HR Management

Afacerile moderne în cadrul companiilor de succes, nu pot fi imaginate fără managementul resurselor umane. Chiar şi cele mai mici colective au manageri de resurse umane, care comunică cu angajaţii ce ocupă deja un loc în cadrul organizaţiei sau cu cei care urmează să fie angajaţi. În cazul sistemelor de afaceri majore, se angajează o întreagă echipă care se ocupă cu funcţionarea eficientă a angajaţilor, cu drepturile şi obligaţiile lor.

În afacerile moderne, un personal bun este o resursă indispensabilă pentru orice companie, indiferent de dimensiunea acesteia. Prin urmare, este necesar să se facă tot posibilul ca sectorul de resurse umane să recunoască la timp potenţialul candidaţilor atât în timpul ocupării unui loc de muncă, cât în timpul relaţiilor cu angajaţii. Prin tratarea adecvată a angajaţilor, compania va prospera şi se va dezvoltarea din interior, aşa cum şi angajaţii se vor dezvolta profesional şi personal, iar printr-o abordare adecvată, potenţialul se va folosi la maxim.

Resursele umane (HR) au ca scop să optimizeze productivitatea angajaţilor, pentru a folosi la maxim capacităţile lor. Managerii de resurse umane, de asemenea, au grijă de stabilirea unui sistem de muncă, astfel încât să se respecte principiile de bază ale companiei, cum ar fi orele de lucru, disciplina, respectarea drepturilor omului, protecţia muncii şi multe altele.

Managementul resurselor umane se referă la practicile şi politicile care sunt necesare pentru  îndeplinirea sarcinilor de management, legate de problemele personale, în special recrutarea, formarea, evaluarea şi premierea angajaţilor în companie şi asigurarea unui mediu sigur, etic acceptabil şi corect pentru ei.

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: IT Management şi E-Business & Internet Marketing.

Descrierea şi scopul cursului HR Management

În timpul cursului Managementul resurselor umane, pe care îl puteţi frecvanta atât online, cât şi în mod tradiţional - în sălile de clasă, dar care face parte din programul pe care l-aţi ales, vă veţi familiariza cu toate detaliile unui manager HR.

Cursul se ocupă cu noţiunea de resurse umane, cu principiile de bază ale managementului resurselor umane, motivarea, procesele de resurse umane în companie, sistemul informaţional şi cu planificarea resurselor umane, selecţia, orientarea, rezolvarea problemelor care apar în interacţiunea dintre oameni la locul de muncă şi cu toate celelalte elemente importante pentru implementarea cu succes a conceptului de management al resurselor umane în cadrul unei organizaţii. Resursele umane sunt foarte importante pentru companiile implicate în E-Business & Internet Marketing.

Prin acest curs veţi avea posibilitatea să vă familiarizaţi cu conceptele legate de managementul resurselor umane. Vom discuta despre principiile de bază ale managementului resurselor umane, despre procesele de planificare, găsire şi selecţie a angajaţilor. De asemenea, pentru că aici sarcinile resurselor umane nu se termină, în cadrul lecţiilor veţi avea posibilitatea să vă familiarizaţi cu formarea şi dezvoltarea angajaţilor, cu motivaţia lor, coaching-ul şi cu psihologia organizaţiei.

În cadrul cursului se va aborda şi legislaţia referitoare la procesul de ocupare a unui loc de muncă, respectiv vom explica ce este contractul individual de muncă, ocuparea forţei de muncă şi încetarea contractului de muncă. Cunoaşterea legislaţiei este foarte importantă în timpul elaborării contractului, în care trebuie să se definească în mod clar atribuţiile şi obligaţiile unui angajat, în conformitate cu Codul muncii.

Scopul cursului este familiarizarea cu sarcinile de bază ale departamentului de resurse umane într-o organizaţie. De asemenea, veţi putea să analizaţi întregul proces - de la începerea sa, căutarea angajaţilor, evaluarea, cunoaşterea şi instruirea lor pentru sarcinile care trebuie îndeplinite şi până la motivarea angajaților. În plus, scopul cursului este înţelegerea modului în care funcţionează echipele, grupurile, dar, de asemenea, să vă familiarizeze cu temeiul juridic referitor la resursele umane.

Este foarte important să ştiţi că resursa principală a oricărei organizaţii de succes din lume sunt angajaţii ei. Satisfacţia angajaţilor şi motivaţia lor, sunt de cea mai mare importanţă şi sunt baza organizaţiei moderne.

Cursul HR Management va răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce este managementul resurselor umane şi care sunt obiectivele sale?

Pe măsură ce resursele umane sau angajaţii unei organizaţii sunt cea mai valoroasă şi cea mai importantă resursă, conducerea adecvată a angajaţilor a devenit unul dintre elementele-cheie în orice organizaţie. Managementul resurselor umane astăzi implică o varietate de activităţi, cum ar fi recrutarea şi realizarea de interviuri pentru angajarea personalului.

Planificarea competenţelor necesare pentru anumite poziţii la diferite niveluri, identificarea nevoilor de formare şi dezvoltare a angajaţilor şi punerea în aplicare a programului, team building-ul, instruirile, managementul salarizării personalului, oferirea de stimulente şi motivaţie. În plus, sarcinile managementului resurselor umane sunt şi:

 • sarcini administrative legate de proceduri,
 • sarcini administrative în ceea ce priveşte beneficiile şi compensaţiile,
 • analiza comparativă a compensaţiilor şi a beneficiilor,
 • implementarea şi monitorizarea sistemului pentru măsurarea performanţei,
 • desfăşurarea cercetării disciplinare,
 • revizuirea şi actualizarea normelor şi reglementărilor privind salariaţii,
 • coordonarea activităţilor de protecţie a sănătăţii şi siguranţei salariatului.

2. Care sunt obligaţiile managerilor de resurse umane şi ce competenţe ar trebui să aibă?

Managerii de resurse umane au un rol important între managementul de top şi restul organizaţiei. Sarcinile sau funcţiile managerilor de resurse umane pot varia în funcţie de organizaţia în cadrul căreia sunt angajaţi şi în funcţie de nivelul de muncă, dar cu siguranţă există unele sarcini care sunt prezente aproape peste tot, iar acestea se referă la monitorizarea angajaţilor în cadrul organizaţiei, controlul salariilor şi a beneficiilor, planificarea şi dezvoltarea departamentului de resurse umane, analiza posturilor de muncă, recrutarea personalului nou, motivarea adecvată a angajaţilor etc. Unele dintre competenţele-cheie ale managerilor de resurse umane sunt de:

 • organizarea şi planificarea,
 • competenţe de analiză şi de rezolvare a problemelor,
 • competenţe de evaluare,
 • competenţe de gândire critică,
 • competenţe de comunicare,
 • competenţe de prezentare,
 • integritate,
 • competenţe de coaching,
 • capacitatea de convingere,
 • capacitatea de adaptare.

3. De ce este motivarea unul dintre cei mai importanţi factori în managementul resurselor umane?

Dezvoltarea resurselor umane este legată de management, de formarea şi dezvoltarea angajaţilor. Scopul final este îmbunătăţirea capacităţilor actuale, lucru care poate fi realizat prin motivare suplimentară. Motivarea este un factor foarte important în dezvoltarea competenţelor şi trăsăturilor angajaţilor în cadrul organizaţiei, care influenţează performanţa angajaţilor, aşadar, tocmai acesta este motivul pentru care sunt alocate sume mari de bani pentru instruiri şi perfecţionări, precum şi pentru evenimente de agrement pentru angajaţi. În cazul în care angajaţii nu sunt motivaţi în mod corespunzător, aceasta poate duce la rezultate slabe.

Cele trei elemente de bază care alcătuiesc procesul principal de motivare sunt:

 • nevoia,
 • încurajarea,
 • premierea.

Există numeroase definiţii ale motivaţiei în muncă:

Din punct de vedere psihologic, motivaţia în muncă implică factori interni care conduc, organizează, direcţionează şi determină intensitatea şi durata activităţilor de muncă.

Din punct de vedere social, motivaţia implică un sistem de proceduri şi activităţi ale indivizilor sau grupurilor.

Din punctul de vedere al managementului, motivaţia în procesul de muncă implică tot ceea ce asigură faptul ca oamenii să se comporte într-un mod dorit, prin care se ating obiectivele organizaţiei şi se satisfac nevoile angajaţilor.

În cele din urmă, cea mai scurtă şi cea mai practică definiţie a motivaţiei în muncă poate fi rezumată la următoarea: motivaţia în muncă presupune capabilitatea managerului ca dintr-un colaborator mediu să obţină un maximum.

Curs HR Management

4. Ce date ar trebui să includă un contract?

Recrutarea implică faptul că acest proces este reglementat prin contractul de muncă, care defineşte toate obligaţiile şi drepturile ambelor părţi. Un contract de muncă înseamnă că una dintre părţi oferă anumite condiţii, care au fost acceptate sau respinse de către cealaltă parte. Contractul devine legal şi valabil atunci când este semnat de ambele părţi, şi anume de salariat şi angajator. Elementele contractului de muncă diferă în funcţie de ţară, cu toate acestea, mai jos puteţi vedea unele dintre elementele care sunt de obicei prezente în contractul de muncă:

 • Numele şi sediul angajatorului;
 • Numele şi prenumele salariatului şi alte informaţii de bază;
 • Descrierea atribuţiilor care trebuie îndeplinite;
 • Locul muncii;
 • Durata contractului (pe perioadă determinată sau nedeteminată);
 • Data în care începe executarea contractului;
 • Timpul de muncă;
 • Salariile şi alte venituri;
 • Termenele pentru plata salariilor;
 • Orarul de lucru zilnic şi săptămânal şi
 • Alte drepturi şi obligaţii.

5. Ce este discriminarea şi ce tipuri de discriminare există?

Discriminarea înseamnă orice formă de discriminare directă şi indirectă a angajaţilor sau a solicitanţilor de locuri de muncă, indiferent de sex, vârstă, rasă, culoarea pielii, origine, sănătate stare civilă sau familială, convingere politică etc. Managementul resurselor umane, în scopul de a preveni aceste situaţii, trebuie să acţioneze preventiv pentru a împiedica apariţia discriminării la locul de muncă. Conform Codului muncii, discriminarea este interzisă în ceea ce priveşte:

 • condiţiile de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru un anumit loc de muncă,
 • condiţiile de muncă şi toate drepturile de muncă,
 • educaţia, formarea şi dezvoltarea profesională a angajaţilor,
 • promovarea,
 • încetarea contractului de muncă.

Distingem discriminarea directă şi indirectă. Discriminarea directă are loc în situaţiile în care un angajator tratează un angajat într-un mod inacceptabil din cauza sexului, stării civile, orientării sexuale etc. În cazul în care se stabileşte că angajatorul exercită o discriminare directă pe baza unei proprietăţi personale (sex, rasă, stare civilă ...), nu există nicio posibilitate ca angajatorul să se apare în niciun fel.

Discriminarea indirectă este mai dificil de dovedit, din cauza faptului că aceasta poate fi uneori neintenţionată. Aceasta apare în situaţii în care sunt stabilite anumite criterii sau activităţi prin care  unul dintre cele două sexe este pus în poziţie inegală.

6. Care este rolul coaching-ului în resursele umane şi de ce este important?

Există mai multe definţii ale coaching-ului. Acesta este un termen care se poate referi la o serie de activităţi diferite, dar cea mai mare aplicare o are, desigur, în sistemele de afaceri. Coaching-ul este un proces conceput pentru a ajuta în motivarea angajaţilor în timpul dezvoltării profesionale. Managementul resurselor umane oferă cursuri de formare profesională pentru angajaţii care sunt interesaţi. Colaborarea cu un coach permite angajaţilor să-şi îmbunătăţească capacitatea lor de muncă, să descopere în ce activităţi se descurcă cel mai bine şi cum să-şi atingă obiectivele.

În ceea ce priveşte scopul, există mai multe tipuri de coaching. În literatura de specialitate, cele mai răspândite sunt următoarele tipuri:

 • Coaching pentru performanţă (Performance coaching);
 • Coaching pentru aptitudini (Skills coaching);
 • Coaching de carieră (Career coaching);
 • Coaching de viaţă/personal (Personal/life coaching).

Această listă nu este exhaustivă. Există, de asemenea, coaching-uri pentru directori (executive coaching), work shadowing etc.

7. Care este rolul tehnologiei moderne în HR?

Tehnologia a schimbat semnificativ modul de operare în aproape toate domeniile. Această influenţă poate fi văzută în aproape toate domeniile de activitate, inclusiv în managementul  resurselor umane, în care tehnologia are un impact semnificativ, în special în procesul de recrutare. Înainte de apariţia internetului, recruiterii sau bazat pe presa scrisă, cum ar fi ziarele, pentru plasarea anunţurilor pentru posturile vacante.

Datorită unei cantităţi mari de documente cu care se ocupă resursele umane, apariţia tehnologiilor noi le-a permis o procesare, stocare şi preluare mai rapidă a fişierelor în format electronic.

De asemenea, noile tehnologii, precum şi diverse aplicaţii, sunt tot mai mult utilizate pentru evaluarea performanţei angajaţilor. Aplicaţia este un program de calculator, care este scrisă pentru a rezolva o anumită sarcină sau de a sprijini procesul de afaceri. Fiecare departament sau unitate funcţională în cadrul organizaţiei de afaceri utilizează zeci de aplicaţii, adică programe.

De exemplu, managerii de resurse umane folosesc o singură aplicaţie pentru examinarea cererilor de concurs, şi încă una pentru monitorizarea salariului fiecărui angajat. Toate aplicaţiile într-un departament au o denumire şi anume: sistemul informaţional al departamentului. Un set de aplicaţii utilizate în departamentul de resurse umane se numeşte sistemul informaţional al departamentului de resurse umane (HRIS – Human Resources Information System).

Planul şi programa cursului:

1. Bazele managementului resurselor umane

 • Dezvoltarea managementulului resurselor umane
 • Conceptul şi importanţa managementului resurselor umane
 • Teorii ale naturii umane
 • Managementul resurselor umane în diferite organizaţii
 • Managementul resurselor umane şi tehnologia

2. Planificarea, găsirea şi selecţia resurselor umane

 • Planificarea resurselor umane
 • Etapele de planificare a resurselor umane
 • Găsirea resurselor umane – intern şi extern
 • Metode avansate de găsire a resurselor umane
 • Importanţa analizei postului de muncă în timpul găsirii resurselor umane
 • Selecţia resurselor umane

3. Formarea, dezvoltarea şi monitorizarea angajaţilor

 • Îndrumarea angajaţilor noi
 • Instruirea angajaţilor
 • Metode de formare a angajaţilor
 • Dezvoltarea angajaţilor
 • Monitorizarea performanţelor angajaţilor
 • Evaluarea performanţelor

4. Motivarea angajaţilor

 • Conceptul de motiv şi de motivaţie în muncă
 • Teorii ale motivaţiei în muncă
 • Motivatorii în procesul de muncă
 • Motivaţia şi performanţa

5. Legislaţia privind resursele umane

 • Procesul de ocupare a forţei de muncă
 • Alte tipuri de contracte
 • Condiţii speciale pentru ocuparea forţei de muncă
 • Noţiunea şi tipurile de discriminare
 • Discriminarea membrilor unor grupuri minoritare
 • Încheierea contractului individual de muncă

6. Coaching-ul

 • Definiţia coaching-ului
 • Tipuri de coaching şi roluri în coaching
 • Cultura organizaţională şi coaching-ul
 • Evaluarea dacă salariatul are nevoie de coaching
 • Pregătirea pentru coaching

7. Psihologia organizaţiei

 • Comportamentul organizaţional
 • Tipuri de personalitate
 • Stiluri interpersonale
 • Echipe în cadrul organizaţiei
 • Grupuri în cadrul organizaţiei şi dinamica socială a grupului
 • Absenteismului şi fluctuaţia de personal

Curs HR Management

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te