Curs Analiza SWOT

Analiza SWOT este un instrument necesar în afacerile moderne. Este o metodă de planificare a marketingului care ajută la definirea mediului companiei și a conexiunilor care există între ele. Este deosebit de important să cunoaștem și să definim clar tipurile de bază de medii și caracteristicile lor, iar apoi să recunoaștem provocările și competiția din acestea. În acest fel, este posibil să se determine clar impactul potențial al acestora asupra managementului strategic al afacerii. Atât amenințările, cât și șansele sale pot fi recunoscute în mediul companiei.

Această tehnică de planificare strategică sau analiză SWOT poate fi utilă nu numai pentru diferite tipuri de organizații de afaceri, ci și pentru managementul individual al carierei. Datorită acestei metode, este posibil să se identifice punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările unei afaceri sau proiecte. Această analiză este deosebit de utilă înainte de etapa de luare a unor decizii importante de afaceri sau de carieră. Deci, de exemplu, este mult mai ușor să decideți cum să creșteți vânzările prin intermediul webshop-ului atunci când aveți date suplimentare. SWOT este, de asemenea, important ca instrument de evaluare a pozițiilor strategice ale unei organizații de afaceri într-un context de afaceri modern.

Datorită analizei detaliate, sunt definite obiective specifice și sunt identificați factorii interni și externi care pot ajuta sau dăuna afacerii. Cu alte cuvinte, a pune întrebări și a oferi răspunsuri concrete oferă informații semnificative în cadrul fiecărei categorii, ceea ce face ca acest instrument să fie deosebit de util în definirea clară a valorilor competitive ale unei companii sau ale unei persoane. Informațiile obținute din analiza SWOT pot fi foarte utile în atingerea scopurilor definite și pentru etapele ulterioare de planificare.

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: Online Sales & E-business Development ManagerE-Business & Internet MarketingPPC & Digital Channels ManagerWeb Project Manager & Data AnalystDigital Marketing Planner & Account Manager.

Descrierea și scopul cursului Analiza SWOT

Acest curs va discuta despre analiza SWOT, care este una dintre cele mai frecvent utilizate tehnici de management strategic. A fost creat  la Institutul de Cercetare Stanford pe baza observațiilor privind activitatea și eșecul planificării strategice a celor mai puternice 500 de companii din lume, iar creatorul său este Albert S. Humphrey.

Cursul abordează în detaliu fiecare dintre factorii analizei SWOT, atât cei de natură internă (puncte tari și puncte slabe), cât și factori de mediu (oportunități și amenințări). Cursul, prin exemple de numeroase companii, oferă o imagine de ansamblu asupra acestor factori și o evaluare a impactului acestora asupra afacerii companiei, dar are în vedere și analiza de ansamblu pentru a obține rezultate mai bune, maximizând profiturile și minimizând costurile de exploatare. De asemenea, se pune accent pe procesul de descoperire a factorilor de mai sus în eforturile de a poziționa strategic compania, de a îmbunătăți afacerile, de a depăși amenințările, de a identifica oportunități, și de a găsi modalități de a maximiza oportunitățile de afaceri și concurența. Pe parcursul cursului sunt oferite exemple reale ale tuturor celor patru factori, care facilitează semnificativ procesul de înțelegere a acestei analize.

Scopul cursului de analiză SWOT este de a familiariza studenții cu conceptele cheie ale acestei analize. Scopul este ca participanții să învețe mai multe despre originea și dezvoltarea acestei analize, utilizarea și aplicarea ei în diferite medii de afaceri, precum și prezentarea vizuală a acesteia. Se acordă atenție avantajelor pe care le are această analiză, dar și anumitor neajunsuri, adică criticilor făcute de autori individuali.

Scopul cursului Analiza SWOT este, în primul rând, de a înțelege mediul intern și extern al unei companii sau organizații cu țelul de a defini cât mai precis factorii de analiză SWOT, atât cei din mediul intern de afaceri, adică punctele slabe, cât și punctele forte și cele din mediul extern, adică amenințări și șanse. Prin urmare, scopul este cu siguranță acela de a instrui cursanții să observe punctele slabe ale afacerii, pentru a lua măsuri preventive și a le depăși. De asemenea, scopul este de a le permite cursanților să aloce forțe și să le implementeze în planificarea strategică care vizează obținerea succesului pe piață și a profiturilor.

Cursul vă va răspunde la următoarele întrebări:

Ce este analiza SWOT?

Analiza SWOT este o analiză internă și externă care studiază patru factori - doi factori sunt interni și doi factori sunt de natură externă. Factorii observați în cadrul companiei - factori interni - sunt punctele forte și punctele slabe ale companiei. Acestea sunt toate aspectele afacerii asupra cărora compania are un impact direct. Când le identifică, compania se străduiește să-și folosească punctele forte și dorește să minimizeze sau să elimine punctele slabe ale acestora.

Pe de altă parte, factorii care sunt observați în afara organizației și asupra cărora aceasta are o influență foarte mică sunt numiți factori externi. În acest context, vorbim despre amenințări și oportunități. Ca în cazul factorilor interni, scopul este de a evita amenințările și de a folosi oportunitățile.

Una dintre variantele analizei SWOT este matricea TOWS, care, pe lângă luarea în considerare a acestor factori, pune în corelație factorii interni și externi, ceea ce indică apoi o strategie ulterioară.

Care sunt elementele interne ale analizei SWOT?

Elementele interne ale analizei SWOT sunt acele elemente care arată afacerea curentă, iar acestea sunt punctele slabe și punctele forte ale companiei noastre. Punctele forte sunt răspunsurile la întrebările ce face o companie bună și de succes într-o activitate dată, și le enumerăm în primul domeniu al matricei de analiză SWOT. Așadar, punctele forte sunt avantajele companiei față de concurență, ceva care îi face pe clienți să prețuiască compania noastră și factorii care diferențiază compania de alții care sunt similari pe piață. Există și avantaje de cost, experiență și tradiție ca avantaj comparativ al companiei noastre, acces la tehnologii importante care susțin conducerea companiei noastre, precum și o imagine corporativă originală.

Punctele slabe sunt, de asemenea, un factor intern al analizei SWOT și reprezintă deficiențele companiei noastre. Așadar, în cadrul slăbiciunii definim ce face greșit firma și modul în care situația actuală poate fi îmbunătățită, ce concurență este mai bună/mai eficientă, neajunsurile afacerii, costuri mari, lipsa anumitor activități de marketing și altele asemenea.

Care sunt elementele externe ale analizei SWOT?

Șansele și pericolele sunt factori externi ai analizei SWOT. Oportunitățile potențiale pe care compania le poate folosi din mediul extern sunt șansele. Recunoaștem existența unei nișe de piață neacoperite ca o șansă, apoi așteptarea unor reglementări legale pozitive care pot reduce barierele comerciale, tendința de creștere a achizițiilor de produse sau servicii create de compania noastră, și existența confirmării oficiale a întăririi puterii de cumpărare.

Riscurile sunt, de asemenea, un factor extern al pieței atunci când vine vorba de o singură companie. Pe baza acestui fapt, toate eforturile și activitățile de marketing sunt direcționate cu scopul de a păstra și de a progresa afacerea. Pericolele apar sub formă de scădere a cererii pentru produs/serviciu, creșterea puterii de negociere a cumpărătorilor și furnizorilor, lipsa resurselor, creșterea lentă a pieței, apariția de noi competitori, scăderea nivelului de trai și altele asemenea.

Planul și programa cursului Analiza SWOT

Modulul 1 – Analiza SWOT

  1. Analiza mediului companiei

   • Macromediul companiei
   • Micromediul companiei

   2. Metode de analiză a companiei

    • Trenduri în analiza companiei
    • Evaluarea posibilităților de marketing
    • Tipuri de mediu în care acționează compania

    3. Instrumente de evaluare a potențialului pieței

     • Analizarea competenței de piață 
     • Tendințele cercetării de marketing

     4. SWOT analiza / Analiza SWOT

      • Analiză internă și externă a pieței 
      • Analiza forței, slăbiciunii, șansei și a pericolului

      5. Aplicarea analizei SWOT