Construcția de clădiri e mult mai ușoară când ai parte de ajutorul calculatorului.

Building Construction – Pentru constructorii actuali şi viitori

Programul Building Construction este dedicat constructorilor actuali, dar şi celor care se află la începuturile acestei profesii. În cadrul acestui program de studiu, veţi învăţa toate elementele de proiectare şi testare a obiectelor de construcţii cu ajutorul calculatorului. Veţi învăţa cum să reduceţi costurile proiectelor de construcţii cu ajutorulul software-ului avansat Autodesk Revit, descoperind în acelaşi timp şi cum să reduceţi din timpul necesar până ieri pentru producerea documentaţiei de proiectare.

Vă veţi familiariza cu elementele generale ale obiectelor, precum şi cu modul de reprezentare a acestor elemente. Veţi studia şi principiile de bază ale elementelor bidimensionale ale obiectelor, beneficiind de asemenea şi de o introducere în reprezentarea instalaţiilor în clădiri.

Scopul acestui program este să vă instruiască în ilustrarea generală a elementelor de construcţii prin planuri şi reprezentare spaţială.

Măriţi viteza şi calitatea proiectării

Prin intermediul acestui program, veţi învăţa analiza statică şi dinamică în construcţiile şi spaţiile plane, precum şi dimensionarea elementelor din beton, oţel şi lemn în construcţii.

Veți studia şi instrumentele generale de vizualizare din Autodesk Architecture şi 3ds Max, precum şi accesoriile acestora. Vă veţi familiariza cu utilizarea materialelor în arhitectură, cu reprezentarea realistă a acestora şi cu utilizarea luminii în vizualizarea arhitecturală. Veţi învăţa totul despre principiile vizualizării arhitecturale avansate, dar şi despre randarea şi producţia finală a desenelor arhitecturale.

Deveniţi atât arhitect, cât şi constructor

Autodesk Revit reprezintă soluţia completă în toate fazele de proiectare şi producere a documentaţiei pentru proiecte de construcţii înalte (arhitectură şi construcţii). În cadrul acestui program, veţi proiecta modele de clădiri în 2D, 3D sau în ambele simultan; veţi crea baze, secţiuni, aspecte şi tabele. Toate informaţiile pe care le posedă un model sunt dinamic legate între ele, aşadar puteţi fi siguri că desenele dvs. vor fi actualizate şi consistente în întregul proces de proiectare.

De asemenea, veţi lucra cu modele arhitecturale 3D parametrice. Un astfel de mod de lucru sporeşte productivitatea, deoarece permite observarea şi transpunerea rapidă a planului în vedere spaţială 3D sau randată şi astfel puteţi să obţineţi rezultatele pe care le doriţi. Fiindcă în Revit creaţi modelul parametric al unei clădiri, toate modificările se pot efectua simplu, iar tot ceea ce are legătură cu modificările respective va fi actualizat pe loc. Acest lucru măreşte precizia lucrării dvs.

Învăţaţi cum să procedaţi astfel încât programele să funcţioneze în favoarea dvs.

Programul Autodesk Revit asigură suport pentru: fezabilitatea proiectelor, identificarea lacunelor şi a vulnerabilităţilor, planificarea construcţiei, a fabricării şi a producţiei. Toate acestea facilitează colaborarea dintre ingineri, proiectanţi, constructori şi investitori. Modificările mai mici sau mai mari care intervin pe parcursul elaborării proiectelor se „transmit“ automat în întregul proces şi în întreaga documentaţie, motiv pentru care procesele devin coordonate iar documentaţia este sigură.

Creaţi forme 3D incredibile cu ajutorul unor instrumente puternice

Programul Autodesk Revit oferă o analiză timpurie a formei obiectelor, îmbunătăţindu-se astfel procesul de luare a deciziilor, fiindcă echipele de proiectare dispun de informaţii precise încă din cele mai timpurii faze ale procesului de proiectare. Cu ajutorul programului Autodesk Revit, veţi învăţa să schiţaţi, să creaţi şi să manipulaţi interactiv forme 3D. De asemenea, veţi învăţa cum să pregătiţi modelele pentru fabricare şi construcţie, cu ajutorul instrumentelor integrate de creare şi dezvoltare a formelor complexe.

 

Building Construction – planul şi programa

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 GEO Geometry (with details) 18
2 TEC Technical Drawing (with details) 18
3 NGP Descriptive Geometry and Perspective 18
4 MMO Manual Modeling 18
5 D Drawing 18
6 EL1 English Language 1 online

II HALF

No. Code Class No. of classes
7 C2D Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D) 32
8 3DM Introduction to 3ds Max 32
9 VIS Visualization 32
10 GRE Construction Elements 32
11 ARS Autodesk Revit Structure 24
12 ARM Management in Architecture 20
13 AVI Architectural Visualization 20
14 PRJ Porfolio 12
15 EL2 English Language 2 online
16 FCE FCE/BEC Vantage* online

*Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage pot fi parcurse doar de către cursanţii care au absolvit English Upper Intermediate Level.

Programa Building Construction cuprinde 16 obiecte de studiu:

1. Geometry
În cadrul acestui curs, se studiază prinicipiile de bază ale geometriei. Se studiază elementele geometrice generale cum sunt: punctul, linia, suprafaţa, triunghiurile şi poligoanele, precum şi multe alte forme spaţiale (cubul, tetraedrul, conul, cilindrul, sfera). Pe lângă caracteristicile generale ale geometriei, cursanţii se vor familiariza şi cu elementele generale ale metricii (măsurarea unghiurilor, lungimea şi aria).

2. Technical Drawing
Acest curs se ocupă cu tehnicile şi modelele desenului tehnic. Se studiază utilizarea liniilor, a haşurilor şi a culorilor. Cursanţii se vor familiariza de asemenea şi cu desenul izometric şi cu desenul în plan (baza, secţiunea, aspectele). Ultimul segment îl reprezintă desenarea detaliilor.

3. Descriptive Geometry and Perspective
Cursanţii se vor familiariza cu elementele generale ale geometriei în spaţiu. Se studiază utilizarea liniei în plan şi în spaţiu, precum şi formele spaţiale. De asemenea, cursanţii se vor familiariza şi cu reprezentarea în proiecţie oblică, dar şi cu reprezentarea în perspectivă.

4. Manual Modeling
Modelarea manualăeste cursul în cadrul căruia cursanţii se vor familiariza cu crearea machetelor, în scopul observării modelării logice. În cadrul cursului, se mai studiază şi elementele liniare şi spaţiale, precum şi suprafeţele curbe.

5. Drawing
Cursul de Desen se ocupă cu arta desenării prin care iluzia realității sau percepţia naturii este transpusă pe foaie în mod direct. Cursanții vor învăța despre tehnici și metode de desen, despre perspectivă, compoziție, materiale și rechizite și alte elemente ale desenului. Importanța acestui curs se oglindește în faptul că libertatea de desenare rezultată din stăpânirea acestui meşteşug, fiind premisa principală pentru exprimarea și crearea soluțiilor calitative de design.

6. English Language 1
În cadrul acestui curs, cursanţii vor lucra după una din următoarele programe:

  • Pre-Intermediate/curs intermediar pentru începători care facilitează cursanţilor dobândirea unei game variate de funcţii ale limbii engleze. Cu acest nivel de cunoştinţe veţi fi capabili să folosiţi singuri limba engleză, în forma sa orală sau scrisă, la nivelul folosirii limbii engleze ca limbă străină.
  • Intermediate/curs intermediar care facilitează cursanţilor dobândirea unei game variate de funcţii ale limbii engleze, în forma sa orală şi scrisă, precum şi capacitatea de a înţelege şi de a participa la conversaţii cu vorbitori nativi ai limbii engleze.

7. Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D)
În cadrul acestui curs se studiază următoarele: elementele generale ale desenului bidimensional în programul AutoCAD, desenarea formelor simple şi complexe prin utilizarea diferitelor palete şi instrumente, modul de reprezentare, desenele alb-negru şi desenele color, utilizarea textului în desen şi imprimarea.

8. Introduction to 3ds Max

Cursul reprezintă trecerea din programul AutoCAD în programul 3ds Max. Se studiază bazele modelării şi ale modificării, precum şi instrumentele generale din acest program.

9. Visualization

În cadrul acestui curs se studiază instrumentele generale de vizualizare în programul 3ds Max şi accesoriile acestuia. De asemenea, utilizatorii se vor familiariza şi cu utilizarea diferitelor materiale şi lumini în vizualizare.

10. Construction Elements
În cadrul cursului, cursanţii se vor familiariza cu elementele generale ale obiectelor de construcţii, precum şi cu modul de reprezentare a acestora. De asemenea, se mai studiază şi principiile generale ale elementelor bidimensionale, existând şi o introducere în reprezentarea instalaţiilor dintr-o clădire.

11. Autodesk Revit Structure
În cadrul acestui curs se abordează principalele principii de Building information modeling sau, prescurtat, BIM. Acest tip de modelare conţine date complete despre design, proiect şi sistemul de documentare susţinut de proiect, desene şi afişări tabelare necesare pentru realizarea proiectului. Revit Structure se consideră un software avansat din punct de vedere tehnologic pentru o astfel de modelare.

12. Management in Architecture
În cadrul acestui curs, se abordează bazele managementului: planificarea, organizarea, controlul şi motivarea membrilor organizaţiei. De asemenea, cursanţii vor învăţa principiile de bază ale unui obiect arhitectural şi ale calculelor pentru toate lucrările de construcţii, astfel încât, după finalizarea cursului, să fie capabili să evalueze cantitatea de lucrări necesare şi preţul final pentru realizarea acestora.

13. Architectural Visualization
La acest curs se vor studia instrumentele generale de vizualizare din Autodesk Architecture şi 3ds Max, precum şi accesoriile acestora.Cursanţii se vor familiariza cu utilizarea materialelor în arhitectură, cu reprezentarea realistă a acestora şi cu utilizarea luminii în vizualizarea arhitecturală.

14. Portfolio

15. English Language 2
În cadrul acestui curs, cursanţii vor lucra după una din următoarele programe:

  • Intermediate/curs intermediar care facilitează cursanţilor dobândirea unei game variate de funcţii ale limbii engleze, în forma sa orală şi scrisă, precum şi capacitatea de a înţelege şi de a participa la conversaţii cu vorbitori nativi ai limbii engleze.
  • Upper-Intermediate/curs intermediar avansat care permite cursanţilor o comunicare de succes (înţelegere şi exprimare orală) în limba engleză, precum şi auto-iniţiativă în conversaţii cu vorbitori nativi ai limbii engleze. Limba scrisă primeşte o formă apropiată unui vorbitor de limbă engleză ca limbă maternă.

16. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Cursurile pregătitoare pentru susţinerea examenelor FCE sau BEC Vantage nu sunt incluse în programa obișnuită. Cursanţii aleg pe care dintre certificatele menţionate vor să-l obţină şi pe baza aceasta parcurg unul din aceste două cursuri.

Cambridge First Certificate in English (FCE) este un curs pregătitor pentru susţinerea examenului FCE pe baza căruia obţineţi un certificat recunoscut de mii de companii, instituţii academice, universităţi şi scoli superioare, organe profesionale, ministere şi organe gunernamentale din întreaga lume. FCE este recunoscut pe plan internațional în economie şi industrie, ceea ce vă oferă un avantaj semnificativ dacă intenţionaţi să aplicaţii pentru posturi care implică lucrul cu publicul, munca de birou în bănci, în industria aeriană, catering… Acest certificat este recunoscut şi de multe universităţi, şcoli superioare şi alte instituţii, aşadar reprezintă o „rampă de lansare” pentru educaţia dvs. viitoare şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) este de asemenea un curs pregătitor pentru dobândirea certificatului BEC Vantage, unul dintre cele mai apreciate certificate Cambridge din lumea afacerilor. După cum îi spune şi numele, acest certificat vă oferă un avantaj semnificativ în fața potenţialilor angajatori şi parteneri de afaceri, deoarece confirmă cunoştinţele dvs. de limbă engleză de afaceri şi posibilitatea de a comunica în lumea de afaceri la un nivel avansat. Este recunoscut de către toate companii mondiale, instituţiile academice şi de afaceri și reprezintă un document unic care dovedește abilităţile dvs. avansate de înţelegere, scriere și vorbire a limbii engleze.

Cum arată cursurile?

Cursurile pentru această programă se derulează în varianta e-learning.

Cursurile sunt adaptate la nivelul de cunoştinţe ale studenţilor. Ceea ce este caracteristic este faptul că în timpul fiecărui curs, obiectul de cercetare este prezentat studenţilor, nu doar teoretic, ci şi practic, cu un număr mare de exemple interesante. Toate acestea reprezintă cel mai bun mod de training pentru o muncă independentă, imediat după finalizarea şcolarizării.

Obţineţi certificate recunoscute pe plan internaţional

După finalizarea unuia dintre programele acestui departament, puteţi obţine unul dintre următoarele certificate Autodesk care atestă cunoştinţele dvs. despre instrumentele, caracteristicile şi sarcinile avansate care se pot efectua în AutoCAD:

  • AutoCAD Certified User/Professional
  • Autodesk 3ds Max Certified User/Professional
  • Autodesk Revit Structure Certified Professional

De asemenea, după finalizarea programului Building Construction la LINK Academy, puteţi obţine şi unul dintre următoarele două certificate:

  • Certificatul care atestă FRECVENTAREA programului LINK Academy
  • Certificatul care atestă ABSOLVIREA programului LINK Academy

 

Mai există locuri disponibile pentru programa Building Construction? Verificaţi! Înscrierea este în curs.

Pentru a afla totul despre înscriere, click aici