Curs Analiza SWOT

Analiza SWOT este unul dintre instrumentele importante și implicite în practica de afaceri de astăzi. De asemenea, este considerat un instrument de marketing important, în special pentru planificare. Poate ajuta atunci când privim mediul în care se află compania, precum și la interpretarea locului pe care îl are compania în raport cu concurența și piața. Este foarte important ca fiecare companie să cunoască foarte bine mediul fundamental și  caracteristicile acestuia, precum și provocările competitive din cadrul acestuia. Prin definirea și observarea mediului, se ajunge la o concluzie cu privire la impacturile potențiale ale acestuia asupra unei companii și a operațiunilor acesteia. Cu toate acestea, atunci când se face o analiză SWOT, va fi necesar să se analizeze dacă există potențiale amenințări sau oportunități în mediul unei afaceri.

Analiza SWOT, ca unul dintre instrumentele de planificare strategică, se poate aplica pe diferite tipuri de organizații de afaceri. Persoanele care doresc să analizeze realizările personale și evoluțiile ulterioare în dezvoltarea carierei pot beneficia și de analiza SWOT. Prin această analiză sunt identificate punctele forte, punctele slabe, oportunitățile sau șansele, precum și amenințările unei companii, individ sau proiect. Prin urmare, analiza SWOT este bine de realizat atunci când trebuie luate decizii importante de afaceri sau de carieră. Pe lângă toate cele de mai sus, analiza SWOT, ca metodă strategică, poate fi și un instrument important pentru evaluarea perspectivelor strategice ale unei companii pe piață.

Prin realizarea unei analize SWOT pot fi prezentate obiective specifice și pot fi identificați factori interni și externi care pot fi oportunități bune, dar și cei care pot reprezenta o amenințare în businessul unei companii. Concluziile la care se ajunge prin această analiză pot fi utile și valoroase pentru atingerea obiectivelor stabilite, dar și pentru alegerea direcției de afaceri a companiei analizate.

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: Online Sales & E-business Development ManagerE-commerce Manager & EntrepreneurDigital Marketing Planner & Account ManagerWeb Project Manager & Data AnalystSocial Media, Online PR & Community Manager.

Curs Analiza SWOT – descriere și obiective

În cursul Analiza SWOT sunt prezentați mai întâi determinanții terminologici ai analizei, care reprezintă unul dintre instrumentele importante în planificarea marketingului. Pe parcursul cursului, veți avea ocazia să observați toți factorii interni și externi din mediul unei companii și vor fi discutate și diferite strategii de analiză SWOT. Diferite studii de caz, ca exemple de marketing și strategie, vor fi un instrument cu care pot fi văzute punctele forte și punctele slabe ale unor companii specifice, adică șansele și pericolele mediului lor. O parte a cursului va fi dedicată interpretării diferitelor metode în analiza pieței, precum și analizei companiilor în sine, cu scopul de a înțelege mai bine această analiză.

De asemenea, vor fi prezentate și legăturile dintre mediu și companie. Având în vedere că analiza mediului este o componentă importantă în analiza afacerii de ansamblu, vom acorda o atenție deosebită factorilor indirecți și direcți care se reflectă în schimbările din activitatea companiei. Din acest motiv, ne vom ocupa atât de medii micro, cât și de macro, precum și de diferite tipuri de concurență de pe piață, ceea ce este o parte indispensabilă a prezentării analizei SWOT.

Pentru a realiza o analiză bună a mediului și a diverselor legături care pot exista între companie și mediul său, este foarte important să cunoaștem piața, adică diferite metode de analiză a pieței. Veți afla despre diferite tendințe în analiza pieței, iar după finalizarea cursului, veți ști să evaluați în mod adecvat posibilitățile de marketing ale unor tipuri specifice de medii. Unul dintre instrumentele care poate ajuta în analiza SWOT este analiza situațională, care va fi discutată separat.

Unele dintre întrebările pe care le abordează cursul sunt legate de analiza suplimentară a pieței, de exemplu, evaluarea potențialului pieței, tipurile de cercetare a concurenței pe piață, dar și tendințele moderne de afaceri în cercetarea de marketing. Instrumentele analitice sunt utile pentru a defini clar și precis factorii externi ai afacerii unei companii sau pentru a identifica oportunități și amenințări în cadrul unei analize SWOT.

Scopul principal al cursului este de a prezenta participanților conceptul de analiză SWOT, dar și de a sublinia importanța aplicării acesteia, apoi de a prezenta mediul companiei și analiza acestuia. Datorită diferitelor exemple din practică, cursanții vor avea ocazia să vadă aplicarea acestei analize în diferite contexte de afaceri, apoi să o aplice în alte contexte de afaceri sau personale.

Cursul Analiza SWOT vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce se analizează cu analiza SWOT?

Analiza SWOT este o metodă de examinare analitică a patru elemente principale, care sunt recunoscute ca factori interni și externi ai mediului unei companii. Astfel, analiza SWOT, ca factori interni care îi influențează afacerea, examinează punctele forte și punctele slabe ale unei companii, în timp ce factorii externi care influențează activitatea unei companii sunt analiza și interpretarea oportunităților și pericolelor. Datorită analizei SWOT, companiile pot identifica mai rapid și ușor acele sfere de afaceri care sunt slăbite, precum și oportunitățile care sunt indicate pe piață. Analiza SWOT este, de asemenea, valoroasă atunci când identifică potențialele amenințări pe care le poate avea o afacere în contextul său de activitate și de afaceri. Datorită recunoașterii tuturor factorilor din cadrul acestui instrument analitic, afacerea analizată își poate optimiza practicile de afaceri și poate face progrese.

2. Care sunt factorii macromediului de afaceri și ce analiză îi consideră?

Analiza mediului presupune analiza tuturor factorilor macro și micromediului unei companii. Analiza macromediului înseamnă analiza tuturor factorilor economici, tehnico-tehnologici, politico-juridici, socio-culturali, demografici și naturali. Aici subliniem că, în noile teorii de marketing, factorii politico-juridici, economici, socio-culturali și tehnico-tehnologici intră în domeniul analizei PEST. Toate aceste elemente sunt importante pentru analiză, deoarece ajută la precizarea obiectivelor afacerii, dar și la recunoașterea mai bună a publicului căruia i se adresează afacerea. Datorită analizei SWOT, companiile realizează o coordonare mai eficientă cu partenerii de afaceri și iau decizii clare în activitățile de afaceri ale companiei. Analiza macromediului poate fi deosebit de utilă atunci când se comercializează noi produse și servicii pe o nouă piață.

3. Care sunt instrumentele pentru evaluarea pieței?

Cele mai importante instrumente din strategia unei afaceri sunt acelea prin care se poate evalua potențialul unei piețe. Pentru evaluarea pieței pot fi utile două tipuri de instrumente: instrumentele de date directe și instrumentele de date logice. Informațiile privind vânzările industriale totale ale anumitor grupe de produse se obțin în urma interpretării scalelor cererii și ofertei, care sunt definite și ca instrumente de pe piață care pot fi utilizate pentru îmbunătățirea afacerilor. Datorită acestor instrumente, este posibil să recunoaștem acele locuri care reprezintă o potențială amenințare în afaceri. Datele directe sunt exprimate sub formă de rapoarte anuale, prin statistici de cercetare ale diferitelor instituții departamentale etc., în timp ce datele logice sunt prezentate ca indicatori care demonstrează corelarea unui produs cu alte produse de pe piață.

Analiza SWOT

Planul și programa cursului Analiza SWOT

1. Analiza mediului companiei

  • Macromediile companiei
  • Micromediile companiei

2. Metode de analiză a companiei

  • Tendințe în analiza pieței
  • Evaluarea oportunităților de marketing
  • Tipuri de mediu în care își desfășoară activitatea compania

3. Analiză suplimentară de piață

  • Instrumente de evaluare a potențialului pieței
  • Analizarea pieței concurenței
  • Tendințe în cercetarea de marketing

4. Analiza SWOT

  • Analiza pieței interne și externe
  • Analiza punctelor forte, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor

5. Aplicarea analizei SWOT

Participanții la cursul Analiza SWOT

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te