Cursul JavaScript Programming Fundamentals

JavaScript – limbaj de programare de tip script care este menit definirii funcționalităţii paginilor web pe partea de client. Cu toate acestea, acest limbaj de tip script poate fi utilizat într-un mod foarte eficient şi pentru a accesa obiecte în alte aplicații. JavaScript este funcțional pe mai multe browsere pentru navigarea pe web, printre care se enumeră Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Firefox, Netscape și Opera.

Chiar dacă JavaScript are un nume asemănător precum limbajul de programare Java, aceste două limbaje sunt complet diferite. Ceea ce este foarte important pentru toți cursanţii este faptul că în acest limbaj codurile pot fi scrise în orice editor de text. Programatorii JavaScript pentru codare utilizează deseori aceleași instrumente precum când se lucrează în HTML. În primul rând, acestea sunt Dreamweaver, Visual Studio sau Notepad ++.

Asemănător cu majoritatea limbajelor moderne de programare, JavaScript în bază conţine limbajul de programare C, motiv pentru care este destul de simplu pentru codare. Pe paginile web, JavaScript se utilizează cu scopul de a îmbunătăți designul, a verifica formele, a crea cookie-uri și multe altele.

Datorită acestui limbaj de tip script, designerilor web le sunt asigurate instrumente de programare, fără de care crearea paginilor web moderne ar fi fost imposibilă. Este important de menționat că JavaScript se încorporează direct în pagina HTML, precum și că acest limbaj va asigura tuturor cursanților cunoștințe IT utile care sunt foarte solicitate pe piață.

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: Frontend JavaScript Development .

Descrierea şi obiectivele cursului JavaScript Programming Fundamentals

Conținutul acestui curs reprezintă blocurile de bază ale programării și limbajul de programare JavaScript. JavaScript este un limbaj de programare fără de care este imposibilă crearea părţii de client a aplicațiilor web, astfel este necesar să cunoaşteţi bine acest limbaj pentru să puteţi lucra cu astfel de aplicații. Deși, din punct de vedere al sintaxei nu este atât de exigent, JavaScript în continuare reprezintă un limbaj de programare bazat pe concepte de programare tradiționale, motiv pentru care acele concepte se învaţă la acest curs.

Scopul acestui curs este de a oferi cursanţilor cunoștințe de bază din domeniul programării și JavaScript. După frecventarea acestuia, cursantul va putea să creeze și să execute programe JavaScript, precum și să le implementeze în documentele HTML și pornească pe paginile web cu ajutorul browserului, să rezolve probleme logice elementare cu ajutorul programării, dar totodată să întreprindă o interacțiune mai simplă cu HTML.

Cursanţii au posibilitatea de a se familiariza cu toate abilităţile necesare prin intermediul a cinci module care alcătuiesc materia în întregime. La început, cursul JavaScript Programming Fundamentals se va ocupa de definiții, instalări și de bazele acestuia. În cadrul acestui modul, cursanții vor afla informațiile de bază despre JavaScript și istoria acestuia. Apoi urmează lecțiile care se vor concentra asupra instalării mediului de bază pentru alcătuirea programului JavaScript (IDE). Urmează familiarizarea cu sintaxa limbajului JavaScript, tipurile de date (tipuri numerice, stringuri, tipuri simple și complexe).

Următorul modul se va ocupa de controlul fluxului, respectiv de comenzile de ramificare, cum ar fi switch, case, if, else, și operatorul ternar. De asemenea, în această parte a cursului, cursanții vor învăța pentru ce se utilizează buclele, cum ar fi while şi for. În cel de-al treilea modul, accentul va fi pe funcții, mai precis, pe crearea și executarea funcțiilor în JavaScript. În cea de-a doua parte a cursului, cursanţii vor lucra cu șirurile în JavaScript. Ultimul modul este dedicat obiectelor JavaScript și operațiilor asupra acestora, precum numărarea membrilor, trecerea prin membrii obiectului sau ștergerea membrilor obiectului. Pe parcursul ultimelor lecții, cursanţii vor învăţa ce reprezintă unit testing și testarea automată.

Cursul JavaScript Programming Fundamentals vă va răspunde la întrebările:

Ce înţelegem atunci când spunem că programul se execută pe partea de client, şi ce atunci când programul se execută pe partea de server?

Putem spune că în dezvoltarea web totul se referă la comunicarea între server și client utilizând protocolul HTTP. Serverul este responsabil pentru servirea paginilor, iar clientul solicită paginile de la server și le prezintă utilizatorului. În general, clientul este un browser web. Un exemplu al acestei comunicări ar putea fi următorul. Utilizatorul pornește browserul web și introduce adresa Google, adică http://www.google.com și apasă tasta Enter.

Atunci, browserul (client) web trimite cererea pentru obținerea paginii de pornire Google care reprezintă serverul. Serverul (Google) primește cererea și clientul răspunde, adică trimite codul sursă al paginii de pornire într-o formă care o persoană o poate citi, adică pagină care va fi prezentată în browserul web (client). Atunci când spunem programarea server-side, ne gândim la scrierea programului care se execută pe server, în timp ce sub scrierea programului client-side înţelegem scrierea programului care se va executa pe client.

Ce reprezintă JavaScript?

JavaScript este un limbaj de programare de tip script care vă permite să creaţi programe complexe pe paginile web. De fiecare dată când pe un site web se afișează altceva decât informații statice, cum ar fi, de exemplu, hărţi interactive, date care se modifică sau elemente grafice animate, puteți fi siguri că pentru acele lucruri meritul îi revine lui JavaScript.

JavaScript este un limbaj de programare care se potriveşte și se integrează bine cu HTML, Java și PHP, precum și cu multe alte limbaje de programare. Numele oficial al limbajului JavaScript este ECMAScript și el nu trebuie confundat cu limbajul de programare Java. Aplicațiile JavaScript, în general se execută pe partea de client și este unul dintre limbajele de programare pe care fiecare dezvoltator web trebuie să îl cunoască.

De ce avem nevoie pentru a scrie aplicaţii JavaScript?

Pentru a scrie aplicații JavaScript, este suficient un editor de text simplu, cum ar fi Notepad. Totuşi, este mult mai convenabil și practic să se utilizeze editoare de text sau medii de dezvoltare integrate (IDE) care sunt adaptate pentru scrierea aplicațiilor web. Unele dintre cele mai cunoscute editoare și medii integrate sunt Dreamweaver, Notepad ++, VisualStudio, NetBeans, WebStorm, Sublime, Atom și altele. Unele dintre aceste medii sunt gratuite, iar altele dintre acestea sunt comerciale. Pe lângă mediul pentru scrierea aplicațiilor web JavaScript, trebuie să aveți şi un browser web pentru ca aplicația scrisă să se poată porni și să se poată testa.

JavaScript Programming Fundamentals

Ce poate face pentru dumneavoastră JavaScript?

JavaScript permite crearea interfețelor puternice, care permit utilizatorilor o funcționalitate ridicată fără necesitatea pentru o nouă încărcare a paginii pe care se află în prezent. JavaScript are posibilitatea de a încărca conținutul într-un document în momentul în care utilizatorul are nevoie, fără a fi nevoie să reîncărcați întreaga pagină. Există, de asemenea, un număr mare de JavaScript framework-uri care facilitează și accelerează dezvoltarea aplicațiilor.

Unde se pot utiliza programele JavaScript?

Trebuie să știți că JavaScript nu ţine doar de browsere. Viteza și consumul redus de memorie a JavaScript în comparație cu alte limbaje de programare contribuie ca acest limbaj de programare să se aplice tot mai mult, începând cu programarea exerciţiilor automate în aplicațiile precum Photoshop sau IIlustrator, apoi utilizarea precum limbaj server-side, până la utilizarea JavaScript pentru programarea roboților și dezvoltarea aplicațiilor IoT (Internet of Things).

Care sunt avantajele şi dezavantajele JavaScript?

Una dintre caracteristicile pozitive ale JavaScript este faptul că în aplicațiile web cu ajutorul JavaScript putem elimina interacțiunea inutilă cu serverul. De exemplu, utilizând JavaScript, se poate verifica ceea ce a introdus utilizatorul înainte de a se trimite serverului. Acest lucru este important din două motive. Primul este că contribuie la o încărcare mai mică a serverului deoarece, în caz de greşeală, datele nu sunt trimise spre server. Cel de-al doilea motiv este economisirea timpului utilizatorului, deoarece nu trebuie să se aștepte ca pagina să se reîncarce atunci când se introduce ceva greşit. Cu ajutorul lui JavaScript, este posibilă și crearea interfețelor care reacţionează la mutarea mouse-ului peste elementele lor sau pot fi activate utilizând tastatura.

Trebuie să ştiu matematică ca să pot programa în JavaScript?

Ca să poţi programa, nu este necesar să cunoști matematică. Chiar dacă multe limbaje de programare implică efectuarea unor operații matematice complexe, majoritatea acestor operații sunt deja încorporate în acele limbaje, astfel serviciul programatorilor adesea este asamblarea „cuburilor" dintr-un set pregătit anterior.

Utilizarea matematicii în program depinde şi de programul în sine, respectiv de tematica de care se ocupă programul. În acest sens, este posibil ca un program să aibă nevoie de mai multă matematică, altul de mai puțină sau deloc. Dar, în ambele cazuri, nu este ceva ce se referă la limbajul de programare în sine, ci de modul în care îl utilizăm.

Planul şi programa cursului:

1. Definiţia, instalare şi bazele

 • Introducere în JavaScript şi istoria JavaScript
 • Instalarea mediului de bază pentru execuție (node.js şi browser)
 • Mediul pentru alcătuirea programului JavaScript (IDE)
 • Sintaxa limbajului JavaScript
 • Tipurile de date (tipuri numerice, stringuri, tipuri simple și complexe)
 • Variabile, operatori

2. Controlul fluxului

 • Comenzi de ramificare (switch / case, if / else, operator ternar)
 • Bucle (while, for)

3. Funcţii

 • Crearea şi execuția funcţiilor în JavaScript
 • Parametrizarea funcţiilor
 • Lucrul cu expresiile lambda

4. Şiruri

 • Lucrul cu şirurile în JavaScript
 • Stack şi Queue

5. Obiecte JavaScript

 • Crearea şi utilizarea obiectelor
 • Operații asupra obiectelor (numărarea membrilor, trecerea prin membrii obiectului, ștergerea membrilor obiectului)
 • Gestionarea greşelilor
 • Unit testing și testarea automată

JavaScript Programming Fundamentals

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te