Introducere în Cloud Computing. Cel mai nou sistem de operare: Windows Azure.

Microsoft Azure Cloud Development Program – Pentru cei care se gândesc la viitor

Programul Microsoft Azure Cloud Development cuprinde utilizarea practică a tehnologiilor Microsoft C# şi ASP.NET. După introducerea în principiile tehnologiilor orientate pe obiect, acest program vă va ajuta să vă familiarizaţi cu posibilităţile de dezvoltare a aplicaţiilor în Windows, iar apoi în Web. Veţi lucra cu instrumentele Visual Studio, precum şi cu interogările Microsoft SQL Server.

Veţi învăţa cum să optimizaţi aplicațiile pentru mediul Web. Cu tehnologia Azure veţi depăşi limitările impuse de hardware-ul serverului companiei în care sunteţi angajat.

Obiectivul programului este să vă instruiască în scrierea, întreţinerea şi proiectarea în mod independent a aplicaţiilor Web de bază, care vor reprezenta în viitor baza pentru software-ul aplicativ disponibil tuturor utilizatorilor de Internet. Cunoştinţele pe care le veţi dobândi începând de azi vor fi recompensate pentru mulţi ani de acum încolo.

Proiectaţi aplicaţii Azure

După finalizarea programului Microsoft Azure Development, veţi ştii să proiectaţi, să publicaţi şi să monitorizaţi aplicaţiile .NET pe sistemul de operare Azure.

Familiarizaţi-vă cu tehnologia „cloud”

Veţi aborda principalele noţiuni de Cloud computing şi veţi avea ocazia să învăţaţi să lucraţi cu tehnologiile Microsoft Cloud.

Abilităţile legate de Cloud reprezintă practic toate ocaziile pentru dezvoltare în domeniul IT din întreaga lume. Creşterea anuală a cererii pentru locurile de muncă legate de Cloud este foarte mare încât se prognozează că în următorul an numărul locurilor de muncă disponibile va atinge cifra de 7 milioane, ceea ce înseamnă că vor crește cu 92%.

Abilitatea în lucrul cu bazele de date

Cu ajutorul tehnologiilor ADO.NET, LINQ, WCF Data Services şi Entity Framework, veţi învăţa cum să manipulaţi corect datele din diferite surse. Vă veţi familiariza cu tehnologiile Microsoft care vă vor permite crearea, descărcarea, ştergerea şi modificarea datelor din baza de date.

 

Microsoft Azure Cloud Development - planul şi programa

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 OOP Introduction to Object Oriented Programming 40
2 ITP Introduction to Programming in C# 20
3 WAD Introduction to Web Application Development 40
4 SQL SQL Programming and Administration 48
5 WAD Design and Developing Azure Applications 24
6 EL1 English Language 1 online

II HALF

No. Code Class No. of classes
7 IHC Introduction to HTML and CSS 24
8 WAD Web Applications Development 44
9 SCA Service Communication Application 32
10 DA Data Access 32
11 SEN Software Engineering 12
12 CCS Cambridge Computer Science* online
13 EL2 English Language 2 online
14 FCE FCE/BEC Vantage** online

*Materie opţională 

**Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage pot fi parcurse doar de către cursanţii care au absolvit English Upper Intermediate Level.

Programa Microsoft Azure Cloud Development cuprinde 14 obiecte:

1. Introduction to Object Oriented Programming
Cursul se axează pe următoarele: elementele de bază ale conceptului de programare orientată pe obiecte, prezentată prin sintaxa limbajului C#; tehnologia de bază pentru crearea şi manipularea claselor; modificatorii de acces; instanţierea obiectelor... Obiectivul este ca participanţii să se familiarizeze cu conceptul şi cu regulile programării orientate pe obiecte şi cu modelul obiectual al limbajului de programare C#, respectiv platforma .NET Framework.

2. Introduction to Programming in C#

Cursul analizează sintaxa şi metodologia programului C# în cadrul mediului .NET Framework. De asemenea, se ocupă de modelul obiectual al platformei .NET Framework, prezentat prin intermediul limbajului C#. Cursul este bazat pe versiunea 4.0 .NET Framework. Obiectivul acestui curs constă în familiarizarea cu conceptele generale ale programării şi ale limbajului C#.

3. Introduction to Web Application Development

Acest curs se ocupă de noţiunile generale ale programării Web în tehnologia ASP.NET. În cadrul cursului sunt abordate următoarele: tehnicile pentru crearea site-urilor web dinamice şi a aplicaţiilor web, gestionarea datelor din aplicaţiile web, utilizarea serviciilor web din aplicaţiile web, precum şi tehnicile de comunicare asincronă dintre client şi server (AJAX). Cursul acoperă, de asemenea, şi elementele de bază HTML.

4. SQL
Programming and Administration
În cadrul acestui curs se studiază bazele de date client-server, limbajul de interogare TRANSCT–SQL şi proiectarea bazelor de date SQL. Obiectivul acestui curs constă în  însuşirea limbajului SQL (Structured Query Language) - limbajul de interogare relaţional standard care permite definirea, utilizarea şi controlul datelor din baza de date relaţională. Acest curs mai cuprinde şi proiectarea bazei de date SQL Server, întreţinerea şi administrarea serverului SQL.
                                 
5. Design & Developing Azure Applications
Cursul se axează pe noţiunile de bază în ceea ce priveşte cloud computing, cu accent pe tehnologiile Microsoft Cloud bazate pe sistemul de operare Azure. După finalizarea cursului, cursanţii vor fi familiarizaţi cu cloud computing prin sistemul de operare Microsoft Azure Cloud. Utilizatorii vor putea să creeze, să publice şi să monitorizeze în mod independent aplicaţiile .NET pe sistemul Azure.

6
. English Language 1
În cadrul acestui curs, studenţii vor studia după una din următoarele programe:

 • Pre-Intermediate/curs intermediar pentru începători care facilitează cursanţilor dobândirea unei game variate de funcţii ale limbii engleze. Cu acest nivel de cunoştinţe veţi fi capabili să utilizaţi singuri limba engleză, în forma sa orală sau scrisă, la un nivel de bază.
 • Intermediate/curs intermediar care facilitează cursanţilor dobândirea unei game variate de funcţii ale limbii engleze, în forma sa orală şi scrisă, precum şi capacitatea de a înţelege şi de a participa la conversaţii cu vorbitori nativi ai limbii engleze.

7. Introduction to HTML and CSS
Cursanţii se vor familiariza cu elementele limbajului HTML. După finalizarea cursului, cursanţii sunt complet instruiţi în realizarea propriilor pagini Web statice. De asemenea, după finalizarea acestui curs, cursanţii dobândesc condiţiile pentru începerea învăţării limbajelor de server şi client, precum şi învăţarea tehnologiilor care subînţeleg implementarea în HTML (PHP, ASP, JSP, JavaScript).

8. Web Applications Development
Acest curs abordează crearea aplicaţiilor Web avansate cu ajutorul tehnologiilor Microsoft MVC Framework şi Web Forms. În cadrul cursului sunt analizate tehnicile pentru crearea aplicaţiilor complexe, frecvente şi scalabile, precum şi crearea aplicaţiilor RIA cu ajutorul tehnologiei Microsoft Silverlight. După finalizarea cursului, utilizatorul va putea să creeze propria aplicaţie Web şi va putea să efectueze publicarea acesteia pe serverul IIS.

9. Service Communication Application
Cursul tratează tematica de implementare şi de modificare a serviciilor Windows şi Web, prin intermediul tehnologiei Windows Communication Foundation. Pe lângă tehnica de creare şi control al serviciilor web pe partea de server, cursul acoperă şi tehnicile de utilizare a serviciilor web pe partea de client. Acest curs are ca scop instruirea cursantului pentru crearea serviciilor Windows, precum şi a serviciilor Web prin intermediul tehnologiei Windows Communication Foundation.

10. Data Access

Acest curs cuprinde manipularea datelor din diferite tipuri de surse cu ajutorul tehnologiilor ADO.NET, LINQ, WCF Data Services şi Entity Framework. Obiectivul cursului este familiarizarea detaliată a utilizatorului cu tehnologiile Microsoft pentru manipularea bazei de date.

11
. Software Engineering
Reprezintă designul, dezvoltarea, administrarea şi documentarea software, aplicând tehnologia stiinţei informatice, tehnicile managementului de proiect, ingineria, designul şi alte discipline. Se mai poate defini şi ca dezvoltarea, administrarea şi întreţinerea software-ului într-un mod sistematic şi controlat, având metodologia şi planurile clar definite.

12. Cambridge Computer Science
Cursul a fost gândit şi conceput  ca să ne familiarizeze în mod corect cu diferite tehnologii de calculator susţinute de Cambridge University. Este împărţit în module şi unităţi care abordează teme începând cu afișarea cifrelor, a conținutului multimedia, a diferitor tipuri de software și terminând cu hardware-ul. Partea de hardware este legată de arhitectura şi de funcţionarea procesorului. În continuarea cursului se abordează securitatea şi protecţia datelor, iar în ultima parte structura datelor şi a algoritmilor.

13.
English Language 2
În cadrul cursului English Language 2, cursanţii vor studia după una dintre următoarele programe:

 • Intermediate/curs intermediar care facilitează cursanţilor dobândirea unei game variate de funcţii ale limbii engleze, în forma sa orală şi scrisă, precum şi capacitatea de a înţelege şi de a participa la conversaţii cu vorbitori nativi ai limbii engleze.
 • Upper-Intermediate/curs intermediar avansat care permite cursanţilor o comunicare de succes (înţelegere şi exprimare orală) în limba engleză, precum şi auto-iniţiativă în conversaţii cu vorbitori nativi ai limbii engleze. Limba scrisă primeşte o formă apropiată unui vorbitor de limbă engleză ca limbă maternă.

14. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage nu sunt incluse în programa obișnuită. Cursanţii aleg pe care dintre certificatele menţionate vor să-l obţină şi pe baza aceasta parcurg unul din aceste două cursuri.

Cambridge First Certificate in English (FCE) este un curs pregătitor pentru susţinerea examenului FCE pe baza căruia obţineţi un certificat recunoscut de mii de companii, instituţii academice, universităţi şi scoli superioare, organe profesionale, ministere şi organe gunernamentale din întreaga lume. FCE este recunoscut pe plan internațional în economie şi industrie, ceea ce vă oferă un avantaj semnificativ dacă intenţionaţi să aplicaţii pentru posturi care implică lucrul cu publicul, munca de birou în bănci, în industria aeriană, catering… Acest certificat este recunoscut şi de multe universităţi, şcoli superioare şi alte instituţii, aşadar reprezintă o „rampă de lansare” pentru educaţia dvs. viitoare şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) este de asemenea un curs pregătitor pentru dobândirea certificatului BEC Vantage, unul dintre cele mai apreciate certificate Cambridge din lumea afacerilor. După cum îi spune şi numele, acest certificat vă oferă un avantaj semnificativ în fața potenţialilor angajatori şi parteneri de afaceri, deoarece confirmă cunoştinţele dvs. de limbă engleză de afaceri şi posibilitatea de a comunica în lumea de afaceri la un nivel avansat. Este recunoscut de către toate companii mondiale, instituţiile academice şi de afaceri și reprezintă un document unic care dovedește abilităţile dvs. avansate de înţelegere, scriere și vorbire a limbii engleze.

Cum arată cursurile?

Cursurile pentru acest program se derulează în varianta e-learning.

Cursurile sunt adaptate la nivelul de cunoştinţe ale studenţilor. Ceea ce este caracteristic este faptul că în timpul fiecărui curs, obiectul de cercetare este prezentat studenţilor, nu doar teoretic, ci şi practic, cu un număr mare de exemple interesante. Toate acestea reprezintă cel mai bun mod de training pentru o muncă independentă, imediat după finalizarea şcolarizării.

Obţineţi certificate recunoscute pe plan internaţional

Certificate Microsoft

Pentru Microsoft Azure Development Program sunt disponibile 3 niveluri de certificări:

MTA - Microsoft Technology Associate:

 • MTA: Developer

MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist:

 • MCTS: Visual Studio

MCSD - Microsoft Certified Solutions Developer:

 • MCSD: Azure Solutions Architect
 • MCSD: Windows Store Apps
 • MCSD: Web Applications

Posesia acestor certificate confirmă abilităţile dvs. în ceea ce priveşte lucrul în cadrul tehnologiilor cheie, precum şi toate abilităţile necesare pentru designul, implementarea şi publicarea cu succes a aplicaţiilor utilizând tehnologiile ASP.NET. Veţi avea cunoştinţele necesare pentru crearea în mod independent a aplicaţiei şi a serviciului Cloud.

Aceste certificate vă vor permite să deveniţi un adevărat expert în tehnologia Azure.

Certificate Cambridge

Cursanţii programului Microsoft Azure Development au posibilitatea să susţină examenul pentru dobândirea certificatului Cambridge International de cel mai înalt nivel de expert, care reprezintă o garanţie recunoscută pe plan internaţional a cunoştinţelor relevante în domeniul tehnologiei informației:

 • Cambridge International A&AS Level Computer Science

De asemenea, după finalizarea programului Microsoft Azure Cloud Development la LINK Academy, puteţi obţine şi unul dintre următoarele două certificate:

 • Certificatul care atestă FRECVENTAREA programului LINK Academy
 • Certificatul care atestă ABSOLVIREA programului LINK Academy

 

Mai există locuri disponibile pentru programa Microsoft Azure Cloud Development? Verificaţi! Înscrierea este în curs

Pentru a afla totul despre înscriere, click aici