Marketing in IT

Scopul cursului:

În cadrul acestui curs, studenţii au oportunitatea de a învăţa principiile teoriei marketingului, marketing management, cercetări de marketing, mix de marketing, activităţi de marketing, întroducerea şi marketingul produselor noi ca şi conceptele şi legile de marketing pe Internet.


Conţinutul cursului:

 • Teoria marketingului              
 • Marketing ca funcţie şi concept de afaceri
 • Marketing management
 • Macro şi micro marketing
 • Marketingul sistemului informaţional
 • Planificarea de marketing
 • Mix de marketing
 • Marketingul produselor noi
 • Cercetări de marketing
 • Marketing offline şi online
 • Analiza SWOT
 • Comportamentul consumatorului
 • Activitatea de marketing pe Internet
 • Marketing direct
 • Promovarea
 • Publicitate
 • Relaţii Publice
 • Telemarketing
 • Internet marketing
 • Vânzărea
 • Strategia de vânzare
 • Organizarea de vânzare
 • Procesul de vânzare
 • Vânzări directe
 • Vânzare personală
 • Personalul în vânzări
 • Marketing şi vânzarea pe Internet
 • Produse şi servicii adecvate pentru vânzarea pe Internet
 • Principiile de creare a unui site Web care vinde
 • Marketing strategic pe Internet
 • Cercetare pe Internet
 • Datamining
 • Providing, spaţiu cyber local
 • Cyber mix de marketing
 • Caracteristici demografice, profil, categorii şi activităţi ale utilizatorului pe Internet
 • One-to-one marketing
 • Marketing direct pe Internet
 • E-mail marketing
 • Statistica
 • Comunicarea şi activităţile după vânzare
Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: IT Management şi E-Business & Internet Marketing.

Planul și programa cursului:

Modul 1: Bazele marketingului

 • Noţiunile de bază ale marketingului
 • Conceptul de marketing
 • Mediul şi orientarea marketingului spre consumatori
 • Procesul de gestionare a marketingului
 • Mixul de marketing reprezintă instrumentele de lucru care sunt necesare pentru realizarea reacţiei dorite a pieţei ţintă în raport cu scopurile de marketing stabilite.

Modul 2: Planificarea de marketing

 • Noţiunea planificării de marketing
 • Procesul şi tipurile planificării de marketing
 • Aplicarea planificării de marketing
 • Planul de marketing

Modul 3: Analiza SWOT

 • Analiza mediului companiei
 • Metodele analizei de piaţă
 • Analiza suplimentară a pieţei 
 • Analiza SWOT

Modul 4: Cercetările de marketing și sistemele informaționale de marketing

 • Noţiunea şi semnificaţia cercetării de marketing
 • Procesul cercetării de marketing
 • Segmentarea, selecționarea şi poziționarea pieței țintă
 • Sistemele informaţionale de marketing
 • Implementarea sistemului informaţional de marketing
 • Analiza şi componentele sistemelor informaţionale de marketing
 • Cercetarea mediului de marketing internaţional
 • Rolul tehnologiilor informației în cercetarea de marketing
 • Sistemele pentru automatizarea vânzării şi suportul în luarea deciziilor de marketing
 • Extragerea de cunoştinţe din date (Data Mining)

Modul 5: Marketingul direct

 • Introducere în marketingul direct
 • Vânzarea personală
 • Poșta directă şi marketingul cu răspuns direct
 • Telemarketingul
 • Marketing axat pe baza de date
 • Marketingul online, offline şi celelalte tipuri de marketing
 • Marketingul pe reţelele de socializare

Modul 6: Tipuri specifice de marketing

 • Marketingul social
 • Marketingul în afaceri
 • Marketingul în industria serviciilor
 • Marketingul promovării

Cursul Marketing in IT

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este în curs.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te