Fii primul care atinge viitorul prin intermediul prototipurilor digitale.

Digital Prototyping – Învăţaţi să produceţi rapid şi ieftin prototipurile produselor

Una dintre fazele cheie ale dezvoltării produselor este producerea prototipurilor. Această fază urmează după faza de proiectare şi de construcţie şi după faza de procesare tehnologică a procesului de producţie, ca fază finală în dezvoltarea produselor şi de asemenea ca testare de pregătire pentru producţia în serie. Din acest motiv, informaţiile care apar în timpul producerii prototipului reprezintă unul dintre factorii cheie în stabilirea dacă produsul se va produce în serie sau dacă se va renunţa la el.

Ritmul de apariţie a produselor noi de astăzi şi cerinţele pieţei globale cer de la firme o adaptare rapidă la noile condiţii şi adoptarea constantă a noilor tehnologii. În ultimii ani, tehnologia producerii rapide a prototipurilor, susţinută de proiectarea cu ajutorul calculatorului (CAD) a devenit un instrument ingineresc inevitabil.

Reducerea timpului de dezvoltare a produselor, din pricina inovaţiilor şi a luptei constante de pe piaţă, dar şi complexitatea tot mai mare produselor şi necesitatea unor modele reale pentru o evaluare cât mai calitativă a formei, a dimensiunilor şi a funcţiilor de control, toate acestea sunt factorii care au influenţat dezvoltarea rapidă a acestei tehnologii şi implementarea ei în multe domenii ale practicii inginereşti.

Programul Digital Prototyping facilitează însuşirea unor abilităţi care vă garantează cunoştinţe complete din domeniul producerii prototipurilor digitale şi posibilitatea aplicării cunoştinţelor dobândite în practică.

Creaţi prototipuri realiste

În cadrul acestui program, vă veţi familiariza cu utilizarea calculatorului în producerea prototipurilor şi cu diferite tehnici de post-producţie şi creare a prototipurilor reale în conformitate cu modelele digitale. Veţi învăţa totul despre procesul de producere a prototipurilor digitale, veţi învăţa designul conceptual, noţiuni de inginerie, programele de calculator pentru producerea prototipurilor, simularea şi vizualizarea prototipurilor digitale.

Învăţaţi să lucraţi cu programele Autodesk

Autodesk Inventor este software-ul care permite crearea prototipurilor digitale şi testarea acestora în raport cu diferite medii şi parametrii. Acesta este produsul Autodesk cel mai utilizat în domeniul ingineriei de producţie. Momentan, în lume există aproximativ 800.000 de utilizatori ai acestui software de modeling 2D şi 3D. Este ideal pentru lucrul cu un număr mare de elemente şi subansambluri de maşini, echipamente şi dispozitive. Autodesk Inventor oferă suport pentru crearea, optimizarea şi verificarea parametrilor proiectului, pentru lucrul cu ansambluri mecanice şi din plastic, dar şi pentru lucrul cu elemente din staniu subţire etc. Cu Autodesk Inventor se pot îmbunătăţi şi dezvolta produsele existente şi cele noi, în sensul unui design nou al produselor şi al echipamentului. Acest program permite producerea automată şi actualizarea întregii documentaţii tehnice în domeniul ingineriei.

 

Digital Prototyping – planul şi programa

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 GEO Geometry 18
2 TEC Technical Drawing (with details) 18
3 NGP Descriptive Geometry and Perspective 18
4 MMO Manual Modeling 18
5 D Drawing 18
6 EL1 English Language 1 online

II HALF

No. Code Class No. of classes
7 C2D Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D) 32
8 3DM Introduction to 3ds Max 32
9 C3D 3D AutoCAD Modeling 32
10 IND Industrial Design 32
11 DGP Digital Prototyping 24
12 ADI Autodesk Inventor 20
13 PRJ Portfolio 12
14 EL2 English Language 2 online
15 FCE FCE/BEC Vantage* online

*Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage pot fi parcurse doar de către cursanţii care au absolvit English Upper Intermediate Level.

Programa Digital Prototyping cuprinde 15 obiecte de studiu:

1. Geometry
În cadrul acestui curs, se studiază prinicipiile de bază ale geometriei. Se studiază elementele geometrice generale cum sunt: punctul, linia, suprafaţa, triunghiurile şi poligoanele, precum şi multe alte forme spaţiale (cubul, tetraedrul, conul, cilindrul, sfera). Pe lângă caracteristicile generale ale geometriei, cursanţii se vor familiariza şi cu elementele generale ale metricii (măsurarea unghiurilor, lungimea şi aria).

2. Technical Drawing
Acest curs se ocupă cu tehnicile şi modelele desenului tehnic. Se studiază utilizarea liniilor, a haşurilor şi a culorilor. Cursanţii se vor familiariza de asemenea şi cu desenul izometric şi cu desenul în plan (baza, secţiunea, aspectele). Ultimul segment îl reprezintă desenarea detaliilor.

3. Descriptive Geometry and Perspective
Cursanţii se vor familiariza cu elementele generale ale geometriei în spaţiu. Se studiază utilizarea liniei în plan şi în spaţiu, precum şi formele spaţiale. De asemenea, cursanţii se vor familiariza şi cu reprezentarea în proiecţie oblică, dar şi cu reprezentarea în perspectivă.

4. Manual Modeling
Modelarea manualăeste cursul în cadrul căruia cursanţii se vor familiariza cu crearea machetelor, în scopul observării modelării logice. În cadrul cursului, se mai studiază şi elementele liniare şi spaţiale, precum şi suprafeţele curbe.

5. Drawing
Cursul de Desen se ocupă cu arta desenării prin care iluzia realității sau percepţia naturii este transpusă pe foaie în mod direct. Cursanții vor învăța despre tehnici și metode de desen, despre perspectivă, compoziție, materiale și rechizite și alte elemente ale desenului. Importanța acestui curs se oglindește în faptul că libertatea de desenare rezultată din stăpânirea acestui meşteşug, fiind premisa principală pentru exprimarea și crearea soluțiilor calitative de design.

6. English Language 1
În cadrul acestui curs, cursanţii vor lucra după una din următoarele programe:

  • Pre-Intermediate/curs intermediar pentru începători care facilitează cursanţilor dobândirea unei game variate de funcţii ale limbii engleze. Cu acest nivel de cunoştinţe veţi fi capabili să folosiţi singuri limba engleză, în forma sa orală sau scrisă, la nivelul folosirii limbii engleze ca limbă străină.
  • Intermediate/curs intermediar care facilitează cursanţilor dobândirea unei game variate de funcţii ale limbii engleze, în forma sa orală şi scrisă, precum şi capacitatea de a înţelege şi de a participa la conversaţii cu vorbitori nativi ai limbii engleze.

7. Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D)
În cadrul acestui curs se studiază următoarele: elementele generale ale desenului bidimensional în programul AutoCAD, desenarea formelor simple şi complexe prin utilizarea diferitelor palete şi instrumente, modul de reprezentare, desenele alb-negru şi desenele color, utilizarea textului în desen şi imprimarea.

8. Introduction to 3ds Max

Cursul reprezintă trecerea din programul AutoCAD în programul 3ds Max. Se studiază bazele modelării şi ale modificării, precum şi instrumentele generale din acest program.

9. 3D AutoCAD Modeling
Cursul se ocupă cu: instrumentele generale de modelare 3D în programul AutoCAD; modelarea formelor simple şi complexe prin utilizarea diferitelor instrumente şi palete; utilizarea formelor spaţiale simple, utilizarea suprafeţelor de realizare, precum şi utilizarea suprafeţelor curbe.

10. Industrial Design
Acest curs reprezintă bazele designului industrial, procesul de proiectare, o scurtă istorie a dezvoltării, precum şi posibilităţile de aplicare.

11. Digital Prototyping
Acest curs prezintă baza şi semnificaţia prototipurilor digitale în toate formele de design. Utilizatorii se vor familiariza cu utilizarea calculatorului în producerea prototipurilor şi cu diferite tehnici de post-producţie şi creare a prototipurilor reale în conformitate cu modelele digitale.

12. Autodesk Inventor
În cadrul acestui curs se studiază instrumentele generale pentru lucrul în programul Autodesk Inventor. Se studiază modelarea şi reprezentarea desenelor mecanice şi a prototipurilor digitale, precum şi modurile de reprezentare prin desene 2D şi prin modele 3D.

13. Portfolio

14. English Language 2
În cadrul acestui curs, cursanţii vor lucra după una din următoarele programe:

  • Intermediate/curs intermediar care facilitează cursanţilor dobândirea unei game variate de funcţii ale limbii engleze, în forma sa orală şi scrisă, precum şi capacitatea de a înţelege şi de a participa la conversaţii cu vorbitori nativi ai limbii engleze.
  • Upper-Intermediate/curs intermediar avansat care permite cursanţilor o comunicare de succes (înţelegere şi exprimare orală) în limba engleză, precum şi auto-iniţiativă în conversaţii cu vorbitori nativi ai limbii engleze. Limba scrisă primeşte o formă apropiată unui vorbitor de limbă engleză ca limbă maternă.

15. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage nu sunt incluse în programa obișnuită. Cursanţii aleg pe care dintre certificatele menţionate vor să-l obţină şi pe baza aceasta parcurg unul din aceste două cursuri.

Cambridge First Certificate in English (FCE) este un curs pregătitor pentru susţinerea examenului FCE pe baza căruia obţineţi un certificat recunoscut de mii de companii, instituţii academice, universităţi şi scoli superioare, organe profesionale, ministere şi organe gunernamentale din întreaga lume. FCE este recunoscut pe plan internațional în economie şi industrie, ceea ce vă oferă un avantaj semnificativ dacă intenţionaţi să aplicaţii pentru posturi care implică lucrul cu publicul, munca de birou în bănci, în industria aeriană, catering… Acest certificat este recunoscut şi de multe universităţi, şcoli superioare şi alte instituţii, aşadar reprezintă o „rampă de lansare” pentru educaţia dvs. viitoare şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) este de asemenea un curs pregătitor pentru dobândirea certificatului BEC Vantage, unul dintre cele mai apreciate certificate Cambridge din lumea afacerilor. După cum îi spune şi numele, acest certificat vă oferă un avantaj semnificativ în fața potenţialilor angajatori şi parteneri de afaceri, deoarece confirmă cunoştinţele dvs. de limbă engleză de afaceri şi posibilitatea de a comunica în lumea de afaceri la un nivel avansat. Este recunoscut de către toate companii mondiale, instituţiile academice şi de afaceri și reprezintă un document unic care dovedește abilităţile dvs. avansate de înţelegere, scriere și vorbire a limbii engleze.

Cum arată cursurile?

Cursurile pentru această programă se derulează în varianta e-learning.

Cursurile sunt adaptate la nivelul de cunoştinţe ale studenţilor. Ceea ce este caracteristic este faptul că în timpul fiecărui curs, obiectul de cercetare este prezentat studenţilor, nu doar teoretic, ci şi practic, cu un număr mare de exemple interesante. Toate acestea reprezintă cel mai bun mod de training pentru o muncă independentă, imediat după finalizarea şcolarizării.

Obţineţi certificate recunoscute pe plan internaţional

După finalizarea unuia dintre programele acestui departament, puteţi obţine unul dintre următoarele certificate Autodesk care atestă cunoştinţele dvs. despre instrumentele, caracteristicile şi sarcinile avansate care se pot efectua în AutoCAD:

  • AutoCAD Certified User/Professional
  • Autodesk 3ds Max Certified User/Professional
  • Autodesk Inventor Certified User/Professional

De asemenea, după finalizarea programului Digital Prototyping la LINK Academy, puteţi obţine şi unul dintre următoarele două certificate:

  • Certificatul care atestă FRECVENTAREA programului LINK Academy
  • Certificatul care atestă ABSOLVIREA programului LINK Academy

 

Mai există locuri disponibile pentru programa Digital Prototyping? Verificaţi! Înscrierea este în curs.

Pentru a afla totul despre înscriere, click aici