Design and Developing Windows Applications


Descrierea cursului:


Cursul descrie metodologia implementării soluţiilor de design pentru Microsoft Windows Application.


Scopul cursului:


Scopul cursului este calificarea utilizatorului în planificarea independentă a creării aplicaţiei Microsoft Enterprise. După finalizarea cursului, studenţii vor fi capabili să dezvolte singuri cea mai bună soluţie pentru executarea aplicaţiei, să testeze aplicaţia, să creeze propriile sisteme de monitorizare a funcţionării aplicaţiei şi să efectueze implementarea sistemului ei de securitate.