Cursul E-Banking

E-banking este dovada dezvoltării tehnologiilor moderne. Avansarea tehnologiei a făcut posibilă dezvoltarea sistemului de e-banking deoarece a condiţionat modificările în modul în care băncile efectuează compensări şi plăţi între ele, dar şi modul în care utilizatorii finali îşi oferă serviciile. Ca principalul „vinovat” pentru apariţia de e-banking se consideră a fi în primul rând internetul, deoarece prin apariţia sa a transformat în totalitate conceptul de e-banking, în special când este vorba de banking cu amănuntul. 

Conceptul de e-banking la utilizatorii de servicii bancare, dar şi prin bănci, permite îndeplinirea activităţii lor obişnuite în mod electronic. Principala premisă pentru funcţionarea normală a e-banking-ului este un bun sistem informaţional al băncii, o bună infrastructură de reţea şi securitatea informaţiilor şi a tranzacţiilor. 

Tocmai de aceea cea mai importantă definiţie a e-banking-ului explică această noţiune ca un proces care permite clienţilor băncilor de a-şi perfecţiona serviciile pe cale electronică. Serviciile e-banking pot fi accesate de către utilizatori prin intermediul diferitor canale de comunicare precum internetul, dispozitivele mobile, televiziunea interactivă sau reţele de calculator specializate precum reţea de bancomat şi terminal POS.

Piaţa financiară continuă să se schimbe cu mare viteză, iar mediile electronice permit adaptarea vânzării de servicii bancare şi o afacere ma ieftină cu clienţii existenţi. Revoluţia în domeniului bancar a dus la o mare îmbunătăţire în economia contemporană şi la înlăturarea multor costuri de tranzacţionare inutile. Astfel de trend va continua şi în viitor şi de aceea cunoştinţele pe care le puteţi dobândi la acest curs fac parte din grupul de abilităţi de care depinde foarte mult succesul în noua voastră carieră. 

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: E-Business & Internet Marketing.

Descrierea şi scopul cursului E-Banking

În cadrul acestui curs pe care îl puteţi frecventa online sau tradiţional – în clasă, care face parte din programele corelate, veţi avea posibilitatea de a afla ce forme de e-banking există şi ce reprezintă noţiunile de bancă virtuală, PayPal, criptografie, bani electronici, cecuri etc. 

La lecţiile moderate de către experţi cu multă experienţă în acest domeniu veţi obţine o imagine completă despre modelele de bază privind plăţile cu bani electronici, precum şi modele de bază ale sistemului de plăţi pe internet. 

Pentru a parcurge acest curs, nu aveţi nevoie de anumite cunoştinţe în avans. Cunoştinţele sunt adaptate diferitor niveluri de cunoştinţe, astfel încât veţi putea urmări lecţia fără probleme şi vă veți putea dezvolta abilităţi noi. Lecţiile sunt sortate astfel încât la început vă veţi întâlni cu o materie mai simplă, dar pe parcursul desfăşurării cursului, vă vor aşteapta lecţii mai complexe. 

Prima lecţie vă va prezenta noţiunea de e-banking în întregime şi alte noţiuni importante precum home banking, internet banking şi online banking, avantajele e-banking-ului. 

Următorul modul se va ocupa cu mijloacele de plată la e-banking şi cu această ocazie veţi învăţa pe ce principii funcţionează întregul sistem de plăţi când vine vorba de e-banking. La finalul cursului, accentul va fi pus pe modele şi sisteme de plăţi pe internet, mobile banking şi tehnici de securitate în e-banking. 

Principalul scop al acestui curs este familiarizarea cursanţilor cu conceptul de e-banking. Pe lângă asta, veţi învăţa cum funcţionează sistemele pentru calcul şi plată în banking şi ce modele de sistem de plăţi există pe internet. De asemenea, veţi afla şi ce riscuri sunt prezente în lumea e-banking-ului, dar şi ce trebuie preluat pentru evitarea şi reducerea lor la maxim. 

Cunoştinţele şi abilităţile dobândite vă vor fi de mare ajutor, în special dacă se ia în calcul faptul că în secolul XXI ne întâlnim tot mai mult cu serviciile de e-banking.

Cursul E-Banking vă va răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce este e-banking?

Deşi există mai multe definiţii despre e-banking, putem spune că acest termen se referă la sisteme electronice prin intermediul cărora este permis transferul de bani, documente etc., folosind dispozitive electronice precum calculatorul, telefonul mobil, tabletă etc. Cel mai mare avantaj al e-banking-ului este înfiinţarea filialelor care funcţionează tradiţional, precum şi satisfacerea mai rapidă şi mai eficientă a nevoilor utilizatorilor, cu ajutorul cărora este permis ca şi de acasă sau din oricare alt loc să folosiţi serviciile băncii cu mult mai puţine costuri, 24 de ore, şapte zile pe săptămână.

Premisa pentru globalizarea afacerii precum dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi de telecomunicaţie. Pe baza aceasta, unul din principalele obiective este depăşirea piedicilor geografice şi conectarea cât mai rapidă a clienţilor şi fluxurilor de informaţii.

2. Ce reprezintă banii electronici?

Ca mijloc de plată la e-banking deosebim banii electronici, cecul electronic, cardul de credit, cardul de debit, cardul de internet etc. Banii electronici îi definim ca o valoare monetară specifică, ce se transmite prin impuls electronic în timp real între cei care efectuează plăţile. Există doar în format electronic şi cifrele banilor electronici sunt unicate, la fel ca şi în numerar.

Unele dintre caracteristicile principale a banilor electronici sunt nivelul ridicat de inteligenţă, lipsa graniţelor geografice, precum şi faptul că reprezintă informaţia digitală care este securizată prin mecanism criptografic, motiv pentru care se transmite uşor prin reţea de calculator. Banii electronici sunt de fapt un schimb pentru banii în numerar, deoarece cu ei se pot achiziţiona diferite produse şi servicii, sau se poate face schimbul între persoanele care îi deţin.

3. Ce sunt băncile virtuale?

Băncile virtuale reprezintă băncile bazate pe internet care oferă servicii de plată a contului, informarea legată de cont, depunerea şi ridicarea banilor, precum şi alte servicii bancare, folosind exclusiv dispozitive electronice. Prima bancă virtuală pe internet,  Security First Network Bank, a început să funcţioneze în anul 1995. După trei ani, băncile virtuale au apărut în Marea Britanie.

Astăzi există multe bănci care funcţionează online. Băncile vituale nu au construită reţeaua pe departamente, respectiv nu au locaţia fizică, au o dobândă mai mare pentru economii deoarece costurile de operare sunt mult mai mici decât costurile de afaceri pe care le au băncile clasice – costuri de închiriere a spaţiului de afaceri, salariile angajaţilor, costuri comunale, nu trebuie să închirieze sau să construiască spaţiu şi angajează foarte puţini oameni.

Cursul E-Banking

4. Ce reprezintă abrevierea SWIFT?

SWIFT este abrevierea de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. A fost fondată în 1970. Este folosită de peste 11000 de instituţii financiare în peste 200 de ţări din întreaga lume. Permite un schimb de mesaje standardizate între instituţii financiare, iar aceste mesaje se referă la hărtii de valoare, comerţ, plată etc. Serviciile SWIFT oferă o securitate mai mare, reducerea riscului, eliminarea costurilor suplimentare şi creşterea eficienţei. În SWIFT deosebim trei tipuri de utilizatori:

 • membrii, adică acţionari – instituţii cu drept de proprietate asupra acţiunilor SWIFT, bănci, brokeri autorizaţi, comercianţii hârtiilor de valoare şi instituţii de investiţie;
 • submembrii – statusul de submembrii îl au instituţiile care sunt cu peste 50% în proprietate directă a membrilor sau 100% în proprietatea directă a membrului (acţionarului);
 • participanţi – participanţii şi utilizatorii serviciilor SWIFT pot fi brokerii şi dealerii titlurilor de valoare, băncile, bursele, participanţii sistemului de plată, organismele de reglementare a pieţelor financiare, emitenţii de cecuri de călătorie etc.

5. Care sunt avantajele e-banking-ului?

E-banking oferă un set de servicii diferite prin intermediul dispozitivelor mobile către utilizatorii finali precum achiziţionarea, plata parcării, verificarea web-ului, tranzacţii bancare etc. De asemenea, şi companiile pot accesa bazele de date prin dispozitive mobile, pot folosi diferite servicii de vânzare, achiziţionare, tranzacţii financiare etc. La început, toate serviciile e-banking au mers prin SMS, în timp ce acum asta se desfăşoară în majoritatea cazurilor prin aplicaţii şi motoare de căutare. Mobile banking are numeroase avantaje. Unele dintre acestea sunt:

 • mobilitate – efectuarea tranzacţiei prin intermediul telefoanelor mobile din orice locaţie din lume; 
 • accesibilitate – serviciile mobile banking sunt disponibile 24 de ore pe zi, şapte zile din săptămână;
 • economie – caracteristică de bază a e-banking-ului sunt costurile semnificativ mai mici de realizare a tranzacţiilor;
 • securitate – servicii în domeniul mobile banking nu se opresc în vederea aplicării celor mai bune mecanisme de securitate disponibile;
 • controlul – clienţii au în orice moment controlul absolut asupra tranzacţiilor
 • simplitate – interfaţa de utilizator este creată în aşa fel încât să permită clienţilor posibilitatea de a se descurca cu diferite opţiuni ale mobile banking-ului;
 • suport – utilizatorilor se oferă diferite variante ale suportului de utilizator.

6. Care sunt riscurile e-banking?

Riscul reprezintă o posibilă pierdere comparativ cu câştigul planificat în afacere şi, ca atare, în afacerile bancare este parte componentă a fiecărui lucru. Dezvoltarea tehnologiilor, e-commerce şi a serviciilor în e-banking a deschis diferite posibilităţi pentru bănci, dar şi anumite riscuri, pe care leputem clasifica în cinci categorii:

 • risc de operare – apare de la pierderi directe şi indirecte, respectiv din cauza utilizării maliţioase de către client, e-banking proiectat prost sau de la angajaţi;
 • riscul reputaţiei – risc cu scop public negativ, care poate rezulta prin distrugerea imaginii, pierderea mijloacelor sau pierderea clientului;
 • risc legal – apare în urma dezacordului cu legi, reguli, regulamente, practica prescrisă, sau când drepturile legale şi obligaţiile partipanţilor la tranzacţii nu sunt reglementate legal;
 • riscul afacerii internaţionale – în afacere internaţională este crescut şi riscul de credit în urma evaluării îngreunate a capacităţii de creditare a solicitantului de credit;  
 • riscurile atacurilor cibernetice  – atacul informatic reprezintă atacul asupra sistemului de calculator, găsind şi folosind maliţios slăbiciunile acestui sistem.

7. Care este rolul criptografiei în e-banking şi ce reprezintă?

E-banking şi e-business depind de securitatea datelor pe internet. Astăzi, internetul oferă o mulţime de posibilităţi în domeniul e-business, dar la fel există multe probleme în securitatea datelor. De aceea se folosesc mecanisme contemporane de securitate – criptografia. Criptografia reprezintă ştiinţa care are drept scop asigurarea confidenţialităţii datelor şi ca tehnici foloseşte criptarea/decriptarea datelor, respectiv informaţiile normale le transformă în format necunoscut (codificare), numit criptogramă. Prin decodificare, readucem informaţia în format original. 

Criptarea prin public key (criptografie asimetrică) este forma de criptare a datelor, la care folosim cheia publică şi secretă. Cheia secretă se păstrează în privat, în timp ce cheia publică se poate distribui public.

Planul şi programa cursului:

1. E-baking

 • Familiarizarea cursanţilor cu noţiunea de e-banking. Când se foloseşte e-banking şi cum se realizează?
 • Ce mijloace puteţi folosi la e-banking? Prezentarea noţiunilor precum bani electronici, cec, card de plată...
 • Ce sunt modelele şi sistemele de plăţi pe internet? Cum se defineşte cel mai eficient noţiunea de portofel digital?
 • Această lecţie vă va oferi răspunsul la întrebarea privind utilizarea mobile banking, unde se foloseşte, care sunt avantajele sale şi ce variante sunt astăzi în uz. 
 • Familiarizarea cursanţilor cu riscurile e-banking, precum şi cu sistemele de identificare pentru reducerea la minim a riscurilor menţionate.

Cursul E-Banking

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 este deschisă.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te