Metodologia de cercetare, colectare și analiza datelor

Cercetarea, colectarea și analiza datelor ocupă un loc important în sfera afacerilor. Informațiile corecte și fiabile şi datele sunt de o importanță majoră pentru afacerile moderne. Datele reprezintă fapte care sunt prezentate într-un mod formalizat și sunt un element cheie pentru desfăşurarea cu succes a afacerilor, astfel încât, oamenii tind în mare măsură spre informații relevante și de înaltă calitate. Pentru ca datele să fie fiabile, este necesar să se definească obiectivul cercetării, să se efectueze cercetarea, să se colecteze și să se analizeze datele și, în final, să se stabilească concluzia completă.

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: Web Project Manager & Data AnalystOnline Sales & E-business Development ManagerE-Business & Internet MarketingSocial Media, Online PR & Community ManagerDigital Marketing Planner & Account Manager.

Descrierea şi scopul cursului Metodologia de cercetare, colectare și analiza datelor

Cursul este alcătuit din cinci lecții. În prima lecție ne vom familiariza cu noţiunea și semnificația metodologiei, precum cadrul teoretic pentru efectuarea cercetării, care include ipoteze teoretice și filozofice pe care se bazează cercetarea. De asemenea, vom prezenta cele mai importante metode și tehnici de concluzionare și afaceri: metoda inductivă și deductivă, analiza și sinteza, descripţia, abstracţia și concretizarea, metode statistice etc. În continuarea cursului, vom defini noţiunea de cercetare și vom menţiona câteva dintre diviziunile cercetării. Vom lua ca exemplu o cercetare şi vă vom explica care sunt diferențele dintre un eșantion simplu aleatoriu, de cotă, ocazional și voluntar. Cea de-a treia și a patra lecție se ocupă de metodele neexperimentale și experimentale de colectare a datelor. Ne vom ocupa şi de importanța metodologiei de colectare a datelor. Ultima lecție este direcţionată spre clarificarea noţiunilor care ţin de metodologia de prelucrare, analiza datelor și concluzionare. Aici sunt explicate în detaliu termenele de medie aritmetică și geometrică, varianță, deviere standard, mediană, mod etc.

Obiectivul principal al cursului este însuşirea şi cunoaşterea în detaliu a metodologiei și instruirea cursanţilor în aplicarea de metode și tehnici de cercetare, colectare și analiză a datelor. De asemenea, obiectivul cursului este ca participanții să învețe cum să colecteze, să organizeze o cantitate mare de date și să analizeze datele pentru a interpreta rezultatele cercetării obținute, într-un mod eficient. Cursanţii vor fi familiarizați în detaliu cu termenele de observare și testare, precum metode neexperimentale de colectare a datelor, dar vor ști și prin intermediul căror tipuri de experimente pot obține datele necesare.

Cursul Metodologia de cercetare, colectare și analiza datelor vă va oferi răspunsuri la următoarele întrebări

Ce reprezintă metodologia?

Noţiunea „metodologia“ provine din limba greacă, de la cuvintele methodos - cale și logos - minte și reprezintă știința privind cunoştinţele științifice. Este, de fapt, teoria și cadrul teoretic pentru efectuarea cercetării, care include ipoteze teoretice și filozofice pe care se bazează cercetarea. Obiectivul principal al metodologiei este de a se înțelege esența cunoștințelor științifice și să se determine principiile de bază în ceea ce priveşte obţinerea și examinarea critică a acesteia. În plus, metodologia ne învață ce mijloace ar trebui să folosim pentru a ajunge la o percepție obiectivă. Metodologia reprezintă rezultatul unui răspuns pozitiv la întrebarea dacă este posibil să cunoaștem lumea și dacă există cunoștințe științifice, după care este logic și justificat să se pună întrebarea cum se pot obține cunoștințele științifice. De asemenea, este important de subliniat faptul că metodologia reprezintă:

 • un traseu stabilit anterior,
 • ordinea şi
 • modul de cercetare, care ne direcţionează cu maximă certitudine spre a cunoaşte adevărul despre ceva ce cercetăm.

Care sunt unele dintre cele mai importante metode de concluzionare?

 • Metoda inductivă reprezintă aplicarea modului de concluzionare inductiv. Prin modul inductiv de concluzionare, pe baza analizei faptelor individuale, se ajunge la concluzia privind opinia generală.
 • Metoda deductivă reprezintă forma de concluzionare în care până la concluzie se ajunge datorită altor atitudini, pe care le numim presupuneri.
 • Metoda analizei presupune procesul de cercetare prin care conceptele de gândire complexe, opiniile şi concluziile se divizează în componentele şi elementele lor mai simple.
 • Metoda sintezei implică procesul opus celui de analiză și este un proces prin care se îmbină părțile sau elementele într-un întreg.
 • Metoda abstracţiei este o procedură prin care formăm termenul dintr-o serie de factori, lăsând deoparte elementele lor specifice și reținând doar ceea ce au în comun.
 • Metoda concretizării reprezintă un proces opus față de abstracție, adică mișcarea opiniilor și cunoștințelor de la general la special și individual, respectiv de la abstract la concret.
 • Metoda generalizării presupune procesul de generalizare, prin intermediul căruia de la un termen special se ajunge la unul general, care potrivit gradului este mai înalt decât restul termenilor individuali.
 • Metoda specializării este un proces de gândire opus față de generalizare. Implică procedura prin care se ajunge la un termen nou dintr-unul general, mai restrâns, dar cu conținut mai mare.
 • Metoda descripţiei reprezintă simpla procedură de descriere sau citire a faptelor, proceselor și obiectelor.

Care sunt metodele neexperimentale și experimentale de colectare a datelor pe care le cunoaștem?

Cercetarea neexperimentală își propune să prezică, adică să anticipeze comportamentul oamenilor în anumite sfere ale vieții sociale. Metodele neexperimentale de colectare a datelor sunt examinarea și observarea. Examinarea reprezintă metoda de colectare a datelor empirice prin intermediul declarațiilor. Observația include orice fapt înregistrat care se referă la o situație, fenomen sau caz, cu condiția ca acestea să nu poată fi modificate prin observare. Experimentul reprezintă procedura, adică metoda de cercetare în care sunt studiate fenomenele în condiții strict controlate, se compară situațiile sau se testează ipotezele. De asemenea, experimentul este o modalitate de colectare a datelor prin percepția senzorială directă, cu sau fără utilizarea mijloacelor tehnice. Pentru experiment este caracteristic faptul că, condițiile și cursul desfăşurării procesului, de regulă, sunt provocate în mod artificial și controlate direct.

Metodologia de cercetare

Planul şi programa cursului

1. Metodologia de cercetare, colectare și analiza datelor

 • Noţiunile metodologice de bază
 • Metodologia de cercetare
 • Metode neexperimentale de colectare a datelor
 • Metode experimentale și operaționale de colectare a datelor
 • Metodologia de prelucrare a datelor, analiza datelor și concluzionarea

Metodologia de cercetare

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te