Cursul Business Fundamentals

În ultimii ani ne-am întâlnit tot mai des cu noțiunea de antreprenoriat, în primul rând datorită contribuției întreprinderilor mici la dezvoltarea economică generală a economiei. Pe lângă asta, tot mai mulți oameni aleg să-și construiască o carieră de antreprentoriat, având în vedere că acestea oferă stimulente economice și psihologice mai mari comparativ cu o carieră corporatistă „clasică”. Acest curs, printre altele, se va ocupa cu aceste teme. Pentru succesul în afaceri, pe lângă o idee bună, trebuie cunoscut și un șir de reguli finaciare, genarale, de afaceri și proceduri. 

De aceea, cursul Business Fundamentals vă prezintă noțiunile de antreprenoriat, dezvoltarea planului de afaceri și alegerea formei organizaționale a afacerii, care reprezintă premisa de bază pentru o dezvoltare de succes și implementarea ideii de afaceri. Pe lângă asta, acest curs abordează și temele eticii de afaceri, dreptul de afaceri și documentația de afaceri, care reprezintă o îmbunătățire necesară de dezvoltare a ideii antreprenoriale.

În acest curs veți învăța că dreptul de afaceri reprezintă o disciplină relativ nouă care a apărut în ultimele decenii ale secolului XX. Pe lângă asta, veți afla și că la luarea deciziei privind începerea unei afaceri trebuie să alegeți și modul de a începe o afacere, adică trebuie să alegeți dacă veți începe o afacere de la zero, sau veți alege achiționarea unei afaceri deja existente sau achiziționarea unei francize. Cunoștințele dobândite la acest curs vă vor fi foarte importante la construirea unei cariere de succes în domeniul IT business.

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: E-Business & Internet Marketing.

Cursul Business Fundamentals – descriere și scopuri

La cursul Business Fundamentals, pe care îl puteți parcurge online sau tradițional – în clasă, care face parte din cursurile corelate, veți asimila bazele afacerii din diferite aspecte și elemente de bază precum crearea unui plan de afaceri, formele de stabilire și inițiere a afacerii și a normei etice, și vă veți familiariza cu documentația de afaceri. 

Pentru a parcurge cu înțelegere acest curs și pentru a asimila cu ușurință abilități noi, nu aveți nevoie de cunoștințe în domeniu. Materia cursului este împărțită pe module care vă permit asimilarea treptată a cunoștințelor noi și la fiecare lecție trebuie să vă pregătiți pentru următoarea lecție. 

Primul modul se va ocupa cu dreptul în afaceri și aici veți învăța despre importanța acestui domeniu. Pe lângă asta, vă veți familiariza și cu dreptul contractual și cu protecția proprietății intelectuale. Apoi urmează modulul care se va concentra pe antreprenoriat, respectiv pe strategiile domeniului antreprenorial și ipotezele unei afaceri de succes. 

Apoi vă veți familiariza cu noțiunea planului de afaceri și cu elementele sale. Cu această ocazie veți parcurge lecțiile dedicate analizei pieței, pecum și planului de marketing și financiar. Modulul patru vă va prezenta noțiunea și importanța documentației de afaceri și tehnici pentru conducerea sa. Pe măsură ce cursul se aproprie de final, veți aborda o materie tot mai complexă în care intră și ultimul modul. Acest modul va pune accentul pe etica de afaceri și vă va oferi cunoștințe referitoare la normele etice și regulile comportamentului profesional.

Scopul cursului este să dobândiți toate cunoștințele necesare referitoare la antreprenoriat, dezvoltarea planului de afaceri, alegerea formei organizaționale de afaceri, precum și familiarizarea cu bazele eticii de afaceri și a dreptului în afaceri. Pe lângă asta, vă veți familiariza și cu toate elementele necesare ale documentației de afaceri care apar în afacerea de zi cu zi. După finalizarea cursului Business Fundamentals, veți cunoaște bazele afacerii din aspecte diferite, norme etice și documentația de afaceri completă.

Cursul Business Fundamentals

Planul și programa cursului:

1. Dreptul în afaceri

 • Noțiunea și importanța dreptului în afaceri 
 • Formele proprietății afacerii 
 • Ce este drept contractual și importanța lui
 • Protejarea proprietății intelectuale

2. Antreprenoriatul

 • Noțiunea și importanța antreprenoriatului
 • Ipotezele afacerii de succes
 • Strategiile domeniului antreprenorial
 • Familiarizarea cursanților cu competențe antreprenoriale 
 • Caracteristicile și motivele antreprenoriale 

3. Planul de afaceri 

 • Noțiunea planului de afaceri 
 • Elementele planului de afaceri
 • Ce este analiza de piață 
 • Prezentarea planului de marketing la cursanți 
 • Planul de producție și management
 • Ce este planul financiar și de ce este important

4. Documentația de afaceri 

 • Noțiunea și importanța documentației de afaceri 
 • Tipurile documentației de afaceri 
 • Documentația comercială 
 • Corespondența de afaceri 
 • Coordonarea documentației de afaceri 

5. Etica în afaceri 

 • Noțiunea de etică în afaceri 
 • Responsabilitate și etica în afaceri
 • Norme de etică și regulile comportamentului profesional

Cursanţi

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te