Cursul Introduction to Microsoft Web Development

Web Development, adică dezvoltarea software-ului de internet reprezintă un set de servicii efectuate în timpul dezvoltării site-ului web sau a unei aplicaţii pentru internet. Dezvoltarea subînţelege operaţii mai simple precum elaborarea paginii web statice până la lucru cu aplicaţii web complexe. Toate acestea sunt posibile datorită reţelei globale.  

Internetul, adică World Wide Web, reprezintă reţeaua colosală a tuturor reţelelor care leagă numeroase maşini ce pot fi clasificare în două tipuri: servere şi clienţi. Reţeaua funcţionează astfel încât maşinile care necesită anumite informaţii (clienţii), le obţin de la maşinile care le deţin şi le salvează (servere). 

Comunicarea dintre ei este condiţionată de setul de reguli numite protocoale. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) este limbaj de comunicare de bază şi protocol pe internet. De asemenea, acesta se foloseşte ca şi protocol de comunicare pentru reţea privată. Schimbul complet de date prin reţea globală se bazează pe protocolul TCP/IP

Pentru comunicarea dintre browser, serverul web şi aplicaţie web se foloseşte HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Este vorba despre protocolul request-response, ceea ce înseamnă că modul lui de funcţionare se bazează pe schimbul reciproc de cereri şi răspunsuri dintre client şi server. 

Limbajul folosit la crearea documentelor pe World Wide Web este HTML (HyperText Markup Language). Este vorba despre un limbaj descriptiv destinat descrierii paginilor web. Pentru asimilarea cu succes a acestui curs, aveţi nevoie de cunoştinţe din cursurile Introduction to Programming in C# şi Introducere în HTML şi CSS.

Sunteţi interesat de acest curs? Îl puteţi parcurge în cadrul acestor programe LINK Academy: Microsoft Development ProgramMicrosoft Desktop Apps Development Program şi Microsoft Web Apps Development Program.

Descrierea şi scopul cursului Introduction to Microsoft Web Development

Pe durata cursului Introduction to Microsoft Web Development, pe care îl puteţi parcurge online sau tradiţional – în clasă, care face parte din programele corelate, veţi învăţa toate detaliile necesare pentru dezvoltarea lui internet server. Scopul cursului este pregătirea cursantului pentru crearea, configurarea şi publicarea independentă a aplicaţiilor Windows web.

Cursul cuprinde principalele aspecte a dezvoltării aplicaţiilor web folosind tehnologii Microsoft, cu accent pe utilizarea tehnologiei ASP.NET Web Forms. La curs sunt abordate tehnicile pentru crearea şi configurarea aplicaţiilor web de securitate moderne care manipulează datele.

Printre altele, cursul abordează şi următoarele teme: introducere în ASP.NET, adăugarea funcţionalităţii la formele web, tracing, definirea aspectului şi a navigării, conectarea datelor, introducere în AJAX şi setarea serverului şi publicarea aplicaţiei.  

Una din principalele teme ASP.NET. Microsoft ASP.NET este setul de instrumente şi tehnologia pentru dezvoltarea aplicaţiilor web interactive, dinamice care manipulează datele prin internet. Folosind ASP.NET se pot folosi două tehnologii pentru dezvoltarea aplicaţiilor web: ASP.NET Web Forms şi ASP.NET MVC.

Pentru executarea aplicaţiilor web scrise folosind tehnologia Microsoft este nevoie de un server IIS (Internet Information Services) special. Aplicaţiile ASP.NET Web Forms sunt cele mai simple aplicaţii Microsoft web pentru realizare. Pentru compilarea paginilor ASP.NET mediul foloseşte aşa-numită compilare dinamică, care se efectuează în momentul solicitării paginii, doar dacă este necesar. 

Trebuie evidenţiată şi introducerea în AJAX. Numele prezintă abrevierea pentru termenul  Asynchronous JavaScript and XML, ceea ce reprezintă un set de tehnologii legate reciproc, folosite pentru comunicarea asincronă cu serverul şi îmbunătăţirea experienţei de utilizator la utilizarea aplicaţiilor web. 

Folosind AJAX, cererea nu trimite direct browserul web la serverul web, ci în acest scop foloseşte obiectul XMLHttpRequest JavaScript. ASP.NET AJAX permite folosirea componentelor server şi controlul la crearea paginilor aplicaţiilor web, iar astfel de controale le va genera automat JavaScript necesar în funcţie de element.

Cursul Introduction to Microsoft Web Development

Planul şi programa cursului:

1. Introducere în Web App Development

 • Introducere în programare web
 • Introducere în ASP.NET
 • Crearea primei aplicaţii web 

2. Bazele dezvoltării aplicaţiilor web folosind tehnologia Web Forms 

 • Controale server 
 • Adăugarea funcţionalităţii la formele web
 • Manipularea evenimentelor 
 • Manipularea stării 

3. Manipularea erorilor, tracing şi debugging 

 • Manipularea erorilor
 • Tracing

4. Definirea aspectului şi navigarea

 • Stilizarea şi temele
 • Pagini master
 • Navigarea

5. Lucrul cu datele

 • Bazele lucrului cu datele 
 • Validarea datelor 
 • Conectarea datelor 
 • Controale pentru lucrul cu datele 

6. Securitate

 • Bazele securităţii 
 • Membership
 • Profile de utilizator 

7. ASP.NET AJAX

 • Introducere în AJAX
 • Controale ASP.NET AJAX 
 • ASP.NET AJAX Control Toolkit

8. Configurarea şi publicarea

 • Lucrul cu fişiere de configurare
 • Setarea serverului şi publicarea aplicaţiei 

Cursul Introduction to Microsoft Web Development

3 moduri de a obține un job bine plătit

Am pregătit un document în care puteţi descoperi trei moduri de a obţine un job bine plătit pentru profesioniştii care lucrează pe calculator. Descărcați raportul aici

Verificați dacă mai sunt locuri disponibile! Sesiunea de înscrieri 2024/25 se închide.

Pentru a afla mai multe despre înscriere, daţi clic aici.

Înscrie-te