eficienței activității, poate de asemenea economisi timp și bani, deoarece acest acces la gestionarea datelor face informația accesibilă tuturor angajaților și oferă de asemenea o disponibilitate permanentă față de indicatorii-cheie ai performanței. Deși unele companii au dezvoltat singure sistemul ERP, majoritatea aleg producătorul de top al acestui software, numit SAP. 

TPS, prescurtare de la Transaction Process System, reprezintă sistemul pentru prelucrarea datelor din cadrul tranzacțiilor de afaceri, care includ activități precum colectarea, modificarea, găsirea și stocarea datelor legate de tranzacții, care sunt necesare pentru actualizarea datelor operațiilor de bază ale organizației. Există diferite tipuri de tranzacții: facturi, bonuri fiscale, plăți care se fac la casa de marcat etc. 

Sistemele informaționale care leagă mai multe organizații le numim IOS – Interorganizational Information System.

Cursul de IT in business

4. Ce este CRM și de ce este important în gestionarea relațiilor cu clienții?

CRM – Customer Relationship Management sau gestionarea relațiilor cu clienții, este termenul care se referă la sistemul pentru analiza și gestionarea datelor despre clienți pentru îmbunătățirea relațiilor cu ei, respectiv pentru păstrarea clienților deja existenți. Aceste sisteme sunt proiectate astfel încât să colecteze date despre clienți prin diferite canale, precum poșta directă, e-mail, telefon, diferite materiale de marketing etc.

De asemenea, pot conține informații personale despre clienți sau cumpărători, precum istoria achiziției, frecvența produsului/serviciului pe care îl preferă, valoarea contului etc. Cu alte cuvinte, CRM oferă posibilitatea diferitelor tipuri de afaceri să-și modifice produsul/serviciul exact conform nevoilor anumitor clienți. 

Folosind CRM, de asemenea se poate crea un grad ridicat de loialitate între brand și consumator și, prin urmare, se influențează profitul afacerii.

5. Ce este SCP și de ce este important în gestionarea lanțurilor de aprovizionare?

SCM, Supply Chain Management sau software pentru gestionarea lanțului de furnizare, combină cele mai bune soluții în planificarea strategiilor de furnizare. Funcția SCM-ului este să planifice, să organizeze și să optimizeze în mod simplu toate activitățile care au loc într-un lanț de aprovizionare.

Având în vedere că în timpul gestionării lanțului de aprovizionare pot apărea probleme precum creșterea costurilor, creșterea timpului necesar etc., în acel moment, SCM poate scădea riscul reducând nivelul stocurilor, ciclul de viață a produsului etc. În acest mod, gestionarea lanțului de aprovizionare poate realiza un profit mai mare și poate crește competitivitatea companiei, deoarece astfel reduceți surplusul de inventar care influențează direct reducerea costurilor de producție, livrările și depozitarea produselor care nu se pot vinde.

6. Ce este e-business și ce modele de e-business există?

Ca termen, e-business a fost folosit prima dată de către IBM, în 1997. În acest an se bucură de o mare expansiune și astăzi reprezintă un domeniu foarte popular, care se dezvoltă tot mai mult pe zi ce trece. 

E-business poate fi orice proces de afaceri pe internet, care se bazează pe tehnologia informației și a comunicațiilor. Pe lângă vânzarea/serviciul clasic al produsului online, în e-business intră și celelalte activități referitoare la efectuarea tranzacțiilor electronice în cadrul organizațiilor, comunicarea cu clienții, precum și evidența clienților pentru îmbunătățirea relațiilor și a poziției brandului pe piață. De asemenea, există diferite forme de e-business unde activitatea se desfășoară pe piață, precum și între diferite părți interesate. Există diferite modele de e-business: 

 • B2B
 • B2C
 • C2C
 • G2B
 • G2C

7. Care dispozitive aparțin tehnologiilor wireless și mobile?

Tehnologiile wireless cuprind dispozitive care comunică între ele fără contact fizic, folosind unde radio. Tehnologiile wireless folosesc dispozitive moderne pentru a oferi utilizatorilor confort și o mobilitate mai mare. În anii precedenți, din dispozitivele wireless făceau parte categorii speciale precum pagerul, dispozitivele PDA, telefoanele mobile etc.

Însă, având în vedere că tehnologiile se dezvoltă foarte repede de la o zi la alta, în general astăzi telefoanele inteligente combină toate funcțiile dispozitivelor menționate mai sus, precum și multe alte funcții care includ sistemul GPS, MP3 player, video-player, acces la internet 24/7, cameră digitală etc. 

În sistemele cu transmisiune prin satelit se folosesc sateliți de comunicare, care se pot clasifica în trei categorii:

 • sateliți geostaționari (GEO)  
 • sateliți artificiali cu orbită medie (MEO)  
 • sateliți artificiali cu orbită joasă (LEO).

Cursul de IT in business - planul şi programa:

1. Noţiunile de bază ale tehnologiei informaţiei 

 • Familiarizarea cursanţilor cu hardware-ul calculatorului şi cu modul său de funcţionare 
 • Care este rolul software-ului şi care este semnificaţia sa
 • Reţele şi telecomunicaţii. Familiarizarea cursanţilor cu transmiterea semnalului, canalele de comunicare, rolurile şi tipurile de reţea.

2. Sisteme informaţionale în afaceri 

 • Prezentarea diferitor tipuri de sisteme informaţionale  
 • Sisteme informaţionale şi management. Familiarizarea cursanţilor cu rapoartele sistemelor informaţionale, precum şi cu noţiunile ERP, CRM, SCM şi IOS
 • Familiarizarea cursanţilor cu strategii de investiție în tehhnologii informaţionale 

3. Afacerile contemporane

 • Familiarizarea cursanţilor cu bazele e-business şi activității de e-commerce, cu limitele şi avantajele comerțului electronic. 
 • Prezentarea detaliată a tehnologiilor wireless şi mobile, precum şi familiarizarea cursanţilor cu avantajele şi dezavantajele aplicării lor 
 • Semnificația noţiunii de etică şi afacere sigură în domeniul tehnologiei informaţiei

Cursul de IT in business

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te